ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

ΠΟΑμΣΚΠ: Ενημέρωση για κίτρινη και λευκή κάρτα από τα φαρμακεία

ΠΟΑμΣΚΠ: Ενημέρωση για κίτρινη και λευκή κάρτα από τα φαρμακεία

Ενημέρωση για τη φαρμακοεπαγρύπνηση και τη διάθεση της κίτρινης και της λευκής κάρτας από τα φαρμακεία προτείνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ) και προγραμματίζει επαφές με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας.

 

«Θα επιθυμούσαμε, ως Ομοσπονδία, όλα τα φαρμακεία να προμηθευτούν έντυπα κίτρινης και λευκής κάρτας και να ενημερώνουν τους πελάτες τους πώς και γιατί πρέπει να τις χρησιμοποιούν. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να ενημερώνουμε τα μέλη μας», αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κα Βάσω Μαράκα.

 

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση, η συλλογή πληροφοριών για ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, καθώς και για περιστατικά που έχουν προκύψει από τη  χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα συμβάλλει τα μέγιστα στον καλύτερο τρόπο ζωής των ασθενών, γενικά, αλλά και των ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση, ειδικότερα.

 

Η κίτρινη κάρτα είναι μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων, ενώ η λευκή κάρτα είναι ένα μέσο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με σοβαρά περιστατικά που έχουν προκύψει στην Ελλάδα από τη χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

 

Οι επαγγελματίες Υγείας και οι ασθενείς πρέπει να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο ή ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια (ακόμη και εάν αυτή αναγράφεται στο Φύλλο Οδηγιών).

 

«Έχουμε αντιληφθεί πως στα φαρμακεία δεν υπάρχουν κίτρινες και λευκές κάρτες και η πλειονότητα όσων επισκέπτονται τα φαρμακεία δε γνωρίζουν τη χρήση τους και δεν τις αναζητούν. Ακόμη και όσοι γνωρίζουν πως υπάρχει ο θεσμός της κίτρινης κάρτας θεωρούν πως ο γιατρός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμπλήρωσή της, ενώ και ο ασθενής έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να τη συμπληρώσει, χωρίς να αναφέρει προσωπικά στοιχεία. Ο ΕΟΦ θα πρέπει να μεριμνήσει πολύ πιο έντονα και συστηματικά για τη διάδοση και τη σημασία ύπαρξης αυτών των καρτών, παρόλο που δίνει τη δυνατότητα συμπλήρωσής τους και υποβολής τους είτε ηλεκτρονικά είτε με fax είτε παραδίδοντάς της στον υπεύθυνο ιατρό», επισημαίνει η πρόεδρος της ΠΟΑμΣΚΠ.

 

Η επιθυμία της Ομοσπονδίας είναι να έχει αρωγούς τους φαρμακοποιούς και  να είναι σε συνεχή συνεργασία ώστε οι πάσχοντες να απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες, ιδιαίτερα  σε απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας. Από κοινού μπορούν να προωθούν καμπάνιας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης όπως αυτή για την Κίτρινη Κάρτα.

 

Η ΠΟΑμΣΚΠ για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, θα ξεκινήσει πολύ σύντομα επαφές με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας.