array ( 0 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28235, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28235, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28235, 'TITLE' => 'Επιτέλους, εκσυγχρονίζεται το απαρχαιωμένο πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακευτικών συλλόγων', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '5', 'DESCRIPTION' => 'Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από σήμερα 17 Μαρτίου και μέχρι την Τετάρτη 29 Μαρτίου (8 π.μ.) το σχέδιο νόμου...', 'CONTENT' => '

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από σήμερα 17 Μαρτίου και μέχρι την Τετάρτη 29 Μαρτίου (8 π.μ.) το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τον τίτλο «Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών» ο οποίος με την ψήφισή του έρχεται να αλλάξει τα όσα ισχύουν  με τον υφιστάμενο νόμο 3601 του 1928 (!) «περί συστάσεως φαρμακευτικών Συλλόγων»

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Μετά από μεγάλη αναμονή ήρθε επιτέλους η στιγμή για τους φαρμακοποιούς να δουν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και οργάνωση των συλλόγων τους, να υλοποιείται.

Χαρακτηριστικό του βραδυκίνητου τρόπου που λειτουργεί το ελληνικό κράτος, χρειάστηκε να περάσουν  μόλις… 95 χρόνια, σχεδόν ένας αιώνας για να μπορούν οι φαρμακοποιοί να δουν τους φαρμακευτικούς τους συλλόγους να λειτουργούν με βάση ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα τους δίνει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από αυτές που μέχρι σήμερα είχαν.

Πρόκειται για ένα νομοθέτημα που σύμφωνα με κύκλους του ΠΦΣ αποτυπώνει τις ανάγκες του παρόντος και κοιτάει προς το μέλλον του επαγγέλματος, καθώς συμπεριλαμβάνει όλες τις τελευταίες νομικές διατάξεις που αφορούν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας συλλόγων –π.χ. το θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για συλλόγους με πάνω από 500 μέλη που πέρασε πρόσφατα σε νομοσχέδιο που ήρθε από το Υπουργείο Υγείας και ψηφίστηκε λίγες εβδομάδες πριν- σ’ ένα κείμενο που αφορά αποκλειστικά τη λειτουργία του Πανελλήνιου και των τοπικών φαρμακευτικών συλλόγων. 

Ουσιαστικά ανοίγει η πόρτα για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας των φαρμακευτικούς συλλόγων στην κατεύθυνση που υπάρχει για άλλους συλλόγους, επιμελητήρια, επιχειρήσεις κτλ, κάτι που ο παλιός και αναχρονιστικός νόμος του 1928 δεν επέτρεπε καθώς προφανώς δεν μπορούσε να προβλέψει όλες αυτές τις τεράστιες αλλαγές που υπήρξαν από τότε που ψηφίστηκε μέχρι σήμερα.

Η αλήθεια είναι ότι οι φαρμακοποιοί εργάστηκαν συστηματικά τα τελευταία 5 χρόνια επ’ αυτού του ζητήματος, είχαν καταθέσει τις προτάσεις τους και–αφού ήδη είχε περάσει από τις σχετικές επιτροπές της Βουλής- εδώ και καιρό ανέμεναν να έρθει ως Σχέδιο Νόμου για διαβούλευση και ψήφιση.   

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπ. Υγείας, σκοπός του σχεδίου νομοσχεδίου είναι:


– ο εκσυγχρονισμός και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τη λειτουργία τους, συµπεριλαµβανοµένου και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, δεδομένου ότι το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται από τον ν. 3601/1928 (Α’ 119), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει σήμερα ενενήντα πέντε (95) έτη μετά την ψήφισή του, είναι πια παρωχημένο, µε διατάξεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις συγκρούονται ή αλληλεπικαλύπτονται ή έχουν καταργηθεί.


– η επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των Φαρμακευτικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κατά τρόπο, αφενός μεν, απολύτως σύγχρονο, αποτελεσματικό και διαφανή, αφετέρου δε, που να προσιδιάζει στον διφυή χαρακτήρα τους ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής.

 

Το Σχέδιο Νόμου στα 81 άρθρα του περιλαμβάνει ξεχωριστά διατάξεις για τη νομική μορφή, το σκοπό, τα μέλη, τη διοίκηση και λειτουργία των τοπικών φαρμακευτικών συλλόγων και τη διοικητική και περιουσιακή αυτοτέλειά τους, αλλά και θέματα που αφορούν τη Γενική τους Συνέλευση και τα Διοικητικά τους Συμβούλια, τους πόρους και την οικονομική τους διαχείριση καθώς και τον προσωπικό τους.

Περιλαμβάνει τέλος τρία άρθρα που αφορούν την ανάληψη δικαστικών ενεργειών από τους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, τη συνεργασία τους με τις δημόσιες αρχές αλλά και την Ένωση Φαρμακευτικών Συλλόγων.

