array ( 0 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28916, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28916, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28916, 'TITLE' => 'Έρευνα του ΕΟΠΥΥ για ψευδείς ιατρικές επισκέψεις', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => '«Μετά από καταγγελίες ασφαλισμένων μας και σχετικά δημοσιεύματα, διερευνάται από τον Οργανισμό και τα αρμόδια...', 'CONTENT' => '

«Μετά από καταγγελίες ασφαλισμένων μας και σχετικά δημοσιεύματα, διερευνάται από τον Οργανισμό και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα η νομιμότητα λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών τηλεϊατρικής που αφορούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων, φαρμάκων, την ηλεκτρονική γνωμάτευση αναρρωτικής άδειας κ.α. χωρίς να έχει προηγηθεί επίσκεψη και εξέταση του ασφαλισμένου από Ιατρό», αναφέρει ανακοίνωση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.

Από τη Ρούλα Σκουρογιάννη

 

Η έρευνα ξεκινά ύστερα από το θόρυβο που προκλήθηκε, πριν λίγες ημέρες, μετά από επώνυμη καταγγελία και έλεγχο που διενήργησαν οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές της Αρχής από τον Ιούνιο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2023, και την αποκάλυψη πως γνωστός γυναικολόγος που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη χρέωνε τον ΕΟΠΥΥ –εν αγνοία των ασφαλισμένων– για ψευδείς επισκέψεις στο ιατρείο του. Επίσης, μια δεύτερη απάτη χιλιάδων ευρώ αποκαλύφθηκε σε Δομή Κοινωνικής Πρόνοιας της Μακεδονίας.

Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους, «προβαίνουν άμεσα στη διερεύνηση της υπόθεσης καθώς και στην επιβολή, κατά παντός εμπλεκόμενου, των κατάλληλων διοικητικών και λοιπών κυρώσεων για την αποκατάσταση της ζημιάς που ενδεχομένως έχει προκληθεί εις βάρος του Οργανισμού. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πρόκειται για σημαντική υπόθεση συστηματικής παραβίασης του θεσμικού πλαισίου και της ιατρικής δεοντολογίας, ο Οργανισμός θα ζητήσει την περαιτέρω διεξαγωγή ελέγχου από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και θα επεκτείνει τον έλεγχο και σε συνεργαζόμενους Ιατρούς, Διαγνωστικά Εργαστήρια, Κλινικές και λοιπές υγειονομικές δομές που συνεργάζονται με τα δίκτυα αυτά.

Παράλληλα, θα ενημερώσει και τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς σχετικά με τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών, προκειμένου να επιβληθούν περαιτέρω διοικητικές και άλλες κυρώσεις.

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ συμβουλεύει τους ασφαλισμένους του Οργανισμού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε θέματα που άπτονται της Υγείας τους και να επισκέπτονται συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιατρούς, όπως οι Προσωπικοί Ιατροί (https://prosopikos.gov.gr/), Ιατροί Ειδικοτήτων (Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), πιστοποιημένα τακτικά και εξωτερικά ιατρεία δημόσιων και ιδιωτικών δομών Υγείας που διασφαλίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του ιατρικού λειτουργήματος».

Τέλος, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ ότι «η άυλη συνταγογράφηση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν απαιτείται επίσκεψη στον ιατρό με μοναδική εξαίρεση κατά την κρίση του θεράποντος Ιατρού την έκδοση γνωματεύσεων για επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή (χρονίως πασχόντων) και παραπομπή διαγνωστικών εξετάσεων για παρακολούθηση της πορείας ήδη διαγνωσμένης παθήσεως». 

', 'PUBLISH_DATE' => '08/06/2023 14:01:13', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '08/06/2023 12:58:25', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28916, 'TITLE' => 'Έρευνα του ΕΟΠΥΥ για ψευδείς ιατρικές επισκέψεις', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => '«Μετά από καταγγελίες ασφαλισμένων μας και σχετικά δημοσιεύματα, διερευνάται από τον Οργανισμό και τα αρμόδια...', 'CONTENT' => '

«Μετά από καταγγελίες ασφαλισμένων μας και σχετικά δημοσιεύματα, διερευνάται από τον Οργανισμό και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα η νομιμότητα λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών τηλεϊατρικής που αφορούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων, φαρμάκων, την ηλεκτρονική γνωμάτευση αναρρωτικής άδειας κ.α. χωρίς να έχει προηγηθεί επίσκεψη και εξέταση του ασφαλισμένου από Ιατρό», αναφέρει ανακοίνωση της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ.

Από τη Ρούλα Σκουρογιάννη

 

Η έρευνα ξεκινά ύστερα από το θόρυβο που προκλήθηκε, πριν λίγες ημέρες, μετά από επώνυμη καταγγελία και έλεγχο που διενήργησαν οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές της Αρχής από τον Ιούνιο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2023, και την αποκάλυψη πως γνωστός γυναικολόγος που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη χρέωνε τον ΕΟΠΥΥ –εν αγνοία των ασφαλισμένων– για ψευδείς επισκέψεις στο ιατρείο του. Επίσης, μια δεύτερη απάτη χιλιάδων ευρώ αποκαλύφθηκε σε Δομή Κοινωνικής Πρόνοιας της Μακεδονίας.

Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους, «προβαίνουν άμεσα στη διερεύνηση της υπόθεσης καθώς και στην επιβολή, κατά παντός εμπλεκόμενου, των κατάλληλων διοικητικών και λοιπών κυρώσεων για την αποκατάσταση της ζημιάς που ενδεχομένως έχει προκληθεί εις βάρος του Οργανισμού. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πρόκειται για σημαντική υπόθεση συστηματικής παραβίασης του θεσμικού πλαισίου και της ιατρικής δεοντολογίας, ο Οργανισμός θα ζητήσει την περαιτέρω διεξαγωγή ελέγχου από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και θα επεκτείνει τον έλεγχο και σε συνεργαζόμενους Ιατρούς, Διαγνωστικά Εργαστήρια, Κλινικές και λοιπές υγειονομικές δομές που συνεργάζονται με τα δίκτυα αυτά.

Παράλληλα, θα ενημερώσει και τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς σχετικά με τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών, προκειμένου να επιβληθούν περαιτέρω διοικητικές και άλλες κυρώσεις.

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ συμβουλεύει τους ασφαλισμένους του Οργανισμού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε θέματα που άπτονται της Υγείας τους και να επισκέπτονται συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιατρούς, όπως οι Προσωπικοί Ιατροί (https://prosopikos.gov.gr/), Ιατροί Ειδικοτήτων (Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας), πιστοποιημένα τακτικά και εξωτερικά ιατρεία δημόσιων και ιδιωτικών δομών Υγείας που διασφαλίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του ιατρικού λειτουργήματος».

Τέλος, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ ότι «η άυλη συνταγογράφηση δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν απαιτείται επίσκεψη στον ιατρό με μοναδική εξαίρεση κατά την κρίση του θεράποντος Ιατρού την έκδοση γνωματεύσεων για επαναλαμβανόμενη φαρμακευτική αγωγή (χρονίως πασχόντων) και παραπομπή διαγνωστικών εξετάσεων για παρακολούθηση της πορείας ήδη διαγνωσμένης παθήσεως». 

', 'PUBLISH_DATE' => '08/06/2023 14:01:13', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '08/06/2023 12:58:25', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28916, 'IMAGE_ID' => 33563, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28916, 'IMAGE_ID' => 33563, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 33563, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28916/.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-06-08 14:01:10', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 33563, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28916/.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-06-08 14:01:10', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 1 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28913, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28913, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28913, 'TITLE' => 'Επίσκεψη Κυρ. Μητσοτάκη στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => '«Ποτέ δεν κρύψαμε τις μεγάλες δυσκολίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την απόλυτη δέσμευσή μου, το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας να αποτελεί...', 'CONTENT' => '

«Απόλυτη δέσμευσή μου και κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου το νέο ΕΣΥ»

 

«Ποτέ δεν κρύψαμε τις μεγάλες δυσκολίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την απόλυτη δέσμευσή μου, το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας να αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης, εφόσον μας εμπιστευτούν και πάλι οι Έλληνες πολίτες» τόνισε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας».

Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και συζήτησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ» υπό τον υπεύθυνο ιατρό, Μιχάλη Νικολάου, για τη χορήγηση θεραπειών σε ογκολογικούς ασθενείς στο σπίτι και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του νέου προγράμματος.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη το πρότυπο πρόγραμμα χορήγησης θεραπειών «ΟΙΚΟΘΕΝ» παρέχει φαρμακευτική υποστήριξη σε καρκινοπαθείς, χωρίς αυτοί να χρειάζεται να βγουν από το σπίτι, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της σύσκεψης με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετέχει στο πρόγραμμα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του «για την πολύ σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε» όπως είπε και χαρακτήρισε τον "\'Αγιο Σάββας" «ένα κορυφαίο δημόσιο νοσοκομείο ταγμένο στη μάχη της αντιμετώπισης των ογκολογικών περιστατικών».

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που το πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ» ξεκινάει με πολύ σημαντικές και υψηλές προσδοκίες. Με απλά λόγια να το εξηγήσουμε, η δυνατότητα παροχής φροντίδας, νοσοκομειακής φροντίδας, στο σπίτι. Αντί να έρχεται ο ασθενής στο νοσοκομείο, πηγαίνει ο γιατρός και το νοσηλευτικό προσωπικό στο σπίτι για να χορηγήσει μια αντικαρκινική θεραπεία. Ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο σε πλήρη ανάπτυξη θα μπορεί να εξυπηρετεί 80 περιστατικά ημερησίως» είπε ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Είναι ακόμα μια σημαντική τομή, η οποία γίνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η οποία μας δείχνει τον δρόμο για τη δημόσια υγεία του μέλλοντος την οποία και θέλουμε. Θέλω, όμως, με την ευκαιρία της επίσκεψής μου στον Άγιο Σάββα, να καταδείξω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρά τις δυσκολίες, παρά τις αδυναμίες, λειτουργεί. Πολλές φορές λειτουργεί σε επίπεδα τα οποία είναι αξιοζήλευτα και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παροχή περίθαλψης που κάποιος μπορεί να έχει εδώ, στον Άγιο Σάββα, δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει σε τίποτα από μεγάλα αντικαρκινικά κέντρα του εξωτερικού και ακριβώς αυτοί οι φάροι αριστείας μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι για εμάς ο πιλότος έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε αντίστοιχη ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε όλο το ΕΣΥ ανεξαρτήτως το που θα βρίσκεται κάποιος ασθενής».

