array ( 0 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9890, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9890, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9890, 'TITLE' => 'Εξυγίανση, αύξηση των δαπανών και...προσλήψεις φέρνει το 2019 στην υγεία', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Όπως είπε χθες βράδυ από το βήμα της Βουλής σχολιάζοντας τον προϋπολογισμό του 2019, ο Ανδρέας Ξανθός, «ο πρώτος προϋπολογισμός... ', 'CONTENT' => '

Όπως είπε χθες βράδυ από το βήμα της Βουλής σχολιάζοντας τον προϋπολογισμό του 2019, ο Ανδρέας Ξανθός, «ο πρώτος προϋπολογισμός μετά την έξοδο από την κρίση και το μνημόνιο αποτυπώνει με σαφή τρόπο τη σταδιακή υποχώρηση της σκληρής λιτότητας που είχε επιβληθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και την ενισχυμένη δημοσιονομική υποστήριξη του Κοινωνικού Κράτους και της Δημόσιας Περίθαλψης»...

 

Ο υπουργός Υγείας επανέλαβε τη δέσμευση για προσλήψεις 6.000 μόνιμων γιατρών, στήριξη του ΕΣΥ με μεγαλύτερες επιχορηγήσεις, εξομάλυνση των ανισοτήτων, αύξηση των δαπανών Υγείας, καλύτερη πρωτοβάθμια υγεία και πάει λέγοντας...

Διαβάστε παρακάτω την ομιλία του κ. Ξανθού:

Ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία του προϋπολογισμού του 2019 και η εξέλιξη των δαπανών Υγείας :

Έχουμε ενίσχυση των δημόσιων δαπανών υγείας κατά 128,5 εκ. ευρώ ( 92,5 εκ. στους κλειστούς προϋπολογισμούς του φαρμάκου και των λοιπών παροχών του ΕΟΠΥΥ και 36 εκ. στις λειτουργικές –πλην φαρμάκου- δαπάνες του ΕΣΥ ). Αυτή η στήριξη αποτελεί συνέχεια της πολύ κρίσιμης ενίσχυσης που δέχτηκε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας τα τελευταία 4 χρόνια.

Η σωρευτική αύξηση των πιστώσεων (του ορίου δαπανών δηλαδή) για το ΕΣΥ ( νοσοκομεία-ΥΠΕ) την περίοδο 2015-2018 ήταν σε δεδουλευμένη βάση 674 εκ. ευρώ, σε σχέση με αυτό που προέβλεπε το προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα ( ΜΠΔΣ 2015-2018) της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Αυτή η «δημοσιονομική ένεση» μαζί με την «αιμοδότηση» του ΕΣΥ με πάνω 6.000 μόνιμους γιατρούς +λοιπό προσωπικό ( έχουν αναλάβει υπηρεσία 1648 γιατροί ΕΣΥ και 4075 νοσηλευτές-λοιπό παραϊατρικό προσωπικό ), με 4500 περίπου επικουρικούς εργαζόμενους ( 2981 γιατροί+ 1445 λοιπό προσωπικό), καθώς και με 4000 συμβασιούχους μέσω ΟΑΕΔ, επέτρεψε την επιβίωση και σταδιακή αναβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης στη χώρα, η οποία βεβαίως δεν ήταν ούτε αυτονόητη, ούτε δεδομένη, ούτε εύκολη υπόθεση.

Η αυξητική τάση των δημόσιων δαπανών υγείας θα συνεχιστεί και τα επόμενα 4 χρόνια, σύμφωνα με το νέο ΜΠΔΣ 2019-2022 και η συνολική ενίσχυση του ορίου αγορών ( πιστώσεων) των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ θα ανέλθει στα 476,5 εκ. ευρώ.

Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση ( ταμειακά διαθέσιμα-υποχρεώσεις) του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ βελτιώνεται συνεχώς και αναμένεται στο τέλος του 2018 το θετικό δημοσιονομική αποτέλεσμα για το ΕΣΥ να είναι 161 εκ. και για τον ΕΟΠΥΥ 322 εκ. Αυτό αποδεικνύει ότι η κριτική περί περικοπών που ασκήθηκε πέρυσι για τον προϋπολογισμό του 2018 - και σε μεγάλο βαθμό αναπαράγεται και φέτος- είναι εντελώς αβάσιμη και παραπειστική.

Δεν υπάρχουν περικοπές στις δαπάνες, το αντίθετο μάλιστα.

Υπάρχει οριακή αλλά πολιτικά και λειτουργικά σημαντική αύξηση κάθε χρόνο και η μειωμένη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό υπερκαλύπτεται με την αυξημένη μεταβίβαση πόρων από τον ΕΟΠΥΥ στο ΕΣΥ.

Για το 2019 προβλέπονται έσοδα 1,942 δις. για το ΕΣΥ και έξοδα 1,866 δις.

Άρα η αγορά φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων κλπ καθώς και η μισθοδοσία επικουρικού προσωπικού και συμβασιούχων είναι απολύτως διασφαλισμένη. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχουμε αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια ότι αν χρειαστεί προσαύξηση του προϋπολογισμού λόγω αυξημένων αναγκών των νοσοκομείων, αυτή εγκρίνεται από το ΓΛΚ.

Και πάντα το τελικό όριο δαπανών υπερβαίνει το αρχικό που είχε προϋπολογιστεί. Το 2018 υπήρξε ενίσχυση κατά 60 εκ. των λειτουργικών δαπανών του ΕΣΥ και κατά 190 εκ. της δαπάνης για το νοσοκομειακό φάρμακο.

Αυτό που συνέβη λοιπόν στη Υγεία τα προηγούμενα 4χρόνια είναι ότι, στο ίδιο μνημονιακό πλαίσιο, στο ίδιο περιβάλλον δημοσιονομικής πειθαρχίας και επιτροπείας, θέσαμε άλλες κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες, υλοποιήσαμε ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο και αποδείξαμε ότι ο αποκλεισμός των ανασφάλιστων και οι ανισότητες στην Υγεία δεν είναι αποδεκτές, ότι η εγκατάλειψη και απαξίωση του ΕΣΥ δεν είναι μονόδρομος την περίοδο της κρίσης και ότι η Υγεία μπορεί και πρέπει να είναι πρωτίστως δημόσια υπόθεση.

Ξεπεράστηκε η δύσκολη φάση

Η «μεγάλη εικόνα» στο Σύστημα Υγείας είναι ότι ξεπεράστηκε οριστικά η φάση της αποδιοργάνωσης του ΕΣΥ και της διακινδύνευσης για το μέλλον του, και σήμερα είναι όρθιο, λειτουργικό και κυρίως προσβάσιμο από όλους χωρίς διακρίσεις, με προβλήματα και δυσκολίες αλλά με αδιαμφισβήτητα βήματα βελτίωσης, με περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες.

Η επιβίωση και ανάταξη του ΕΣΥ και της δημόσιας περίθαλψης, μετά τα πολλαπλά «τραύματα» της προηγούμενης μνημονιακής περιόδου, ήταν ένα επίτευγμα υψηλής κοινωνικής σημασίας που προϋπέθετε ισχυρή πολιτική βούληση, έντιμη και αποτελεσματική διαχείριση και φυσικά αυξημένη δημοσιονομική στήριξη.

Προφανώς η ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση όλων των ανασφάλιστων πολιτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ήταν η μεγάλη τομή στην πολιτική Υγείας. Σήμερα οι ανασφάλιστοι στην Ελλάδα, που εξακολουθούν να είναι πάνω από 2 εκατομμύρια, μπορούν πλέον με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους να συνταγογραφούνται για τα φάρμακα τους, να πραγματοποιούν εργαστηριακές εξετάσεις στις δημόσιες δομές, να νοσηλεύονται ή να χειρουργούνται στα νοσοκομεία δωρεάν και χωρίς διακρίσεις, να δέχονται εξειδικευμένη και ακριβή φροντίδα χωρίς καμιά χρέωση. Ήδη στο πρώτο 11μηνο του 2018 852.000 ανασφάλιστοι ( με ξεχωριστό ΑΜΚΑ) συνταγογραφήθηκαν για φάρμακα αξίας 205 εκ. ευρώ και για εξετάσεις αξίας 65 εκ. ευρώ.

Δημοσιονομικά

Είναι πολύ σημαντικό επίσης από πολιτική άποψη, ότι η δημόσια δαπάνη Υγείας όχι μόνο αυξάνεται σταδιακά μετά το «δημοσιονομικό χαμηλό» του 2014 ( 4,63% του ΑΕΠ) στο 5,16% του ΑΕΠ το 2017, αλλά και ότι αλλάζει η αναλογία Δημόσιο/Ιδιωτικό στο σύνολο των δαπανών υγείας. Το 2014 η σχέση ήταν 58% δημόσια δαπάνη και 42% ιδιωτική, ενώ το 2017 γίνεται 61% και 39% αντίστοιχα. Αυτό πρακτικά σημαίνει αλλαγή συσχετισμών υπέρ του Δημόσιου Τομέα και μείωση της επιβάρυνσης των πολιτών με out off pocket πληρωμές.

Είναι ένα μικρό βήμα στην κατεύθυνση μιας αντι-νεοφιλελεύθερης πολιτικής στην Υγεία, παρά το ότι η λιτότητα είναι παρούσα και δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς. Η περίοδος της εγκατάλειψης και της υστέρησης του ΕΣΥ έναντι του ιδιωτικού τομέα έχει κλείσει οριστικά.

Οι πολύ σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και σύγχρονο εξοπλισμό, οι νέες δομές ΠΦΥ( ΤΟΜΥ), η ενίσχυση των Εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας και των δημόσιων δομών αποκατάστασης ( ΚΕΦΙΑΠ), τα 2 νέα νοσοκομεία του ΕΣΥ που δρομολογούνται με τη δωρεά του ΙΣΝ, το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο μέσω του Ιδρύματος Ωνάση κλπ, δείχνουν ότι το Δημόσιο διευρύνεται και πλέον ανακτά «ζωτικό χώρο» στην Υγεία, αναζητώντας την επικουρική συνδρομή και οριοθετημένη συνεργασία με τον Ιδιωτικό τομέα, με κοινούς κανόνες και μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αμβλύνονται οι ανισότητες

Η πιο σημαντική και αδιαμφισβήτητη απόδειξη του «κοινωνικού προσήμου» της πολιτικής Υγείας που ασκήθηκε τα προηγούμενα 3-4 χρόνια, είναι ότι αρχίζει να βελτιώνεται αισθητά ένας σημαντικός δείκτης των ανισοτήτων στην Υγεία : Το ποσοστό του πληθυσμού που αναφέρει ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες από 4,1% πριν την κρίση ( 2009) έφτασε στο 14,4% το 2016 και έπεσε στο 10,9% το 2017 μετά το νόμο για την πρόσβαση των ανασφάλιστων, ενώ το ποσοστό αυτό για τους πιο φτωχούς πολίτες υποδιπλασιάστηκε (από το 36,5% στο 19,3%).

Κεντρικός πολιτικός στόχος για την Υγεία μετά το Μνημόνιο είναι η μείωση των ανισοτήτων στην υγειονομική φροντίδα λόγω οικονομικής αδυναμίας, δυσκολιών πρόσβασης ( νησιά, άγονες περιοχές), μεγάλων αναμονών ή λειτουργικών ανεπαρκειών του ΕΣΥ.

Άρα, πολιτικές ισότητας και ενδυνάμωση του ΕΣΥ χρειαζόμαστε, περισσότερη και ποιοτικότερη δημόσια περίθαλψη, ορθολογικότερη διαχείριση και αύξηση της αποδοτικότητας των δημόσιων πόρων που επενδύονται στην Υγεία, στροφή στην ΠΦΥ, την πρόληψη και τη Δημόσια Υγεία, μέριμνα όχι μόνο για τη σωματική αλλά και για την Ψυχική Υγεία, δημόσια λογοδοσία των Διοικήσεων, σχεδιασμός των υπηρεσιών και κατανομή των πόρων με βάση τις επιδημιολογικά τεκμηριωμένες ανάγκες υγείας σε κάθε περιοχή, μείωση οικονομικών επιβαρύνσεων των πολιτών, έμφαση στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ασθενών.

Κρίσιμος όρος για την εφαρμογή του πολιτικού σχεδίου της καθολικής κάλυψης είναι η διασφάλιση αυξημένου «δημοσιονομικού χώρου» για τη Δημόσια Περίθαλψη και το Κοινωνικό Κράτος.

Οφείλουμε, μέσα από ένα προγραμματισμό 4ετίας ( στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ) να συγκλίνουμε σταδιακά με τους μέσους ευρωπαϊκούς όρους στις δημόσιες δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ ( στην Ελλάδα 5,2%, στην ΕΕ 6,8%-7,0% ), την κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας ( στην Ελλάδα 1650 ευρώ/έτος, τα 2/3 του μέσου όρου στην ΕΕ) και στις άμεσες ιδιωτικές δαπάνες υγείας ( 35% στην Ελλάδα, 15% στην ΕΕ). Ο βασικός στόχος πρέπει να είναι η αύξηση των δημόσιων δαπανών υγείας κατ’ έτος, έτσι ώστε σε βάθος 4ετίας να συγκλίνουν με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και υπερβούν το κρίσιμο όριο του 6% του ΑΕΠ.

