ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Υπ. Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Νέο σχέδιο για τις αποζημιώσεις των φαρμάκων

Υπ. Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Νέο σχέδιο για τις αποζημιώσεις των φαρμάκων

Σχέδιο κανονιστικής πράξης για τις τιμές αποζημίωσης των φαρμάκων εισήγαμε η ηγεσία του ΥΥΚΑ.

Με Υπουργική Απόφαση θα εφαρμοστεί η ταύτιση της ασφαλιστικής τιμής με τη λιανική, αλλά από αυτήν θα εξαιρούνται τα φάρμακα για τα οποία έχει επιτευχθεί συμφωνία βάσει διαπραγμάτευσης.

Σύμφωνα με το σχέδιο της ΥΑ για τα γενόσημα ορίζεται ως τιμή αναφοράς η λιανική τιμή του εκάστοτε ισχύοντος δελτίου τιμών φαρμάκων. Για τα off patent ως τιμή αναφοράς ορίζεται η λιανική τιμή του αντίστοιχου γενοσήμου φαρμάκου, ενώ «στην περίπτωση που η λιανική τιμή του δελτίου τιμών του φαρμάκου αναφοράς και του αντίστοιχου γενοσήμου ταυτίζονται, ως τιμή αναφοράς αμφοτέρων ορίζεται το 65% της λιανικής τιμής τους, όπως προκύπτει από το εκάστοτε ισχύον δελτίο τιμών».

Για τα off patent ΦΥΚ, τιμή αναφοράς θεωρείται η νοσοκομειακή τιμή του αντίστοιχου γενοσήμου, ενώ αν  δεν υπάρχει αντίστοιχο γενόσημο, ως τιμή αναφοράς ορίζεται η νοσοκομειακή τιμή του φαρμάκου μείον 5%. Αλλά και για τα on patent φάρμακα ως τιμή αναφοράς ορίζεται η λιανική τους τιμή. Αντίστοιχα, και για τα on patent ΦΥΚ, ορίζεται ως τιμή αναφοράς η νοσοκομειακή τους τιμή μείον 5%.

Για τα βιολογικά φάρμακα αναφοράς ΦΥΚ ορίζεται ως τιμή αναφοράς η νοσοκομειακή τιμή του αντίστοιχου φθηνότερου βιομοειδούς φαρμάκου μείον 5%, «ενώ αν δεν υπάρχει αντίστοιχο φθηνότερο βιομοειδές φάρμακο, ως τιμή αναφοράς των βιολογικών φαρμάκων αναφοράς, που ανήκουν στην κατηγορία Φ.Υ.Κ., ορίζεται η νοσοκομειακή τους τιμή, μείον 5%, όπως προκύπτει από το δελτίο τιμών». 

Αντίστοιχα, για τα βιομοειδή φάρμακα ορίζεται ως τιμή αναφοράς η λιανική τιμή του φθηνότερου αντίστοιχου βιομοειδούς φαρμάκου, ενώ αν δεν υπάρχει αντίστοιχο φθηνότερο βιομοειδές φάρμακο, ως τιμή αναφοράς ορίζεται η λιανική τους τιμή. «Για τα φάρμακα που εμπεριέχουν συνδυασμό γνωστών δραστικών ουσιών, η τιμή αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των τιμών αναφοράς των φαρμάκων που περιλαμβάνουν στην σύνθεσή τους τις ανωτέρω δραστικές ουσίες που συνδυάζονται».

Το σχέδιο του ΥΥΚΑ δεν αλλάζει κάτι  στην συμμετοχή. Αναμένεται όμως να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο της συμμετοχής των ασθενών, όπως προανήγγειλε και ο υπ. Υγείας από το βήμα του Συνεδρίου Evidence Based Healthcare, που διοργανώθηκε από το DailyPharmaNews, την Τρίτη 16 Απριλίου.

 

 Μ.Τ.