NEA

Ειδική Αγωγή: Δέσμευση του ΕΟΠΥΥ για επίλυση όλων των θεμάτων που ταλανίζουν τον κλάδο

Ειδική Αγωγή: Δέσμευση του ΕΟΠΥΥ για επίλυση όλων των θεμάτων που ταλανίζουν τον κλάδο

Σε καλό κλίμα η συνάντηση της Τρίτης, 28 Μαΐου, μεταξύ ΠΣΕ και ΕΟΠΥΥ, που πραγματοποιήθηκε για να δοθεί λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στο χώρο της ειδικής αγωγής, έπειτα από τις τελευταίες αποφάσεις του ΕΟΠΥΥ.

 

Ειδικότερα, στη δίωρη συνάντηση με το Δ/ντή Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ, Θεοφάνη Ρηγάτο -στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ- παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του ΠΣΕ ΝΠΔΔ και, παρά την έντονη διαμάχη των δύο μερών τους τελευταίους μήνες, υπήρξε καλό κλίμα.

 

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών - ΠΣΕ ΝΠΔΔ είναι ο μοναδικός αρμόδιος για την πιστοποίηση των μελών του

Το κυρίαρχο μήνυμα της συνάντησης ήταν η αποδοχή εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ ότι μοναδικός υπεύθυνος για την πιστοποίηση των εργοθεραπευτών είναι ο ΠΣΕ, όπως άλλωστε προβλέπει και ο Ν. 4461/2017. Η πιστοποίηση αφορά όλους τους εργοθεραπευτές (δημόσιους υπάλληλους, ιδιωτικούς υπάλληλους, ελεύθερους επαγγελματίες οποιασδήποτε μορφής).

Όπως διευκρίνισε ο κ. Ρηγάτος, η πιστοποίηση των εργοθεραπευτών ζητήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η δαπάνη για εργοθεραπεία θα κατευθύνεται για την κάλυψη πραγματικών αναγκών, ενώ διευκρίνισε ότι η εν λόγω πιστοποίηση σε καμιά περίπτωση δε συνδέεται ή προοιωνίζει ενδεχόμενη συμβασιοποίηση της παροχής υπηρεσιών εργοθεραπείας. Με άλλα λόγια κατέστη σαφές, ότι η αποζημίωση για την παροχή υπηρεσιών εργοθεραπείας θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ προς τους δικαιούχους – ασφαλισμένους, χωρίς την ανάπτυξη οιουδήποτε συμβατικού δεσμού μεταξύ των Εργοθεραπευτών και του ΕΟΠΥΥ, που θα σήμαινε και την αυτόματη υπαγωγή σε καθεστώς υποχρεωτικών κλιμακωτών εκπτώσεων (rebate) και ρήτρας επιστροφής (claw back).

Αναφορικά με την πιστοποίηση, ο ΠΣΕ θα αναλάβει την ευθύνη για την πληροφόρηση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την κατάσταση των μελών του, καθώς και την διαρκή επικαιροποίηση της κατάστασης αυτής. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται δραστικά η αντιποίηση του εργοθεραπευτικού επαγγέλματος, ενώ καθίσταται εφικτή η εξοικονόμηση πόρων του ΕΟΠΥΥ, με τους οποίους θα καλύπτονται πραγματικές ανάγκες και υπηρεσίες παρεχόμενες μόνον από Εργοθεραπευτές.

Η πλατφόρμα της εφαρμογής θα προκύψει μέσα από συναντήσεις που θα γίνουν με τον ΕΟΠΥΥ το επόμενο διάστημα, διασφαλίζοντας την πιστοποίηση των εργοθεραπευτών με οποιαδήποτε μορφή εργασιακής εμπλοκής τους στην ειδική αγωγή, (ελ. επαγγελματίες, ατομική επιχείρηση, κατά τον νόμο υπεύθυνοι για νομικά πρόσωπα). Θα είναι πλατφόρμα που θα επικαιροποιείται διαρκώς και θα ελέγχεται από τον ΠΣΕ.