Έχουμε κάνει στα χρόνια του Μνημονίου και της λιτότητας πολύ σημαντικά βήματα για την οικονομική ανακούφιση των πολιτών σε θέματα Υγείας, τα οποία τώρα με μεγαλύτερη «δημοσιονομική ευχέρεια» θα ενισχύσουμε :

-Εγγυημένη υγειονομική φροντίδα για τους ανασφάλιστους – το 1/3 με μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα λόγω χαμηλού εισοδήματος
-διαγραφή χρεών ανασφάλιστων στην Εφορία για νοσηλεία στα νοσοκομεία, ύψους 28 εκ. ευρώ
-κατάργηση του «εισιτηρίου» των 5ευρώ για την πρόσβαση στο ΕΣΥ
-μείωση κατά 40εκ της συμμετοχής στο κόστος των φαρμάκων όταν ο ασθενής επιλέγει γενόσημο
-μείωση κατά 20 εκ. ευρώ της επιβάρυνσης του 1 ευρώ/συνταγή λόγω της κατάργησης του -περιορισμού των 3 φαρμάκων/συνταγή
-350.000 δωρεάν επισκέψεις στον οικογενειακό γιατρό τους πρώτους μήνες λειτουργίας των ΤΟΜΥ
-40 εκ. ευρώ το 2019 για δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα των παιδιών

Επίσης:

-Μείωση συμμετοχής στα φάρμακα για ειδικές κατηγορίες χρονίων παθήσεων ( ψωρίαση, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου).
-Δωρεάν χορήγηση στους ογκολογικούς ασθενείς των συμπληρωματικών φαρμάκων που σχετίζονται με τη θεραπεία και τις παρενέργειες της.

Υπέρ των αδυνάτων

Αυτά είναι «δείγματα γραφής» κοινωνικής μεροληψίας υπέρ των αδύναμων και άρσης ανισοτήτων στη φροντίδα υγείας, που έχουν εξαιρετική σημασία για τα υγειονομικά standars στη χώρα και για το επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Όπως έχει πει όμως ο αείμνηστος καθηγητής Σπύρος Δοξιάδης, ένας συντηρητικός πολιτικός και ένας εμπνευσμένος Υπουργός Υγείας των κυβερνήσεων Καραμανλή της δεκαετίας του ‘70 « … οι μεγαλύτεροι εχθροί για την Υγεία δεν είναι τα μικρόβια, οι ιοί και ο καρκίνος, αλλά η φτώχεια, η άγνοια και η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο».

Δηλαδή, αυτό που μας λέει ο κ. Δοξιάδης είναι ότι υπάρχουν κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες ( κοινωνικοί προσδιοριστές) της Υγείας και της Ασθένειας που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με καλύτερες υπηρεσίες περίθαλψης. Είναι απολύτως τεκμηριωμένο βιβλιογραφικά ότι οι κοινωνίες ανισότητας είναι λιγότερο υγιείς. Γι’ αυτό και έχουν τεράστια αξία όχι μόνο για την Κοινωνική Συνοχή αλλά και για την Υγεία τα μέτρα ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας και του Κράτους Πρόνοιας που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια.

Ανθρωπιστική κρίση

Τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση, η μείωση της παιδικής φτώχειας, τα σχολικά γεύματα, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, η διατροφική στήριξη ανθρώπων με πολύ χαμηλά εισοδήματα, το στεγαστικό επίδομα ), είναι και παρεμβάσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και στην Υγεία.

Η έξοδος από την κρίση και τα Μνημόνια, η μείωση της ανεργίας και η ενίσχυση της απασχόλησης, η κάμψη των δεικτών οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του πληθυσμού, τα κοινωνικά μερίσματα, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών, ο περιορισμός της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι επένδυση στην Υγεία των ανθρώπων, ενισχύουν το πρόταγμα της Ισότητας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης στην Υγεία.

Εμείς λοιπόν, μέσα στην κρίση και στο Μνημόνιο αλλάξαμε την πολιτική ατζέντα στην Υγεία :
Από τις συνεχείς περικοπές δαπανών και την κατάργηση δομών/κλινών/ οργανικών θέσεων, πήγαμε στη ενίσχυση του ΕΣΥ με επιπλέον πόρους μέσω της συνέργειας Κράτους -Κοινωνικής Ασφάλισης και Ευρωπαϊκών Ταμείων.

Προσλήψεις

Από τη διαρκή συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού πήγαμε σε γενναία κάλυψη των κενών θέσεων ειδικά στα νοσοκομεία, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες μορφές εργασιακών σχέσεων
Από την «παθητική ιδιωτικοποίηση» του Συστήματος στην «μεροληψία» υπέρ της δημόσιας και δωρεάν περίθαλψης, περιορίζοντας επιβαρύνσεις των πολιτών.

-Από την ανοχή και την ασυλία απέναντι στη διαφθορά, σε ένα διαρκές μέτωπο απέναντι στις εστίες ανομίες και στις γνωστές στρεβλώσεις και διαχρονικές παθογένειες του Συστήματος ( Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία, δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Novartis, εξυγίανση ΚΕΕΛΠΝΟ, μέτρα για το φακελάκι κλπ)...

Από την αποδιοργάνωση των δημόσιων δομών ΠΦΥ στη μεταρρύθμιση της και στην σταδιακή ανάπτυξη του θεσμού του οικογενειακού γιατρού...

Από τη λογική των οριζόντιων μέτρων στις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στο φάρμακο ( ΗΤΑ-Διαπραγμάτευση-Πρωτόκολλα-Μητρώα Ασθενών ), στην αξιόπιστη παρακολούθηση του κόστους νοσοκομειακής περίθαλψης (ΚEΤΕΚΝΥ-πιλοτική ανάπτυξη των DRG’s σε 18 νοσοκομεία), στην ιατρική εκπαίδευση και στα ιατρικά συνέδρια...

 

 Μ.Τ.

 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '18/12/2018 11:50:40', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '18/12/2018 10:50:07', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9890, 'TITLE' => 'Εξυγίανση, αύξηση των δαπανών και...προσλήψεις φέρνει το 2019 στην υγεία', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Όπως είπε χθες βράδυ από το βήμα της Βουλής σχολιάζοντας τον προϋπολογισμό του 2019, ο Ανδρέας Ξανθός, «ο πρώτος προϋπολογισμός... ', 'CONTENT' => '

Όπως είπε χθες βράδυ από το βήμα της Βουλής σχολιάζοντας τον προϋπολογισμό του 2019, ο Ανδρέας Ξανθός, «ο πρώτος προϋπολογισμός μετά την έξοδο από την κρίση και το μνημόνιο αποτυπώνει με σαφή τρόπο τη σταδιακή υποχώρηση της σκληρής λιτότητας που είχε επιβληθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και την ενισχυμένη δημοσιονομική υποστήριξη του Κοινωνικού Κράτους και της Δημόσιας Περίθαλψης»...

 

Ο υπουργός Υγείας επανέλαβε τη δέσμευση για προσλήψεις 6.000 μόνιμων γιατρών, στήριξη του ΕΣΥ με μεγαλύτερες επιχορηγήσεις, εξομάλυνση των ανισοτήτων, αύξηση των δαπανών Υγείας, καλύτερη πρωτοβάθμια υγεία και πάει λέγοντας...

Διαβάστε παρακάτω την ομιλία του κ. Ξανθού:

Ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία του προϋπολογισμού του 2019 και η εξέλιξη των δαπανών Υγείας :

Έχουμε ενίσχυση των δημόσιων δαπανών υγείας κατά 128,5 εκ. ευρώ ( 92,5 εκ. στους κλειστούς προϋπολογισμούς του φαρμάκου και των λοιπών παροχών του ΕΟΠΥΥ και 36 εκ. στις λειτουργικές –πλην φαρμάκου- δαπάνες του ΕΣΥ ). Αυτή η στήριξη αποτελεί συνέχεια της πολύ κρίσιμης ενίσχυσης που δέχτηκε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας τα τελευταία 4 χρόνια.

Η σωρευτική αύξηση των πιστώσεων (του ορίου δαπανών δηλαδή) για το ΕΣΥ ( νοσοκομεία-ΥΠΕ) την περίοδο 2015-2018 ήταν σε δεδουλευμένη βάση 674 εκ. ευρώ, σε σχέση με αυτό που προέβλεπε το προηγούμενο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα ( ΜΠΔΣ 2015-2018) της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Αυτή η «δημοσιονομική ένεση» μαζί με την «αιμοδότηση» του ΕΣΥ με πάνω 6.000 μόνιμους γιατρούς +λοιπό προσωπικό ( έχουν αναλάβει υπηρεσία 1648 γιατροί ΕΣΥ και 4075 νοσηλευτές-λοιπό παραϊατρικό προσωπικό ), με 4500 περίπου επικουρικούς εργαζόμενους ( 2981 γιατροί+ 1445 λοιπό προσωπικό), καθώς και με 4000 συμβασιούχους μέσω ΟΑΕΔ, επέτρεψε την επιβίωση και σταδιακή αναβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης στη χώρα, η οποία βεβαίως δεν ήταν ούτε αυτονόητη, ούτε δεδομένη, ούτε εύκολη υπόθεση.

Η αυξητική τάση των δημόσιων δαπανών υγείας θα συνεχιστεί και τα επόμενα 4 χρόνια, σύμφωνα με το νέο ΜΠΔΣ 2019-2022 και η συνολική ενίσχυση του ορίου αγορών ( πιστώσεων) των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ θα ανέλθει στα 476,5 εκ. ευρώ.

Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση ( ταμειακά διαθέσιμα-υποχρεώσεις) του ΕΣΥ και του ΕΟΠΥΥ βελτιώνεται συνεχώς και αναμένεται στο τέλος του 2018 το θετικό δημοσιονομική αποτέλεσμα για το ΕΣΥ να είναι 161 εκ. και για τον ΕΟΠΥΥ 322 εκ. Αυτό αποδεικνύει ότι η κριτική περί περικοπών που ασκήθηκε πέρυσι για τον προϋπολογισμό του 2018 - και σε μεγάλο βαθμό αναπαράγεται και φέτος- είναι εντελώς αβάσιμη και παραπειστική.

Δεν υπάρχουν περικοπές στις δαπάνες, το αντίθετο μάλιστα.

Υπάρχει οριακή αλλά πολιτικά και λειτουργικά σημαντική αύξηση κάθε χρόνο και η μειωμένη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό υπερκαλύπτεται με την αυξημένη μεταβίβαση πόρων από τον ΕΟΠΥΥ στο ΕΣΥ.

Για το 2019 προβλέπονται έσοδα 1,942 δις. για το ΕΣΥ και έξοδα 1,866 δις.

Άρα η αγορά φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, αντιδραστηρίων κλπ καθώς και η μισθοδοσία επικουρικού προσωπικού και συμβασιούχων είναι απολύτως διασφαλισμένη. Σε κάθε περίπτωση όμως, έχουμε αποδείξει τα προηγούμενα χρόνια ότι αν χρειαστεί προσαύξηση του προϋπολογισμού λόγω αυξημένων αναγκών των νοσοκομείων, αυτή εγκρίνεται από το ΓΛΚ.

Και πάντα το τελικό όριο δαπανών υπερβαίνει το αρχικό που είχε προϋπολογιστεί. Το 2018 υπήρξε ενίσχυση κατά 60 εκ. των λειτουργικών δαπανών του ΕΣΥ και κατά 190 εκ. της δαπάνης για το νοσοκομειακό φάρμακο.

Αυτό που συνέβη λοιπόν στη Υγεία τα προηγούμενα 4χρόνια είναι ότι, στο ίδιο μνημονιακό πλαίσιο, στο ίδιο περιβάλλον δημοσιονομικής πειθαρχίας και επιτροπείας, θέσαμε άλλες κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες, υλοποιήσαμε ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο και αποδείξαμε ότι ο αποκλεισμός των ανασφάλιστων και οι ανισότητες στην Υγεία δεν είναι αποδεκτές, ότι η εγκατάλειψη και απαξίωση του ΕΣΥ δεν είναι μονόδρομος την περίοδο της κρίσης και ότι η Υγεία μπορεί και πρέπει να είναι πρωτίστως δημόσια υπόθεση.

Ξεπεράστηκε η δύσκολη φάση

Η «μεγάλη εικόνα» στο Σύστημα Υγείας είναι ότι ξεπεράστηκε οριστικά η φάση της αποδιοργάνωσης του ΕΣΥ και της διακινδύνευσης για το μέλλον του, και σήμερα είναι όρθιο, λειτουργικό και κυρίως προσβάσιμο από όλους χωρίς διακρίσεις, με προβλήματα και δυσκολίες αλλά με αδιαμφισβήτητα βήματα βελτίωσης, με περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες.

Η επιβίωση και ανάταξη του ΕΣΥ και της δημόσιας περίθαλψης, μετά τα πολλαπλά «τραύματα» της προηγούμενης μνημονιακής περιόδου, ήταν ένα επίτευγμα υψηλής κοινωνικής σημασίας που προϋπέθετε ισχυρή πολιτική βούληση, έντιμη και αποτελεσματική διαχείριση και φυσικά αυξημένη δημοσιονομική στήριξη.

