ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Γιατροί από την Τουρκία και το Ντουμπάι έρχονται στην πόλη για να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση μετεγχειρητικών κηλών με τεχνική TAR στο Διαβαλκανικό

Γιατροί από την Τουρκία και το Ντουμπάι έρχονται στην πόλη για να εκπαιδευτούν στην αντιμετώπιση μετεγχειρητικών κηλών με τεχνική TAR στο Διαβαλκανικό

Γιατροί από το Ντουμπάι και την Τουρκία έρχονται στη Θεσσαλονίκη για να εκπαιδευτούν πάνω στην πολύ σύγχρονη και πρωτοποριακή τεχνική TAR (τεχνική του οπισθίου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός), η οποία δίνει λύση στο πρόβλημα των μεγάλων, υποτροπιάζουσων και γενικότερα «δύσκολων»-επιπλεγμένων μετεγχειρητικών κοιλιοκηλών.

Ένα από τα ελάχιστα Ιατρικά Κέντρα όλης της Ευρώπης, στα οποία πραγματοποιούνται αυτές οι πολύ απαιτητικές επεμβάσεις σε ασθενείς, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μεγάλες και γενικότερα πολύπλοκες μετεγχειρητικές κήλες, είναι το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, όπου μάλιστα εκπαιδεύονται ξένοι γιατροί σε αυτή την τεχνική.

Συγκεκριμένα, στις 4 και 5 Ιουλίου, έξι χειρουργοί από το Ντουμπάι και την Τουρκία θα εκπαιδευτούν πάνω στις πλέον σύγχρονες και προηγμένες - εξειδικευμένες τεχνικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μεγάλων μετεγχειρητικών κηλών, στο πλαίσιο του δεύτερου διεθνούς εκπαιδευτικού σεμιναρίου, που διοργανώνει το Ιατρικό Διαβαλκανικό.

Η εκπαίδευση των ξένων χειρουργών θα γίνει από τον εξειδικευμένο στη χειρουργική των κηλών και την ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων, επίκουρο καθηγητή Χειρουργικής του ΑΠΘ και συνεργάτη του Ιατρικού Διαβαλκανικού, Γρηγόριο Χατζημαυρουδή και αφορά στον οπίσθιο διαχωρισμό των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (τεχνική TAR –Transversus Abdominis Release).

Η μετεγχειρητική κήλη αποτελεί μία από τις συχνότερες επιπλοκές (10-20% διεθνώς) μετά από επεμβάσεις στην κοιλιακή χώρα (ανοικτές και λαπαροσκοπικές). Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τη θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων πάνω στις τεχνικές του οπίσθιου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων και τη διενέργεια δύο επεμβάσεων αποκατάστασης επιπλεγμένης κοιλιοκήλης.