ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Οικογενειακός ιατρός από το Α-Ω...

Οικογενειακός ιατρός από το Α-Ω...

Αναλυτική παρουσίαση του θεσμού του γενικού- οικογενειακού γιατρού κάνει με άρθρο του σε μορφή ερωτήσεων- απαντήσεων ο κ. Αργύρης Αργυρίου, ιδιώτης γενικός – οικογενειακός ιατρός σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους πολίτες να καταλάβουν τι σημαίνει η νέα μεταρρύθμιση με τις ΤΟΜΥ.

 

 Χθες εξάλλου, το υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για το τι είναι ακριβώς η «αντιστοίχιση» οικογενειακών γιατρών και ασθενών, και γιατί έπρεπε να γίνει;

Με τις δύο αυτές οπτικές ενημέρωσης, ίσως μπορέσουμε να βγάλουμε μια ...άκρη για τα σχέδια που’ χει το ΥΥΚΑ για όλους μας. Παρότι είναι αμφίβολο αν θα καταφέρει να τα εφαρμόσει, καθώς οι γιατροί προτιμούν να ξενιτευτούν παρά να συμμετάσχουν στο εγχείρημα των ΤΟΜΥ. Πράγμα κατανοητό για το οποίο ουδείς τους κατηγορεί!

 

Ας δούμε τι μας ενημερώνουν πρώτα από το υπουργείο:

Τι ακριβώς είναι η αντιστοίχιση και γιατί έπρεπε να γίνει;

  • Η αντιστοίχιση ολόκληρου του πληθυσμού σε Οικογενειακούς Ιατρούς (ΟΙ) έγινε με σκοπό την  επιτάχυνση και διευκόλυνση  της διαδικασίας εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του ν.4486/2017.
  • Έτσι, κάθε κάτοχος ΑΜΚΑ και ΑΥΠΑ αντιστοιχίσθηκε τυχαία και ηλεκτρονικά με έναν Οικογενειακό Ιατρό, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.4486/2017.

·         Οικογενειακοί ιατροί βάσει του ανωτέρου νόμου μπορεί να είναι:

-    Ιατροί κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Το.Μ.Υ., στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Π.Φ.Υ.

-    Ιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο λειτουργίας της Τοπικής Ομάδας Υγείας του άρθρου 106 του ν. 4461/2017.

-    Ιατροί συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης.

-    Ως οικογενειακοί ιατροί ορίζονται ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό και παιδίατροι για τον παιδικό πληθυσμό.

Πώς και με τι κριτήρια έγινε η αντιστοίχιση;

Η αντιστοίχιση πραγματοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ μέσω του ηλεκτρονικού συστήματός της.

Για την αντιστοίχιση ελήφθησαν υπόψη,

  • για τους μεν Λήπτες Υπηρεσιών Υγείας  (ΛΥΥ):

*    η ηλικία (για την διάκριση μεταξύ Οικογενειακού   Ιατρού   ενήλικου   και   παιδικού   πληθυσμού)   και

*     ο  τόπος διαμονής  κάθε  Λήπτη  Υπηρεσιών  Υγείας,  όπως  αυτά  τηρούνται  στη  βάση δεδομένων για τους ΑΜΚΑ ή ΑΥΠΑ.

  • για  τους  Οικογενειακούς  Ιατρούς:

*    η  ειδικότητα  (για  την  διάκριση  μεταξύ Οικογενειακού  Ιατρού  ενήλικου  και  παιδικού  πληθυσμού)  και

*    ο  τόπος παροχής  υπηρεσιών.

Και πώς έγινε;

Κάθε Λήπτης Υπηρεσιών Υγείας αντιστοιχίσθηκε με βάση τον τόπο διαμονής του με έναν Οικογενειακό  Ιατρό  τυχαία,  χωρίς  να  λαμβάνεται  υπόψη  ο  ανώτατος  πληθυσμός ευθύνης που έχει τεθεί στο άρθρο 6 του ν.4486/2017.