Συνολικά 17 άρθρα αναφέρονται στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο μεταξύ των οποίων άρθρο που αφορά την εποπτεία του επί των Φαρμακευτικών Συλλόγων

Οκτώ άρθρα αναφέρονται στα πειθαρχικά συμβούλια των φαρμακευτικών συλλόγων, το ανώτατο φαρμακευτικό πειθαρχικό συμβούλιο και τις πειθαρχικές διατάξεις ενώ υπάρχει κι άρθρο για την ίδρυση Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

', 'PUBLISH_DATE' => '17/03/2023 16:10:41', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/03/2023 15:01:44', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28235, 'TITLE' => 'Επιτέλους, εκσυγχρονίζεται το απαρχαιωμένο πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακευτικών συλλόγων', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '5', 'DESCRIPTION' => 'Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από σήμερα 17 Μαρτίου και μέχρι την Τετάρτη 29 Μαρτίου (8 π.μ.) το σχέδιο νόμου...', 'CONTENT' => '

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από σήμερα 17 Μαρτίου και μέχρι την Τετάρτη 29 Μαρτίου (8 π.μ.) το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τον τίτλο «Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών» ο οποίος με την ψήφισή του έρχεται να αλλάξει τα όσα ισχύουν  με τον υφιστάμενο νόμο 3601 του 1928 (!) «περί συστάσεως φαρμακευτικών Συλλόγων»

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Μετά από μεγάλη αναμονή ήρθε επιτέλους η στιγμή για τους φαρμακοποιούς να δουν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και οργάνωση των συλλόγων τους, να υλοποιείται.

Χαρακτηριστικό του βραδυκίνητου τρόπου που λειτουργεί το ελληνικό κράτος, χρειάστηκε να περάσουν  μόλις… 95 χρόνια, σχεδόν ένας αιώνας για να μπορούν οι φαρμακοποιοί να δουν τους φαρμακευτικούς τους συλλόγους να λειτουργούν με βάση ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα τους δίνει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από αυτές που μέχρι σήμερα είχαν.

Πρόκειται για ένα νομοθέτημα που σύμφωνα με κύκλους του ΠΦΣ αποτυπώνει τις ανάγκες του παρόντος και κοιτάει προς το μέλλον του επαγγέλματος, καθώς συμπεριλαμβάνει όλες τις τελευταίες νομικές διατάξεις που αφορούν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας συλλόγων –π.χ. το θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για συλλόγους με πάνω από 500 μέλη που πέρασε πρόσφατα σε νομοσχέδιο που ήρθε από το Υπουργείο Υγείας και ψηφίστηκε λίγες εβδομάδες πριν- σ’ ένα κείμενο που αφορά αποκλειστικά τη λειτουργία του Πανελλήνιου και των τοπικών φαρμακευτικών συλλόγων. 

Ουσιαστικά ανοίγει η πόρτα για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας των φαρμακευτικούς συλλόγων στην κατεύθυνση που υπάρχει για άλλους συλλόγους, επιμελητήρια, επιχειρήσεις κτλ, κάτι που ο παλιός και αναχρονιστικός νόμος του 1928 δεν επέτρεπε καθώς προφανώς δεν μπορούσε να προβλέψει όλες αυτές τις τεράστιες αλλαγές που υπήρξαν από τότε που ψηφίστηκε μέχρι σήμερα.

Η αλήθεια είναι ότι οι φαρμακοποιοί εργάστηκαν συστηματικά τα τελευταία 5 χρόνια επ’ αυτού του ζητήματος, είχαν καταθέσει τις προτάσεις τους και–αφού ήδη είχε περάσει από τις σχετικές επιτροπές της Βουλής- εδώ και καιρό ανέμεναν να έρθει ως Σχέδιο Νόμου για διαβούλευση και ψήφιση.   

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπ. Υγείας, σκοπός του σχεδίου νομοσχεδίου είναι:


– ο εκσυγχρονισμός και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τη λειτουργία τους, συµπεριλαµβανοµένου και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, δεδομένου ότι το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται από τον ν. 3601/1928 (Α’ 119), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει σήμερα ενενήντα πέντε (95) έτη μετά την ψήφισή του, είναι πια παρωχημένο, µε διατάξεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις συγκρούονται ή αλληλεπικαλύπτονται ή έχουν καταργηθεί.


– η επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των Φαρμακευτικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κατά τρόπο, αφενός μεν, απολύτως σύγχρονο, αποτελεσματικό και διαφανή, αφετέρου δε, που να προσιδιάζει στον διφυή χαρακτήρα τους ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής.

 

Το Σχέδιο Νόμου στα 81 άρθρα του περιλαμβάνει ξεχωριστά διατάξεις για τη νομική μορφή, το σκοπό, τα μέλη, τη διοίκηση και λειτουργία των τοπικών φαρμακευτικών συλλόγων και τη διοικητική και περιουσιακή αυτοτέλειά τους, αλλά και θέματα που αφορούν τη Γενική τους Συνέλευση και τα Διοικητικά τους Συμβούλια, τους πόρους και την οικονομική τους διαχείριση καθώς και τον προσωπικό τους.

Περιλαμβάνει τέλος τρία άρθρα που αφορούν την ανάληψη δικαστικών ενεργειών από τους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, τη συνεργασία τους με τις δημόσιες αρχές αλλά και την Ένωση Φαρμακευτικών Συλλόγων.

Συνολικά 17 άρθρα αναφέρονται στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο μεταξύ των οποίων άρθρο που αφορά την εποπτεία του επί των Φαρμακευτικών Συλλόγων

Οκτώ άρθρα αναφέρονται στα πειθαρχικά συμβούλια των φαρμακευτικών συλλόγων, το ανώτατο φαρμακευτικό πειθαρχικό συμβούλιο και τις πειθαρχικές διατάξεις ενώ υπάρχει κι άρθρο για την ίδρυση Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ

', 'PUBLISH_DATE' => '17/03/2023 16:10:41', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/03/2023 15:01:44', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28235, 'IMAGE_ID' => 32759, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28235, 'IMAGE_ID' => 32759, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 32759, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28235/1._Farmakeio.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-03-17 16:10:38', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 32759, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28235/1._Farmakeio.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-03-17 16:10:38', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 1 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28227, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28227, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28227, 'TITLE' => 'Θετικές διαπιστώσεις από τη συνάντηση ΣΦΕΕ με την Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Την Τετάρτη 15 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση διάρκειας δύο (2) ωρών, εφ? όλης της ύλης μεταξύ της Προέδρου της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης...', 'CONTENT' => '

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση διάρκειας δύο (2) ωρών, εφ’ όλης της ύλης μεταξύ της Προέδρου της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, κας Νάντιας Γκογκοζώτου, και εκπροσώπων του ΣΦΕΕ.