Προφανώς η ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση όλων των ανασφάλιστων πολιτών στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας ήταν η μεγάλη τομή στην πολιτική Υγείας. Σήμερα οι ανασφάλιστοι στην Ελλάδα, που εξακολουθούν να είναι πάνω από 2 εκατομμύρια, μπορούν πλέον με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους να συνταγογραφούνται για τα φάρμακα τους, να πραγματοποιούν εργαστηριακές εξετάσεις στις δημόσιες δομές, να νοσηλεύονται ή να χειρουργούνται στα νοσοκομεία δωρεάν και χωρίς διακρίσεις, να δέχονται εξειδικευμένη και ακριβή φροντίδα χωρίς καμιά χρέωση. Ήδη στο πρώτο 11μηνο του 2018 852.000 ανασφάλιστοι ( με ξεχωριστό ΑΜΚΑ) συνταγογραφήθηκαν για φάρμακα αξίας 205 εκ. ευρώ και για εξετάσεις αξίας 65 εκ. ευρώ.

Δημοσιονομικά

Είναι πολύ σημαντικό επίσης από πολιτική άποψη, ότι η δημόσια δαπάνη Υγείας όχι μόνο αυξάνεται σταδιακά μετά το «δημοσιονομικό χαμηλό» του 2014 ( 4,63% του ΑΕΠ) στο 5,16% του ΑΕΠ το 2017, αλλά και ότι αλλάζει η αναλογία Δημόσιο/Ιδιωτικό στο σύνολο των δαπανών υγείας. Το 2014 η σχέση ήταν 58% δημόσια δαπάνη και 42% ιδιωτική, ενώ το 2017 γίνεται 61% και 39% αντίστοιχα. Αυτό πρακτικά σημαίνει αλλαγή συσχετισμών υπέρ του Δημόσιου Τομέα και μείωση της επιβάρυνσης των πολιτών με out off pocket πληρωμές.

Είναι ένα μικρό βήμα στην κατεύθυνση μιας αντι-νεοφιλελεύθερης πολιτικής στην Υγεία, παρά το ότι η λιτότητα είναι παρούσα και δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς. Η περίοδος της εγκατάλειψης και της υστέρησης του ΕΣΥ έναντι του ιδιωτικού τομέα έχει κλείσει οριστικά.

Οι πολύ σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές και σύγχρονο εξοπλισμό, οι νέες δομές ΠΦΥ( ΤΟΜΥ), η ενίσχυση των Εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας και των δημόσιων δομών αποκατάστασης ( ΚΕΦΙΑΠ), τα 2 νέα νοσοκομεία του ΕΣΥ που δρομολογούνται με τη δωρεά του ΙΣΝ, το Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο μέσω του Ιδρύματος Ωνάση κλπ, δείχνουν ότι το Δημόσιο διευρύνεται και πλέον ανακτά «ζωτικό χώρο» στην Υγεία, αναζητώντας την επικουρική συνδρομή και οριοθετημένη συνεργασία με τον Ιδιωτικό τομέα, με κοινούς κανόνες και μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αμβλύνονται οι ανισότητες

Η πιο σημαντική και αδιαμφισβήτητη απόδειξη του «κοινωνικού προσήμου» της πολιτικής Υγείας που ασκήθηκε τα προηγούμενα 3-4 χρόνια, είναι ότι αρχίζει να βελτιώνεται αισθητά ένας σημαντικός δείκτης των ανισοτήτων στην Υγεία : Το ποσοστό του πληθυσμού που αναφέρει ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες από 4,1% πριν την κρίση ( 2009) έφτασε στο 14,4% το 2016 και έπεσε στο 10,9% το 2017 μετά το νόμο για την πρόσβαση των ανασφάλιστων, ενώ το ποσοστό αυτό για τους πιο φτωχούς πολίτες υποδιπλασιάστηκε (από το 36,5% στο 19,3%).

Κεντρικός πολιτικός στόχος για την Υγεία μετά το Μνημόνιο είναι η μείωση των ανισοτήτων στην υγειονομική φροντίδα λόγω οικονομικής αδυναμίας, δυσκολιών πρόσβασης ( νησιά, άγονες περιοχές), μεγάλων αναμονών ή λειτουργικών ανεπαρκειών του ΕΣΥ.

Άρα, πολιτικές ισότητας και ενδυνάμωση του ΕΣΥ χρειαζόμαστε, περισσότερη και ποιοτικότερη δημόσια περίθαλψη, ορθολογικότερη διαχείριση και αύξηση της αποδοτικότητας των δημόσιων πόρων που επενδύονται στην Υγεία, στροφή στην ΠΦΥ, την πρόληψη και τη Δημόσια Υγεία, μέριμνα όχι μόνο για τη σωματική αλλά και για την Ψυχική Υγεία, δημόσια λογοδοσία των Διοικήσεων, σχεδιασμός των υπηρεσιών και κατανομή των πόρων με βάση τις επιδημιολογικά τεκμηριωμένες ανάγκες υγείας σε κάθε περιοχή, μείωση οικονομικών επιβαρύνσεων των πολιτών, έμφαση στα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των ασθενών.

Κρίσιμος όρος για την εφαρμογή του πολιτικού σχεδίου της καθολικής κάλυψης είναι η διασφάλιση αυξημένου «δημοσιονομικού χώρου» για τη Δημόσια Περίθαλψη και το Κοινωνικό Κράτος.

Οφείλουμε, μέσα από ένα προγραμματισμό 4ετίας ( στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ) να συγκλίνουμε σταδιακά με τους μέσους ευρωπαϊκούς όρους στις δημόσιες δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ ( στην Ελλάδα 5,2%, στην ΕΕ 6,8%-7,0% ), την κατά κεφαλήν δαπάνη υγείας ( στην Ελλάδα 1650 ευρώ/έτος, τα 2/3 του μέσου όρου στην ΕΕ) και στις άμεσες ιδιωτικές δαπάνες υγείας ( 35% στην Ελλάδα, 15% στην ΕΕ). Ο βασικός στόχος πρέπει να είναι η αύξηση των δημόσιων δαπανών υγείας κατ’ έτος, έτσι ώστε σε βάθος 4ετίας να συγκλίνουν με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους και υπερβούν το κρίσιμο όριο του 6% του ΑΕΠ.

Έχουμε κάνει στα χρόνια του Μνημονίου και της λιτότητας πολύ σημαντικά βήματα για την οικονομική ανακούφιση των πολιτών σε θέματα Υγείας, τα οποία τώρα με μεγαλύτερη «δημοσιονομική ευχέρεια» θα ενισχύσουμε :

-Εγγυημένη υγειονομική φροντίδα για τους ανασφάλιστους – το 1/3 με μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα λόγω χαμηλού εισοδήματος
-διαγραφή χρεών ανασφάλιστων στην Εφορία για νοσηλεία στα νοσοκομεία, ύψους 28 εκ. ευρώ
-κατάργηση του «εισιτηρίου» των 5ευρώ για την πρόσβαση στο ΕΣΥ
-μείωση κατά 40εκ της συμμετοχής στο κόστος των φαρμάκων όταν ο ασθενής επιλέγει γενόσημο
-μείωση κατά 20 εκ. ευρώ της επιβάρυνσης του 1 ευρώ/συνταγή λόγω της κατάργησης του -περιορισμού των 3 φαρμάκων/συνταγή
-350.000 δωρεάν επισκέψεις στον οικογενειακό γιατρό τους πρώτους μήνες λειτουργίας των ΤΟΜΥ
-40 εκ. ευρώ το 2019 για δωρεάν οδοντιατρική φροντίδα των παιδιών

Επίσης:

-Μείωση συμμετοχής στα φάρμακα για ειδικές κατηγορίες χρονίων παθήσεων ( ψωρίαση, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου).
-Δωρεάν χορήγηση στους ογκολογικούς ασθενείς των συμπληρωματικών φαρμάκων που σχετίζονται με τη θεραπεία και τις παρενέργειες της.

Υπέρ των αδυνάτων

Αυτά είναι «δείγματα γραφής» κοινωνικής μεροληψίας υπέρ των αδύναμων και άρσης ανισοτήτων στη φροντίδα υγείας, που έχουν εξαιρετική σημασία για τα υγειονομικά standars στη χώρα και για το επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Όπως έχει πει όμως ο αείμνηστος καθηγητής Σπύρος Δοξιάδης, ένας συντηρητικός πολιτικός και ένας εμπνευσμένος Υπουργός Υγείας των κυβερνήσεων Καραμανλή της δεκαετίας του ‘70 « … οι μεγαλύτεροι εχθροί για την Υγεία δεν είναι τα μικρόβια, οι ιοί και ο καρκίνος, αλλά η φτώχεια, η άγνοια και η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο».

Δηλαδή, αυτό που μας λέει ο κ. Δοξιάδης είναι ότι υπάρχουν κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες ( κοινωνικοί προσδιοριστές) της Υγείας και της Ασθένειας που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με καλύτερες υπηρεσίες περίθαλψης. Είναι απολύτως τεκμηριωμένο βιβλιογραφικά ότι οι κοινωνίες ανισότητας είναι λιγότερο υγιείς. Γι’ αυτό και έχουν τεράστια αξία όχι μόνο για την Κοινωνική Συνοχή αλλά και για την Υγεία τα μέτρα ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας και του Κράτους Πρόνοιας που έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια.

Ανθρωπιστική κρίση

Τα μέτρα για την ανθρωπιστική κρίση, η μείωση της παιδικής φτώχειας, τα σχολικά γεύματα, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, η διατροφική στήριξη ανθρώπων με πολύ χαμηλά εισοδήματα, το στεγαστικό επίδομα ), είναι και παρεμβάσεις που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και στην Υγεία.

Η έξοδος από την κρίση και τα Μνημόνια, η μείωση της ανεργίας και η ενίσχυση της απασχόλησης, η κάμψη των δεικτών οικονομικής και κοινωνικής ανισότητας, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος του πληθυσμού, τα κοινωνικά μερίσματα, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών, ο περιορισμός της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι επένδυση στην Υγεία των ανθρώπων, ενισχύουν το πρόταγμα της Ισότητας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης στην Υγεία.

Εμείς λοιπόν, μέσα στην κρίση και στο Μνημόνιο αλλάξαμε την πολιτική ατζέντα στην Υγεία :
Από τις συνεχείς περικοπές δαπανών και την κατάργηση δομών/κλινών/ οργανικών θέσεων, πήγαμε στη ενίσχυση του ΕΣΥ με επιπλέον πόρους μέσω της συνέργειας Κράτους -Κοινωνικής Ασφάλισης και Ευρωπαϊκών Ταμείων.

Προσλήψεις

Από τη διαρκή συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού πήγαμε σε γενναία κάλυψη των κενών θέσεων ειδικά στα νοσοκομεία, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες μορφές εργασιακών σχέσεων
Από την «παθητική ιδιωτικοποίηση» του Συστήματος στην «μεροληψία» υπέρ της δημόσιας και δωρεάν περίθαλψης, περιορίζοντας επιβαρύνσεις των πολιτών.

-Από την ανοχή και την ασυλία απέναντι στη διαφθορά, σε ένα διαρκές μέτωπο απέναντι στις εστίες ανομίες και στις γνωστές στρεβλώσεις και διαχρονικές παθογένειες του Συστήματος ( Εξεταστική Επιτροπή για την Υγεία, δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Novartis, εξυγίανση ΚΕΕΛΠΝΟ, μέτρα για το φακελάκι κλπ)...

Από την αποδιοργάνωση των δημόσιων δομών ΠΦΥ στη μεταρρύθμιση της και στην σταδιακή ανάπτυξη του θεσμού του οικογενειακού γιατρού...

Από τη λογική των οριζόντιων μέτρων στις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις στο φάρμακο ( ΗΤΑ-Διαπραγμάτευση-Πρωτόκολλα-Μητρώα Ασθενών ), στην αξιόπιστη παρακολούθηση του κόστους νοσοκομειακής περίθαλψης (ΚEΤΕΚΝΥ-πιλοτική ανάπτυξη των DRG’s σε 18 νοσοκομεία), στην ιατρική εκπαίδευση και στα ιατρικά συνέδρια...

 

 Μ.Τ.

 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '18/12/2018 11:50:40', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '18/12/2018 10:50:07', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9890, 'IMAGE_ID' => 13722, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9890, 'IMAGE_ID' => 13722, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 13722, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/9890/.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 13722, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/9890/.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 1 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9894, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9894, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9894, 'TITLE' => 'Βασίλης Μπιρλιράκης στο DailyPharmaNews: Οι Έλληνες φαρμακοποιοί μπορούν να κάνουν αρκετούς εμβολιασμούς ενηλίκων, χρειάζεται όμως εκπαίδευση, υποδομές, διαδικασίες', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '5', 'DESCRIPTION' => 'Λίγες μέρες μετά τη σύσταση της ΕΕ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στους εμβολιασμούς την οποία χαιρέτισε το επίσημο όργανο των ευρωπαίων... ', 'CONTENT' => '

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Λίγες μέρες μετά τη σύσταση της ΕΕ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στους εμβολιασμούς την οποία χαιρέτισε το επίσημο όργανο των ευρωπαίων φαρμακοποιών τονίζοντας το σημαντικό ρόλο των φαρμακοποιών σε αυτήν την προσπάθεια (δες εδώ) αλλά και την σημαντική δήλωση του υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού στο DailyPharmaNews  (δες εδώ) ότι το υπουργείο βρίσκεται «σε συνεννόηση με τους φαρμακοποιούς να υπάρξει και μία, ας πούμε, επίσημη, θεσμοθετημένη δυνατότητα να διενεργούν ένα μέρος των εμβολιασμών» ο κ. Βασίλης Μπιρλιράκης, φαρμακοποιός, Έφορος εκπαιδευτικών θεμάτων και Δημοσίων Σχέσεων της ΟΣΦΕ μιλά για το θέμα τονίζοντας την ανάγκη να γίνει και στη χώρα μας ό,τι γίνεται σε άλλες υγειονομικά προηγμένες χώρες. Να αναγνωριστεί επίσημα η δυνατότητα των φαρμακοποιών να κάνουν κάποια εμβόλια, εφόσον έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, τις κατάλληλες υποδομές και μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες.

