ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Δυναμικά, με συγκεκριμένο σχέδιο μπαίνει στη νέα σεζόν η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος

Δυναμικά, με συγκεκριμένο σχέδιο μπαίνει στη νέα σεζόν η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Με όρεξη για δουλειά ξεκίνησε ο Σεπτέμβριος για την Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος με τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου να κρατά συνολικά περισσότερες από έξι ώρες.

Τα θέματα που συζητήθηκαν πολλά.

Συζητήθηκε και αποφασίσθηκε ο τρόπος νομικής υποστήριξης των Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ) που αντιμετωπίζουν τρέχοντα νομικά προβλήματα με το νομικό τμήμα της ΟΣΦΕ να συνδράμει τους Συνεταιρισμούς για την καλύτερη νομική τους κάλυψη.

Συζητήθηκε η ανάθεση του Συνεδρίου της ΟΣΦΕ για το 2019 με την απόφαση να είναι προγραμματισμένο να ληφθεί στο επόμενο Δ.Σ.

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Συζητήθηκε η πρόσκληση που έγινε στην ΟΣΦΕ από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη Χάραξη Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής για το Φάρμακο και αποφασίστηκε η κατάθεση υπομνήματος μέχρι το τέλος του μήνα καθώς και οι προτάσεις που θα συμπεριληφθούν σε αυτό.

Συζητήθηκε και αποφασίστηκε ο τρόπος επίλυσης εκκρεμότητας που αφορά το ΠΔ 64/2018

Συζητήθηκαν επίσης και εγκρίθηκαν οι παρακάτω προτάσεις:

  • Εγχειρίδιο Δημοσίων Σχέσεων
  • Αντιμετώπιση του προβλήματος των προϊόντων χωρίς γραμμικό κώδικα
  • Δημιουργία ψηφιακού χώρου επικοινωνίας μεταξύ των συνεταιρισμών
  • Οργάνωση της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της ΟΣΦΕ
  • Διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας με Ομοσπονδίες Συνεταιρισμών άλλων τομέων της οικονομίας
  • Διαμόρφωση σχέσεων συνεργασίας με τα πολιτικά κόμματα
  • Σύνταξη μελέτης για την υιοθέτηση κοινής βάσης δεδομένων