ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Έμπρακτη στήριξη στο πρόγραμμα Υδροθεραπείας του Συλλόγου Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών από την Bayer Ελλάς

Έμπρακτη στήριξη στο πρόγραμμα Υδροθεραπείας του Συλλόγου Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών από την Bayer Ελλάς

Η υδροθεραπεία, είναι ιατρικώς επιβεβαιωμένο ότι ωφελεί τους αιμορροφιλικούς ασθενείς, ενώ, μπορεί ακόμα και να προλάβει την ανάπτυξη αναπηρίας ή να αναχαιτίσει την εξέλιξή της.

 

Τα άτομα με αιμορροφιλία μπορούν να επωφεληθούν, σε μεγάλο βαθμό, από την παρακολούθηση συνεδριών από έμπειρους φυσικοθεραπευτές, εξειδικευμένους στις επιπτώσεις και τα συμπτώματα που η πάθηση δύναται να επιφέρει.

 

Το σπουδαίο έργο του Συλλόγου Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ), προς όφελος των ατόμων που πάσχουν από την ασθένεια στη χώρα μας στηρίζει η Bayer Ελλάς. Μέσω ενημερωτικών εκστρατειών και παράλληλων δράσεων για το κοινό, προωθεί έμπρακτα το Πρόγραμμα Υδροθεραπείας του Συλλόγου, που απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς με αιμορροφιλία και συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις.

 

Ο Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών

Ο ΣΠΕΑ είναι μια Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που σκοπό έχει την προαγωγή και προστασία της ζωής και της υγείας των ατόμων με αιμορροφιλία, με κάθε τρόπο και μέσο.

Στόχος του ΣΠΕΑ είναι να προσφέρει συνεχώς λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που καθημερινά αντιμετωπίζουν τα άτομα με αιμορροφιλία και συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις. Στα πλαίσια αυτής της δράσης, υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών υδροθεραπείας, σε συνεργασία με τα Κέντρα Αιμορροφιλικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική της Υδροθεραπείας, επικοινωνήστε με τον θεράποντα ιατρό σας και τον Σ.Π.Ε.Α τηλ. 210 5232667, www.hemophiliasociety.gr