Αφορμή για τν επικοινωνία του DailyPharmaNews με τον κ. Μπιρλιράκη ήταν η ανάρτηση στη σελίδα στο Facebook της ομολογουμένως ενδιαφέρουσας δουλειάς που έχει κάνει μαζί με άλλους συναδέλφους του φαρμακοποιούς για το θέμα των εμβολιασμών (δες εδώ)  όπου μπορεί κανείς ανάμεσα στα άλλα να δει σε 34 διαφάνειες τη διαδικασία του εμβολιασμού ενήλικα βήμα – βήμα.

Το υλικό αυτό, όπως είπε, είναι «αποσπάσματα από μία συλλογική δουλειά οκτώ ατόμων που έχει γίνει εδώ και δύο χρόνια, η οποία αρχικά αποσκοπούσε  στη μετάφραση του Οδηγού εμβολιασμών της Ένωσης Φαρμακοποιών των ΗΠΑ αλλά εντέλει, μέσα στο χρόνο, κατέληξε σ’ έναν ευρύτερο Οδηγό, θεωρώ πληρέστερο ακόμη και από αυτόν της Ένωσης Φαρμακοποιών των ΗΠΑ». Μάλιστα η συλλογική αυτή δουλειά που έγινε και με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί στο σύνολό της.        

Το πρώτο σχόλιο που έκανε ο κ. Μπιρλιράκης για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι του παζλ που έχει αρχίσει να συντίθεται εδώ και αρκετά χρόνια με την αναγνώριση από αρκετούς σημαντικούς διεθνείς Οργανισμούς είτε μιλάμε για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε άλλες περιπτώσεις οι οποίοι αναγνωρίζουν τον αναδυόμενο και διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Ο ρόλος αυτός, εξηγεί «είναι στον τομέα της εξειδίκευσής του που είναι το φάρμακο και η χρήση του αλλά επεκτείνεται στην προαγωγή της υγείας με πρόληψη της νόσου αλλά και στην έγκαιρη ανίχνευσή της».

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρει, «η μεγάλη πλειοψηφία των εμβολιασμών των ενηλίκων γίνεται μέσα στο φαρμακείο είτε από σύσταση του ίδιου του φαρμακοποιού είτε μετά από σύσταση των γιατρών. Επομένως έχουμε μία de facto κατάσταση η οποία όμως συνάδει με την επιστημονική επιταγή η οποία προέρχεται από το δικό μας παγκόσμιο επιστημονικό όργανο που είναι η International Pharmaceutical  Federation (FIP) η οποία λέει ότι ο φαρμακοποιός έχει ρόλο στον εμβολιασμό των ενηλίκων και ο ρόλος αυτός είναι τόσο στην ενημέρωση και στην προαγωγή όσο και στην πραγματοποίηση των εμβολίων. Θα πρέπει επομένως αυτήν την de facto κατάσταση να τη νομιμοποιήσουμε και τυπικά και όπως πολύ σωστά ανέφερε ο υπουργός (σ.σ. Υγείας) στις δηλώσεις του (στο DailyPharmaNews) να αναγνωριστεί επίσημα και από την πολιτεία ο ρόλος αυτός του φαρμακοποιού αλλά αυτή η επισημοποίηση θα πρέπει να έρθει με ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν τόσο την εκπαίδευση του φαρμακοποιού όσο και την υποδομή και τον εξοπλισμό του φαρμακείου αλλά και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τον εξοπλισμό το βασικό που θα πρέπει να διαθέτει ένα φαρμακείο το οποίο πραγματοποιεί εμβολιασμούς είναι η ένεση αδρεναλίνης ή αλλιώς επινεφρίνης η οποία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε αναφυλακτικού επεισοδίου, σπάνιο αλλά πολύ επικίνδυνο και για το οποίο ένας υγειονομικός επιστήμονας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος».

Σε ό,τι αφορά τους χώρους ο κ. Μπιρλιράκης εξηγεί ότι «προφανώς οι εμβολιασμοί δεν μπορούν να γίνονται στον πάγκο του φαρμακείου. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ειδικός χώρος, ένα απομονωμένο δωμάτιο ίσως, ένας χώρος που θα μπορεί να κλείνει και να απομονώνεται με μία κουρτίνα ενδεχομένως, τουλάχιστον προσωρινά μέχρι να θεσμοθετηθεί. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να θεσμοθετηθεί αυτός ο χώρος. Θα πρέπει δηλαδή στην αναγκαία υποδομή του φαρμακείου να υπάρχει ένας χώρος συμβουλευτικής, ένα δωμάτιο που θα έχει συγκεκριμένα τετραγωνικά και συγκεκριμένο ρόλο. Έναν χώρο που θα φιλοξενεί τον φαρμακοποιό και τον ασθενή σε απομόνωση από το υπόλοιπο περιβάλλον του φαρμακείου ώστε να χτίζεται η θεραπευτική τους σχέση».

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλά φαρμακεία στην Ελλάδα που να διαθέτουν έναν τέτοιο απομονωμένο χώρο, έχουν ωστόσο χώρο που να μπορεί να απομονωθεί έστω και με ένα τυπικό διαχωριστικό παραβάν.

Για το θέμα των σπουδών ο κ. Μπιρλιράκης ανέφερε ότι «καταρχήν θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει ανομοιογένεια στις σπουδές υπό την έννοια ότι δεν είναι ομογενοποιημένο το πρόγραμμα σπουδών σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε κάνει μαθήματα πρώτων βοηθειών, έχουμε κάποιες τυπικές γνώσεις ωστόσο κρίνω ότι δεν είναι επαρκείς και ότι χρειάζεται η ανανέωσή τους και μάλιστα όχι απλά η ανανέωσή τους μέσα από τη διεξαγωγή ενός σεμιναρίου που θα γίνει μια φορά αλλά από σεμινάρια που θα πρέπει να επαναλαμβάνονται. Το σεμινάριο για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση για παράδειγμα θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτά μπορεί να είναι δύο, τρία, τέσσερα χρόνια αλλά θα πρέπει να επαναλαμβάνεται. Ένα συγκροτημένο πακέτο γνώσεων πέρα από τη γενική εκπαίδευση για τους εμβολιασμούς θα πρέπει να περιλαμβάνει δεξιότητες για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση όπως και για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και κυρίως την αντιμετώπιση της αναφυλαξίας που προανέφερα».

Πάντως, όπως παραδέχτηκε ο κ. Μπιρλιράκης «σε ό,τι αφορά καθαρά τους εμβολιασμούς δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα εντός του προγράμματος των προπτυχιακών σπουδών μας».

Η άποψη του ωστόσο είναι ότι οι φαρμακοποιοί μπορούν να κάνουν και άλλα εμβόλια ενηλίκων στα φαρμακεία πέρα από εκείνο της γρίπης με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. «Πέρα από τον εμβολιασμό της γρίπης, και οι εμβολιασμοί που αφορούν τον πνευμονιόκοκκο ή τον έρπητα ζωστήρα ή την ηπατίτιδα θα μπορούσαν να γίνουν στο φαρμακείο πάντοτε όμως, και αυτό θέλω να το τονίσω, έχοντας την κατάλληλη εκπαίδευση, την κατάλληλη υποδομή, τον κατάλληλο εξοπλισμό και διαδικασίες.        

Το επόμενο ερώτημα που τέθηκε είναι το εάν στο εξωτερικό η άδεια διεξαγωγής εμβολίων είναι καθολική για όλους τους φαρμακοποιούς. Ο κ. Μπιρλιράης εξήγησε ότι «σε πολλές προηγμένες υγειονομικά χώρες του κόσμου όπως τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και στην Ευρώπη τη δυνατότητα διεξαγωγής των εμβολιασμών την έχουν πιστοποιημένοι φαρμακοποιοί, που σημαίνει ότι έχουν παρακολουθήσει και έχουν περάσει με επιτυχία ένα σεμινάριο για τους εμβολιασμούς, σεμινάριο για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση αλλά και αντιμετώπιση επικίνδυνων συμβάντων».

Τέλος ζητήσαμε από τον κ. Μπιρλιράκη την άποψή του για το εάν εντέλει ο φαρμακοποιός έχει τον απαραίτητο χρόνο για να κάνει σωστά τους εμβολιασμούς τηρώντας όλα εκείνα τα απαραίτητα βήματα που προβλέπονται στα εγχειρίδια των διεθνών οργανισμών, όπως αυτό της Αμερικανικής Ένωσης Φαρμακοποιών.

Όπως είπε «εάν θέλουμε να γίνει ένας εμβολιασμός μέσα από τις τυπικά προβλεπόμενες διαδικασίες που είναι και το σωστό, όπως αυτές προβλέπονται από τα επιστημονικά συγγράμματα η διαδικασία κανονικά διαρκεί ένα διάστημα γύρω στα 15 – 20 λεπτά στο σύνολό τηςΑυτή τη στιγμή είναι δύσκολο ο φαρμακοποιός να αφιερώσει 15-20 λεπτά για τον εμβολιασμό ενός ασθενούς. Και είναι δύσκολο γιατί τα περισσότερα φαρμακεία είναι μονάδες πολύ μικρές οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων το δυναμικό τους αποτελείται μόνο από τον φαρμακοποιό ή και από ένα ακόμη άτομο. Αυτό όμως δεν επιτρέπει να αποσπαστεί ο φαρμακοποιός και να αφιερωθεί μόνο σε αυτή τη διαδικασία γιατί δεν έχει ενσωματώσει τη διαδικασία αυτή στον καθημερινό τρόπο εργασίας του ώστε να είναι καλά οργανωμένη, να εξοικονομεί χρόνους και πόρους ώστε να μπορεί να το κάνει με ευκολία. Για να μπορέσει ο φαρμακοποιός να κερδίσει χρόνο, να αποδεσμεύσει χρόνο από τη γραφειοκρατία και τη διαχείριση θα πρέπει να βρούμε αυτές τις δομές που θα του επιτρέψουν να κερδίσει χρόνο και να στραφεί προς τον ασθενή. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα δομές πολύ μεγάλες γιατί αυτές γίνονται απρόσωπες απέναντι στον ασθενή και εμείς θέλουμε μία προσωποποιημένη σχέση γιατί αυτή βοηθά και στο θεραπευτικό αποτέλεσμα, χρειάζονται όμως δομές που να μην είναι ούτε πολύ μικρές. Δομές δηλαδή μεσαίου μεγέθους που να αποτελούνται από 2, 3, 4 φαρμακοποιούς με αντίστοιχο προσωπικό και που θα είναι καλά οργανωμένες με διάκριση ρόλων ανάμεσα σε τεχνικό και επιστημονικό, κλινικό και που θα μπορεί σε αυτήν την περίπτωση να αφιερώσει με ευκολία το χρόνο που απαιτείται  για να γίνεται σωστά ο εμβολιασμός. Και ο χρόνος αυτός θα πρέπει προφανώς να ανταμείβεται».

 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '18/12/2018 15:58:09', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '18/12/2018 14:53:14', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9894, 'TITLE' => 'Βασίλης Μπιρλιράκης στο DailyPharmaNews: Οι Έλληνες φαρμακοποιοί μπορούν να κάνουν αρκετούς εμβολιασμούς ενηλίκων, χρειάζεται όμως εκπαίδευση, υποδομές, διαδικασίες', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '5', 'DESCRIPTION' => 'Λίγες μέρες μετά τη σύσταση της ΕΕ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στους εμβολιασμούς την οποία χαιρέτισε το επίσημο όργανο των ευρωπαίων... ', 'CONTENT' => '

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Λίγες μέρες μετά τη σύσταση της ΕΕ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στους εμβολιασμούς την οποία χαιρέτισε το επίσημο όργανο των ευρωπαίων φαρμακοποιών τονίζοντας το σημαντικό ρόλο των φαρμακοποιών σε αυτήν την προσπάθεια (δες εδώ) αλλά και την σημαντική δήλωση του υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού στο DailyPharmaNews  (δες εδώ) ότι το υπουργείο βρίσκεται «σε συνεννόηση με τους φαρμακοποιούς να υπάρξει και μία, ας πούμε, επίσημη, θεσμοθετημένη δυνατότητα να διενεργούν ένα μέρος των εμβολιασμών» ο κ. Βασίλης Μπιρλιράκης, φαρμακοποιός, Έφορος εκπαιδευτικών θεμάτων και Δημοσίων Σχέσεων της ΟΣΦΕ μιλά για το θέμα τονίζοντας την ανάγκη να γίνει και στη χώρα μας ό,τι γίνεται σε άλλες υγειονομικά προηγμένες χώρες. Να αναγνωριστεί επίσημα η δυνατότητα των φαρμακοποιών να κάνουν κάποια εμβόλια, εφόσον έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, τις κατάλληλες υποδομές και μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες.

Αφορμή για τν επικοινωνία του DailyPharmaNews με τον κ. Μπιρλιράκη ήταν η ανάρτηση στη σελίδα στο Facebook της ομολογουμένως ενδιαφέρουσας δουλειάς που έχει κάνει μαζί με άλλους συναδέλφους του φαρμακοποιούς για το θέμα των εμβολιασμών (δες εδώ)  όπου μπορεί κανείς ανάμεσα στα άλλα να δει σε 34 διαφάνειες τη διαδικασία του εμβολιασμού ενήλικα βήμα – βήμα.