Και ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του όχι μόνο στη διοίκηση, αλλά κυρίως το προσωπικό του νοσοκομείου, γιατρούς νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό, τεχνολογικό προσωπικό και για το γεγονός ότι στη διάρκεια της πανδημίας το νοσοκομείο εξακολουθούσε και λειτουργούσε και κατάφερε και εξυπηρέτησε όλες τις εκκρεμότητες που είχε, «γιατί φυσικά η αντιμετώπιση ενός καρκίνου δεν μπορεί να περιμένει» όπως είπε.

Και ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε: «Οπότε κάνουμε σήμερα ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση που θέλουμε και με το καλό εδώ θα είμαστε για να μπορούμε να συνεχίσουμε πάντα να καινοτομούμε προς όφελος των ασθενών πρωτίστως, διότι μέσα από τα δικά τους μάτια πάντα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την εμπειρία της επικοινωνίας με το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

', 'PUBLISH_DATE' => '08/06/2023 12:11:09', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '08/06/2023 11:08:00', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28913, 'TITLE' => 'Επίσκεψη Κυρ. Μητσοτάκη στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας»', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => '«Ποτέ δεν κρύψαμε τις μεγάλες δυσκολίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την απόλυτη δέσμευσή μου, το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας να αποτελεί...', 'CONTENT' => '

«Απόλυτη δέσμευσή μου και κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου το νέο ΕΣΥ»

 

«Ποτέ δεν κρύψαμε τις μεγάλες δυσκολίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την απόλυτη δέσμευσή μου, το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας να αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα της επόμενης κυβέρνησης, εφόσον μας εμπιστευτούν και πάλι οι Έλληνες πολίτες» τόνισε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας».

Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και συζήτησε με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ» υπό τον υπεύθυνο ιατρό, Μιχάλη Νικολάου, για τη χορήγηση θεραπειών σε ογκολογικούς ασθενείς στο σπίτι και ενημερώθηκε για τη λειτουργία του νέου προγράμματος.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη το πρότυπο πρόγραμμα χορήγησης θεραπειών «ΟΙΚΟΘΕΝ» παρέχει φαρμακευτική υποστήριξη σε καρκινοπαθείς, χωρίς αυτοί να χρειάζεται να βγουν από το σπίτι, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της σύσκεψης με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετέχει στο πρόγραμμα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του «για την πολύ σπουδαία δουλειά την οποία κάνετε» όπως είπε και χαρακτήρισε τον "\'Αγιο Σάββας" «ένα κορυφαίο δημόσιο νοσοκομείο ταγμένο στη μάχη της αντιμετώπισης των ογκολογικών περιστατικών».

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που το πρόγραμμα «ΟΙΚΟΘΕΝ» ξεκινάει με πολύ σημαντικές και υψηλές προσδοκίες. Με απλά λόγια να το εξηγήσουμε, η δυνατότητα παροχής φροντίδας, νοσοκομειακής φροντίδας, στο σπίτι. Αντί να έρχεται ο ασθενής στο νοσοκομείο, πηγαίνει ο γιατρός και το νοσηλευτικό προσωπικό στο σπίτι για να χορηγήσει μια αντικαρκινική θεραπεία. Ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και το οποίο σε πλήρη ανάπτυξη θα μπορεί να εξυπηρετεί 80 περιστατικά ημερησίως» είπε ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Είναι ακόμα μια σημαντική τομή, η οποία γίνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η οποία μας δείχνει τον δρόμο για τη δημόσια υγεία του μέλλοντος την οποία και θέλουμε. Θέλω, όμως, με την ευκαιρία της επίσκεψής μου στον Άγιο Σάββα, να καταδείξω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας παρά τις δυσκολίες, παρά τις αδυναμίες, λειτουργεί. Πολλές φορές λειτουργεί σε επίπεδα τα οποία είναι αξιοζήλευτα και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παροχή περίθαλψης που κάποιος μπορεί να έχει εδώ, στον Άγιο Σάββα, δεν νομίζω ότι έχει να ζηλέψει σε τίποτα από μεγάλα αντικαρκινικά κέντρα του εξωτερικού και ακριβώς αυτοί οι φάροι αριστείας μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι για εμάς ο πιλότος έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε αντίστοιχη ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε όλο το ΕΣΥ ανεξαρτήτως το που θα βρίσκεται κάποιος ασθενής».

Και ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε εκφράζοντας τα συγχαρητήριά του όχι μόνο στη διοίκηση, αλλά κυρίως το προσωπικό του νοσοκομείου, γιατρούς νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό, τεχνολογικό προσωπικό και για το γεγονός ότι στη διάρκεια της πανδημίας το νοσοκομείο εξακολουθούσε και λειτουργούσε και κατάφερε και εξυπηρέτησε όλες τις εκκρεμότητες που είχε, «γιατί φυσικά η αντιμετώπιση ενός καρκίνου δεν μπορεί να περιμένει» όπως είπε.