 

Κατά τη συζήτηση, υπήρξε κοινή διαπίστωση πως χάρη στις εντατικές προσπάθειες της Επιτροπής έχουν ολοκληρωθεί πολλές διαπραγματεύσεις, με τη δημιουργία κλειστών προϋπολογισμών και μη, τόσο για νέα όσο και για προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα νέα προϊόντα να αποζημιώνονται ταχύτερα αλλά και να βελτιώνονται τα οικονομικά του ΕΟΠΥΥ, χάρη στις πρόσθετες εκπτώσεις που διασφαλίζονται και στη σημαντική βελτίωση των ταμειακών ροών, ενώ παράλληλα, επί του παρόντος τουλάχιστον, φαίνεται ότι, χάρη στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η Πολιτεία πετυχαίνει το στόχο μείωσης του clawback σε σχέση με το 2020.

Έγινε σαφές από την πλευρά του ΣΦΕΕ ότι η συνεχής πίεση εξαιτίας των υψηλών υποχρεωτικών επιστροφών έχει οδηγήσει στην καθυστέρηση εισαγωγής νέων φαρμάκων στη χώρα μας κατά 35%, όπως καταδεικνύει η έρευνα της EFPIA.

Συζητήθηκαν ακόμη τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως η έγκαιρη παροχή αριθμητικών/ποσοτικών στοιχείων στους ΚΑΚ, με επίσημο τρόπο, ώστε να προετοιμάσουν τις οικονομικές προτάσεις τους, αλλά και η καλύτερη αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου της διαπραγμάτευσης, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι όροι που εντάσσονται σε αυτό, πέραν των οικονομικών. Είναι εμφανές ότι υπάρχουν νομικά κενά που δημιουργούν καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις, αλλά και εντάσεις, ενώ επίσης είναι σαφές ότι είναι θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Υγείας.

Η σημασία της Επιτροπής, αλλά και γενικότερα ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ στην αναβάθμιση της αποδοτικότητας της φαρμακευτικής δαπάνης προς όφελος των ασθενών είναι αναμφισβήτητη.

Η σωστή αξιολόγηση και αναγνώριση της καινοτομίας από την Επιτροπή, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της χρηματοδότησης από την Πολιτεία θα ωφελήσουν τον ασθενή, αλλά και το σύστημα υγείας γενικότερα.

Μετά την πρόσφατη τροπολογία του ΥΥ μάλιστα, για τον συνυπολογισμό των κονδυλίων  του RRF στον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, κατά το τρέχον αλλά και τα επόμενα δύο έτη, είναι σίγουρα ευκαιρία να μετριαστεί και η αφόρητη οικονομική πίεση που δέχονται οι ΚΑΚ κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

', 'PUBLISH_DATE' => '17/03/2023 14:49:57', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/03/2023 13:12:23', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28227, 'TITLE' => 'Θετικές διαπιστώσεις από τη συνάντηση ΣΦΕΕ με την Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Την Τετάρτη 15 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση διάρκειας δύο (2) ωρών, εφ? όλης της ύλης μεταξύ της Προέδρου της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης...', 'CONTENT' => '

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση διάρκειας δύο (2) ωρών, εφ’ όλης της ύλης μεταξύ της Προέδρου της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, κας Νάντιας Γκογκοζώτου, και εκπροσώπων του ΣΦΕΕ.

 

Κατά τη συζήτηση, υπήρξε κοινή διαπίστωση πως χάρη στις εντατικές προσπάθειες της Επιτροπής έχουν ολοκληρωθεί πολλές διαπραγματεύσεις, με τη δημιουργία κλειστών προϋπολογισμών και μη, τόσο για νέα όσο και για προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα νέα προϊόντα να αποζημιώνονται ταχύτερα αλλά και να βελτιώνονται τα οικονομικά του ΕΟΠΥΥ, χάρη στις πρόσθετες εκπτώσεις που διασφαλίζονται και στη σημαντική βελτίωση των ταμειακών ροών, ενώ παράλληλα, επί του παρόντος τουλάχιστον, φαίνεται ότι, χάρη στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, η Πολιτεία πετυχαίνει το στόχο μείωσης του clawback σε σχέση με το 2020.

Έγινε σαφές από την πλευρά του ΣΦΕΕ ότι η συνεχής πίεση εξαιτίας των υψηλών υποχρεωτικών επιστροφών έχει οδηγήσει στην καθυστέρηση εισαγωγής νέων φαρμάκων στη χώρα μας κατά 35%, όπως καταδεικνύει η έρευνα της EFPIA.

