ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Με το κύρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η ίδρυση Κέντρου Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας

Με το κύρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, η ίδρυση  Κέντρου Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας

Η προσαρμογή της θεραπείας στα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή απασχολεί, πλέον, την επιστημονική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και έχει αναδειχθεί ως η κατεύθυνση του μέλλοντος για την καλύτερη κατανόηση, την πρόληψη και τη θεραπεία των ανθρώπινων νόσων.

     Οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται με αλματώδεις ρυθμούς και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις εξελίξεις στοΝ χώρο των βιοεπιστημών και το ΕΚΠΑ συμμετέχει δυναμικά σε αυτές τις εξελίξεις και θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων στρατηγικών συμμαχιών.

     Με το κύρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, δημιουργείται Κέντρο Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας, τους βασικούς άξονες του οποίου παρουσίασαν σήμερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Κέντρου.

     Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος, ανέφερε ότι η Ιατρική Σχολή απαρτίζεται από κορυφαίες πανεπιστημιακές κλινικές και εργαστήρια, προσφέροντας μία μοναδική ευκαιρία εκμετάλλευσης του «τριγώνου της γνώσης» (εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία) για την υποστήριξη της επόμενης γενιάς ερευνητών και γιατρών που θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν μεθόδους εξατομικευμένης ιατρικής.

     Όπως σημείωσε, «η Ιατρική Σχολή προσφέρει μοναδικές δυνατότητες για τη δημιουργία ενός Κέντρου με αντικείμενο την καινοτόμο έρευνα στην Ιατρική Ακριβείας». Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι σήμερα, διεθνώς, οι εξατομικευμένες προσεγγίσεις στην ιατρική εστιάζουν τους πληθυσμούς της Αμερικής, της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. «Ο ελληνικός πληθυσμός είναι γενετικά διακριτός από αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες και μπορεί να παρουσιάζει διαφορική ευπάθεια σε ασθένειες, διαφορετική ανταπόκριση στη θεραπεία, και ίσως να απαιτούνται ξεχωριστά διαγνωστικά και προγνωστικά εργαλεία. Έτσι, οι δραστηριότητες του Κέντρου Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ελληνικό πληθυσμό. Η ενσωμάτωση της Ιατρικής Ακριβείας στη διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης του πληθυσμού θα φέρει σημαντικά κοινωνικά οφέλη» τόνισε ο κ. Δημόπουλος.

     Ιατρική Ακριβείας

     Παίρνοντας τον λόγο ο καθηγητής Πέτρος Σφηκάκης (πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του Κέντρου), επισήμανε ότι η έννοια της Ιατρικής Ακριβείας αναφέρεται στην εξατομικευμένη ιατρική περίθαλψη με βάση τα ατομικά χαρακτηριστικά των ασθενών, και την κατάταξή τους σε υποομάδες με βάση ειδικά βιολογικά χαρακτηριστικά, π.χ. διαφορετική έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων ή την προβλεπόμενη ανταπόκριση στη θεραπεία. «Η ανάγκη για την εφαρμογή της Ιατρικής Ακριβείας γίνεται όλο και πιο επιτακτική, καθώς δεκάδες νέα φάρμακα ανακαλύπτονται κάθε χρόνο» υπογράμμισε.

     Ο καθηγητής εξήγησε ότι οι εφαρμογές της ιατρικής ακριβείας αφορούν προς το παρόν κυρίως την ογκολογία, αλλά στο εγγύς μέλλον θα αφορούν και τα αυτοάνοσα φλεγμονώδη χρόνια νοσήματα, τις χρόνιες ανίατες νευρολογικές νόσους, τις καρδιοπάθειες, αλλά και κάθε ιατρική ειδικότητα.

    

     Ο κ. Σφηκάκης υποστήριξε ότι η Ιατρική Ακριβείας βασίζεται στη σύνθεση πληροφοριών μεγάλης κλίμακας που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, οι οποίες αφορούν νέες τεχνολογίες «που φιλοδοξούμε να λειτουργήσουμε σε μεγάλη κλίμακα στο νέο Κέντρο της Σχολής». «Συνθέτοντας τέτοιου είδους πληροφορίες μπορούν να σχεδιαστούν μοντέλα που θα επιτρέπουν ακριβέστερες και πιο εξειδικευμένες επιλογές φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης για τον κάθε ασθενή, τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε επίπεδο θεραπείας» σχολίασε ο ίδιος.