Και ποιος είναι ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης του οικογενειακού ιατρού;

  • Για τους ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ο ανώτατος πληθυσμός τον οποίο μπορούν να εγγράψουν (δηλαδή ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης τους) είναι έως 2.250 ενήλικες.
  • Για τους παιδιάτρους, ο ανώτατος πληθυσμός τον οποίο μπορούν να εγγράψουν (δηλαδή ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης τους) είναι έως 1.500 παιδιά

Συνεπώς:

Εντός του ίδιου Δήμου όλοι οι Οικογενειακοί  Ιατροί  (ανάλογα  με  την  ηλικία  του  πληθυσμού)  αντιστοιχίζονται τυχαία   με   αριθμό   Ληπτών   Υπηρεσιών   Υγείας   ίσο   με   το   σύνολο   των   Ληπτών Υπηρεσιών  Υγείας  διαιρούμενο  δια  του  αριθμού  των  Οικογενειακών  Ιατρών  που παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου.

Ποια είναι η σχέση αντιστοίχισης και εγγραφής;

Όπως είπαμε, η αντιστοίχιση έγινε με σκοπό να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία της υποχρεωτικής εγγραφής.

Η  αντιστοίχιση  ενός Λήπτη  Υπηρεσιών  Υγείας  με  Οικογενειακό  Ιατρό  δεν  σημαίνει  την εγγραφή του.

Και πώς θα γίνει η εγγραφή ενός Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας;

Η διαδικασία της εγγραφής ξεκινά με την υποβολή αίτησης εγγραφής εκ μέρους του Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας και ολοκληρώνεται κατά την πρώτη επίσκεψή του στον Οικογενειακό Ιατρό επιλογής του.

Ας δούμε τώρα τι μας λέει ο κ. Αργυρίου εκ των έσω:

 

Τι είναι ο  Οικογενειακός Ιατρός;

 

- Ο Οικογενειακός Ιατρός έχει την ειδικότητα του Γενικού Ιατρού ή του Παθολόγου, και για τα παιδιά έως και 16 ετών του Παιδιάτρου. Είναι Ιατρός που έχει ευρύτητα γνώσεων και είναι εκπαιδευμένος να στο να προσέρχονται σε αυτόν άνθρωποι με κάθε είδους συμπτώματα. Στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων ο Οικογενειακός Ιατρός δίνει συμβουλές και θεραπεύει ο ίδιος τους ασθενείς του. Σε πιο περίπλοκα προβλήματα υγείας ο Οικογενειακός Ιατρός σε βοηθά να μην χαθείς στον λαβύρινθο του συστήματος Υγείας και σε παραπέμπει εκεί που χρειάζεται.

 

Τι πλεονέκτημα έχουμε ως Ασθενείς και ως Κοινωνία από το να έχει ο κάθε πολίτης τον Οικογενειακό του Ιατρό;

 

- Ο ασθενής ΔΕΝ γίνεται, έτσι εύκολα, μπαλάκι μεταξύ Ιατρών. Έχει έναν Ιατρό που γνωρίζει το Ιατρικό και Κοινωνικό ιστορικό του κάθε ασθενούς του, και δεν χρειάζεται να λέει και να ξαναλέει τα ίδια. Ο Οικογενειακός Ιατρός είναι ένας Ιατρός που είναι εκπαιδευμένος να βλέπει το Δάσος (όλον τον άνθρωπο συνολικά) και όχι μόνο ένα Δέντρο ( ένα όργανο του σώματος). Υπάρχουν επίσης Πρακτικά και Οικονομικά οφέλη τόσο για τον Ασθενή όσο και για την Κοινωνία. Τα Νοσοκομεία αποσυμφορούνται γιατί μεγάλο μέρος των προβλημάτων με τα οποία προσέρχονται στα Επείγοντα των Νοσοκομείων οι Άνθρωποι είναι προβλήματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν άνετα εκτός Νοσοκομείου από έναν Οικογενειακό Ιατρό.