Και ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε: «Οπότε κάνουμε σήμερα ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση που θέλουμε και με το καλό εδώ θα είμαστε για να μπορούμε να συνεχίσουμε πάντα να καινοτομούμε προς όφελος των ασθενών πρωτίστως, διότι μέσα από τα δικά τους μάτια πάντα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την εμπειρία της επικοινωνίας με το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

', 'PUBLISH_DATE' => '08/06/2023 12:11:09', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '08/06/2023 11:08:00', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28913, 'IMAGE_ID' => 33560, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28913, 'IMAGE_ID' => 33560, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 33560, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28913/.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-06-08 12:11:06', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 33560, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28913/.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-06-08 12:11:06', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 2 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28912, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28912, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28912, 'TITLE' => 'Αναφορά του ΠΙΣ κατά Κούγια στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Αναφορά στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) κατέθεσε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) για το μέλος του ΔΣΑ, Αλέξη Κούγια, σχετικά με συνεχείς...', 'CONTENT' => '

Αναφορά στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) κατέθεσε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) για το μέλος του ΔΣΑ, Αλέξη Κούγια, σχετικά με συνεχείς αναφορές του κατά του ιατρικού επαγγέλματος αλλά και κατά συγκεκριμένων ιατρών, με αστήρικτες υπόνοιες.

 

Ο ΠΙΣ αναφέρει στην αναφορά του ότι ο κ. Κούγιας, κατά την άσκηση των υπερασπιστικών του καθηκόντων στη δίκη μητέρας που δικάζεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο του ανήλικου τέκνου της, καταφέρεται γενικά κατά του ιατρικού επαγγέλματος, αλλά και κατά των ιατρών που καταθέτουν ως μάρτυρες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δίκης με την ιδιότητα των θεραπόντων ιατρών, αφήνοντας αστήρικτες υπόνοιες για τα πρόσωπα τους.

Επανειλημμένα, τονίζει ο ΠΙΣ, ο κ. Κούγιας προσπάθησε να συνδέσει την ιατρική διαχείριση του περιστατικού με το ζήτημα των μεταμοσχεύσεων οργάνων, υπονοώντας πως ο σκοπός των γιατρών ήταν να παραμείνει το παιδί ζωντανό με σκοπό να διατεθούν τα όργανά τους προς μεταμόσχευση. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση και οι αιχμές απέναντι στους γιατρούς, αλλά και στη διαδικασία των μεταμοσχεύσεων, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος μίλησε για ανοίκεια επίθεση στο θεσμό.

Το όλο θέμα είχε προκαλέσει αντιδράσεις και από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η οποία με ανακοίνωση της είχε μιλήσει για τη σπουδαιότητα της δωρεάς οργάνων και το αυστηρό πρωτόκολλο που τηρείται κατά τη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων μερών.

Ο ΠΙΣ αναφέρει πως οι ανωτέρω δηλώσεις του κ. Κούγια πλήττουν το κύρος του ιατρικού επαγγέλματος, οι δε αστήρικτοι υπαινιγμοί κατά των ιατρών/ μαρτύρων υπερβαίνουν το υπερασπιστικό καθήκον και εκφεύγουν από τα επαγγελματικά πλαίσια του συνηγόρου υπεράσπισης.

Αποτέλεσμα των συγκεκριμένων υπαινιγμών του κ. Κούγια, οι οποίοι έλαβαν πολύ μεγάλη δημοσιότητα, είναι να διασύρεται αδικαιολόγητα κάθε ιατρός που προσφέρει τις σωτήριες υπηρεσίες του, ειδικά σε παιδιά ασθενείς με πολύ άσχημο αντίκτυπο για τη δημόσια υγεία.

Ο Π.Ι.Σ., έχοντας έννομο συμφέρον, ζητά από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος, ώστε να πάψουν αυτές οι ανοίκειες επιθέσεις κατά των ιατρών, αλλά και του θεσμού των μεταμοσχεύσεων που οι ιατροί υπηρετούν με αυταπάρνηση.

', 'PUBLISH_DATE' => '08/06/2023 12:05:20', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '08/06/2023 11:02:24', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28912, 'TITLE' => 'Αναφορά του ΠΙΣ κατά Κούγια στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Αναφορά στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) κατέθεσε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) για το μέλος του ΔΣΑ, Αλέξη Κούγια, σχετικά με συνεχείς...', 'CONTENT' => '

Αναφορά στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) κατέθεσε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) για το μέλος του ΔΣΑ, Αλέξη Κούγια, σχετικά με συνεχείς αναφορές του κατά του ιατρικού επαγγέλματος αλλά και κατά συγκεκριμένων ιατρών, με αστήρικτες υπόνοιες.

 

Ο ΠΙΣ αναφέρει στην αναφορά του ότι ο κ. Κούγιας, κατά την άσκηση των υπερασπιστικών του καθηκόντων στη δίκη μητέρας που δικάζεται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο του ανήλικου τέκνου της, καταφέρεται γενικά κατά του ιατρικού επαγγέλματος, αλλά και κατά των ιατρών που καταθέτουν ως μάρτυρες στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δίκης με την ιδιότητα των θεραπόντων ιατρών, αφήνοντας αστήρικτες υπόνοιες για τα πρόσωπα τους.