Διευκρινίστηκε, επίσης, ότι για την πιστοποίηση, δε θα απαιτείται η συμπλήρωση του αριθμού του τραπεζικού λογαριασμού των παρόχων (ΙΒΑΝ), δεδομένου ότι όπως προαναφέρθηκε, η αποζημίωση θα συνεχίζεται να καταβάλλεται από τον ΕΟΠΥΥ προς τους δικαιούχους, όπως συμβαίνει μέχρι και σήμερα.

 

Το θεραπευτικό πρωτόκολλο της ειδικής αγωγής

Στη συζήτηση, τέθηκε από τον ΠΣΕ και το θέμα του θεραπευτικού πρωτοκόλλου της ειδικής αγωγής, όπως αυτό περιγράφεται στην τροποποίηση του ΕΚΠΥ στο άρθρο 45 και το παράρτημα που το συνοδεύει. Ο ΠΣΕ ΝΠΔΔ εξέφρασε για ακόμα μια φορά την πάγια θέση του ότι, το μόνο παράρτημα με επιστημονική βάση είναι αυτό της επιτροπής ειδικής αγωγής, που δεν υλοποιήθηκε ποτέ, παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις του υπουργού Υγείας, για να μην επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός, που είναι ανεπαρκής.

 

Διεύρυνση του καταλόγου των παθήσεων που δικαιολογούν παροχή εργοθεραπευτικής υποστήριξης

Ταυτόχρονα και στον ίδιο θεματικό τομέα, συζητήθηκε το θέμα της ουσιαστικής διεύρυνσης των παθήσεων εκείνων που δικαιολογούν την παροχή υπηρεσιών εργοθεραπείας και την οποία ο ΠΣΕ θεωρεί επιβεβλημένη. Η διεύρυνση θα πρέπει να επέλθει μέσω τροποποίησης της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, όπου θα συμπληρωθούν οι παθήσεις ανά ιατρική ειδικότητα που δικαιολογούν εργοθεραπεία, με προσδιορισμό ICD-10, ενώ επίσης θα πρέπει να αναθεωρηθεί και το σχετικό άρθρο για τον αριθμό και τη χρονική διάρκεια του θεραπευτικού προγράμματος των εργοθεραπειών σε ενήλικές ασθενείς. Τέλος, θα πρέπει ακόμα να ενταχθεί αυτόνομα ο κωδικός των εργοθεραπειών στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συνταγογράφηση θεραπειών που είναι αμιγώς εργοθεραπευτικές, καθώς αυτή τη στιγμή εντάσσονται στον κωδικό των φυσικοθεραπειών, κάτι για το οποίο ο ΕΟΠΥΥ δεσμεύθηκε ότι θα πραγματοποιηθεί άμεσα.

 

ΕΟΠΥΥ: αναγνώριση των ακάλυπτων αναγκών – δέσμευση για επίλυση

Ο κ. Ρηγάτος αναγνώρισε τις παραπάνω ανάγκες και παρότρυνε τον ΠΣΕ-ΝΠΔΔ να υποβάλει ολοκληρωμένη πρόταση, προκειμένου να υλοποιηθεί η επίμαχη διεύρυνση των παθήσεων, κάτι που ο ΠΣΕ από την πλευρά του δεσμεύθηκε ότι θα κάνει, παρά το γεγονός ότι προϋπολογισμός της ειδικής αγωγής παραμένει ανεπαρκής.

Κατόπιν όλων αυτών, συμφωνήθηκε μεταξύ ΠΣΕ και ΕΟΠΥΥ ότι η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης θα παραταθεί, βάσει σχετικής ανακοίνωσης του ΕΟΠΥΥ, ενώ ο ΠΣΕ ενημερώνει τα μέλη του να μην προβούν σε καμία διαδικασία πιστοποίησης, μέχρι την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου σχεδίου και την οριστικοποίησή του μεταξύ ΠΣΕ και ΕΟΠΥΥ.

Ο ΠΣΕ θα ενημερώνει διαρκώς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο, για όλες τις εξελίξεις γύρω από τα παραπάνω ζητήματα.