Αρωγός ο φαρμακοποιός αλλά υπάρχουν κενά στο σύστημα ανάκλησης φαρμάκων

Αρωγός ο φαρμακοποιός αλλά υπάρχουν κενά στο σύστημα ανάκλησης φαρμάκων

Παρά τον σημαντικό ρόλο που παίζει ο φαρμακοποιός στο να υπάρξει άμεση ενημέρωση του πολίτη σε περιπτώσεις ανάκλησης σκευασμάτων φαρμάκων, όπως συνέβη με την περίπτωση σκευασμάτων βαλσαρτάνης, ο όλος μηχανισμός  ανάκλησης φαίνεται πως παρουσιάζει κενά.

 

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΟΦ για τα κινεζικά σκευάσματα βαλσαρτάνης που ενοχοποιήθηκαν για πιθανή πρόκληση καρκίνου σημαντικές ποσότητες των σκευασμάτων αυτών έχουν παραληφθεί από ασθενείς σε εκτέλεση δίμηνων συνταγών.

Οι φαρμακοποιοί, γνωρίζουν ποιοι ασθενείς έχουν αγοράσει τα επικίνδυνα αντι-υπερτασικά, το θέμα ωστόσο είναι το πώς οι ασθενείς αυτοί θα ενημερωθούν για το ζήτημα και για το τι θα πρέπει να κάνουν και σε αυτό θα πρέπει κεντρικά ο ΕΟΦ σύμφωνα με τον ΠΦΣ  να μεριμνήσει για την ενημέρωση και την παροχή σαφών οδηγιών για το τι θα πρέπει να πράξουν όσοι βρίσκονται στο μέσο φαρμακευτικής αγωγής με τα σκευάσματα αυτά.