Επανειλημμένα, τονίζει ο ΠΙΣ, ο κ. Κούγιας προσπάθησε να συνδέσει την ιατρική διαχείριση του περιστατικού με το ζήτημα των μεταμοσχεύσεων οργάνων, υπονοώντας πως ο σκοπός των γιατρών ήταν να παραμείνει το παιδί ζωντανό με σκοπό να διατεθούν τα όργανά τους προς μεταμόσχευση. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση και οι αιχμές απέναντι στους γιατρούς, αλλά και στη διαδικασία των μεταμοσχεύσεων, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ο οποίος μίλησε για ανοίκεια επίθεση στο θεσμό.

Το όλο θέμα είχε προκαλέσει αντιδράσεις και από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η οποία με ανακοίνωση της είχε μιλήσει για τη σπουδαιότητα της δωρεάς οργάνων και το αυστηρό πρωτόκολλο που τηρείται κατά τη διαδικασία, προκειμένου να διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων μερών.

Ο ΠΙΣ αναφέρει πως οι ανωτέρω δηλώσεις του κ. Κούγια πλήττουν το κύρος του ιατρικού επαγγέλματος, οι δε αστήρικτοι υπαινιγμοί κατά των ιατρών/ μαρτύρων υπερβαίνουν το υπερασπιστικό καθήκον και εκφεύγουν από τα επαγγελματικά πλαίσια του συνηγόρου υπεράσπισης.

Αποτέλεσμα των συγκεκριμένων υπαινιγμών του κ. Κούγια, οι οποίοι έλαβαν πολύ μεγάλη δημοσιότητα, είναι να διασύρεται αδικαιολόγητα κάθε ιατρός που προσφέρει τις σωτήριες υπηρεσίες του, ειδικά σε παιδιά ασθενείς με πολύ άσχημο αντίκτυπο για τη δημόσια υγεία.

Ο Π.Ι.Σ., έχοντας έννομο συμφέρον, ζητά από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος, ώστε να πάψουν αυτές οι ανοίκειες επιθέσεις κατά των ιατρών, αλλά και του θεσμού των μεταμοσχεύσεων που οι ιατροί υπηρετούν με αυταπάρνηση.

', 'PUBLISH_DATE' => '08/06/2023 12:05:20', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '08/06/2023 11:02:24', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28912, 'IMAGE_ID' => 33559, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28912, 'IMAGE_ID' => 33559, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 33559, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28912/.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-06-08 12:05:19', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 33559, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28912/.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-06-08 12:05:19', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 3 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28909, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28909, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28909, 'TITLE' => 'Μεγάλες οι ελλείψεις στο ΕΚΑΒ: Λείπουν τουλάχιστον 700 διασώστες!', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης έφεραν τις ελλείψεις στο ΕΚΑΒ τα δύο τραγικά περιστατικά που σημειώθηκαν την Τρίτη στην Κω...', 'CONTENT' => '

Τα τραγικά περιστατικά σε Κω και Νέα Μάκρη έφεραν στο φως τις δραματικές επιπτώσεις από τις ελλείψεις προσωπικού στο ΕΣΥ

 

Στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης έφεραν τις ελλείψεις στο ΕΚΑΒ τα δύο τραγικά περιστατικά που σημειώθηκαν την Τρίτη στην Κω με τον θάνατο μιας γυναίκας πάνω σε καρότσα αγροτικού και την Τετάρτη στη Νέα Μάκρη όπου μια έγκυος γυναίκα 18 ετών έχασε τη ζωή της λόγω μεγάλης καθυστέρησης στην άφιξη του ασθενοφόρου.

Από το ΕΚΑΒ επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των συγγενών με το Κέντρο δεν ήταν διαφωτιστική για την σοβαρότητα της κατάστασης ενώ το Υπουργείο Υγείας διέταξε ΕΔΕ για το περιστατικό, τους χρόνους ανταπόκρισης, αλλά και την αξιολόγηση των δύο τηλεφωνημάτων που έγιναν από τους συγγενείς της εγκύου.

Ανεξάρτητα από όλα αυτά, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ αναφέρουν ότι οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν εντοπίζονται μόνο στις ακριτικές περιοχές.  Χαρακτηριστικό είναι ότι για να καλυφθούν οι ανάγκες στην Αττική απαιτούνται 20 επιπλέον ασθενοφόρα σε κάθε βάρδια και 10 επιπλέον το βράδυ, ενώ σε όλη τη χώρα απαιτείται η πρόσληψη τουλάχιστον 700 διασωστών!

Μετά βίας καλύπτεται η λειτουργία ενός ασθενοφόρου το 24ωρο ακόμα και στα μεγάλα  νησιά των Κυκλάδων. Χαρακτηριστικά είναι  τα παραδείγματα της Μυκόνου της Τήνου και της Πάρου, που έχουν μόλις τρεις, τέσσερις και επτά μόνιμους διασώστες αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή περίπου 70 περιοχές της χώρας εξυπηρετούνται από ένα και  μόνο όχημα του ΕΚΑΒ και ότι για την απρόσκοπτη κίνηση ενός ασθενοφόρου όλο το 24ωρο απαιτούνται περίπου 11 άτομα προσωπικό.

Με αυτά τα δεδομένα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ότι με την πολιτική που ακολούθησε την τελευταία τετραετία υπονόμευσε το ΕΣΥ. Από την πλευρά του ο  Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνηση γνωρίζει που χωλαίνει το ΕΣΥ και την επόμενη τετραετία θα προβεί στις αναγκαίες τομές.

