ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Γενόσημα φάρμακα: Αύξηση της κατανάλωσης αλλά...

Γενόσημα φάρμακα: Αύξηση της κατανάλωσης αλλά...

Η κατανάλωση γενοσήμων σε αξία στην Ελλάδα παραμένει χαμηλή παρά την αυξανόμενη χρήση τους. Αυτό δείχνει η κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP.

 

Σύμφωνα με το Μάρκο Κοντοέ, senior consultant Οικονομικών Μελετών της ICAP, ο οποίος επιμελήθηκε τη μελέτη, η κατηγορία των γενοσήμων φαρμάκων κερδίζει έδαφος μετά την απόφαση για δημοσιονομική προσαρμογή και εξορθολογισμό των δαπανών στο φάρμακο. Ως εκ τούτου, η πλειοψηφία των φαρμακευτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά διαθέτουν πλέον στο χαρτοφυλάκιό τους γενόσημα. Ταυτόχρονα, αξιοσημείωτο είναι ότι οι τιμές των φαρμάκων αυτών έχουν σημαντικά μειωθεί ενώ υπάρχει και περίπτωση εκ νέου μείωσής τους ανάλογα με τον όγκο κατανάλωσης που θα παρουσιάζουν στο μέλλον. 

Γεγονός είναι ότι με την επιβολή μειώσεων στις τιμές και τη συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία, το αποτέλεσμα ήταν πολλές φαρμακευτικές να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη ή την διάθεση των γενοσήμων . Αν και τα αποτελέσματα δεν ήταν τα προσδοκώμενα, οι πολυεθνικοί όμιλοι στηρίζουν την παρουσία των θυγατρικών τους εταιρειών και ενισχύουν το χαροφυλάκιό τους με την εξεταζόμενη κατηγορία φαρμάκων, ενώ στους κόλπους της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας υλοποιούνται επενδύσεις ανάπτυξης νέων γενοσήμων . Μάλιστα ο δείκτης παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων της ΕΛΣΤΑΤ, αυξήθηκε την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2018 κατά 18,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Τα εγχώρια παραγόμενα γενόσημα φάρμακα, καλύπτουν ποσοστό μεταξύ 45%-50% περίπου των συνολικά εγχώρια παραγόμενων φαρμάκων. 

Η κ. Σταματίνα Παντελαίου, διευθύντρια Οικονομικών Μελετών της ICAP, σχολίασε σχετικά την εξέλιξη της συγκεκριμένης αγοράς: Η διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων στη συνολική εγχώρια αγορά εκτιμάται σε 18% περίπου (σε αξία) και 23% (σε όγκο) το 2017. Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς γενοσήμων φαρμάκων (σε όγκο) σημείωσε διαχρονική αύξηση τα τελευταία χρόνια (2011 - 2017), ως αποτέλεσμα της εφαρμογής συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία και το 2017 - 18 εκτιμάται ότι ενισχύθηκε κατά 4,9%. Αντίθετα, η εν λόγω αγορά σε όρους αξίας ακολουθεί φθίνουσα τάση την ίδια περίοδο, ως αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων μειώσεων των τιμών.

 

 

Μ.Τ.