Συζητήθηκαν ακόμη τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, όπως η έγκαιρη παροχή αριθμητικών/ποσοτικών στοιχείων στους ΚΑΚ, με επίσημο τρόπο, ώστε να προετοιμάσουν τις οικονομικές προτάσεις τους, αλλά και η καλύτερη αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου της διαπραγμάτευσης, ώστε να είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι όροι που εντάσσονται σε αυτό, πέραν των οικονομικών. Είναι εμφανές ότι υπάρχουν νομικά κενά που δημιουργούν καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις, αλλά και εντάσεις, ενώ επίσης είναι σαφές ότι είναι θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Υγείας.

Η σημασία της Επιτροπής, αλλά και γενικότερα ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ στην αναβάθμιση της αποδοτικότητας της φαρμακευτικής δαπάνης προς όφελος των ασθενών είναι αναμφισβήτητη.

Η σωστή αξιολόγηση και αναγνώριση της καινοτομίας από την Επιτροπή, σε συνδυασμό με τη βελτίωση της χρηματοδότησης από την Πολιτεία θα ωφελήσουν τον ασθενή, αλλά και το σύστημα υγείας γενικότερα.

Μετά την πρόσφατη τροπολογία του ΥΥ μάλιστα, για τον συνυπολογισμό των κονδυλίων  του RRF στον προϋπολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, κατά το τρέχον αλλά και τα επόμενα δύο έτη, είναι σίγουρα ευκαιρία να μετριαστεί και η αφόρητη οικονομική πίεση που δέχονται οι ΚΑΚ κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

', 'PUBLISH_DATE' => '17/03/2023 14:49:57', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/03/2023 13:12:23', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28227, 'IMAGE_ID' => 32751, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28227, 'IMAGE_ID' => 32751, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 32751, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28227/.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-03-17 14:49:55', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 32751, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28227/.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-03-17 14:49:55', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 2 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28226, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28226, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28226, 'TITLE' => 'Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία: Κομβικής σημασίας η ενίσχυση της παραγωγής και επάρκειας των φαρμάκων στην Ευρώπη', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Η ανάδειξη της φαρμακοβιομηχανίας σε πυλώνα σταθερότητας, ανάπτυξης και εξασφάλισης της επάρκειας φαρμάκων στην Ευρώπη,...', 'CONTENT' => '

Η ανάδειξη της φαρμακοβιομηχανίας σε πυλώνα σταθερότητας, ανάπτυξης και εξασφάλισης της επάρκειας φαρμάκων στην Ευρώπη, ήταν το κεντρικό μήνυμα των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων στις Βρυξέλλες με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταίρους της Ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας.

 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Medicines for Europe, η ΠΕΦ, ως εθνικός σύλλογος και μέλος του Ευρωπαϊκού συλλόγου γενοσήμων φαρμάκων, βιο-ομοειδών και φαρμάκων προστιθέμενης αξίας, συμμετέχει ενεργά στον Ευρωπαϊκό διάλογο για την αναθεώρηση του Γενικού Κανονισμού Φαρμάκου της Ε.Ε.
Συνολικά, τα Μέλη της Medicines for Europe, προμηθεύουν το 70% των φαρμάκων που διατίθενται στην Ευρώπη, τα οποία παράγονται σε 400 ευρωπαϊκά εργοστάσια και απασχολούν 190.000 άτομα σε θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας.

Η ΠΕΦ κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, μεταξύ άλλων, τόνισε την αναγκαιότητα ενίσχυσης της παραγωγής φαρμάκων και πρώτης ύλης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης παρουσιάστηκαν ελλείψεις σε φάρμακα πρώτης γραμμής στην Ευρώπη. Η χώρα μας δεν αντιμετώπισε παρόμοια ζητήματα, καθώς διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση.

Παράλληλα, η εγχώρια βιομηχανία φαρμάκου υπογράμμισε τη σημασία παροχής κινήτρων στις φαρμακοβιομηχανίες προκειμένου αυτές να επαναπατριστούν στην Ευρώπη και να επενδύσουν διασφαλίζοντας την επάρκεια φαρμάκων για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η πρόσβαση των ασθενών στα απαραίτητα φάρμακα και η αλλαγή της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής πολιτικής πρέπει να εγγυηθούν την ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα της φαρμακοβιομηχανίας ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των ασθενών και των συστημάτων υγείας.

Εκτός των ανωτέρω, μεταξύ άλλων θεμάτων, με τους Ευρωπαίους εταίρους συζητήθηκαν η ανάγκη αναγνώρισης του φαρμακευτικού κλάδου ως στρατηγικής σημασίας για τα ευρωπαϊκά σχέδια έκτακτης ανάγκης, η λήψη μέτρων για το μετριασμό των επιπτώσεων στο κόστος των αγαθών και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στα μοντέλα προμήθειας και τιμολόγησης των φαρμάκων.

Τέλος, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχε ο πρόεδρος της ΠΕΦ, τέθηκε στο διάλογο η εξισορρόπηση των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ με την ευρωπαϊκή στρατηγική φαρμάκου, με απώτερο στόχο την αποφυγή δημιουργίας εμποδίων στην πρόσβαση των ασθενών στα απαραίτητα φάρμακα και θεραπείες. 

', 'PUBLISH_DATE' => '17/03/2023 14:02:04', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/03/2023 12:28:50', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28226, 'TITLE' => 'Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία: Κομβικής σημασίας η ενίσχυση της παραγωγής και επάρκειας των φαρμάκων στην Ευρώπη', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Η ανάδειξη της φαρμακοβιομηχανίας σε πυλώνα σταθερότητας, ανάπτυξης και εξασφάλισης της επάρκειας φαρμάκων στην Ευρώπη,...', 'CONTENT' => '

Η ανάδειξη της φαρμακοβιομηχανίας σε πυλώνα σταθερότητας, ανάπτυξης και εξασφάλισης της επάρκειας φαρμάκων στην Ευρώπη, ήταν το κεντρικό μήνυμα των συναντήσεων που είχε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων στις Βρυξέλλες με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εταίρους της Ευρωπαϊκής φαρμακοβιομηχανίας.

