ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ακτινοθεραπευτική ογκολογία: Ποια η σημασία της για τους ασθενείς

Ακτινοθεραπευτική ογκολογία: Ποια η σημασία της για τους ασθενείς

Από τη Ρούλα Σκουρογιάννη

 

Η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία μαζί με την Παθολογική Ογκολογία και την Χειρουργική Ογκολογία είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες στον αγώνα κατά του καρκίνου και για κάθε περίπτωση πρέπει να συνεργάζονται, γιατί από αυτή τη συνεργασία βγαίνει ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης για κάθε ένα ασθενή ξεχωριστά. 

 

Διάκριση μεταξύ Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Ακτινολογίας

 

«Πρόκειται για διαφορετικές ειδικότητες με τελείως διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο», διευκρινίζει ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.), Γιώργος Πισσάκας.

«Συχνά συγχέονται μεταξύ τους η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία με την Ακτινολογία, λόγω του πρώτου συνθετικού της λέξης (ακτινο-) και επειδή  και οι δύο ειδικότητες χρησιμοποιούν ακτίνες».

 

Ο Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος έχει βασικό ρόλο στη χάραξη και στην εφαρμογή  του θεραπευτικού πλάνου ενός ογκολογικού ασθενή, ενώ δεν έχει καμία ανάμειξη στο  διαγνωστικό μέρος των απεικονιστικών εξετάσεων που είναι ο τομέας του Ακτινολόγου.

Επίσης, η Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία χρησιμοποιεί ακτινοβολία πολύ μεγάλης ενέργειας με στόχο να καταστρέψει έναν όγκο και είναι παθολογική ειδικότητα και η Ακτινολογία ακτινοβολία πολύ χαμηλής ενέργειας για να ανιχνεύσει οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει στη διάγνωση οποιασδήποτε ασθένειας και είναι εργαστηριακή ειδικότητα.

 

Ογκολογικοί ασθενείς: Η ακτινοθεραπεία συμβάλλει στο 40% των ιάσεων

 

Ο καρκίνος αποτελεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τη δεύτερη αιτία θανά­του μετά τα καρδιαγγειακά νοσήματα. «Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των νέων περιπτώσεων που διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο γιατί ακόμη και σήμερα στην Πατρίδα μας δεν υπάρχει εθνικό αρχείο νεοπλασιών», επισημαίνει ο γενικός γραμματέας της Ε.Ε.Α.Ο, Γρηγόρης Γεωργακόπουλος.

«Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι, σε γενικές γραμμές, περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο ιώνται. Η ακτινοθεραπεία μόνη ή σε συνδυασμό και με τις άλλες μεθόδους συμβάλει στο 40% αυτών των ιάσεων ενώ περίπου το 60% των ασθενών κάποια στιγμή στην πορεία της νόσου θα χρειαστεί να υποβληθούν σε ακτινοθεραπεία».

Ο κύριος στόχος της ακτινοθεραπείας είναι η χορήγηση πολύ υψηλής δόσης ακτινοβολίας εστιασμένα σε έναν όγκο, με ελάχιστη επιβάρυνση των γύρω φυσιολογικών ιστών. Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η καταστροφή του όγκου που θα μπορούσε να έχει ως επακόλουθο την ίαση ή την αύξηση της επιβίωσης των ασθενών και την όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής τους μειώνοντας στο ελάχιστο τις παρενέργειες .

Σύγχρονες  τεχνικές ακτινοθεραπείας

 

Σήμερα, υπάρχουν πολλές σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας – και όχι διαφορετικά είδος  ακτινοβολίας, όπως εσφαλμένα θεωρείται από πολλούς. Τα είδη αυτά είναι:

  • η σύμμορφη ακτινοθεραπεία (conformalradiotherapy, CRT),
  • η ακτινοθεραπεία με πεδία διαμορφούμενης έντασης (intensitymodulatedradiotherapy, IMRT),
  • η στερεοτακτική ακτινοχειρουργική (stereotacticradiosurgery, SRS),
  • η στερεοτακτική ακτινοθεραπεία (stereotacticradiotherapy και stereotacticbodyradiotherapySRT, SBRT),
  • η απεικονιστικά καθοδηγούμενη (imageguidedRT, IGRT) και
  • η 4D ακτινοθεραπεία

 

Όλες αυτές οι τεχνικές είναι πολύτιμα όπλα στη θεραπευτική φαρέτρα του Ακτινοθεραπευτή Ογκολόγου και αποσκοπούν στη βελτίωση του τοπικού ελέγχου της νόσου και στην μείωση της τοξικότητας.

 

Η πρόσβαση για τον Έλληνα ασθενή και η σημαντική συμβολή του ΙΣΝ

 

Στο βασανιστικό ερώτημα του  Έλληνα ασθενή σχετικά με το πώς θα έχει  πρόσβαση σε όλη αυτή την τεχνολογία απάντηση και λύση έδωσε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με τη δωρεά 12 Γραμμικών Επιταχυντών σε 8 Δημόσια  Νοσοκομεία  σε όλη την Ελλάδα, συνολικού ύψους 25 εκ ευρώ.

 

Αυτή η δωρεά αλλάζει εντελώς τον ακτινοθεραπευτικό χάρτη της Ελλάδας.

 

Κανένα πλέον Δημόσιο  Νοσοκομείο, μέσα στο 2018, δε θα υστερεί σε δυνατότητες εφαρμογής των πιο εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας.

Επειδή η αποτελεσματική Ακτινοθεραπεία δεν εξαρτάται μόνο από τα μηχανήματα, δόθηκε πολύ μεγάλη σημασία στις εκπαιδεύσεις του προσωπικού με σεμινάρια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ενώ ξεκινάει σε λίγο πρόγραμμα εκπαίδευσης 3 εβδομάδων σε Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο της Αμερικής για 2 Ακτινοθεραπευτές Ογκολόγους και για 2 Φυσικούς Ιατρικής από κάθε Κέντρο.

Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί και η προσοχή που δόθηκε στην αισθητική κάθε χώρου θεραπείας γιατί και αυτό είναι μέρος του σεβασμού προς τον ασθενή.

 

Ο δημόσιος τομέας υπερτερεί του ιδιωτικού στην ακτινοθεραπεία!

 

Με την ολοκλήρωση της δωρεάς  στο τέλος  του 2018, η μέση ηλικία των μηχανημάτων στα δημόσια νοσοκομεία θα είναι τα 6,3χρόνια ενώ στα ιδιωτικά τα 8,5 χρόνια. Επίσης:

  • Στο  δημόσιο τομέα: 12 (39%) στα 31 μηχανήματα θα είναι νεότερα της διετίας
  • Ενώ 18 (58%) στα 31 θα είναι νεότερα της 5ετίας

 

  • Στον ιδιωτικό τομέα:3 (17%) στα 17 μηχανήματα θα είναι νεότερα της διετίας
  • Ενώ 8 (47%) στα 17 μηχανήματα θα είναι νεότερα της 5ετίας.

 

Αυτό αποτελεί και την επανάσταση στην ποιότητα της ακτινοθεραπείας, μια επανάσταση που έχει συντελεστεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα αν σκεφτεί κάνεις ότι το πρώτο μηχάνημα της δωρεάς του ΙΣΝ τοποθετήθηκε στις αρχές του 2017.