ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Στήριξη για την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε Φαρμακευτικούς Συλλόγους και Φαρμακοποιούς από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Στήριξη για την εφαρμογή του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε Φαρμακευτικούς Συλλόγους και Φαρμακοποιούς από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Σύντομα Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και φαρμακοποιοί θα έχουν στα χέρια τους τα κατάλληλα ηλεκτρονικά εργαλεία για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες που έφερε ο Κανονισμός

 

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Έτοιμος να παράσχει κάθε δυνατή στήριξη στους Φαρμακοποιούς όλης της χώρας δια μέσου και των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων στο ζήτημα της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ισχύει από τις 25 Μαΐου δηλώνει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ).

Τέσσερις μήνες μετά την ανακοίνωση που είχε εκδώσει για το συγκεκριμένο ζήτημα –το οποίο είχε συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση της 22ας Απριλίου- με την οποία ενημέρωνε τον κλάδο ότι «η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού από τα φαρμακεία θα λάβει χώρα κατόπιν κεντρικής διαχείρισης του Π.Φ.Σ. σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» και ότι «σε κάθε περίπτωση τα φαρμακεία δεν θα χρειαστεί να προβούν σε μεμονωμένες – ατομικές διαδικασίες εφαρμογής όσων ορίζει ο ανωτέρω Κανονισμός», ο ΠΦΣ επανήλθε στο ζήτημα.

Σε επιστολή του προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας (Δες εδώ), αφού παραθέτει κάποιες γενικές πληροφορίες χρηστικού χαρακτήρα για τον Κανονισμό που αφορούν τη σχέση του Συλλόγου με τα μέλη του (δικαιώματα, παραβίαση δεδομένων – αντιμετώπιση, ενέργειες συμμόρφωσης), τους ενημερώνει ότι  θα τους παράσχει «σύντομα άδεια χρήσης λογισμικού, με τη βοήθεια του οποίου θα μπορείτε να τηρείτε στον υπολογιστή σας ένα Σύστημα Διαχείρισης το οποίο θα τεκμηριώνει:

 

- Τη συμμόρφωση του Συλλόγου σας με τις βασικές αρχές του ΓΚΠΔ

- Τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζετε προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας

- Τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε όταν χρειάζεται να καταγράψετε ή να συλλέξετε προσωπικά δεδομένα και πώς να ανταποκριθείτε όταν το υποκείμενο (μέλος, εργαζόμενός σας, κ.α.) ασκήσει τα δικαιώματά του βάσει του ΓΚΠΔ

 

Επίσης ενημερώνει τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους ότι μέσω του www.pfs.gr «η εφαρμογή σας θα ενημερώνεται ώστε να είναι πάντοτε επικαιροποιημένη στις τυχόν νέες υποχρεώσεις σας, από ενδεχόμενη αναθεώρηση του ΓΚΠΔ και την έκδοση εφαρμοστικών οδηγιών και νομοθεσιών που θα προκύψουν».

Σε δεύτερη επιστολή του προς τους φαρμακοποιούς όλης της χώρας (Δες εδώ) ο ΠΦΣ παρέχει ανάλογες γενικές πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τον φαρμακοποιό και τους ανθρώπους που έρχεται σε επαφή ως επαγγελματίας.

Τους ενημερώνει δε ότι θα τους «διαθέσει μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου ένα εύχρηστο και λειτουργικό διαδικτυακό εργαλείο, με τη βοήθεια του οποίου θα μπορείτε να λάβετε στον υπολογιστή σας το εξειδικευμένο Σύστημα Διαχείρισης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του φαρμακείου σας (Πολιτικές, Οδηγίες, Διαδικασίες, Αρχεία, Μελέτη επικινδυνότητας και Εκτίμηση Αντίκτυπου κ.α), με το οποίο θα σας παρέχεται η δυνατότητα να διασφαλίζετε τη συμμόρφωσή σας με το ΓΚΠΔ» παρέχοντάς τους ταυτόχρονα, όπως και στους Συλλόγους τη δυνατότητα μέσω του www.pfs.gr να ενημερώνονται διαρκώς και θα επικαιροποιούν την τεκμηρίωσή τους για τις τυχόν νέες υποχρεώσεις τους, από ενδεχόμενη αναθεώρηση του ΓΚΠΔ και την έκδοση εφαρμοστικών οδηγιών και νομοθεσιών που θα προκύψουν.