ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Μία σημαντική συνάντηση για την Υγεία στην Ευρώπη

Μία σημαντική συνάντηση για την Υγεία στην Ευρώπη

Του Δημήτρη Καραγεωργίου, Φαρμακοποιού, πρώην Γ.Γ. του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

 

Η συνάντηση κορυφής για την Ευρωπαϊκή (και όχι μόνο) υγεία διοργανώνεται φέτος για 6η χρονιά από τους δημοσιογραφικούς  οργανισμούς Politico και Les temps. Θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Οκτωβρίου στη Γενεύη και συμμετέχουν 150 διαμορφωτές πολιτικής, εκτελεστικά όργανα των αλλαγών στην υγεία, υπεύθυνοι για την εκπαίδευση, ηγέτες της βιομηχανίας.

Στο εισαγωγικό τους σημείωμα οι διοργανωτές γράφουν:

Τα συστήματα υγείας μας προκαλούνται. Από την άνοδο των χρόνιων νοσημάτων στις συνεχώς γηράσκουσες κοινωνίες και επίσης από την απομείωση των χρηματοδοτήσεων. Οι κυβερνήσεις και οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις ώστε τα συστήματα υγείας να κρατηθούν αποτελεσματικά και διατηρήσιμα. Υπάρχει ένα γενικό κάλεσμα να αλλάξει το μοντέλο που υφίσταται σ’ ένα άλλο πρόληψης και πρόβλεψης. Πρόκειται για την αλλαγή κουλτούρας τέτοιας που να καταφέρει να ενσωματώσει την πρόληψη σε όλα τα επίπεδα και μάλιστα σε σχήματα επείγοντα, να βρει τα χρηματοδοτικά μοντέλα και τους οργανισμούς που θα απαιτήσουν συστημική αλλαγή. Οι συμμετέχοντες πρέπει να απαντήσουν στα ερωτήματα.

1.Επειγουσα περίθαλψη, περίθαλψη στο σπίτι, πρόληψη. Πως θα βρεθεί η σωστή ισορροπία;

2.Ποια είναι τα επιχειρηματικά και τα χρηματοδοτικά μοντέλα που θα επιτρέψουν μια τέτοια συστημική αλλαγή;

3.Πως μπορεί η μόχλευση των νέων τεχνολογιών να κάνει τα συστήματα υγείας περισσότερο ασθενοκεντρικά, προβλέψιμα και συστήματα πρόληψης;

4.Απο τη διατροφή και την άσκηση, τις εφαρμογές της ηλεκτρονικής υγείας και την τηλε-ιατρική ως τους προληπτικούς ελέγχους πως μπορεί όλα να μετατοπισθούν σε περισσότερο αποτελεσματικούς τρόπους στα διάφορα επίπεδα πρόληψης;

5.Ποιες είναι οι πιο επείγουσες ερωτήσεις που οι απαντήσεις τους θα διασφαλίσουν ότι όλα τα προχωρήματα της Ιατρικής και της Τεχνολογίας δεν θα δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα πάνε να λύσουν;

Η διοργάνωση γίνεται μέσα από στρογγυλά τραπέζια και από προσωπικές συνεντεύξεις μπροστά σε κοινό. Τα στρογγυλά τραπέζια περιλαμβάνουν την εξής θεματολογία:

1) Εμβόλια-εμβολιασμοί

2) Data 

3)Χρόνια νοσήματα

4) Αξίες

5) Healthy living 

6) Πρώιμη διάγνωση και χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευών στην πρόληψη

7) Επιχειρηματικά μοντέλα και χρηματοδοτικές δομές σε παγκόσμια συζήτηση

8) Ηγεσίες και όραμα-πρόληψη σε όλες τις πολιτικές

9) Αντιμικροβιακή αντοχή

Εκτός από τους Επιτρόπους Υγείας και Περιβάλλοντος συμμετέχει ο ΟΟΣΑ, επτά Ευρωπαίοι υπουργοί υγείας, οι προϊστάμενοι γενικών διευθύνσεων της ΕΕ, ο ΠΟΥ, Ευρωβουλευτές της επιτροπής περιβάλλοντος, οι διευθυντές όλων των φαρμακευτικών πολυεθνικών, χρηματοδοτικοί οργανισμοί, ακαδημαϊκοί των βιολογικών επιστήμων.