ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από την Ιατρική Σχολή την Αθήνας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από την Ιατρική Σχολή την Αθήνας

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, με τίτλο «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: Έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση», της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ έχει διάρκεια 18 μήνες, οδηγεί στη λήψη διπλώματος Master of Science (MSc) και έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο πεδίο της ανάπτυξης νέων φαρμακευτικών ουσιών και ιατρικών τεχνολογιών, της αξιολόγησης, έγκρισης και τιμολόγησης καθώς και της κυκλοφορίας τους, τόσο σε θεωρητικό και ερευνητικό, όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Δημοσίων Οργανισμών στο χώρο της Υγείας, σε στελέχη φαρμακευτικών επιχειρήσεων, σε επαγγελματίες υγείας (γιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, βιολόγους, χημικούς κ.ά.) που δραστηριοποιούνται στην κλινική έρευνα και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τεχνολογιών, καθώς και σε όσους ασχολούνται με τις διαδικασίες έγκρισης, αξιολόγησης, τιμολόγησης και κυκλοφορίας προϊόντων στον χώρο της υγείας. Οι βασικές ενότητες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, καλύπτουν αντικείμενα απαραίτητα για τη διαμόρφωση μιας συνολικής αλλά και εξειδικευμένης γνώσης στα ακόλουθα πεδία:

 1. Μεθοδολογία της Έρευνας - Βιοστατιστική.
 2. Γενικές Αρχές Χημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας.
 3. Συστημική Εξατομικευμένη Ιατρική - Βιοπληροφορική.
 4. Προκλινική και Κλινική Ανάπτυξη Φαρμάκου.
 5. Φαρμακολογία, Φαρμακοεπιδημιολογία και Φαρμακοεπαγρύπνηση.
 6. Ρυθμιστικές Αρχές: Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο.
 7. Φροντίδα και Συστήματα Υγείας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
 8. Πρόσβαση στο φάρμακο και συσχέτιση με τη θεραπευτική του αξία.
 9. Αξιολόγηση Τεχνολογιών Υγείας.
 10. Αρχές Διαπραγμάτευσης, Τιμολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκου.
 11. Βασικές Αρχές Φαρμακευτικού Marketing και Market Access.
 12. Αρχές και Εφαρμογές Πολιτικών Υγείας. Επιστημονικός Υπεύθυνος, του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Κ.Ν. Συρίγος.

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 15 Φεβρουαρίου 2019.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Π.Μ.Σ., τις διαδικασίες εγγραφής, το διδακτικό και άλλο προσωπικό μπορούν να αναζητηθούν στους διαδικτυακούς τόπους sotiriameduoa.gr και school.med.uoa.gr, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: drugdevelop@med.uoa.gr