ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Το διευρυμένο και ελεύθερο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων της Αττικής οδήγησε το ένα στα τρία φαρμακεία εκτός εφημεριών, όπως έδειξε έρευνα του Γ. Δαγρέ

Το διευρυμένο και ελεύθερο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων της Αττικής οδήγησε το ένα στα τρία φαρμακεία εκτός εφημεριών, όπως έδειξε έρευνα του Γ. Δαγρέ

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Τεράστια ζημιά στις εφημερίες των φαρμακείων προκάλεσε η εφαρμογή των μέτρων του διευρυμένου και στη συνέχεια του ελεύθερου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων με τα οποία Θεσμοί και Κυβερνήσεις προσπάθησαν από το 2012 μέχρι σήμερα να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πολιτών στο να βρίσκουν ανοικτό φαρμακείο κοντά τους, όταν το χρειάζονται.

Σύμφωνα  με έρευνα του Φαρμακοποιού Γιάννη Δαγρέ, Ειδικού Γραμματέα στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και μέλος του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, τόσο το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων που εφαρμόστηκε την τριετία 2012 – 2014 όσο και το ελεύθερο ωράριο που ακολούθησε την τριετία 2015-2017 εξώθησε συνολικά 430 φαρμακεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (για την Αθήνα) σε έξοδο από τις εφημερίες, γεγονός που όπως αναφέρει στα συμπεράσματά του τελικά πέτυχε να οδηγήσει πολλούς πολίτες που παλιότερα είχαν κοντά τους κάποιο ανοιχτό φαρμακείο να χρειάζεται να διανύουν πλέον πολύ μεγαλύτερη απόσταση για να εξυπηρετηθούν καθώς «η κατανομή των Φαρμακείων ανά ώρες και περιοχές είναι τυχαιοποιημένη, άρα και χαοτική και έτσι ανεπαρκής με μεγάλες περιοχές που παρουσιάζουν υπερσυγκέντρωση Φαρμακείων και μεγάλες περιοχές που καταλήγουν σε υπεραραίωση αυτών».

Μάλιστα από τα στοιχεία της μελέτης που βασίστηκε στο Μητρώο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής για την Αθήνα φαίνεται πως μεγαλύτερη ζημιά προκάλεσε το διευρυμένο ωράριο καθώς «μεταξύ 2012 και 2014 (3ετία αμιγώς διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας Φαρμακείων) ένας συνολικός αριθμός από 278 Φαρμακεία (κοντά στο 23-25% του συνολικού δυναμικού διαθέσιμων προς ανάληψη Εφημερίων Φαρμακείων) εξωθήθηκε σταδιακά σε έξοδο από τις Εφημερίες (απαλλαγή).

Τα        ελεύθερο ωράριο που εφαρμόστηκε μεταξύ 2015 και 2017 ήρθε να επιδεινώσει την κατάσταση καθώς ένας επιπλέον συνολικός αριθμός από 152 Φαρμακεία (κοντά στο 12-14% του συνόλου και κοντά στο 17% των εκείνη τη στιγμή διαθέσιμων προς Εφημερίες Φαρμακείων) εξωθήθηκε σταδιακά σε έξοδο από τις Εφημερίες (απαλλαγή).

Σύμφωνα με τον κ. Δαγρέ ο οποίος κοινοποίησε την έρευνά του τόσο στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής όσο και στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα – συνέπειες:

«Σημ. 1: Τόσο το διευρυμένο όσο και το ελεύθερο ωράριο προκάλεσαν τεράστια ζημιά στις Εφημερίες των Φαρμακείων, και έτσι κατ΄ επέκταση στην εξυπηρέτηση του κοινού.

Σημ. 2: Συγκρίνοντας περαιτέρω όμως και τα δύο αυτά πλέον πειραματικά ωράρια μεταξύ τους, η ζημιά που προκάλεσε το διευρυμένο ωράριο αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που προκάλεσε το ελεύθερο ωράριο.

Σημ. 3: Η παραπάνω αρνητική εξέλιξη, τόσο σε ταχύτητα εμφάνισης όσο και σε εύρος,  οδήγησε αναπόφευκτα σε αντίστοιχη δραματική μείωση των Φαρμακείων που Διημερεύουν και Διανυκτερεύουν καθημερινά στην Αθήνα.

Σημ. 4: Ανάλογη εικόνα με εκείνη που καταγράφηκε στην Αθήνα από τον Φαρμ. Σύλλογο Αττικής (ΦΣΑ-ΝΠΔΔ) είναι προφανές ότι έλαβε χώρα από λίγο ως πολύ σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, εφόσον ο τρόπος λειτουργίας και η φυσιογνωμίας των Φαρμακείων είναι κατά κανόνα παρόμοια σε όλη τη χώρα.

(Σ.Σ. -Γ. Δαγρέ: Σε περιβάλλον με ελεύθερο και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, και έτσι ισχνές και ανεπαρκείς Εφημερίες,  η κατανομή των Φαρμακείων ανά ώρες και περιοχές είναι τυχαιοποιημένη, άρα και χαοτική και έτσι ανεπαρκής με μεγάλες περιοχές που παρουσιάζουν υπερσυγκέντρωση Φαρμακείων και μεγάλες περιοχές που καταλήγουν σε υπεραραίωση αυτών, σε αντίθεση με ένα περιβάλλον με κανονικό ωράριο Φαρμακείων και προστατευμένες έτσι Εφημερίες που δίνει την ευχέρεια και έτσι παρουσιάζει θετική εικόνα ομοιομορφίας στην κατανομή και επάρκειας κάλυψης στην πυκνότητα),

Σημ. 5: Για να μπορέσει να αποκατασταθεί η ομαλότητα και η επάρκεια στην εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και η σταθερότητα και η βιωσιμότητα του δικτύου των Φαρμακείων σε όλη τη χώρα (παράγοντας κρίσιμος και ζωτικός για την απρόσκοπτη τροφοδοσία του πληθυσμού με φάρμακα σε όλη την Επικράτεια), είναι επιβεβλημένο να καταργηθούν το διευρυμένο και το ελεύθερο ωράριο λειτουργίας των Φαρμακείων και να επανέλθει το Ενιαίο/Καθολικό/Ευχερώς Παρακολουθήσιμο από όλα τα Φαρμακεία μίας περιοχής κανονικό ωράριο, που θα παρέχει επαρκή εξυπηρέτηση στο κοινό, αξιοποιώντας όλα τα Φαρμακεία όλων των περιοχών της χώρας και συνάμα θα προστατεύει την καλή υγεία του ζωτικού θεσμού των Εφημεριών των Φαρμακείων».

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έρευνας του κ. Γιάννη Δαγρέ εδώ