 

 

Γιατί αυτός ο ντόρος τον τελευταίο καιρό γύρω από τον Οικογενειακό Ιατρό;

 

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντας, εδώ και χρόνια, τα πλεονεκτήματα με το σύστημα του Οικογενειακού Ιατρού, ζήτησε από την Κυβέρνηση, ως προαπαιτούμενο για να δανείσει περισσότερα λεφτά στην Ελλάδα, να έχει ο κάθε άνθρωπος στην Ελλάδα τον Οικογενειακό του Ιατρό. Η Κυβέρνηση, με την σειρά της, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το θέμα πολιτικά και να περάσει προς τον κόσμο την εικόνα μια κοινωνικά ευαίσθητης και μεταρρυθμιστικής πολιτικής, μόνο που τον σχεδιασμό της συγκεκριμένης προσπάθειας θα τον χαρακτήριζε κανείς επιεικώς, ερασιτεχνικό.

 

Από πότε θα μπει σε ισχύ το νέο σύστημα;

 

- Θεωρητικά τουλάχιστον, είναι ήδη σε ισχύ αλλά, σύμφωνα με αυτά που λέει ο ΕΟΠΥΥ την ώρα που γράφω αυτές τις γραμμές (02/07/2018),  στις 15 Ιουλίου 2018 θα λήξουν και οι ισχύουσες συμβάσεις των ιδιωτών Οικογενειακών Ιατρών και οι περισσότεροι από αυτούς αρνούνται να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις.

 

Τη νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών Οικογενειακού Ιατρού μπορείτε να την βρείτε στην μέση και αριστερά στην σελίδα: https://familydoctors.eopyy.gov.gr/ με τον τίτλο ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.

 

 

Τι σχέση εργασίας θα έχει ο Κρατικός Οικογενειακός Ιατρός;

 

- Θα είναι Υπάλληλος και θα παίρνει (για 8ωρη εργασία) γύρω στα 1.400 ευρώ καθαρά.

 

Θα υπάρχουν και συμβεβλημένοι ιδιώτες Οικογενειακοί Ιατροί, που θα μπουν σε αυτό το σύστημα που προσπαθεί να εφαρμόσει η Κυβέρνηση;

 

- Η Κυβέρνηση προσπαθεί να στρατολογήσει και ιδιώτες Οικογενειακούς Ιατρούς, με καινούρια σύμβαση, αλλά από ότι φαίνεται μέχρι τώρα δεν είναι και πολλοί αυτοί που έχουν ζητήσει να συμβληθούν.

 

Για ποιο λόγο οι περισσότεροι ιδιώτες Οικογενειακοί Ιατροί επέλεξαν να μην μπουν στο σύστημα που προσπαθεί να λανσάρει η Κυβέρνηση, και να μείνουν αμιγώς ιδιώτες;

 

- Γιατί οι όροι είναι απαγορευτικοί από οικονομικής άποψης (και όχι μόνο).  Η Κυβέρνηση προτίθεται να πληρώνει 1.800 ευρώ ΜΙΚΤΑ για να εγγραφούν σε αυτόν τον Ιατρό 2.250 πολίτες και να πηγαίνουν, κατά πρώτον λόγο, σε αυτόν όταν αρρωστήσουν. Ο ιδιώτης Οικογενειακός Ιατρός δεσμεύεται τότε να εξετάζει ΔΩΡΕΑΝ στο ιδιωτικό του Ιατρείο μέσα σε ένα προκαθορισμένο 4ωρο/ημέρα όλους όσους (από αυτούς του 2.250 πολίτες) νιώθουν ότι έχουν ένα χρόνιο ή επείγον νόσημα. Δεσμεύεται επίσης να πηγαίνει ΔΩΡΕΑΝ κατ’οίκον επισκέψεις σε όσους ασθενείς δεν μπορούν να πάνε στο ιδιωτικό του Ιατρείο! Να τονιστεί ότι σε χώρες όπως η Σουηδία, το να αναλάβει ένας Οικογενειακός Ιατρός πάνω από 1.500 πολίτες (για 8ωρη εργασία, όχι για 4ωρη όπως ζητεί η Κυβέρνηση εδώ ) θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα επίπονο για τον Ιατρό. ( https://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,5980.msg53289.html#msg53289  ) Εδώ όμως ζητεί το κράτος να αναλάβουν οι ιδιώτες Ιατροί 2.250 πολίτες και να τους καλύπτουν μέσα σε 4 ώρες/ημέρα.