 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Medicines for Europe, η ΠΕΦ, ως εθνικός σύλλογος και μέλος του Ευρωπαϊκού συλλόγου γενοσήμων φαρμάκων, βιο-ομοειδών και φαρμάκων προστιθέμενης αξίας, συμμετέχει ενεργά στον Ευρωπαϊκό διάλογο για την αναθεώρηση του Γενικού Κανονισμού Φαρμάκου της Ε.Ε.
Συνολικά, τα Μέλη της Medicines for Europe, προμηθεύουν το 70% των φαρμάκων που διατίθενται στην Ευρώπη, τα οποία παράγονται σε 400 ευρωπαϊκά εργοστάσια και απασχολούν 190.000 άτομα σε θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας.

Η ΠΕΦ κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, μεταξύ άλλων, τόνισε την αναγκαιότητα ενίσχυσης της παραγωγής φαρμάκων και πρώτης ύλης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης παρουσιάστηκαν ελλείψεις σε φάρμακα πρώτης γραμμής στην Ευρώπη. Η χώρα μας δεν αντιμετώπισε παρόμοια ζητήματα, καθώς διαθέτει ισχυρή παραγωγική βάση.

Παράλληλα, η εγχώρια βιομηχανία φαρμάκου υπογράμμισε τη σημασία παροχής κινήτρων στις φαρμακοβιομηχανίες προκειμένου αυτές να επαναπατριστούν στην Ευρώπη και να επενδύσουν διασφαλίζοντας την επάρκεια φαρμάκων για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η πρόσβαση των ασθενών στα απαραίτητα φάρμακα και η αλλαγή της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής πολιτικής πρέπει να εγγυηθούν την ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα της φαρμακοβιομηχανίας ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των ασθενών και των συστημάτων υγείας.

Εκτός των ανωτέρω, μεταξύ άλλων θεμάτων, με τους Ευρωπαίους εταίρους συζητήθηκαν η ανάγκη αναγνώρισης του φαρμακευτικού κλάδου ως στρατηγικής σημασίας για τα ευρωπαϊκά σχέδια έκτακτης ανάγκης, η λήψη μέτρων για το μετριασμό των επιπτώσεων στο κόστος των αγαθών και οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στα μοντέλα προμήθειας και τιμολόγησης των φαρμάκων.

Τέλος, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχε ο πρόεδρος της ΠΕΦ, τέθηκε στο διάλογο η εξισορρόπηση των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ με την ευρωπαϊκή στρατηγική φαρμάκου, με απώτερο στόχο την αποφυγή δημιουργίας εμποδίων στην πρόσβαση των ασθενών στα απαραίτητα φάρμακα και θεραπείες. 

', 'PUBLISH_DATE' => '17/03/2023 14:02:04', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/03/2023 12:28:50', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28226, 'IMAGE_ID' => 32747, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28226, 'IMAGE_ID' => 32747, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 32747, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28226/_Φαρμακοβιομηχανία.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-03-17 14:02:02', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 32747, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28226/_Φαρμακοβιομηχανία.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-03-17 14:02:02', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 3 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28233, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28233, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28233, 'TITLE' => 'Έρευνα του ΑΠΘ δείχνει σύγχυση των επαγγελματιών υγείας για τις έννοιες του εγκεφαλικού θανάτου και της δωρεάς οργάνων', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Σύγχυση φαίνεται ότι επικρατεί μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται εκτός των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε ό,τι αφορά τις έννοιες του εγκεφαλικού...', 'CONTENT' => '

Σύγχυση φαίνεται ότι επικρατεί μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται εκτός των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε ό,τι αφορά τις έννοιες του εγκεφαλικού θανάτου και τη δωρεά οργάνων. Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας, που παρουσιάστηκε στο 12ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, οι περισσότεροι επαγγελματίες υγείας (ποσοστό 71,8%) δεν θεωρούν ότι ο εγκεφαλικός θάνατος και ο θάνατος είναι το ίδιο. Ωστόσο, το 63,6% δεν θεωρεί ευθανασία την αποσύνδεση της μηχανικής υποστήριξης σε εγκεφαλικά νεκρό, ενώ ένα 20% πιστεύει ότι είναι ευθανασία.

Η συγκεκριμένη έρευνα, με τίτλο «Εγκεφαλικός θάνατος και δωρεά οργάνων. Γνώσεις και απόψεις επαγγελματιών υγείας εκτός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας», της προϊσταμένης της Α’ ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου, Αναστασίας Μπικούλη, βασίστηκε στις απαντήσεις που έδωσαν επαγγελματίες υγείας εκτός μονάδων ΜΕΘ σε 110 ερωτηματολόγια. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις γνώσεις και τις απόψεις επαγγελματιών υγείας εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο και τη δωρεά οργάνων.