Το υλικό αυτό, όπως είπε, είναι «αποσπάσματα από μία συλλογική δουλειά οκτώ ατόμων που έχει γίνει εδώ και δύο χρόνια, η οποία αρχικά αποσκοπούσε  στη μετάφραση του Οδηγού εμβολιασμών της Ένωσης Φαρμακοποιών των ΗΠΑ αλλά εντέλει, μέσα στο χρόνο, κατέληξε σ’ έναν ευρύτερο Οδηγό, θεωρώ πληρέστερο ακόμη και από αυτόν της Ένωσης Φαρμακοποιών των ΗΠΑ». Μάλιστα η συλλογική αυτή δουλειά που έγινε και με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος πολύ σύντομα θα δημοσιευτεί στο σύνολό της.        

Το πρώτο σχόλιο που έκανε ο κ. Μπιρλιράκης για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι αποτελεί ένα ακόμη κομμάτι του παζλ που έχει αρχίσει να συντίθεται εδώ και αρκετά χρόνια με την αναγνώριση από αρκετούς σημαντικούς διεθνείς Οργανισμούς είτε μιλάμε για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είτε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε άλλες περιπτώσεις οι οποίοι αναγνωρίζουν τον αναδυόμενο και διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Ο ρόλος αυτός, εξηγεί «είναι στον τομέα της εξειδίκευσής του που είναι το φάρμακο και η χρήση του αλλά επεκτείνεται στην προαγωγή της υγείας με πρόληψη της νόσου αλλά και στην έγκαιρη ανίχνευσή της».

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρει, «η μεγάλη πλειοψηφία των εμβολιασμών των ενηλίκων γίνεται μέσα στο φαρμακείο είτε από σύσταση του ίδιου του φαρμακοποιού είτε μετά από σύσταση των γιατρών. Επομένως έχουμε μία de facto κατάσταση η οποία όμως συνάδει με την επιστημονική επιταγή η οποία προέρχεται από το δικό μας παγκόσμιο επιστημονικό όργανο που είναι η International Pharmaceutical  Federation (FIP) η οποία λέει ότι ο φαρμακοποιός έχει ρόλο στον εμβολιασμό των ενηλίκων και ο ρόλος αυτός είναι τόσο στην ενημέρωση και στην προαγωγή όσο και στην πραγματοποίηση των εμβολίων. Θα πρέπει επομένως αυτήν την de facto κατάσταση να τη νομιμοποιήσουμε και τυπικά και όπως πολύ σωστά ανέφερε ο υπουργός (σ.σ. Υγείας) στις δηλώσεις του (στο DailyPharmaNews) να αναγνωριστεί επίσημα και από την πολιτεία ο ρόλος αυτός του φαρμακοποιού αλλά αυτή η επισημοποίηση θα πρέπει να έρθει με ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν τόσο την εκπαίδευση του φαρμακοποιού όσο και την υποδομή και τον εξοπλισμό του φαρμακείου αλλά και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τον εξοπλισμό το βασικό που θα πρέπει να διαθέτει ένα φαρμακείο το οποίο πραγματοποιεί εμβολιασμούς είναι η ένεση αδρεναλίνης ή αλλιώς επινεφρίνης η οποία είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε αναφυλακτικού επεισοδίου, σπάνιο αλλά πολύ επικίνδυνο και για το οποίο ένας υγειονομικός επιστήμονας θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος».

Σε ό,τι αφορά τους χώρους ο κ. Μπιρλιράκης εξηγεί ότι «προφανώς οι εμβολιασμοί δεν μπορούν να γίνονται στον πάγκο του φαρμακείου. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ειδικός χώρος, ένα απομονωμένο δωμάτιο ίσως, ένας χώρος που θα μπορεί να κλείνει και να απομονώνεται με μία κουρτίνα ενδεχομένως, τουλάχιστον προσωρινά μέχρι να θεσμοθετηθεί. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να θεσμοθετηθεί αυτός ο χώρος. Θα πρέπει δηλαδή στην αναγκαία υποδομή του φαρμακείου να υπάρχει ένας χώρος συμβουλευτικής, ένα δωμάτιο που θα έχει συγκεκριμένα τετραγωνικά και συγκεκριμένο ρόλο. Έναν χώρο που θα φιλοξενεί τον φαρμακοποιό και τον ασθενή σε απομόνωση από το υπόλοιπο περιβάλλον του φαρμακείου ώστε να χτίζεται η θεραπευτική τους σχέση».

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλά φαρμακεία στην Ελλάδα που να διαθέτουν έναν τέτοιο απομονωμένο χώρο, έχουν ωστόσο χώρο που να μπορεί να απομονωθεί έστω και με ένα τυπικό διαχωριστικό παραβάν.

Για το θέμα των σπουδών ο κ. Μπιρλιράκης ανέφερε ότι «καταρχήν θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει ανομοιογένεια στις σπουδές υπό την έννοια ότι δεν είναι ομογενοποιημένο το πρόγραμμα σπουδών σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε κάνει μαθήματα πρώτων βοηθειών, έχουμε κάποιες τυπικές γνώσεις ωστόσο κρίνω ότι δεν είναι επαρκείς και ότι χρειάζεται η ανανέωσή τους και μάλιστα όχι απλά η ανανέωσή τους μέσα από τη διεξαγωγή ενός σεμιναρίου που θα γίνει μια φορά αλλά από σεμινάρια που θα πρέπει να επαναλαμβάνονται. Το σεμινάριο για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση για παράδειγμα θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτά μπορεί να είναι δύο, τρία, τέσσερα χρόνια αλλά θα πρέπει να επαναλαμβάνεται. Ένα συγκροτημένο πακέτο γνώσεων πέρα από τη γενική εκπαίδευση για τους εμβολιασμούς θα πρέπει να περιλαμβάνει δεξιότητες για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση όπως και για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και κυρίως την αντιμετώπιση της αναφυλαξίας που προανέφερα».

Πάντως, όπως παραδέχτηκε ο κ. Μπιρλιράκης «σε ό,τι αφορά καθαρά τους εμβολιασμούς δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο μάθημα εντός του προγράμματος των προπτυχιακών σπουδών μας».

Η άποψη του ωστόσο είναι ότι οι φαρμακοποιοί μπορούν να κάνουν και άλλα εμβόλια ενηλίκων στα φαρμακεία πέρα από εκείνο της γρίπης με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. «Πέρα από τον εμβολιασμό της γρίπης, και οι εμβολιασμοί που αφορούν τον πνευμονιόκοκκο ή τον έρπητα ζωστήρα ή την ηπατίτιδα θα μπορούσαν να γίνουν στο φαρμακείο πάντοτε όμως, και αυτό θέλω να το τονίσω, έχοντας την κατάλληλη εκπαίδευση, την κατάλληλη υποδομή, τον κατάλληλο εξοπλισμό και διαδικασίες.        

Το επόμενο ερώτημα που τέθηκε είναι το εάν στο εξωτερικό η άδεια διεξαγωγής εμβολίων είναι καθολική για όλους τους φαρμακοποιούς. Ο κ. Μπιρλιράης εξήγησε ότι «σε πολλές προηγμένες υγειονομικά χώρες του κόσμου όπως τις ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και στην Ευρώπη τη δυνατότητα διεξαγωγής των εμβολιασμών την έχουν πιστοποιημένοι φαρμακοποιοί, που σημαίνει ότι έχουν παρακολουθήσει και έχουν περάσει με επιτυχία ένα σεμινάριο για τους εμβολιασμούς, σεμινάριο για καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση αλλά και αντιμετώπιση επικίνδυνων συμβάντων».

Τέλος ζητήσαμε από τον κ. Μπιρλιράκη την άποψή του για το εάν εντέλει ο φαρμακοποιός έχει τον απαραίτητο χρόνο για να κάνει σωστά τους εμβολιασμούς τηρώντας όλα εκείνα τα απαραίτητα βήματα που προβλέπονται στα εγχειρίδια των διεθνών οργανισμών, όπως αυτό της Αμερικανικής Ένωσης Φαρμακοποιών.

Όπως είπε «εάν θέλουμε να γίνει ένας εμβολιασμός μέσα από τις τυπικά προβλεπόμενες διαδικασίες που είναι και το σωστό, όπως αυτές προβλέπονται από τα επιστημονικά συγγράμματα η διαδικασία κανονικά διαρκεί ένα διάστημα γύρω στα 15 – 20 λεπτά στο σύνολό τηςΑυτή τη στιγμή είναι δύσκολο ο φαρμακοποιός να αφιερώσει 15-20 λεπτά για τον εμβολιασμό ενός ασθενούς. Και είναι δύσκολο γιατί τα περισσότερα φαρμακεία είναι μονάδες πολύ μικρές οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων το δυναμικό τους αποτελείται μόνο από τον φαρμακοποιό ή και από ένα ακόμη άτομο. Αυτό όμως δεν επιτρέπει να αποσπαστεί ο φαρμακοποιός και να αφιερωθεί μόνο σε αυτή τη διαδικασία γιατί δεν έχει ενσωματώσει τη διαδικασία αυτή στον καθημερινό τρόπο εργασίας του ώστε να είναι καλά οργανωμένη, να εξοικονομεί χρόνους και πόρους ώστε να μπορεί να το κάνει με ευκολία. Για να μπορέσει ο φαρμακοποιός να κερδίσει χρόνο, να αποδεσμεύσει χρόνο από τη γραφειοκρατία και τη διαχείριση θα πρέπει να βρούμε αυτές τις δομές που θα του επιτρέψουν να κερδίσει χρόνο και να στραφεί προς τον ασθενή. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα δομές πολύ μεγάλες γιατί αυτές γίνονται απρόσωπες απέναντι στον ασθενή και εμείς θέλουμε μία προσωποποιημένη σχέση γιατί αυτή βοηθά και στο θεραπευτικό αποτέλεσμα, χρειάζονται όμως δομές που να μην είναι ούτε πολύ μικρές. Δομές δηλαδή μεσαίου μεγέθους που να αποτελούνται από 2, 3, 4 φαρμακοποιούς με αντίστοιχο προσωπικό και που θα είναι καλά οργανωμένες με διάκριση ρόλων ανάμεσα σε τεχνικό και επιστημονικό, κλινικό και που θα μπορεί σε αυτήν την περίπτωση να αφιερώσει με ευκολία το χρόνο που απαιτείται  για να γίνεται σωστά ο εμβολιασμός. Και ο χρόνος αυτός θα πρέπει προφανώς να ανταμείβεται».

 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '18/12/2018 15:58:09', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '18/12/2018 14:53:14', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9894, 'IMAGE_ID' => 13726, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9894, 'IMAGE_ID' => 13726, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 13726, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/9894/2.Φαρμακείο.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 13726, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/9894/2.Φαρμακείο.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 2 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9892, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9892, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9892, 'TITLE' => 'Νεότερα δεδομένα δείχνουν συνεχιζόμενη ανταπόκριση επί διετία με μεμονωμένη έγχυση σε ασθενείς με ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '6', 'DESCRIPTION' => 'Τα δεδομένα δύο ετών της μελέτης ZUMA-1 παρουσιάσθηκαν στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας (ASH) και ταυτοχρόνως... ', 'CONTENT' => '

Τα δεδομένα δύο ετών της μελέτης ZUMA-1 παρουσιάσθηκαν στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας (ASH) και ταυτοχρόνως δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Oncology

 

Ειδικότερα, η Kite, θυγατρική εταιρεία της Gilead, ανακοίνωσε τα στοιχεία για τη διετή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της θεραπείας axicabtagene ciloleucel σε ασθενείς με ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα που συμμετέχουν στην εγκριτική μελέτη ZUMA-1. Με ελάχιστη περίοδο παρακολουθήσεως 2 έτη, έπειτα από μία μεμονωμένη έγχυση της axicabtagene ciloleucel (διάμεση παρακολούθηση 27,1 μηνών), το 39% των ασθενών βρίσκονταν σε συνεχιζόμενη ανταπόκριση. Αυτή η αναθεωρημένη ανάλυση, με τουλάχιστον 24 μήνες παρακολούθησης, παρουσιάσθηκε στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας και δημοσιεύθηκε ταυτοχρόνως στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Oncology.

 

Τον Οκτώβριο του 2017, η axicabtagene ciloleucel έγινε η πρώτη θεραπεία με T-λεμφοκύτταρα φέροντα χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα [chimeric antigen receptor T cell (CAR T) therapy], που εγκρίθηκε από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων & Φαρμάκων (FDA) για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, έπειτα από δύο ή περισσότερες γραμμές συστηματικώς χορηγούμενης θεραπείας, συμπεριλαμβανομένου του διάχυτου λεμφώματος από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL) μη περαιτέρω ταξινομούμενου,  του πρωτοπαθούς λεμφώματος μεσοθωρακίου από μεγάλα Β-κύτταρα (PMBCL), του υψηλής κακοήθειας λεμφώματος από Β-κύτταρα και του DLBCL προερχομένου από οζώδες λέμφωμα. Η axicabtagene ciloleucel δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με πρωτοπαθές λέμφωμα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Το αμερικανικό Φύλλο Οδηγιών Χρήσεως της axicabtagene ciloleucel περιλαμβάνει Προειδοποίηση Εντός Πλαισίου (boxed warning) για τον κίνδυνο συνδρόμου απελευθέρωσης κυτοκινών (CRS) και νευρολογικών τοξικοτήτων.