Ο κ. Μητσοτάκης από τη Θάσο που περιόδευσε ανέφερε ότι «εμείς δεν κρύψαμε ποτέ τις δυσκολίες. Έχω πει προσωπικά ότι για μένα η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία».

«Είδαμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην πανδημία. Ξέρουμε τις προκλήσεις, γνωρίζουμε τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας. Τα προβλήματα που δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και σήμερα με το ΕΚΑΒ, πρέπει να τα διορθώσουμε. Και θα τα διορθώσουμε. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Θα είναι ένα προσωπικό μου στοίχημα η αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Οι ελλείψεις προσωπικού στο ΕΚΑΒ, στα πρωτοβάθμια Κέντρα Υγείας και γενικότερα στο ΕΣΥ έχουν τραγικά αποτελέσματα για τον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση δεν χρησιμοποιεί σωστά τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο ΕΣΥ, με υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης μετά το τέλος της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Νίκο Παπαευσταθίου. Τόνισε επίσης πως πρέπει επιτέλους να υπάρξει αναπροσαρμογή, ώστε να δοθούν πόροι στο ΕΣΥ. «Εμείς δεσμευόμαστε να διοχετεύσουμε το 8% έως 10% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι το 2% έως 4% όπως έχει επιλέξει με ιδεοληπτικό τρόπο, εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», είπε.

Για «διάλυση του δημοσίου συστήματος υγείας μετά από τρία καταστροφικά μνημόνια, που άφησαν το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ παντελώς υποστελεχωμένα, χωρίς επαρκή ασθενοφόρα, εξοπλισμό και υποδομές», κάνει λόγο, σε ανακοίνωσή του, το ΜέΡΑ25 και σημειώνει ότι τα δύο περιστατικά σε Κω και Νέα Μάκρη φανερώνουν τις  προτεραιότητες της  «ανάπτυξης» που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση.

Τέλος, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας ερωτηθείς σε συνέντευξη για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είπε ότι «καθημερινά επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο, αυτό που βροντοφώναζαν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, μετά την τραγωδία των Τεμπών: «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» και προσέθεσε: «Και δυστυχώς κάποιοι επιλέγουν τα κέρδη κάποιων λίγων. Δίνουν τα κονδύλια που υπάρχουν, όσα τέλος πάντων υπάρχουν, σε άλλες δομές, για άλλες ανάγκες, κυρίως σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους -που δεν ξέρουν έτσι και αλλιώς τι έχουν- και δεν υπολογίζουν τη ζωή των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, του λαού μας».

', 'PUBLISH_DATE' => '08/06/2023 10:11:23', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '08/06/2023 09:06:36', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28909, 'TITLE' => 'Μεγάλες οι ελλείψεις στο ΕΚΑΒ: Λείπουν τουλάχιστον 700 διασώστες!', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης έφεραν τις ελλείψεις στο ΕΚΑΒ τα δύο τραγικά περιστατικά που σημειώθηκαν την Τρίτη στην Κω...', 'CONTENT' => '

Τα τραγικά περιστατικά σε Κω και Νέα Μάκρη έφεραν στο φως τις δραματικές επιπτώσεις από τις ελλείψεις προσωπικού στο ΕΣΥ

 

Στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης έφεραν τις ελλείψεις στο ΕΚΑΒ τα δύο τραγικά περιστατικά που σημειώθηκαν την Τρίτη στην Κω με τον θάνατο μιας γυναίκας πάνω σε καρότσα αγροτικού και την Τετάρτη στη Νέα Μάκρη όπου μια έγκυος γυναίκα 18 ετών έχασε τη ζωή της λόγω μεγάλης καθυστέρησης στην άφιξη του ασθενοφόρου.

Από το ΕΚΑΒ επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των συγγενών με το Κέντρο δεν ήταν διαφωτιστική για την σοβαρότητα της κατάστασης ενώ το Υπουργείο Υγείας διέταξε ΕΔΕ για το περιστατικό, τους χρόνους ανταπόκρισης, αλλά και την αξιολόγηση των δύο τηλεφωνημάτων που έγιναν από τους συγγενείς της εγκύου.

Ανεξάρτητα από όλα αυτά, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ αναφέρουν ότι οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν εντοπίζονται μόνο στις ακριτικές περιοχές.  Χαρακτηριστικό είναι ότι για να καλυφθούν οι ανάγκες στην Αττική απαιτούνται 20 επιπλέον ασθενοφόρα σε κάθε βάρδια και 10 επιπλέον το βράδυ, ενώ σε όλη τη χώρα απαιτείται η πρόσληψη τουλάχιστον 700 διασωστών!

Μετά βίας καλύπτεται η λειτουργία ενός ασθενοφόρου το 24ωρο ακόμα και στα μεγάλα  νησιά των Κυκλάδων. Χαρακτηριστικά είναι  τα παραδείγματα της Μυκόνου της Τήνου και της Πάρου, που έχουν μόλις τρεις, τέσσερις και επτά μόνιμους διασώστες αντίστοιχα.

Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή περίπου 70 περιοχές της χώρας εξυπηρετούνται από ένα και  μόνο όχημα του ΕΚΑΒ και ότι για την απρόσκοπτη κίνηση ενός ασθενοφόρου όλο το 24ωρο απαιτούνται περίπου 11 άτομα προσωπικό.

Με αυτά τα δεδομένα τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν τη Νέα Δημοκρατία ότι με την πολιτική που ακολούθησε την τελευταία τετραετία υπονόμευσε το ΕΣΥ. Από την πλευρά του ο  Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνηση γνωρίζει που χωλαίνει το ΕΣΥ και την επόμενη τετραετία θα προβεί στις αναγκαίες τομές.

Ο κ. Μητσοτάκης από τη Θάσο που περιόδευσε ανέφερε ότι «εμείς δεν κρύψαμε ποτέ τις δυσκολίες. Έχω πει προσωπικά ότι για μένα η αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία».

«Είδαμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στην πανδημία. Ξέρουμε τις προκλήσεις, γνωρίζουμε τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας. Τα προβλήματα που δυστυχώς υπάρχουν ακόμα και σήμερα με το ΕΚΑΒ, πρέπει να τα διορθώσουμε. Και θα τα διορθώσουμε. Να μας έχετε εμπιστοσύνη. Θα είναι ένα προσωπικό μου στοίχημα η αναμόρφωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Οι ελλείψεις προσωπικού στο ΕΚΑΒ, στα πρωτοβάθμια Κέντρα Υγείας και γενικότερα στο ΕΣΥ έχουν τραγικά αποτελέσματα για τον ελληνικό λαό. Η κυβέρνηση δεν χρησιμοποιεί σωστά τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο ΕΣΥ, με υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης μετά το τέλος της συνάντησης που είχε με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Νίκο Παπαευσταθίου. Τόνισε επίσης πως πρέπει επιτέλους να υπάρξει αναπροσαρμογή, ώστε να δοθούν πόροι στο ΕΣΥ. «Εμείς δεσμευόμαστε να διοχετεύσουμε το 8% έως 10% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι το 2% έως 4% όπως έχει επιλέξει με ιδεοληπτικό τρόπο, εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», είπε.

Για «διάλυση του δημοσίου συστήματος υγείας μετά από τρία καταστροφικά μνημόνια, που άφησαν το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ παντελώς υποστελεχωμένα, χωρίς επαρκή ασθενοφόρα, εξοπλισμό και υποδομές», κάνει λόγο, σε ανακοίνωσή του, το ΜέΡΑ25 και σημειώνει ότι τα δύο περιστατικά σε Κω και Νέα Μάκρη φανερώνουν τις  προτεραιότητες της  «ανάπτυξης» που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση.

Τέλος, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας ερωτηθείς σε συνέντευξη για την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είπε ότι «καθημερινά επιβεβαιώνεται με τραγικό τρόπο, αυτό που βροντοφώναζαν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, μετά την τραγωδία των Τεμπών: «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» και προσέθεσε: «Και δυστυχώς κάποιοι επιλέγουν τα κέρδη κάποιων λίγων. Δίνουν τα κονδύλια που υπάρχουν, όσα τέλος πάντων υπάρχουν, σε άλλες δομές, για άλλες ανάγκες, κυρίως σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους -που δεν ξέρουν έτσι και αλλιώς τι έχουν- και δεν υπολογίζουν τη ζωή των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, του λαού μας».

', 'PUBLISH_DATE' => '08/06/2023 10:11:23', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '08/06/2023 09:06:36', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28909, 'IMAGE_ID' => 33564, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28909, 'IMAGE_ID' => 33564, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 33564, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28909/_Ελλείψεις.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-06-08 14:06:01', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 33564, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28909/_Ελλείψεις.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-06-08 14:06:01', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 4 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28918, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28918, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28918, 'TITLE' => 'ΕΦΕΤ: Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Γενικού Χημείου του Κράτους με το υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Νέο πρωτόκολλο υπέγραψαν εχθές Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023 στη Λάρνακα ο πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Καθηγητής...', 'CONTENT' => '

Νέο πρωτόκολλο υπέγραψαν εχθές Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023 στη Λάρνακα ο πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Καθηγητής Αντώνιος Ζαμπέλας και η αναπληρώτρια διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους του υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ Ρεββέκα Κοκκινόφτα ανανεώνοντας τη συνεργασία τους σε θέματα χημικής - μικροβιολογικής ασφάλειας των τροφίμων και αξιολόγησης της επικινδυνότητας χημικών - βιολογικών κινδύνων.

Η ανανέωση του πρωτοκόλλου απορρέει, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από την πετυχημένη επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών στη βάση του κοινού επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και τη συμμετοχή τους στα δίκτυα των Εστιακών Σημείων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων της EFSA.