Όσον αφορά τη δωρεά οργάνων, από όσους υποστήριξαν ότι δεν επιθυμούν να γίνουν δωρητές οργάνων μετά τον θάνατο, το 35% το αιτιολόγησε αναφέροντας ότι αυτό οφείλεται σε θρησκευτικούς λόγους. Το 36,4% των συμμετεχόντων στην έρευνα υποστήριξε ότι ένας νόμος που θα έδινε στο κράτος το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα όργανα ενός εγκεφαλικά νεκρού χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση θα αποτελούσε κατάχρηση εξουσίας. Όμως ένα ποσοστό 30% απάντησε ότι ένας τέτοιος νόμος μπορεί να ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μην χάνονται όργανα. Ποσοστό  17,3% πιστεύει ότι αυτός ο νόμος θα ήταν προσβολή προς τους νεκρούς και τους συγγενείς τους. Σχετικά με το αν θεωρούν ότι ο ΕΟΜ θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στο κομμάτι της ενημέρωσης μέσω δήμων και κοινοτήτων, με προγράμματα εξορμήσεων σε όλη την Ελλάδα, με θέμα τη δωρεά οργάνων, ποσοστό 94,5% απάντησε θετικά.

«Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό από τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι δεν υποστηρίζουν τη δωρεά οργάνων, λόγω της άποψης της εκκλησίας μας, η οποία δεν είναι ξεκάθαρη και δεν δείχνει την έμπρακτη υποστήριξή της στις μεταμοσχεύσεις. Αν η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία έδειχνε την υποστήριξή της στη δωρεά οργάνων, τότε θα ήταν σαν να έδινε τη συναίνεσή της και το “πράσινο φως” σε όλους τους πιστούς της και έτσι να διέλυε τους τυχόν ενδοιασμούς που υπάρχουν. Είναι λυπηρό να χάνονται όργανα, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν μια δεύτερη ποιοτική ευκαιρία ζωής στους συνανθρώπους μας, γιατί δεν υπάρχει η σωστή ενημέρωση στους επαγγελματίες υγείας, αλλά και από τους επαγγελματίες υγείας προς τους πολίτες», επισήμανε, κατά την παρουσίαση της έρευνας, η κ. Μπικούλη.

«Η οργανωμένη ενημέρωση με προγράμματα εξορμήσεων, έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού, στους επαγγελματίες υγείας θα μπορούσε να ξεδιαλύνει τη σύγχυση που φαίνεται να υπάρχει σε σημαντικές έννοιες. Αυτό που καθίσταται σαφές είναι ότι υπάρχει ζήτηση ως προς την ενημέρωση από τον ΕΟΜ. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια καμπάνια, η οποία θα εστίαζε στα σημεία που προσφέρεται η πρωτοβάθμια φροντίδα και θα ήταν ικανή να προσεγγίσει όλες τις ηλικίες, αλλά και τα μορφωτικά επίπεδα των ανθρώπων. Οι επαγγελματίες υγείας που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα επιμόρφωσης του κοινού, θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν, σε πραγματικές συνθήκες, τη διαδικασία από τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου δίπλα στους συντονιστές, μέχρι και την τελική λήψη των οργάνων, δίπλα στη μεταμοσχευτική ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο θα είχαν μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των διαδικασιών και κλινικών δοκιμών που ακολουθούνται για τη διαδικασία δωρεάς και μεταμοσχεύσεων. Έτσι θα κατάφερναν να “ξορκίσουν” τους δικούς του δαίμονες, αλλά και των πολιτών, σχετικά με το αμφιλεγόμενο κεφάλαιο της δωρεάς οργάνων στη χώρα μας», πρόσθεσε η κ. Μπικούλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

', 'PUBLISH_DATE' => '17/03/2023 15:51:57', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/03/2023 14:48:05', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28233, 'TITLE' => 'Έρευνα του ΑΠΘ δείχνει σύγχυση των επαγγελματιών υγείας για τις έννοιες του εγκεφαλικού θανάτου και της δωρεάς οργάνων', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Σύγχυση φαίνεται ότι επικρατεί μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται εκτός των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε ό,τι αφορά τις έννοιες του εγκεφαλικού...', 'CONTENT' => '

Σύγχυση φαίνεται ότι επικρατεί μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται εκτός των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε ό,τι αφορά τις έννοιες του εγκεφαλικού θανάτου και τη δωρεά οργάνων. Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας, που παρουσιάστηκε στο 12ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, οι περισσότεροι επαγγελματίες υγείας (ποσοστό 71,8%) δεν θεωρούν ότι ο εγκεφαλικός θάνατος και ο θάνατος είναι το ίδιο. Ωστόσο, το 63,6% δεν θεωρεί ευθανασία την αποσύνδεση της μηχανικής υποστήριξης σε εγκεφαλικά νεκρό, ενώ ένα 20% πιστεύει ότι είναι ευθανασία.

Η συγκεκριμένη έρευνα, με τίτλο «Εγκεφαλικός θάνατος και δωρεά οργάνων. Γνώσεις και απόψεις επαγγελματιών υγείας εκτός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας», της προϊσταμένης της Α’ ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπανικολάου, Αναστασίας Μπικούλη, βασίστηκε στις απαντήσεις που έδωσαν επαγγελματίες υγείας εκτός μονάδων ΜΕΘ σε 110 ερωτηματολόγια. Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνήσει τις γνώσεις και τις απόψεις επαγγελματιών υγείας εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο και τη δωρεά οργάνων.