 

Στα δύο έτη, η βέλτιστη αντικειμενική ανταπόκριση μέσω αξιολόγησης από τον ερευνητή (n=101) ήταν ποσοστό ολικής ανταπόκρισης 83%, με το 58% των ασθενών να επιτυγχάνουν πλήρη ανταπόκριση. Με διάμεση περίοδο παρακολούθησης 27,1 μηνών, το 39% των ασθενών εξακολουθούσαν να ανταποκρίνονται. Από τους ασθενείς με συνεχιζόμενη ανταπόκριση στους 12 μήνες, το 93% παρέμειναν σε ανταπόκριση στους 24 μήνες. Η διάμεση διάρκεια της ανταπόκρισης ήταν 11,1 μήνες, η διάμεση διάρκεια της πλήρους ανταπόκρισης δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Η διάμεση ολική επιβίωση δεν έχει ακόμα επιτευχθεί.

 

«Με επιθετικούς καρκίνους, όπως το ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, ο κύριος στόχος μας είναι να παρατείνουμε τη ζωή των ασθενών», δήλωσε ο Sattva S. Neelapu, MD, κύριος ερευνητής και καθηγητής στο Τμήμα Λεμφώματος/Μυελώματος του Τομέα Ιατρικής του Καρκίνου στο Κέντρο Καρκίνου MD Anderson του Πανεπιστημίου του Τέξας. «Οι εκβάσεις με τις παραδοσιακές θεραπείες γι’ αυτόν τον ιδιαίτερα ανθεκτικό πληθυσμό ασθενών ήσαν εξαιρετικά φτωχές. Ωστόσο σχεδόν το 40% των ασθενών στη μελέτη ZUMA-1 παραμένουν σε ανταπόκριση και οι μισοί από αυτούς τους ασθενείς βρίσκονται ακόμα εν ζωή, έπειτα από τουλάχιστον δύο έτη θεραπείας με την axicabtagene ciloleucel».

 

Η ασφάλεια της θεραπείας

 

Στην ανάλυση των 2 ετών (n=108), παρατηρήθηκαν 3ου Βαθμού ή υψηλότερου, σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκινών (CRS) και νευρολογικά επεισόδια στο 11% και στο 32% των ασθενών αντιστοίχως, που γενικά ήσαν αναστρέψιμα. Τέσσερις ασθενείς εκδήλωσαν νέες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (εμφανίστηκαν μετά την προηγούμενη ημερομηνία συλλογής στοιχείων της 11ης Αυγούστου 2017), καμία από τις οποίες δεν σχετιζόταν με την axicabtagene ciloleucel. Από την ανάλυση του 1ου έτους έως τώρα, δεν έχουν καταγραφεί νέοι θάνατοι ή νέα συμβάντα, νευρολογικά ή από CRS, που να σχετίζονται με την axicabtagene ciloleucel.

 

«Η διετία είναι ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο για την axicabtagene ciloleucel, η οποία έχει παρατείνει τη ζωή σημαντικού αριθμού ασθενών στη μελέτη ZUMA-1 και μας έχει προσφέρει σημαντικές γνώσεις για την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη των CAR T θεραπειών», δήλωσε ο Alessandro Riva, MD, Executive Vice President, Oncology Therapeutics and Head, Cell Therapy, Gilead Sciences. «Τα στοιχεία αυτά όχι μόνο είναι σημαντικά για την κοινότητα του λεμφώματος, αλλά ενισχύουν τον ηγετικό ρόλο μας στις κυτταρικές θεραπείες, καθώς στοχεύουμε να αναμορφώσουμε τη θεραπεία σε πλήθος καρκίνων με άλλες ερευνητικές θεραπείες που έχουμε προς ανάπτυξη».

 

Τα πλήρη αποτελέσματα της μελέτης είναι διαθέσιμα στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Oncology:  Long-term safety and activity of axicabtagene ciloleucel in refractory large B-cell lymphoma (ZUMA-1): a single-arm, multicentre, phase 1–2 trial”

', 'PUBLISH_DATE' => '18/12/2018 12:04:29', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '18/12/2018 10:59:04', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9892, 'TITLE' => 'Νεότερα δεδομένα δείχνουν συνεχιζόμενη ανταπόκριση επί διετία με μεμονωμένη έγχυση σε ασθενείς με ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '6', 'DESCRIPTION' => 'Τα δεδομένα δύο ετών της μελέτης ZUMA-1 παρουσιάσθηκαν στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας (ASH) και ταυτοχρόνως... ', 'CONTENT' => '

Τα δεδομένα δύο ετών της μελέτης ZUMA-1 παρουσιάσθηκαν στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας (ASH) και ταυτοχρόνως δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Oncology

 

Ειδικότερα, η Kite, θυγατρική εταιρεία της Gilead, ανακοίνωσε τα στοιχεία για τη διετή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της θεραπείας axicabtagene ciloleucel σε ασθενείς με ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα που συμμετέχουν στην εγκριτική μελέτη ZUMA-1. Με ελάχιστη περίοδο παρακολουθήσεως 2 έτη, έπειτα από μία μεμονωμένη έγχυση της axicabtagene ciloleucel (διάμεση παρακολούθηση 27,1 μηνών), το 39% των ασθενών βρίσκονταν σε συνεχιζόμενη ανταπόκριση. Αυτή η αναθεωρημένη ανάλυση, με τουλάχιστον 24 μήνες παρακολούθησης, παρουσιάσθηκε στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας και δημοσιεύθηκε ταυτοχρόνως στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Oncology.

 

Τον Οκτώβριο του 2017, η axicabtagene ciloleucel έγινε η πρώτη θεραπεία με T-λεμφοκύτταρα φέροντα χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα [chimeric antigen receptor T cell (CAR T) therapy], που εγκρίθηκε από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων & Φαρμάκων (FDA) για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, έπειτα από δύο ή περισσότερες γραμμές συστηματικώς χορηγούμενης θεραπείας, συμπεριλαμβανομένου του διάχυτου λεμφώματος από μεγάλα Β-κύτταρα (DLBCL) μη περαιτέρω ταξινομούμενου,  του πρωτοπαθούς λεμφώματος μεσοθωρακίου από μεγάλα Β-κύτταρα (PMBCL), του υψηλής κακοήθειας λεμφώματος από Β-κύτταρα και του DLBCL προερχομένου από οζώδες λέμφωμα. Η axicabtagene ciloleucel δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με πρωτοπαθές λέμφωμα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Το αμερικανικό Φύλλο Οδηγιών Χρήσεως της axicabtagene ciloleucel περιλαμβάνει Προειδοποίηση Εντός Πλαισίου (boxed warning) για τον κίνδυνο συνδρόμου απελευθέρωσης κυτοκινών (CRS) και νευρολογικών τοξικοτήτων.

 

Στα δύο έτη, η βέλτιστη αντικειμενική ανταπόκριση μέσω αξιολόγησης από τον ερευνητή (n=101) ήταν ποσοστό ολικής ανταπόκρισης 83%, με το 58% των ασθενών να επιτυγχάνουν πλήρη ανταπόκριση. Με διάμεση περίοδο παρακολούθησης 27,1 μηνών, το 39% των ασθενών εξακολουθούσαν να ανταποκρίνονται. Από τους ασθενείς με συνεχιζόμενη ανταπόκριση στους 12 μήνες, το 93% παρέμειναν σε ανταπόκριση στους 24 μήνες. Η διάμεση διάρκεια της ανταπόκρισης ήταν 11,1 μήνες, η διάμεση διάρκεια της πλήρους ανταπόκρισης δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Η διάμεση ολική επιβίωση δεν έχει ακόμα επιτευχθεί.

 

«Με επιθετικούς καρκίνους, όπως το ανθεκτικό λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα, ο κύριος στόχος μας είναι να παρατείνουμε τη ζωή των ασθενών», δήλωσε ο Sattva S. Neelapu, MD, κύριος ερευνητής και καθηγητής στο Τμήμα Λεμφώματος/Μυελώματος του Τομέα Ιατρικής του Καρκίνου στο Κέντρο Καρκίνου MD Anderson του Πανεπιστημίου του Τέξας. «Οι εκβάσεις με τις παραδοσιακές θεραπείες γι’ αυτόν τον ιδιαίτερα ανθεκτικό πληθυσμό ασθενών ήσαν εξαιρετικά φτωχές. Ωστόσο σχεδόν το 40% των ασθενών στη μελέτη ZUMA-1 παραμένουν σε ανταπόκριση και οι μισοί από αυτούς τους ασθενείς βρίσκονται ακόμα εν ζωή, έπειτα από τουλάχιστον δύο έτη θεραπείας με την axicabtagene ciloleucel».

 

Η ασφάλεια της θεραπείας

 

Στην ανάλυση των 2 ετών (n=108), παρατηρήθηκαν 3ου Βαθμού ή υψηλότερου, σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκινών (CRS) και νευρολογικά επεισόδια στο 11% και στο 32% των ασθενών αντιστοίχως, που γενικά ήσαν αναστρέψιμα. Τέσσερις ασθενείς εκδήλωσαν νέες σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες (εμφανίστηκαν μετά την προηγούμενη ημερομηνία συλλογής στοιχείων της 11ης Αυγούστου 2017), καμία από τις οποίες δεν σχετιζόταν με την axicabtagene ciloleucel. Από την ανάλυση του 1ου έτους έως τώρα, δεν έχουν καταγραφεί νέοι θάνατοι ή νέα συμβάντα, νευρολογικά ή από CRS, που να σχετίζονται με την axicabtagene ciloleucel.

 

«Η διετία είναι ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο για την axicabtagene ciloleucel, η οποία έχει παρατείνει τη ζωή σημαντικού αριθμού ασθενών στη μελέτη ZUMA-1 και μας έχει προσφέρει σημαντικές γνώσεις για την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη των CAR T θεραπειών», δήλωσε ο Alessandro Riva, MD, Executive Vice President, Oncology Therapeutics and Head, Cell Therapy, Gilead Sciences. «Τα στοιχεία αυτά όχι μόνο είναι σημαντικά για την κοινότητα του λεμφώματος, αλλά ενισχύουν τον ηγετικό ρόλο μας στις κυτταρικές θεραπείες, καθώς στοχεύουμε να αναμορφώσουμε τη θεραπεία σε πλήθος καρκίνων με άλλες ερευνητικές θεραπείες που έχουμε προς ανάπτυξη».

 

Τα πλήρη αποτελέσματα της μελέτης είναι διαθέσιμα στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Oncology:  Long-term safety and activity of axicabtagene ciloleucel in refractory large B-cell lymphoma (ZUMA-1): a single-arm, multicentre, phase 1–2 trial”

', 'PUBLISH_DATE' => '18/12/2018 12:04:29', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '18/12/2018 10:59:04', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9892, 'IMAGE_ID' => 13724, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9892, 'IMAGE_ID' => 13724, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 13724, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/9892/-δεδομένα-δείχνουν-συνεχιζόμενη.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 13724, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/9892/-δεδομένα-δείχνουν-συνεχιζόμενη.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 3 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9891, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9891, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9891, 'TITLE' => 'Ερευνητικό φάρμακο υπόσχεται βελτίωση της θεραπείας στους πάσχοντες από β-θαλασσαιμία', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '6', 'DESCRIPTION' => 'Δεδομένα από την πιλοτική μελέτη φάσης 3 κατέδειξαν ότι η θεραπεία με το ερευνητικό φάρμακο luspatercept οδήγησε σε σημαντική μείωση ...', 'CONTENT' => '

Δεδομένα από την πιλοτική μελέτη φάσης 3 κατέδειξαν ότι η θεραπεία με το ερευνητικό φάρμακο luspatercept οδήγησε σε σημαντική μείωση του φορτίου μεταγγίσεων σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν, πρόσφατα, σε προφορική ανακοίνωση στο 60ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας (American Society of Hematology – ASH) στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, τα αποτελέσματα από την πιλοτική μελέτη φάσης 3, BELIEVE, η οποία αξιολογεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του luspatercept για τη θεραπεία ενηλίκων με αναιμία, σχετιζόμενη με β-θαλασσαιμία, που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC).

 

Η β-θαλασσαιμία

Είναι μία σπάνια, κληρονομική αιματολογική διαταραχή που προκαλείται από ένα γενετικό έλλειμμα της αιμοσφαιρίνης, η οποία εγκαθίσταται στα ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) και μεταφέρει το οξυγόνο σε ολόκληρο τον οργανισμό. Αυτό το έλλειμμα οδηγεί στην παραγωγή μειωμένων και λιγότερο υγιών ερυθρών αιμοσφαιρίων και μπορεί να προκαλέσει βαριάς μορφής αναιμία και άλλα σοβαρά συμπτώματα.

Μέχρι σήμερα, το πρότυπο περίθαλψης (standard of care) που βοηθά τους ασθενείς με β-θαλασσαιμία να διαχειριστούν την αναιμία τους είναι δια βίου μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων, οι οποίες, όμως, με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσουν σε υπερφόρτωση σιδήρου και απειλητικές για τη ζωή συννοσηρότητες.

«Αυτά τα ευρήματα από τη μελέτη BELIEVE είναι συναρπαστικά, καθώς υποδηλώνουν ότι το luspatercept μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων», δήλωσε σχετικά με το υπό ανάπτυξη φάρμακο η Maria Domenica Cappellini, M.D., Καθηγήτρια Ιατρικής, Πανεπιστήμιο του Μιλάνο - Fondazione IRCCS, η οποία παρουσίασε τα δεδομένα στο συνέδριο της ASH.