Η ενδυνάμωση της δικτύωσης και της επιστημονικής έρευνας για τη διαμόρφωση πολιτικών στη διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων, η ενίσχυση της κοινής συνεργασίας σε θέματα αξιολόγησης και επικοινωνίας της επικινδυνότητας στα τρόφιμα αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς στόχους ανανέωσης του πρωτοκόλλου για την προστασία της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου και την εμπειρία της τριετούς συνεργασίας, αναμένεται να επιτευχθεί περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων μέσω της αξιοποίησης τεχνογνωσίας στους τομείς της αξιολόγησης της επικινδυνότητας χημικών και βιολογικών κινδύνων στα τρόφιμα καθώς επίσης και να ενισχυθεί η προβολή του έργου των δύο οργανισμών.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ Ρεββέκα Κοκκινόφτα, καλωσορίζοντας με ιδιαίτερη χαρά τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ στην Κύπρο, δήλωσε: «Η σημερινή μέρα, που συμπίπτει και με την Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια Τροφίμων με σύνθημα «Τα Πρότυπα Τροφίμων Σώζουν Ζωές», σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την περαιτέρω ενδυνάμωση της δικτύωσης και της επιστημονικής έρευνας, για τη διαμόρφωση πολιτικών διατροφής και ασφάλειας τροφίμων καθώς επίσης και της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών των δύο χωρών από φαινόμενα απάτης στη διατροφική αλυσίδα».

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, καθηγητής Αντώνιος Ζαμπέλας, ανέφερε: «Οι προκλήσεις που θέτει η νέα εποχή των υγειονομικών και επισιτιστικών κρίσεων απαιτεί συνεργασίες και συμπράξεις υπό την ομπρέλα της «Ενιαίας Υγείας», σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται από την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγροδιατροφικό τομέα. Η ανανέωση του πρωτοκόλλου συνεργασίας, μας επιτρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην επίτευξη των κοινών μας στόχων, είναι δε σημειολογικά άξιο μνείας ότι συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

', 'PUBLISH_DATE' => '08/06/2023 15:30:12', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '08/06/2023 14:20:01', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28918, 'TITLE' => 'ΕΦΕΤ: Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Γενικού Χημείου του Κράτους με το υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Νέο πρωτόκολλο υπέγραψαν εχθές Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023 στη Λάρνακα ο πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Καθηγητής...', 'CONTENT' => '

Νέο πρωτόκολλο υπέγραψαν εχθές Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023 στη Λάρνακα ο πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), Καθηγητής Αντώνιος Ζαμπέλας και η αναπληρώτρια διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους του υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ Ρεββέκα Κοκκινόφτα ανανεώνοντας τη συνεργασία τους σε θέματα χημικής - μικροβιολογικής ασφάλειας των τροφίμων και αξιολόγησης της επικινδυνότητας χημικών - βιολογικών κινδύνων.

Η ανανέωση του πρωτοκόλλου απορρέει, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από την πετυχημένη επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών στη βάση του κοινού επιστημονικού και ερευνητικού ενδιαφέροντος στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και τη συμμετοχή τους στα δίκτυα των Εστιακών Σημείων της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων της EFSA.

Η ενδυνάμωση της δικτύωσης και της επιστημονικής έρευνας για τη διαμόρφωση πολιτικών στη διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων, η ενίσχυση της κοινής συνεργασίας σε θέματα αξιολόγησης και επικοινωνίας της επικινδυνότητας στα τρόφιμα αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς στόχους ανανέωσης του πρωτοκόλλου για την προστασία της υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών.

Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου και την εμπειρία της τριετούς συνεργασίας, αναμένεται να επιτευχθεί περαιτέρω εξοικονόμηση πόρων μέσω της αξιοποίησης τεχνογνωσίας στους τομείς της αξιολόγησης της επικινδυνότητας χημικών και βιολογικών κινδύνων στα τρόφιμα καθώς επίσης και να ενισχυθεί η προβολή του έργου των δύο οργανισμών.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ Ρεββέκα Κοκκινόφτα, καλωσορίζοντας με ιδιαίτερη χαρά τον Πρόεδρο του ΕΦΕΤ στην Κύπρο, δήλωσε: «Η σημερινή μέρα, που συμπίπτει και με την Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια Τροφίμων με σύνθημα «Τα Πρότυπα Τροφίμων Σώζουν Ζωές», σηματοδοτεί ταυτόχρονα και την περαιτέρω ενδυνάμωση της δικτύωσης και της επιστημονικής έρευνας, για τη διαμόρφωση πολιτικών διατροφής και ασφάλειας τροφίμων καθώς επίσης και της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών των δύο χωρών από φαινόμενα απάτης στη διατροφική αλυσίδα».

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ, καθηγητής Αντώνιος Ζαμπέλας, ανέφερε: «Οι προκλήσεις που θέτει η νέα εποχή των υγειονομικών και επισιτιστικών κρίσεων απαιτεί συνεργασίες και συμπράξεις υπό την ομπρέλα της «Ενιαίας Υγείας», σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται από την κοινή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αγροδιατροφικό τομέα. Η ανανέωση του πρωτοκόλλου συνεργασίας, μας επιτρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην επίτευξη των κοινών μας στόχων, είναι δε σημειολογικά άξιο μνείας ότι συμπίπτει με την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

', 'PUBLISH_DATE' => '08/06/2023 15:30:12', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '08/06/2023 14:20:01', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28918, 'IMAGE_ID' => 33566, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 28918, 'IMAGE_ID' => 33566, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 33566, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28918/5._ΕΦΕΤ.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-06-08 15:30:10', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 33566, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/28918/5._ΕΦΕΤ.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', 'CREATED' => '2023-06-08 15:30:10', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), )