Όσον αφορά τη δωρεά οργάνων, από όσους υποστήριξαν ότι δεν επιθυμούν να γίνουν δωρητές οργάνων μετά τον θάνατο, το 35% το αιτιολόγησε αναφέροντας ότι αυτό οφείλεται σε θρησκευτικούς λόγους. Το 36,4% των συμμετεχόντων στην έρευνα υποστήριξε ότι ένας νόμος που θα έδινε στο κράτος το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα όργανα ενός εγκεφαλικά νεκρού χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση θα αποτελούσε κατάχρηση εξουσίας. Όμως ένα ποσοστό 30% απάντησε ότι ένας τέτοιος νόμος μπορεί να ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μην χάνονται όργανα. Ποσοστό  17,3% πιστεύει ότι αυτός ο νόμος θα ήταν προσβολή προς τους νεκρούς και τους συγγενείς τους. Σχετικά με το αν θεωρούν ότι ο ΕΟΜ θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί περισσότερο στο κομμάτι της ενημέρωσης μέσω δήμων και κοινοτήτων, με προγράμματα εξορμήσεων σε όλη την Ελλάδα, με θέμα τη δωρεά οργάνων, ποσοστό 94,5% απάντησε θετικά.

«Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό από τους συμμετέχοντες απάντησαν ότι δεν υποστηρίζουν τη δωρεά οργάνων, λόγω της άποψης της εκκλησίας μας, η οποία δεν είναι ξεκάθαρη και δεν δείχνει την έμπρακτη υποστήριξή της στις μεταμοσχεύσεις. Αν η ελληνική ορθόδοξη εκκλησία έδειχνε την υποστήριξή της στη δωρεά οργάνων, τότε θα ήταν σαν να έδινε τη συναίνεσή της και το “πράσινο φως” σε όλους τους πιστούς της και έτσι να διέλυε τους τυχόν ενδοιασμούς που υπάρχουν. Είναι λυπηρό να χάνονται όργανα, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν μια δεύτερη ποιοτική ευκαιρία ζωής στους συνανθρώπους μας, γιατί δεν υπάρχει η σωστή ενημέρωση στους επαγγελματίες υγείας, αλλά και από τους επαγγελματίες υγείας προς τους πολίτες», επισήμανε, κατά την παρουσίαση της έρευνας, η κ. Μπικούλη.

«Η οργανωμένη ενημέρωση με προγράμματα εξορμήσεων, έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού, στους επαγγελματίες υγείας θα μπορούσε να ξεδιαλύνει τη σύγχυση που φαίνεται να υπάρχει σε σημαντικές έννοιες. Αυτό που καθίσταται σαφές είναι ότι υπάρχει ζήτηση ως προς την ενημέρωση από τον ΕΟΜ. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια καμπάνια, η οποία θα εστίαζε στα σημεία που προσφέρεται η πρωτοβάθμια φροντίδα και θα ήταν ικανή να προσεγγίσει όλες τις ηλικίες, αλλά και τα μορφωτικά επίπεδα των ανθρώπων. Οι επαγγελματίες υγείας που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν σε αυτά τα προγράμματα επιμόρφωσης του κοινού, θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν, σε πραγματικές συνθήκες, τη διαδικασία από τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου δίπλα στους συντονιστές, μέχρι και την τελική λήψη των οργάνων, δίπλα στη μεταμοσχευτική ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο θα είχαν μια ολοκληρωμένη εικόνα όλων των διαδικασιών και κλινικών δοκιμών που ακολουθούνται για τη διαδικασία δωρεάς και μεταμοσχεύσεων. Έτσι θα κατάφερναν να “ξορκίσουν” τους δικούς του δαίμονες, αλλά και των πολιτών, σχετικά με το αμφιλεγόμενο κεφάλαιο της δωρεάς οργάνων στη χώρα μας», πρόσθεσε η κ. Μπικούλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

', 'PUBLISH_DATE' => '17/03/2023 15:51:57', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/03/2023 14:48:05', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28233, 'IMAGE_ID' => 32757, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28233, 'IMAGE_ID' => 32757, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 32757, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28233/4._Έρευνα.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-03-17 15:51:54', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 32757, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28233/4._Έρευνα.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-03-17 15:51:54', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 4 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28229, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28229, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28229, 'TITLE' => 'Θ. Πλεύρης: Η σωστή διαχείριση των οικονομικών στην υγεία, όφελος για τον ασθενή', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => '«Θέλουμε η υγεία και τα οικονομικά της υγείας να έχουν όφελος για τον ασθενή», ανέφερε ο Θανάσης Πλέυρης, υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια...', 'CONTENT' => '

«Θέλουμε η υγεία και τα οικονομικά της υγείας να έχουν όφελος για τον ασθενή», ανέφερε ο Θανάσης Πλέυρης, υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια του 11ου Regional Growth Conference, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου.

Η πρόσβαση σε ασφαλή, αποτελεσματικά και προσιτά φάρμακα βρέθηκε στο επίκεντρο του πάνελ που συμμετείχε ο υπουργός, ο οποίος τόνισε ότι η ψηφιακή εικόνα είναι το μεγάλο στοίχημα τα επόμενα χρόνια.

Ο ψηφιακός φάκελος των πολιτών, όπως είπε, μέσω και του προσωπικού γιατρού, θα δίνει τη δυνατότητα στο υπουργείο να παρακολουθεί την φαρμακευτική κατανάλωση, να προχωρά σε ενέργειες πρόληψης αλλά και να έχει πλέον καθαρούς δείκτες για την δημόσια Υγείας.

Με αυτόν τον τρόπο, ανέφερε, μπορεί να διανέμει σωστότερα και δικαιότερα χρήματα για την φαρμακευτική δαπάνη αλλά και να εντοπίζει που υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης.