Από τα 1.800 ευρώ ΜΙΚΤΑ που θα παίρνει ο ιδιώτης Οικογενειακός Ιατρός, πρέπει να υπολογίσουμε ότι τα 500 ευρώ πηγαίνουν για την συντήρηση του ιδιωτικού Ιατρείου (ενοίκιο, νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, ίντερνετ, κοινόχρηστα, αναλώσιμα, καθαριότητα κτλ), από τα 1.300 ευρώ που απομένουν πρέπει μετά να πληρώσει κανείς το ΕΦΚΑ και φόρο οπότε θα του μείνουν ΚΑΘΑΡΑ γύρω στα 600 ευρώ/μήνα (με την προϋπόθεση ότι έχει απολύσει στο μεταξύ την Γραμματέα του, αλλιώς μπαίνει και μέσα...).

 

 

Μπορώ να έχω Οικογενειακό Ιατρό που να είναι αμιγώς ιδιώτης, και δεν έχει μπει στο σύστημα που που προσπαθεί να εφαρμόσει η Κυβέρνηση;

 

- Ναι.

 

Τι πλεονεκτήματα θα έχω εάν διαλέξω έναν κρατικό Οικογενειακό Ιατρό ή έναν συμβεβλημένο ιδιώτη Οικογενειακό Ιατρό;

 

- Ότι θα είναι τζάμπα (στα χαρτιά τουλάχιστον).

 

Ότι θα μπορεί να σε στέλνει τζάμπα σε ειδικούς Ιατρούς που έχουν κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. (Μόνο που δεν είναι σίγουρο πόσο γρήγορα θα μπορεί να τους βλέπεις αυτούς τους ειδικούς Ιατρούς και αν θα συμβληθούν Ειδικοί από όλες τις ειδικότητες. Επίσης οι αποζημιώσεις που θα δίνει το κράτος σε αυτούς τους ειδικούς αναμένεται να είναι πολύ χαμηλές με ότι αυτό συνεπάγεται... )

 

(Εννοείται ότι ο οποιοσδήποτε πολίτης θα μπορεί να επισκέπτεται ειδικούς που δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ αρκεί να είναι έτοιμος να πληρώσει.

 

Επίσης ο οποιοσδήποτε πολίτης θα συνεχίσει να μπορεί να βλέπει ειδικούς Ιατρούς στο Νοσοκομείο αν κλείσει ο ίδιος  ο πολίτης με δική του πρωτοβουλία απογευματινό ή πρωϊνό ραντεβού στα εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.

 

Εννοείται επίσης ότι αν σου τύχει κάτι επείγον πάλι μπορείς να επισκεφτείς τα επείγοντα ενός Νοσοκομείου χωρίς παραπεμπτικό από τον Οικογενειακό σου Ιατρού. Π.χ. έσπασες το πόδι σου. Μπορείς να πας κατευθείαν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου. Δεν θα σου πει κανείς να περάσεις πρώτα από τον Οικογενειακό σου Ιατρό. )

 

Τι μειονεκτήματα θα έχω εάν διαλέξω έναν κρατικό Οικογενειακό Ιατρό;

 

- Η προσβασιμότητα. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για Ιατρούς οι οποίοι είναι Υπάλληλοι με έναν φιξ μισθό. Πού και πότε θα τον βρεις άμα τον χρειάζεσαι μετά το πέρας του 8ωρου του; Σε ποιο κινητό τηλέφωνο, σε ποιο email; Για ποιο λόγο να σου απαντήσει αν τον χρειαστείς εκτός του 8ωρου του;

 

 Η στενότητα χρόνου. Το να καλύψει π.χ. ένας Γενικός Ιατρός ένα πληθυσμό 2.250 αφιερώνοντας μόνο 4 ώρες/καθημερινή, όπως ζητά τώρα η Κυβέρνηση, είναι ουσιαστικά ακατόρθωτο αν θέλει να κάνει σωστή δουλειά. Σκεφτείτε π.χ. ότι στην Σουηδία οι Γενικοί Ιατροί που δουλεύουν 8ωρο θεωρείται υπερβολικά να τους βάζουν να καλύπτουν πληθυσμό άνω των 1.500 ατόμων.