     Επιπλέον, ανέφερε ότι η Σχολή έχει ήδη (και θα αναπτύξει περαιτέρω) ένα ευρύ φάσμα κλινικών δεδομένων και βιολογικών δειγμάτων, τα οποία θα χρησιμεύσουν ως βάση για την ανάπτυξη νέων μεθόδων ταξινόμησης των ασθενών, ανακάλυψης βιοδεικτών και ανάπτυξης διαγνωστικών εργαλείων, με τελικό στόχο τη βέλτιστη θεραπευτική αντιμετώπιση.

     «Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, μέσω της δημιουργίας του Κέντρου Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας στις ήδη υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις της στο Γουδή, έχει την ευκαιρία να αποτελέσει έναν κεντρικό εθνικό κόμβο για την υλοποίηση, τον συντονισμό και την ενοποίηση προσεγγίσεων εξατομικευμένης ιατρικής στην περιοχή μας, αλλά και ως μέρος ενός πανευρωπαϊκού και παγκόσμιου δικτύου, παρέχοντας έτσι πληροφορίες σχετικά με τη διαστρωμάτωση των ασθενών, τους παράγοντες που προδιαθέτουν σε ασθένειες και την ανταπόκριση στις θεραπείες, ειδικά στον ελληνικό πληθυσμό» κατέληξε ο κ. Σφηκάκης.

     O καθηγητής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής, Γεώργιος Κόλλιας (ακαδημαϊκός και πρόεδρος τη Επιστημονικής Επιτροπής του Κέντρου), παρουσίασε την ελληνική ερευνητική υποδομή για την Ιατρική Ακριβείας, «pMedGR», που «τρέχει» ήδη στην Ιατρική και αποτελεί το πρώτο έργο του νέου Κέντρου. Παράλληλα, σημείωσε ότι ένα από το επόμενα μεγάλα ερευνητικά έργα του Κέντρου θα είναι η καταγραφή του ελληνικού γονιδιώματος, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά την ανάπτυξη της εξατομικευμένης ιατρικής στη χώρα μας.

     Όπως εξήγησε ο κ. Κόλλιας, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», το οποίο προσφέρει τεχνολογίες πρωτεομικής ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων, και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο προσφέρει απεικονιστικές τεχνολογίες PET/CT, το Κέντρο Νέων Βιοτεχνολογιών και Ιατρικής Ακριβείας της Ιατρικής Σχολής αναπτύσσει την Ερευνητική Υποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική pMedGR, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 με 4 εκατ. ευρώ. «Το pMedGR αποτελεί μια εθνική υποδομή που δίνει έμφαση στην εξωστρέφεια, τόσο εντός του ελληνικού χώρου, διαχέοντας τη χρήση νέων τεχνολογικών και σε άλλους φορείς ιατρικών ερευνών, όσο και διεθνώς μέσω αλληλεπιδράσεων και συνεργασιών με δίκτυα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Ιατρικής Ακριβείας» τόνισε ο κ. Κόλλιας.

     Για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου μίλησε ο καθηγητής Μιχαήλ Κουτσιλιέρης (διευθυντής Εργαστηρίου Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ), επισημαίνοντας ότι «θα αποτελέσει την "εστία ανάπτυξης" των νεοτέρων ερευνητών για την μελλοντική ανάπτυξη των μελών ΔΕΠ της Σχολής και της ερευνητών της χώρας».

     Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε εκ μέρους του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστα Φωτάκη, ο Γ. Χουρδάκης, ο οποίος μίλησε για την διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου με βασικούς άξονες την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία και δήλωσε ότι το υπουργείο θα είναι αρωγός στην προσπάθεια του ΕΚΠΑ.

     Το κύρος της Ιατρικής Σχολής και οι συνεργαζόμενοι φορείς αποτελούν τις καλύτερες εγγυήσεις για την επιτυχία τού εγχειρήματος, κατέληξαν οι ομιλητές.