 

Στη μελέτη BELIEVE -μία τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης 3 που συγκρίνει το luspatercept και τη βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή (BSC) έναντι του εικονικού φαρμάκου και της βέλτιστης υποστηρικτικής αγωγής σε ενήλικους ασθενείς με β-θαλασσαιμία, που έχουν ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων ερυθρών αιμοσφαιρίων- επετεύχθη το κύριο καταληκτικό σημείο της ερυθροειδούς ανταπόκρισης, το οποίο ορίστηκε ως μείωση κατά ≥33% στο φορτίο μετάγγισης ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC) (με μείωση ≥ 2 μονάδων RBC) κατά τις εβδομάδες 13-24 σε σύγκριση με το αρχικό διάστημα 12 εβδομάδων πριν από την τυχαιοποίηση.

Η μελέτη περιλάμβανε, επίσης, δευτερεύοντα τελικά σημεία που αξιολόγησαν την επίδραση της θεραπείας στο φορτίο μετάγγισης ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η μέση μεταβολή του φορτίου μετάγγισης από την έναρξη της μελέτης στις εβδομάδες 13-24 (με luspatercept έναντι εικονικού φαρμάκου) ήταν -1,35 μονάδες ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Οι εταιρείες Celgene Corporation και Acceleron Pharma Inc. Προγραμματίζουν την υποβολή αιτήσεων στις ρυθμιστικές αρχές σε ΗΠΑ και Ευρώπη μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

 

Πληθυσμός Ασθενών

Παγκοσμίως, 80-90 εκατομμύρια, το 1,5% του πληθυσμού, είναι ΦΟΡΕΙΣ της γενετικής μετάλλαξης που προκαλεί τη β-θαλασσαιμία, ενώ ο επιπολασμός της νόσου σε παγκόσμια κλίμακα είναι αυξανόμενος.

Στην Ελλάδα, στο επικαιροποιημένο Εθνικό Registry (Σεπτέμβριος 2018) για τις αιμοσφαιρινοπάθειες έχουν καταγραφεί 4.032 Έλληνες ασθενείς:

 • Οι 2.099 (52,06%) είναι μεταγγισιοεξαρτώμενοι ασθενείς με μείζονα β-θαλασσαιμία και, ενώ οι 873 (21,65%) είναι περιοδικά ή καθόλου μεταγγιζόμενοι.
 • Η πλειονότητα  των μεταγγισιοεξαρτώμενων ασθενών εντοπίζεται στις ηλικίες 36-45.
 • Από τα καταγεγραμμένα θανατηφόρα συμβάντα για την περίοδο 2010-2015, το 28,1% των ασθενών κατέληξε από καρδιακή νόσο και το 23,4% από ηπατική.

Παιδικός πληθυσμός ασθενών με β-θαλασσαιμία

Σε όλο τον κόσμο, γεννιούνται κάθε χρόνο περίπου 400.000 παιδιά με αιμοσφαιρινοπάθειες. Στην Ελλάδα, το Εθνικό Κέντρο Θαλασσαιμίας έχει καταφέρει να μειώσει σημαντικά τον αριθμό νεογέννητων με νόσο, μέσα από συντονισμένες προσπάθειες πρόληψης και ενημέρωσης που ξεκίνησαν το 1974. Την περίοδο 2000-2015, καταγράφηκαν μόλις 319 γεννήσεις, ενώ θα αναμένονταν 150-200 γεννήσεις ετησίως, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 2.250-3.000 γεννήσεις παιδιών με αιμοσφαιρινοπάθειες για αυτή τη χρονική περίοδο.

Η Υποστηρικτική Φροντίδα ασθενών με β-θαλασσαιμία συνίσταται σε:

 • Μεταγγίσεις αίματος
 • Θεραπεία αποσιδήρωσης
 • Συμπληρώματα φυλλικού οξέος

 

Η Θεραπεία ασθενών με β-θαλασσαιμία συνίσταται σε:

Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων: πιο συχνή επιλογή για ασθενείς ηλικίας

 

Ποσοστά Επίτευξης Μείωσης Φορτίου Μεταγγίσεων Ερυθρών Αιμοσφαιρίων (RBC) κατά 33%

Χρονικό Διάστημα Ανταπόκρισης

Luspatercept

Εικονικό φάρμακο

Τιμή P

Εβδομάδες 13-24

21,4% (48/224)

4,5% (5/112)

< 0,0001

Εβδομάδες 37-48

19,6% (44/224)

3,6% (4/112)

< 0,0001

Οποιεσδήποτε 12 εβδομάδες σε ολόκληρη την περίοδο θεραπείας

70,5% (158/224)

29,5% (33/112)

< 0,0001

Οποιεσδήποτε 24 εβδομάδες σε ολόκληρη την περίοδο θεραπείας

41,1% (92/224)

2,7% (3/112)

< 0,0001

Ποσοστά Επίτευξης Μείωσης Φορτίου Μεταγγίσεων Ερυθρών Αιμοσφαιρίων κατά 50%**

Χρονικό Διάστημα Ανταπόκρισης

Luspatercept

Εικονικό φάρμακο

Τιμή P

Εβδομάδες 13-24

7,6% (17/224)

1,8% (2/112)

0,0303

Εβδομάδες 37-48

10,3% (23/224)

0,9% (1/112)

0,0017

Οποιεσδήποτε 12 εβδομάδες σε ολόκληρη την περίοδο θεραπείας

40,2% (90/224)

6,3% (7/112)

< 0,0001

Οποιεσδήποτε 24 εβδομάδες σε ολόκληρη την περίοδο θεραπείας

16,5% (37/224)

0,9% (1/112)

< 0,0001

**Τα ποσοστά επίτευξης μείωσης του φορτίου μεταγγίσεων ερυθρών αιμοσφαιρίων υπολογίζονται έναντι της έναρξης της μελέτης (δηλαδή στις 12 εβδομάδες πριν από την τυχαιοποίηση).

Περίληψη Ασφαλείας Μελέτης BELIEVE (Πληθυσμός Ασφαλείας)

Ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας βαθμού 3 και άνω αναφέρθηκαν στο 29,1% (65/223) των ασθενών που λάμβαναν luspatercept και στο 15,6% (17/109) των ασθενών που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν στο 15,2% (34/223) των ασθενών που λάμβαναν luspatercept και στο 5,5% (6/109) των ασθενών που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Ένα περιστατικό TEAE οξείας χολοκυστίτιδας οδήγησε στον θάνατο ενός ασθενούς που λάμβανε εικονικό φάρμακο (0,9%). Κανείς από τους ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με luspatercept δεν κατέληξε λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών οφειλόμενων στη θεραπεία (TEAE).

 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '18/12/2018 11:55:56', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '18/12/2018 10:53:07', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9891, 'TITLE' => 'Ερευνητικό φάρμακο υπόσχεται βελτίωση της θεραπείας στους πάσχοντες από β-θαλασσαιμία', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '6', 'DESCRIPTION' => 'Δεδομένα από την πιλοτική μελέτη φάσης 3 κατέδειξαν ότι η θεραπεία με το ερευνητικό φάρμακο luspatercept οδήγησε σε σημαντική μείωση ...', 'CONTENT' => '

Δεδομένα από την πιλοτική μελέτη φάσης 3 κατέδειξαν ότι η θεραπεία με το ερευνητικό φάρμακο luspatercept οδήγησε σε σημαντική μείωση του φορτίου μεταγγίσεων σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώθηκαν, πρόσφατα, σε προφορική ανακοίνωση στο 60ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας (American Society of Hematology – ASH) στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, τα αποτελέσματα από την πιλοτική μελέτη φάσης 3, BELIEVE, η οποία αξιολογεί την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του luspatercept για τη θεραπεία ενηλίκων με αναιμία, σχετιζόμενη με β-θαλασσαιμία, που απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC).

 

Η β-θαλασσαιμία

Είναι μία σπάνια, κληρονομική αιματολογική διαταραχή που προκαλείται από ένα γενετικό έλλειμμα της αιμοσφαιρίνης, η οποία εγκαθίσταται στα ερυθρά αιμοσφαίρια (RBC) και μεταφέρει το οξυγόνο σε ολόκληρο τον οργανισμό. Αυτό το έλλειμμα οδηγεί στην παραγωγή μειωμένων και λιγότερο υγιών ερυθρών αιμοσφαιρίων και μπορεί να προκαλέσει βαριάς μορφής αναιμία και άλλα σοβαρά συμπτώματα.

Μέχρι σήμερα, το πρότυπο περίθαλψης (standard of care) που βοηθά τους ασθενείς με β-θαλασσαιμία να διαχειριστούν την αναιμία τους είναι δια βίου μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων, οι οποίες, όμως, με την πάροδο του χρόνου μπορεί να οδηγήσουν σε υπερφόρτωση σιδήρου και απειλητικές για τη ζωή συννοσηρότητες.

«Αυτά τα ευρήματα από τη μελέτη BELIEVE είναι συναρπαστικά, καθώς υποδηλώνουν ότι το luspatercept μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων», δήλωσε σχετικά με το υπό ανάπτυξη φάρμακο η Maria Domenica Cappellini, M.D., Καθηγήτρια Ιατρικής, Πανεπιστήμιο του Μιλάνο - Fondazione IRCCS, η οποία παρουσίασε τα δεδομένα στο συνέδριο της ASH.

 

Στη μελέτη BELIEVE -μία τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης 3 που συγκρίνει το luspatercept και τη βέλτιστη υποστηρικτική αγωγή (BSC) έναντι του εικονικού φαρμάκου και της βέλτιστης υποστηρικτικής αγωγής σε ενήλικους ασθενείς με β-θαλασσαιμία, που έχουν ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων ερυθρών αιμοσφαιρίων- επετεύχθη το κύριο καταληκτικό σημείο της ερυθροειδούς ανταπόκρισης, το οποίο ορίστηκε ως μείωση κατά ≥33% στο φορτίο μετάγγισης ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC) (με μείωση ≥ 2 μονάδων RBC) κατά τις εβδομάδες 13-24 σε σύγκριση με το αρχικό διάστημα 12 εβδομάδων πριν από την τυχαιοποίηση.

Η μελέτη περιλάμβανε, επίσης, δευτερεύοντα τελικά σημεία που αξιολόγησαν την επίδραση της θεραπείας στο φορτίο μετάγγισης ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η μέση μεταβολή του φορτίου μετάγγισης από την έναρξη της μελέτης στις εβδομάδες 13-24 (με luspatercept έναντι εικονικού φαρμάκου) ήταν -1,35 μονάδες ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Οι εταιρείες Celgene Corporation και Acceleron Pharma Inc. Προγραμματίζουν την υποβολή αιτήσεων στις ρυθμιστικές αρχές σε ΗΠΑ και Ευρώπη μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019.

 

Πληθυσμός Ασθενών

Παγκοσμίως, 80-90 εκατομμύρια, το 1,5% του πληθυσμού, είναι ΦΟΡΕΙΣ της γενετικής μετάλλαξης που προκαλεί τη β-θαλασσαιμία, ενώ ο επιπολασμός της νόσου σε παγκόσμια κλίμακα είναι αυξανόμενος.

Στην Ελλάδα, στο επικαιροποιημένο Εθνικό Registry (Σεπτέμβριος 2018) για τις αιμοσφαιρινοπάθειες έχουν καταγραφεί 4.032 Έλληνες ασθενείς:

 • Οι 2.099 (52,06%) είναι μεταγγισιοεξαρτώμενοι ασθενείς με μείζονα β-θαλασσαιμία και, ενώ οι 873 (21,65%) είναι περιοδικά ή καθόλου μεταγγιζόμενοι.
 • Η πλειονότητα  των μεταγγισιοεξαρτώμενων ασθενών εντοπίζεται στις ηλικίες 36-45.
 • Από τα καταγεγραμμένα θανατηφόρα συμβάντα για την περίοδο 2010-2015, το 28,1% των ασθενών κατέληξε από καρδιακή νόσο και το 23,4% από ηπατική.

Παιδικός πληθυσμός ασθενών με β-θαλασσαιμία

Σε όλο τον κόσμο, γεννιούνται κάθε χρόνο περίπου 400.000 παιδιά με αιμοσφαιρινοπάθειες. Στην Ελλάδα, το Εθνικό Κέντρο Θαλασσαιμίας έχει καταφέρει να μειώσει σημαντικά τον αριθμό νεογέννητων με νόσο, μέσα από συντονισμένες προσπάθειες πρόληψης και ενημέρωσης που ξεκίνησαν το 1974. Την περίοδο 2000-2015, καταγράφηκαν μόλις 319 γεννήσεις, ενώ θα αναμένονταν 150-200 γεννήσεις ετησίως, αριθμός που αντιστοιχεί σε περίπου 2.250-3.000 γεννήσεις παιδιών με αιμοσφαιρινοπάθειες για αυτή τη χρονική περίοδο.