 

Οι δυνατότητες επιλογής: Δεν έχετε παρά να κάνετε log in στην ιστοσελίδα rdv.ehealthnet.gr  με τους κωδικούς  σας, του taxisnet για να δείτε σε πόσους Ιατρούς έχετε δικαίωμα να εγγραφείτε. Π.χ. στην πόλη μου την Καβάλα, μια πόλη σχεδόν 60.000 κατοίκων έχει, την στιγμή που γράφω αυτές τις γραμμές, μέσα στην πόλη, της Καβάλας 4 διαθέσιμους Ιατρούς....

 

Με άλλα λόγια, οι κρατικοί Οικογενειακοί Ιατροί είναι πολύ λίγοι σε σχέση με τον πληθυσμό που πρέπει να καλύψουν.

 

Τώρα πώς η Κυβέρνηση θέλει να κάνει υποχρεωτικό όλοι οι πολίτες να έχουν τον Οικογενειακό Ιατρό τους, με τόσο λίγους διαθέσιμους Οικογενειακούς Ιατρούς αυτό είναι κάτι που με ξεπερνά.

 

Επίσης, κανονικά, αν διαλέξετε έναν κρατικό Οικογενειακό Ιατρό δεν μπορείτε να τον αλλάξατε παρά μόνο μία φορά στη διάρκεια του έτους.

 

Τι πλεονεκτήματα θα έχω εάν διαλέξω έναν αμιγώς ιδιώτη Οικογενειακό Ιατρό;

 

- Η προσβασιμότητα. Ο αμιγώς ιδιώτης Οικογενειακός Ιατρός πληρώνεται ανά ασθενή οπότε έχει κάθε συμφέρον να είναι σωστός και εύκολα προσβάσιμος αλλιώς θα μείνει χωρίς ασθενείς και άρα χωρίς εισόδημα.

 

Οι δυνατότητες επιλογής. Διαλέγεις ακριβώς τον Ιατρό που θέλεις εσύ και αν για κάποιον λόγο δεν είσαι ευχαριστημένος τον αλλάζεις ανά πάσα στιγμή.

 

 

Τι μειονεκτήματα θα έχω εάν διαλέξω έναν αμιγώς ιδιώτη Οικογενειακό Ιατρό;

 

- Ότι κοστίζει λεφτά. Δεν είναι όμως τόσο τραγικά πολλά. Κατά μέσο όρο ένας ασθενής επισκέπτεται τον Οικογενειακό Ιατρό του 2,6 φορές/έτος. Αν βάλουμε ότι στους περισσότερους Ιατρούς η επίσκεψη κοστίζει 30 ευρώ μιλούμε για ένα κόστος γύρω στα 80 ευρώ/έτος, ποσό συγκρίσιμο με αυτά που πληρώνουμε στην κομμώτρια/έτος.

 

Θα μπορεί ο αμιγώς ιδιώτης Οικογενειακός Ιατρός να μου συνταγογραφεί τα φάρμακά μου και τις εξετάσεις μου μέσω ΕΟΠΥΥ.

 

- Ναι. Ο αμιγώς ιδιώτης Οικογενειακός Ιατρός μπορεί, σε όσους είναι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ, να τους συνταγογραφεί τα φάρμακά τους και τις εξετάσεις τους ώστε αυτοί να πληρώνουν μόνο την συνηθισμένη συμμετοχή τους όταν επισκέπτονται τον Φαρμακοποιό τους ή τον Μικροβιολόγο τους κτλ.

 

Μπορώ να επιλέξω να εγγραφώ σε έναν κρατικό Οικογενειακό Ιατρό, και ταυτόχρονα να επισκέπτομαι, αν θέλω, και αμιγώς ιδιώτες Ιατρούς ( Οικογενειακούς ή Ειδικούς) ;

 

- Ναι, είναι δυνατόν.

 

 

 

Μ.Τ.