ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Υποχρεωτικά τα γενόσημα σε κάθε φαρμακείο από 1ης Ιουλίου

Υποχρεωτικά τα γενόσημα σε κάθε φαρμακείο από 1ης Ιουλίου

Με την απόφαση αριθ. Δ3(α) 46627/15.6.2018, «Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία», ορίστηκε εχτές και δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση που ορίζει τον αριθμό των γενοσήμων φαρμάκων που πρέπει να διαθέτει υποχρεωτικά κάθε φαρμακείο με βάση τις τελευταίες διατάξεις που ψηφίστηκαν. Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο οι φαρμακοποιοί οφείλουν να διαθέτουν προς πώληση γενόσημα φάρμακα ενώ το rebate που τους αναλογεί για πώληση off patent, προσδιορίζεται στο 0,8%.

Τα αποθέματα που θα πρέπει να διαθέτουν σε γενόσημα φάρμακα τα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας ορίζονται από τον εκάστοτε υπουργό και η απόφαση, η οποία θα έχει ισχύ από 1ης Ιουλίου, αναφέρει ότι υποχρεούνται να διαθέτουν μία τουλάχιστον συσκευασία ανά θεραπευτική κατηγορία, για όσες δραστικές ουσίες περιλαμβάνονται στην λίστα της ΗΔΙΚΑ που καταρτίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους.

 

 

Αναλυτικότερα:

 

  • Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιλέγει αρχικά, με βάση τα στοιχεία πωλήσεωντων ιδιωτικών φαρμακείων του προηγούμενου κάθε φορά έτους, τις μεγαλύτερες σε μέγεθος δαπάνης θεραπευτικές κατηγορίες (ATC4) που αθροίζουν στο 85% του συνόλου της δαπάνης, σε επίπεδο λιανικής τιμής.
  • Ακολούθως, από αυτές τις θεραπευτικές κατηγορίες (ATC4)επιλέγονται οι δραστικές ουσίες (ATC5) που διαθέτουν γενόσημο.
  • Από τις τελευταίεςεπιλέγονται οι δραστικές ουσίες (ATC5) που έχουν τουλάχιστον μία συσκευασία σε φάρμακο γενόσημο ή φάρμακο αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας της δραστικής ουσίας, με ετήσιες πωλήσεις πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια και περιλαμβάνονται στη λίστα που καταρτίζει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
  • Η λίστα δημοσιεύεται το αργότερο έως το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτουςστους ιστότοπους του υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ και κοινοποιείται στους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους. 
    Για φέτος και προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η υπουργική απόφαση, η λίστα θα καταρτιστεί και θα δημοσιευτεί έως τις 29/06/2018, με βάση τα στοιχεία πωλήσεων των ιδιωτικών φαρμακείων του έτους 2017.