NEA

ΠΕΦ: Κινδυνεύουν με απόσυρση 500 καταξιωμένα φάρμακα

ΠΕΦ: Κινδυνεύουν με απόσυρση 500 καταξιωμένα φάρμακα

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσαν τα μέλη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, ώστε να ανακοπεί η εξοντωτική, όπως τη χαρακτηρίζουν, άμεση και έμμεση φορολόγηση που απειλεί τη βιωσιμότητά τους καθώς αγγίζει το 70% του τζίρου τους.

 

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), ο υψηλός φόρος των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με το ύψος των οικονομικών μέτρων clawback και rebate, έχουν ως αποτέλεσμα «την αδιανόητη επιβάρυνση της παραγωγής φαρμάκων στη χώρα μας» και καθιστούν αδύνατη «όχι μόνο την υγιή επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα των παραγωγικών μονάδων της φαρμακοβιομηχανίας».

Επισημαίνουν δε «τον κίνδυνο απαξίωσης ενός κλάδου που προσφέρει σημαντικές προστιθέμενες αξίες στην οικονομία και συμβάλλει αποφασιστικά στην απασχόληση».

Τονίζουν επίσης: «Τα ποσά των rebate και clawback στη χώρα μας είναι σχεδόν 400% υψηλότερα από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ποτέ και πουθενά στον κόσμο, τα rebate και clawback δεν εφαρμόστηκαν με τέτοια ένταση και για τόσο μακρύ χρονικό διάστημα».

Η κλειστή φαρμακευτική εξωνοσοκομειακή δαπάνη για το 2019 ανέρχεται σε 1,945 δισ. ευρώ, ενώ όπως διαφαίνεται, το clawback που θα κληθούν να επιστρέψουν οι φαρμακευτικές φτάνει τα 600 εκατ. ευρώ.

Όμως το πρόβλημα, κατά τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες δεν εντοπίζεται μόνο στο ύψος των επιστροφών αλλά και στον τρόπο κατανομής του. Λένε συγκεκριμένα: «Η επιβάρυνση στην Ελλάδα των γενοσήμων και των παλαιών φαρμάκων με τεράστια clawback αποτελεί μοναδικό φαινόμενο που δεν απαντάται σε καμία ευρωπαϊκή χώρα».

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία τονίζει ακόμη ότι η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι τα γενόσημα και τα παλαιά οικονομικά φάρμακα αποτελούν ουσιώδη παράγοντα ισορροπίας της αγοράς καθώς «Όχι μόνο δεν αυξάνουν τη φαρμακευτική δαπάνη αλλά, αντίθετα, όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται, δημιουργούν σημαντικές εξοικονομήσεις γιατί αποτρέπουν τη χρήση ακριβότερων θεραπειών. Η επιβολή clawback στα γενόσημα και τα παλαιά φάρμακα αποτελεί μια λανθασμένη πολιτική που, πέραν του γεγονότος ότι αντιμάχεται τους στόχους της δημοσιονομικής εξυγίανσης, αποτελεί άδικη επιβάρυνση, η οποία δεν τους αναλογεί».

Σύμφωνα με την ΠΕΦ, ακολουθείται στρεβλή πολιτική στο θέμα των γενοσήμων και οι συνέπειες είναι απειλητικές αφενός για τον κλάδο, αφετέρου για τους Έλληνες ασθενείς. Σε ό,τι αφορά τη φαρμακοβιομηχανία υπογραμμίζεται πως «αντιμετωπίζει, έξω από κάθε λογική, το φάσμα της δημιουργίας μιας νέας γενιάς υπερχρεωμένων επιχειρήσεων στους κόλπους της». Οι δε ασθενείς θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις ελλείψεις φαρμάκων, καθώς «σχεδόν 500 κωδικοί παλαιών καταξιωμένων και οικονομικών φαρμάκων κινδυνεύουν με απόσυρση, αφού η διατήρηση τους σε κυκλοφορία είναι πρακτικά αδύνατη».

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία ζητεί από την Πολιτεία την αύξηση του προϋπολογισμού της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, επισημαίνοντας ότι σήμερα βρίσκεται πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Ζητεί ακόμη τον επανασχεδιασμό του συστήματος για τη δικαιότερη κατανομή του clawback, στο πλαίσιο του οποίου κάθε κατηγορία φαρμάκων θα επιβαρύνεται για την υπέρβαση του ορίου της δαπάνης που η ίδια προκαλεί. Τέλος, η ΠΕΦ καλεί τους αρμόδιους να αναλάβουν την υλοποίηση σειράς μέτρων που θα δώσουν ώθηση στον κλάδο.

 

 

Μ.Τ.