ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Νέα δεδομένα δείχνουν ότι θεραπεία για την ψωρίαση είναι πιο αποτελεσματική στην πλήρη δερματική κάθαρση

Νέα δεδομένα δείχνουν ότι θεραπεία για την ψωρίαση είναι πιο αποτελεσματική στην πλήρη δερματική κάθαρση

Το ενδεχόμενο της πλήρους κάθαρσης από τα συμπτώματα της ψωρίασης μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο ευτυχίας των ανθρώπων, σύμφωνα με μια νέα ευρωπαϊκή έρευνα που διεξήχθη σε περισσότερα από 7.000 άτομα που ζουν με τη νόσο.

 

Δεδομένα που δημοσιεύτηκαν στο 27ο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας (EADV) στο Παρίσι, δείχνουν ότι η θεραπεία με το brodalumab της LEO Pharma για άτομα με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας σχετίστηκε με ταχύτερη μείωση των απόλυτων τιμών του Δείκτη Έκτασης και Σοβαρότητας Ψωρίασης [Psoriasis Area and Severity Index (PASI)] και μεγαλύτερη πιθανότητα επίτευξης πλήρους δερματικής κάθαρσης σε όλες τις περιοχές του σώματος σε σύγκριση με το ustekinumab. Το ενδεχόμενο επίτευξης πλήρους δερματικής κάθαρσης βελτιώνει σημαντικά τη ζωή των ανθρώπων με ψωρίαση, σύμφωνα με την Έκθεση PsoClear, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

 

Τα αποτελέσματα της πρώτης από δύο αναλύσεις ομαδοποιημένων δεδομένων από τις μελέτες AMAGINE-2 και AMAGINE-3 κατέδειξαν ότι μεγαλύτερη αναλογία ατόμων που έλαβαν το brodalumab πέτυχαν απόλυτη τιμή PASI 0, δηλαδή πλήρη κάθαρση του δέρματος χωρίς συμπτώματα ψωρίασης, στη διάρκεια του χρόνου, σε σύγκριση με το ustekinumab (75% έναντι 52%, αντίστοιχα, σε διάστημα 52 εβδομάδων). Η απόλυτη τιμή PASI μετράει τη σοβαρότητα της ερυθρότητας, της πάχυνσης και της απολέπισης του δέρματος σε διαφορετικά σημεία του σώματος, και η βαθμολογία μικρότερη από τρία αποτελεί ένδειξη επιτυχίας της θεραπείας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα από τη δεύτερη ανάλυση, το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε ώστε το 50% των ασθενών να επιτύχει πλήρη κάθαρση σε όλες τις περιοχές του σώματος – κεφαλή και λαιμός, κορμός, άνω και κάτω άκρα – ήταν μικρότερο με το brodalumab από ότι με το ustekinumab. Κατά την ανάλυση διάρκειας 52 εβδομάδων, παρατηρήθηκαν μεγαλύτερα ποσοστά πλήρους δερματικής κάθαρσης ήδη από τη δεύτερη εβδομάδα για τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το

Brodalumab.

 

Ο καθηγητής Marc Radtke, από το Ινστιτούτο Ερευνών Υγείας Δερματολογικών και Νοσηλευτικών Επιστημών, Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Αμβούργο-Eppendorf, Γερμανία, σχολίασε: «Ακόμη και όταν ένα σχετικά μικρό ποσοστό της επιφάνειας του δέρματος επηρεάζεται από την ψωρίαση, εξακολουθεί να προκαλεί σημαντική επιβάρυνση. Τα τελευταία δεδομένα από το brodalumab παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους κλινικούς ιατρούς και τους ασθενείς, γιατί δείχνουν τι μπορεί να επιτύχει η θεραπεία, σε ολόκληρο το σώμα και σε συγκεκριμένες περιοχές του. Κάτι τέτοιο μας καθησυχάζει δείχνοντας ότι η επίτευξη υψηλών επιπέδων δερματικής κάθαρσης γίνεται ολοένα και πιο εφικτή με τις νεότερες θεραπείες».

