ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μελέτη δείχνει την ανωτερότητα θεραπείας στην αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας έναντι της χρήσης λέιζερ

Μελέτη δείχνει την ανωτερότητα θεραπείας στην αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας έναντι της χρήσης λέιζερ

Η Novartis θα καταθέσει αίτηση έγκρισης για νέα ένδειξη της ρανιμπιζουμάμπης στην αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας (ΑτΠ), μια σπάνια πάθηση στα πρόωρα βρέφη που συχνά οδηγεί σε τύφλωση.

 

 Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης Φάσης ΙΙΙ της ρανιμπιζουμάμπης, έναντι της διεγχειρητικής χρήσης του λέιζερ (η τρέχουσα θεραπεία εκλογής) στο 18ο Συνέδριο της European Society of Retina Specialists (EURETINA) σε πρόωρα βρέφη με αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας (ΑτΠ), μια πάθηση η οποία, αν και σπάνια, αποτελεί την κύρια αιτία τύφλωσης στην παιδική ηλικία.

Σε αντίθεση με τη χειρουργική επέμβαση με λέιζερ, η οποία προκαλεί βλάβη στον οφθαλμικό ιστό και μπορεί να συσχετίζεται με σημαντικές επιπλοκές, όπως η υψηλή μυωπία, η ρανιμπιζουμάμπη στοχεύει φαρμακολογικά και μειώνει το αυξημένο ενδοφθάλμιο επίπεδο του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF), που αποτελεί την υποκείμενη αιτία της πάθησης.

 Παρότι η μελέτη Φάσης ΙΙΙ (RAINBOW) υπολείπεται οριακά στατιστικής σημαντικότητας ως προς το πρωτεύον καταληκτικό σημείο (p=0,0254, σε αντίθεση με το επίπεδο σημασίας p=0,025), η διαφορά στην επιτυχία της θεραπείας μεταξύ των ομάδων ρανιμπιζουμάμπης 0,2 mg και 0,1 mg, σε σύγκριση με τη διεγχειρητική χρήση λέιζερ (80%, 75% και 66,2% αντίστοιχα) θεωρείται παρόλα αυτά κλινικά βάσιμη από την Novartis.

Βάσει του ευνοϊκού προφίλ οφέλους-κινδύνου, η Novartis σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση έγκρισης για μια νέα ένδειξη για της ρανιμπιζουμάμπης για τη θεραπεία της ΑτΠ, ώστε να υποστηρίξει αυτόν τον ολιγάριθμο, αλλά σημαντικό πληθυσμό ασθενών.

 «Η χειρουργική επέμβαση με λέιζερ, που είναι η τρέχουσα θεραπεία εκλογής, καταστρέφει τον οφθαλμικό ιστό  που συμβάλλει στην αύξηση του VEGF. Αν και είναι αποτελεσματική ως θεραπεία, υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη  για καινοτόμους τρόπους αντιμετώπισης της ΑτΠ χωρίς καταστροφή του  αμφιβληστροειδούς. Η ρανιμπιζουμάμπη επέδειξε στη μελέτη RAINBOW ότι είναι μια αποτελεσματική και καλά ανεκτή επιλογή για την αντιμετώπιση της, η οποία μπορεί να προσφέρει νέα ελπίδα στους γονείς αυτού του ευαίσθητου πληθυσμού ασθενών», δήλωσε ο Καθηγητής Andreas Stahl, Αρχίατρος της Χειρουργικής του Αμφιβληστροειδούς και Επικεφαλής της Ομάδας Έρευνας της Αγγειογένεσης στο Οφθαλμολογικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Freiburg στη Γερμανία.

 

Η Αμφιβληστροειδοπάθεια της Προωρότητας (ΑτΠ)

Η ΑτΠ είναι μια σπάνια και δυνητικά τυφλωτική πάθηση που προσβάλλει πρόωρα βρέφη τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ βάσει των εκτιμήσεων 23.800 έως 45.600 βρέφη διαγιγνώσκονται για πρώτη φορά με μη αναστρέψιμη διαταραχή της όρασης εξαιτίας της ΑτΠ κάθε χρόνο.

 Προκαλείται από τη μη φυσιολογική ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων του αμφιβληστροειδούς στα πρόωρα νεογνά. Ο αμφιβληστροειδής είναι η εσωτερική στοιβάδα του ματιού που λαμβάνει το φως και το μετατρέπει σε οπτικά μηνύματα που αποστέλλονται στον εγκέφαλο.