Η Υποστηρικτική Φροντίδα ασθενών με β-θαλασσαιμία συνίσταται σε:

 • Μεταγγίσεις αίματος
 • Θεραπεία αποσιδήρωσης
 • Συμπληρώματα φυλλικού οξέος

 

Η Θεραπεία ασθενών με β-θαλασσαιμία συνίσταται σε:

Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων: πιο συχνή επιλογή για ασθενείς ηλικίας

 

Ποσοστά Επίτευξης Μείωσης Φορτίου Μεταγγίσεων Ερυθρών Αιμοσφαιρίων (RBC) κατά 33%

Χρονικό Διάστημα Ανταπόκρισης

Luspatercept

Εικονικό φάρμακο

Τιμή P

Εβδομάδες 13-24

21,4% (48/224)

4,5% (5/112)

< 0,0001

Εβδομάδες 37-48

19,6% (44/224)

3,6% (4/112)

< 0,0001

Οποιεσδήποτε 12 εβδομάδες σε ολόκληρη την περίοδο θεραπείας

70,5% (158/224)

29,5% (33/112)

< 0,0001

Οποιεσδήποτε 24 εβδομάδες σε ολόκληρη την περίοδο θεραπείας

41,1% (92/224)

2,7% (3/112)

< 0,0001

Ποσοστά Επίτευξης Μείωσης Φορτίου Μεταγγίσεων Ερυθρών Αιμοσφαιρίων κατά 50%**

Χρονικό Διάστημα Ανταπόκρισης

Luspatercept

Εικονικό φάρμακο

Τιμή P

Εβδομάδες 13-24

7,6% (17/224)

1,8% (2/112)

0,0303

Εβδομάδες 37-48

10,3% (23/224)

0,9% (1/112)

0,0017

Οποιεσδήποτε 12 εβδομάδες σε ολόκληρη την περίοδο θεραπείας

40,2% (90/224)

6,3% (7/112)

< 0,0001

Οποιεσδήποτε 24 εβδομάδες σε ολόκληρη την περίοδο θεραπείας

16,5% (37/224)

0,9% (1/112)

< 0,0001

**Τα ποσοστά επίτευξης μείωσης του φορτίου μεταγγίσεων ερυθρών αιμοσφαιρίων υπολογίζονται έναντι της έναρξης της μελέτης (δηλαδή στις 12 εβδομάδες πριν από την τυχαιοποίηση).

Περίληψη Ασφαλείας Μελέτης BELIEVE (Πληθυσμός Ασφαλείας)

Ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας βαθμού 3 και άνω αναφέρθηκαν στο 29,1% (65/223) των ασθενών που λάμβαναν luspatercept και στο 15,6% (17/109) των ασθενών που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν στο 15,2% (34/223) των ασθενών που λάμβαναν luspatercept και στο 5,5% (6/109) των ασθενών που λάμβαναν εικονικό φάρμακο. Ένα περιστατικό TEAE οξείας χολοκυστίτιδας οδήγησε στον θάνατο ενός ασθενούς που λάμβανε εικονικό φάρμακο (0,9%). Κανείς από τους ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία με luspatercept δεν κατέληξε λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών οφειλόμενων στη θεραπεία (TEAE).

 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '18/12/2018 11:55:56', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '18/12/2018 10:53:07', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9891, 'IMAGE_ID' => 13723, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9891, 'IMAGE_ID' => 13723, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 13723, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/9891/-φάρμακο.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 13723, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/9891/-φάρμακο.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 4 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9893, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9893, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9893, 'TITLE' => 'Συμβαίνει και αλλού, συμβαίνει...παντού!!', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε υπηρεσιακό σημείωμα για τη βελτίωση του... γραφικού χαρακτήρα των γιατρών, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη στις... ', 'CONTENT' => '

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε υπηρεσιακό σημείωμα για τη βελτίωση του... γραφικού χαρακτήρα των γιατρών, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη στις συνταγογραφήσεις. Κλασικό πρόβλημα τόσο για τους φαρμακοποιούς που καλούνται να διαβάσουν μία συνταγή, όσο και για τους ασθενείς. Και τελικά δεν αφορά μόνο τους Έλληνες γιατρούς.

 

Η ροπή των γιατρών προς την… «καλλιγραφία» είναι παγκοίνως γνωστή. Σε όλους μας έχει τύχει να προσπαθούμε μαζί με τον φαρμακοποιό να αποκρυπτογραφήσουμε τη δυσανάγνωστη συνταγή, πολλές φορές στρέφοντας το χαρτί προς όλες τις πιθανές γωνίες, μήπως μας βοηθήσει να λύσουμε τον ιατρικό τούτο γρίφο.

Μολαταύτα, πέρα από το κωμικό στοιχείο της υπόθεσης, ο βιαστικός και συνήθως ακατάληπτος γραφικός χαρακτήρας των γιατρών ενδέχεται να έχει και ιατρικές συνέπειες. Σε μία αμερικανική έρευνα μάλιστα διαπιστώνεται πως ένα ποσοστό 4,7% των ιατρικών λαθών οφείλονται στις δυσανάγνωστες συντομεύσεις φαρμάκων και στις λάθος ερμηνευμένες —λόγω κακογραφίας— οδηγίες λήψης τους.

Το γεγονός αυτό είναι πολύ σοβαρό και το ιταλικό υπουργείο Υγείας το έλαβε υπόψη του, εκδίδοντας οδηγία προς όλες τις Περιφέρειες, προκειμένου να παρέμβουν με ειδικές συστάσεις προς όλους τους γιατρούς, νοσοκομειακούς τε και οικογενειακούς. «Πρέπει να γράφετε καλλίτερα» και πιο ευανάγνωστα.

 «Τα λάθη που συνιστούν συνέπεια της χρήσης συντομεύσεων, ακρωνύμων, ενδεικτικών σημείων και συμβόλων, μπορούν να αποβούν σημαντικά σε όλες τις φάσεις της διαχείρισης του φαρμάκου, τόσο στο νοσοκομείο, όσο και στην κοινωνία. Μία κακογραφία, για παράδειγμα, μπορεί να καταστήσει δυσχερή την κατανόηση της συνταγής και να οδηγήσει σε λάθη στην εφαρμογή μίας φαρμακευτικής αγωγής» τονίζεται στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου.

Το σημείωμα προβαίνει μάλιστα και σε ορισμένες συμβουλές για το πώς θα πρέπει στο εξής να γράφουν οι γιατροί ευανάγνωστα τις συνταγές τους. Κάποιες από αυτές μπορεί μεν να ακούγονται κοινότοπες, πλην όμως μπορούν να αποδειχθούν αποτελεσματικές.

«Σε περίπτωση χειρόγραφης συνταγής είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται κεφαλαιογράμματη γραφή», συνιστάται στους γιατρούς. Επιπλέον, προτείνεται χρήση στο ελάχιστον δυνατόν συντμήσεων, ακρωνυμίων και συμβόλων, αλλά και συνίσταται να δημιουργηθεί ένας πρότυπος κατάλογος συνταγογράφησης, έτσι ώστε να μην καταφεύγει ο κάθε γιατρός στον δικό του, προσωπικό, τρόπο σημείωσης των συνταγών.

Επίσης, επιβάλλεται να γράφονται πλήρως κι όχι συντετμημένα τα δραστικά συστατικά και να χρησιμοποιείται η αραβική αρίθμηση και όχι τα ρωμαϊκά νούμερα στη δοσολογία —εδώ, σε αντίθεση με τα γραφικά αραβουργήματα, οι αραβικοί αριθμοί είναι καλόδεκτοι. Επιπλέον, καλούνται οι γιατροί στις ανάλογες περιπτώσεις να χρησιμοποιούν ακέραιους αριθμούς και όχι τη γραφή πχ 2,0, η οποία μάλιστα σε περίπτωση μη ευανάγνωστου γραφικού χαρακτήρα μπορεί κάλλιστα να προκληθεί σύγχυση και να αναγνωσθεί ως 20 —με τα ευκόλως εννοούμενα αποτελέσματα. Επίσης, για τους αριθμούς, οι γιατροί καλούνται να βάζουν κόμμα πριν τη σήμανση των τριών μηδενικών της χιλιάδας.

Μέτρα απλά, που όμως, εκτός από τον προφανή στόχο της μείωσης των ιατρικών λαθών, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας της συνταγής, θα έχουν και άλλη μία συνέπεια: να καταρρίψουν τον αστικό μύθο του κακού γραφικού χαρακτήρα των γιατρών.

 

Πηγή: La Repubblica

', 'PUBLISH_DATE' => '18/12/2018 12:11:11', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '18/12/2018 11:06:26', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9893, 'TITLE' => 'Συμβαίνει και αλλού, συμβαίνει...παντού!!', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε υπηρεσιακό σημείωμα για τη βελτίωση του... γραφικού χαρακτήρα των γιατρών, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη στις... ', 'CONTENT' => '

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε υπηρεσιακό σημείωμα για τη βελτίωση του... γραφικού χαρακτήρα των γιατρών, ώστε να αποφευχθούν τα λάθη στις συνταγογραφήσεις. Κλασικό πρόβλημα τόσο για τους φαρμακοποιούς που καλούνται να διαβάσουν μία συνταγή, όσο και για τους ασθενείς. Και τελικά δεν αφορά μόνο τους Έλληνες γιατρούς.

 

Η ροπή των γιατρών προς την… «καλλιγραφία» είναι παγκοίνως γνωστή. Σε όλους μας έχει τύχει να προσπαθούμε μαζί με τον φαρμακοποιό να αποκρυπτογραφήσουμε τη δυσανάγνωστη συνταγή, πολλές φορές στρέφοντας το χαρτί προς όλες τις πιθανές γωνίες, μήπως μας βοηθήσει να λύσουμε τον ιατρικό τούτο γρίφο.

Μολαταύτα, πέρα από το κωμικό στοιχείο της υπόθεσης, ο βιαστικός και συνήθως ακατάληπτος γραφικός χαρακτήρας των γιατρών ενδέχεται να έχει και ιατρικές συνέπειες. Σε μία αμερικανική έρευνα μάλιστα διαπιστώνεται πως ένα ποσοστό 4,7% των ιατρικών λαθών οφείλονται στις δυσανάγνωστες συντομεύσεις φαρμάκων και στις λάθος ερμηνευμένες —λόγω κακογραφίας— οδηγίες λήψης τους.

Το γεγονός αυτό είναι πολύ σοβαρό και το ιταλικό υπουργείο Υγείας το έλαβε υπόψη του, εκδίδοντας οδηγία προς όλες τις Περιφέρειες, προκειμένου να παρέμβουν με ειδικές συστάσεις προς όλους τους γιατρούς, νοσοκομειακούς τε και οικογενειακούς. «Πρέπει να γράφετε καλλίτερα» και πιο ευανάγνωστα.

 «Τα λάθη που συνιστούν συνέπεια της χρήσης συντομεύσεων, ακρωνύμων, ενδεικτικών σημείων και συμβόλων, μπορούν να αποβούν σημαντικά σε όλες τις φάσεις της διαχείρισης του φαρμάκου, τόσο στο νοσοκομείο, όσο και στην κοινωνία. Μία κακογραφία, για παράδειγμα, μπορεί να καταστήσει δυσχερή την κατανόηση της συνταγής και να οδηγήσει σε λάθη στην εφαρμογή μίας φαρμακευτικής αγωγής» τονίζεται στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου.

Το σημείωμα προβαίνει μάλιστα και σε ορισμένες συμβουλές για το πώς θα πρέπει στο εξής να γράφουν οι γιατροί ευανάγνωστα τις συνταγές τους. Κάποιες από αυτές μπορεί μεν να ακούγονται κοινότοπες, πλην όμως μπορούν να αποδειχθούν αποτελεσματικές.

«Σε περίπτωση χειρόγραφης συνταγής είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται κεφαλαιογράμματη γραφή», συνιστάται στους γιατρούς. Επιπλέον, προτείνεται χρήση στο ελάχιστον δυνατόν συντμήσεων, ακρωνυμίων και συμβόλων, αλλά και συνίσταται να δημιουργηθεί ένας πρότυπος κατάλογος συνταγογράφησης, έτσι ώστε να μην καταφεύγει ο κάθε γιατρός στον δικό του, προσωπικό, τρόπο σημείωσης των συνταγών.

Επίσης, επιβάλλεται να γράφονται πλήρως κι όχι συντετμημένα τα δραστικά συστατικά και να χρησιμοποιείται η αραβική αρίθμηση και όχι τα ρωμαϊκά νούμερα στη δοσολογία —εδώ, σε αντίθεση με τα γραφικά αραβουργήματα, οι αραβικοί αριθμοί είναι καλόδεκτοι. Επιπλέον, καλούνται οι γιατροί στις ανάλογες περιπτώσεις να χρησιμοποιούν ακέραιους αριθμούς και όχι τη γραφή πχ 2,0, η οποία μάλιστα σε περίπτωση μη ευανάγνωστου γραφικού χαρακτήρα μπορεί κάλλιστα να προκληθεί σύγχυση και να αναγνωσθεί ως 20 —με τα ευκόλως εννοούμενα αποτελέσματα. Επίσης, για τους αριθμούς, οι γιατροί καλούνται να βάζουν κόμμα πριν τη σήμανση των τριών μηδενικών της χιλιάδας.

Μέτρα απλά, που όμως, εκτός από τον προφανή στόχο της μείωσης των ιατρικών λαθών, λόγω εσφαλμένης ερμηνείας της συνταγής, θα έχουν και άλλη μία συνέπεια: να καταρρίψουν τον αστικό μύθο του κακού γραφικού χαρακτήρα των γιατρών.

 

Πηγή: La Repubblica

', 'PUBLISH_DATE' => '18/12/2018 12:11:11', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '18/12/2018 11:06:26', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9893, 'IMAGE_ID' => 13725, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 9893, 'IMAGE_ID' => 13725, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 13725, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/9893/-και-αλλού.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 13725, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/9893/-και-αλλού.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), )