 

 

Σημαντική η επίτευξη πλήρους δερματικής κάθαρσης

Είναι ένα σημαντικό ορόσημο για τα άτομα με ψωρίαση, το οποίο σχετίζεται ευθέως με την ποιότητα ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων ευτυχίας, όπως αναφέρει η πρόσφατη Έκθεση PsoClear που συμπεριέλαβε 7.644 Ευρωπαίους και έδειξε ότι τα άτομα που ζουν με τη νόσο θα ήταν, κατά μέσο όρο, ευτυχέστερα κατά 49% εάν πετύχαιναν δερματική κάθαρση, η οποία ορίζεται ως το δέρμα που είναι απολύτως απαλλαγμένο από βλάβες και συμπτώματα όπως ο κνησμός και η απολέπιση. Σχεδόν ένας στους τέσσερις (24%) θεωρούν ότι η επίτευξη δερματικής κάθαρσης θα τους επέτρεπε να ζήσουν τη ζωή τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τοποθετώντας το επίπεδο ενδεχόμενης ευτυχίας στην κορυφή της βαθμολόγησης (σε μια κλίμακα ευτυχίας 10 σημείων). Ωστόσο, δεν έδειξαν όλοι οι συμμετέχοντες της έρευνας την ίδια αισιοδοξία. Σχεδόν τα δύο τρίτα (63%) των ατόμων που ζουν με ψωρίαση πιστεύουν ότι η επίτευξη πλήρους δερματικής κάθαρσης είναι αδύνατη ή ελάχιστα πιθανή.

 

«Με θεραπείες σαν το brodalumab, οι οποίες μπορούν να δώσουν σε περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να πετύχουν πλήρη δερματική κάθαρση, έχει φτάσει πλέον η στιγμή να κατανοήσουμε καλύτερα και να εκτιμήσουμε τη σημασία και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτή η βελτίωση, στη ζωή των ανθρώπων» δήλωσε η Gitte Aabo, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της LEO Pharma. «Στη LEO Pharma, το να βοηθάμε τους ανθρώπους στην απόκτηση υγιούς δέρματος βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των ενεργειών μας και επιθυμούμε όλοι οι άνθρωποι που πάσχουν από ψωρίαση να έχουν την ευκαιρία να νιώσουν τη διαφορά της αλλαγής που προσφέρει η πλήρης δερματική κάθαρση».

 

Το Brodalumab

Αποτελεί την πρώτη και μοναδική βιολογική θεραπεία για την ψωρίαση η οποία στοχεύει επιλεκτικά την υπομονάδα Α του υποδοχέα της ιντερλευκίνης 17 (IL-17). Το brodalumab ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υποψήφιοι για συστημική θεραπεία. Μέσω αυτών των υποδοχέων γίνεται η σηματοδότηση των κυτοκινών IL-17 –μιας ομάδας πρωτεϊνών που εμπλέκονται στις ανοσολογικές αποκρίσεις– προκαλώντας τη φλεγμονή που σχετίζεται με την ψωρίαση. Άλλοι βιολογικοί παράγοντες κατά της ιντερλευκίνης στοχεύουν μόνο την κυτοκίνη IL-17A. Αυτός ο μηχανισμός δράσης είναι διαφορετικός από όλους τους άλλους βιολογικούς παράγοντες για την ψωρίαση που είναι διαθέσιμοι προς το παρόν.

 

Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του brodalumab αξιολογήθηκε σε τρεις κλινικές δοκιμές: τις AMAGINE-1, AMAGINE-2 και AMAGINE-3. Συνολικά, οι δοκιμές συμπεριέλαβαν 4.373 ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση, τον μεγαλύτερο πληθυσμό μελέτης που συμπεριλήφθηκε σε πρόγραμμα ανάπτυξης οποιασδήποτε νέας βιολογικής θεραπείας για την ψωρίαση έως σήμερα. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι το brodalumab εξασφάλισε ταχεία και σταθερή ανταπόκριση, όπως επίσης και υψηλά επίπεδα δερματικής κάθαρσης, και βελτίωσε την ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία.

 

Δεδομένα από τις κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι το brodalumab είναι καλώς ανεκτό, με αποδεκτό προφίλ ασφάλειας. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν: αρθραλγία (πόνος στις αρθρώσεις), πονοκέφαλος, κόπωση, διάρροια και στοματοφαρυγγικός πόνος (πόνος στο στόμα και τον λαιμό).

 

Η LEO Pharma έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την AstraZeneca, στο πλαίσιο της οποίας η LEO Pharma κατέχει την αποκλειστική άδεια για την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση του brodalumab στην Ευρώπη. Εκτός Ευρώπης, τα παγκόσμια εμπορικά δικαιώματα για το brodalumab κατέχει η Valeant Pharmaceuticals, εκτός από την Ιαπωνία και άλλες συγκεκριμένες χώρες της Ασίας, όπου τα δικαιώματα κατέχει η Kyowa Hakko Kirin Co. Ltd.

 

Το brodalumab έλαβε άδεια κυκλοφορίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2017.

 

Στο ετήσιο συνέδριο της EADV 2018 παρουσιάζονται συνολικά 13 περιλήψεις για το brodalumab και την πλήρη δερματική κάθαρση.