Αναφερόμενος στο clawback, τόνισε πως θα πρέπει να συνοδευτεί με διαρθρωτικά μέτρα όπως ο έλεγχος της κατανάλωσης.

Ειδικότερα, για την επίτευξη της σταθερότητας, απαιτείται «έλεγχος κατανάλωσης, ενίσχυση προϋπολογισμού, ενώ για τις νέες θεραπείες θα πρέπει να μεταφέρονται αντίστοιχοι πόροι, προκειμένου να μην διαταραχθεί ο προϋπολογισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και επεσήμανε ότι μέρος της παραγωγής θα πρέπει  να γυρίσει στην Ευρώπη, και να επενδύσουμε στην καινοτομία.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλλακάκης, ανέφερε ότι υπάρχει μία διαρκώς αυξανόμενη πίεση για την καινούρια φαρμακευτική τεχνολογία, όπου τα κόστη είναι μεγάλα και όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Όπως ανέφερε, απαιτούνται επιπλέον δαπάνες, κάτι που καταγράψαμε ως πραγματικότητα κατά τη διάρκεια του Covid και εκτιμάται ότι θα οδηγηθούμε σε μία λύση «στη μέση» και με μείωση του clawback και με αύξηση του προϋπολογισμού. Αυτός ο συνδυασμός θα είναι αυτό που θα απασχολήσει την οικονομική και φαρμακευτική πολιτική τα επόμενα χρόνια, σημείωσε.

 

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου (πρόεδρος, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας), ο Ιάσον Φωτίλας (βουλευτής ΝΔ), Μάρκος Ολλανδέζος (επιστημονικός διευθυντής της Πανελλήνιες Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας).

', 'PUBLISH_DATE' => '17/03/2023 15:23:34', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/03/2023 14:21:13', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28229, 'TITLE' => 'Θ. Πλεύρης: Η σωστή διαχείριση των οικονομικών στην υγεία, όφελος για τον ασθενή', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => '«Θέλουμε η υγεία και τα οικονομικά της υγείας να έχουν όφελος για τον ασθενή», ανέφερε ο Θανάσης Πλέυρης, υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια...', 'CONTENT' => '

«Θέλουμε η υγεία και τα οικονομικά της υγείας να έχουν όφελος για τον ασθενή», ανέφερε ο Θανάσης Πλέυρης, υπουργός Υγείας, κατά τη διάρκεια του 11ου Regional Growth Conference, το οποίο λαμβάνει χώρα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου.

Η πρόσβαση σε ασφαλή, αποτελεσματικά και προσιτά φάρμακα βρέθηκε στο επίκεντρο του πάνελ που συμμετείχε ο υπουργός, ο οποίος τόνισε ότι η ψηφιακή εικόνα είναι το μεγάλο στοίχημα τα επόμενα χρόνια.

Ο ψηφιακός φάκελος των πολιτών, όπως είπε, μέσω και του προσωπικού γιατρού, θα δίνει τη δυνατότητα στο υπουργείο να παρακολουθεί την φαρμακευτική κατανάλωση, να προχωρά σε ενέργειες πρόληψης αλλά και να έχει πλέον καθαρούς δείκτες για την δημόσια Υγείας.

Με αυτόν τον τρόπο, ανέφερε, μπορεί να διανέμει σωστότερα και δικαιότερα χρήματα για την φαρμακευτική δαπάνη αλλά και να εντοπίζει που υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης.

Αναφερόμενος στο clawback, τόνισε πως θα πρέπει να συνοδευτεί με διαρθρωτικά μέτρα όπως ο έλεγχος της κατανάλωσης.

Ειδικότερα, για την επίτευξη της σταθερότητας, απαιτείται «έλεγχος κατανάλωσης, ενίσχυση προϋπολογισμού, ενώ για τις νέες θεραπείες θα πρέπει να μεταφέρονται αντίστοιχοι πόροι, προκειμένου να μην διαταραχθεί ο προϋπολογισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και επεσήμανε ότι μέρος της παραγωγής θα πρέπει  να γυρίσει στην Ευρώπη, και να επενδύσουμε στην καινοτομία.

Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλλακάκης, ανέφερε ότι υπάρχει μία διαρκώς αυξανόμενη πίεση για την καινούρια φαρμακευτική τεχνολογία, όπου τα κόστη είναι μεγάλα και όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Όπως ανέφερε, απαιτούνται επιπλέον δαπάνες, κάτι που καταγράψαμε ως πραγματικότητα κατά τη διάρκεια του Covid και εκτιμάται ότι θα οδηγηθούμε σε μία λύση «στη μέση» και με μείωση του clawback και με αύξηση του προϋπολογισμού. Αυτός ο συνδυασμός θα είναι αυτό που θα απασχολήσει την οικονομική και φαρμακευτική πολιτική τα επόμενα χρόνια, σημείωσε.

 

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου (πρόεδρος, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας), ο Ιάσον Φωτίλας (βουλευτής ΝΔ), Μάρκος Ολλανδέζος (επιστημονικός διευθυντής της Πανελλήνιες Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας).

', 'PUBLISH_DATE' => '17/03/2023 15:23:34', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/03/2023 14:21:13', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28229, 'IMAGE_ID' => 32753, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28229, 'IMAGE_ID' => 32753, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 32753, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28229/.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-03-17 15:23:28', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 32753, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28229/.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-03-17 15:23:28', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), )