Ο αμφιβληστροειδής αναπτύσσεται σε μεταγενέστερη φάση στη μήτρα και τα πολύ πρόωρα νεογνά μπορεί να έχουν ανεπαρκή ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων που είναι απαραίτητα για την παροχή οξυγόνου. Ο VEGF είναι ένας σημαντικός ρυθμιστής της ανάπτυξης νέων αιμοφόρων αγγείων (γνωστή ως αγγειογένεση) και παίζει βασικό ρόλο στην εξέλιξη της ΑτΠ.
Η εξέλιξη της νόσου οφείλεται στα υψηλά επίπεδα του αυξητικού παράγοντα VEGF. Μετά την πρόωρη γέννηση, τα υψηλά επίπεδα του VEGF μπορούν να προκαλέσουν τη μη φυσιολογική ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων ενός βρέφους στον αμφιβληστροειδή, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε δομικές διαταραχές, όπως η αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς, με αποτέλεσμα την απώλεια όρασης ή την τυφλότητα.

Εάν τα αιμοφόρα αγγεία δεν αναπτυχθούν φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της ΑτΠ, μπορούν να ασκήσουν τριβή στον αμφιβληστροειδή και να οδηγήσουν σε τράβηγμα της ωχράς κηλίδας, αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς ή άλλες δομικές διαταραχές που έχουν ως αποτέλεσμα απώλεια όρασης ή, δυνητικά, τύφλωση.

 

Η ρανιμπιζουμάμπη

Η έγχυση ρανιμπιζουμάμπης, η πρώτη θεραπεία κατά του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (αντι-VEGF) που έχει αδειοδοτηθεί για οφθαλμική χρήση, έφερε επανάσταση στην αντιμετώπιση της νΗΕΩ και βοήθησε στη μείωση της παγκόσμιας τυφλότηταςς λόγω αυτής κατά 50%.. Πάνω από μία δεκαετία καινοτομίας και έξι ενδείξεις (νΗΕΩ, DME, BRVO, CRVO, mCNV και λοιπών CNV) αργότερα, η ρανιμπιζουμάμπη συνεχίζει να διατηρεί και να φροντίζει την όραση ασθενών ανά τον κόσμο. Συνεχίζουμε να διερευνούμε την πιθανότητα η ρανιμπιζουμάμπη να μεταμορφώσει τη θεραπεία που λαμβάνουν ακόμη και οι μικρότεροι σε ηλικία, πολύ ευάλωτοι ασθενείς.

 Η ρανιμπιζουμάμπη είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 110 χώρες και υποστηρίζεται από ένα χαρτοφυλάκιο 251 χορηγούμενων κλινικών μελετών και εκτεταμένης εμπειρίας από τη χρήση του υπό πραγματικές συνθήκες. Στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης της ρανιμπιζουμάμπης συμμετείχαν περισσότεροι από 205.000 ασθενείς από διάφορες ενδείξεις, ενώ έχει καλύψει 5,4 εκατομμύρια έτη έκθεσης ασθενών στη θεραπεία από την κυκλοφορία του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2006. Η ρανιμπιζουμάμπη αναπτύχθηκε από την Genentech και τη Novartis. Η Genentech έχει τα δικαιώματά της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Novartis έχει τα δικαιώματα στον υπόλοιπο κόσμο.

 

Η μελέτη RAINBOW
Διεξήχθη σε 26 χώρες, είναι μια ανοικτή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, πολυκεντρική μελέτη που έχει σχεδιαστεί για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ρανιμπιζουμάμπης έναντι της χειρουργικής επέμβασης με λέιζερ σε 225 ασθενείς με ΑτΠ. Η δοκιμή συνέκρινε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις της ρανιμπιζουμάμπης, των 0,1 mg και των 0,2 mg, με την τρέχουσα θεραπεία εκλογής, τη χειρουργική επέμβαση με λέιζερ. Οι εκβάσεις της μελέτης μετρήθηκαν στις 24 εβδομάδες έπειτα από την έναρξη της δοκιμής. Μια μακροχρόνια δοκιμή επέκτασης βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Η ακριβής ημερομηνία ολοκλήρωσης δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα.