ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Συνάντηση με Κικίλια - Κοντοζαμάνη ζητά η ΠΕΦΝΙ

Συνάντηση με Κικίλια - Κοντοζαμάνη ζητά η ΠΕΦΝΙ

Με επιστολές της προς τον υπουργό και υφυπουργό, η ΠΕΦΙΝΙ ζητά άμεσα συνάντηση με τον υπουργό και τον υφυπουργό, έτσι ώστε να συζητηθούν τα θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς.

 

 

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Την ενίσχυση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων  και των υποστελεχωμένων νοσοκομειακών φαρμακείων, την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την χορήγηση  της ειδικότητας της νοσοκομειακής φαρμακευτικής σε συνδυασμό και με την εξασφάλιση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των  φαρμακοποιών που υπηρετούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, ζητά με επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια και τον Υφυπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών  Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ).

Στην επιστολή της η ΠΕΦΝΙ, αφού συγχαίρει τους κ.κ. Κικίλια και Κοντοζαμάνη για την εκλογή τους, αναφέρει τα εξής:

Με βάση την υφιστάμενη κατάσταση, θεωρούμε απαραίτητη μια άμεση συνάντησή σας με το προεδρείο της ΠΕΦΝΙ, ώστε να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών και  των διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς όσον αφορά στο φάρμακο και να συνδράμουμε στο έργο του Υπουργείου για την διασφάλιση της ποιότητας στην φαρμακευτική φροντίδα. Στόχος όλων μας είναι η ασφαλής και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασθενών καθώς και η ορθολογική διαχείριση του φαρμάκου με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων για την υγεία.

Σημαντικοί πυλώνες προς αυτήν την κατεύθυνση είναι:

  • Η ενίσχυση των προϋπολογισμών των Νοσοκομείων με βάση την καταγραφή και αξιολόγηση των πραγματικών δεδομένων.
  • Η χρήση των εργαλείων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την διασύνδεση των δομών και την απλούστευση των διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
  • Η ενίσχυση των υποστελεχωμένων Μονάδων Υγείας, η εξασφάλιση της διαρκούς και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών και η εγκαθίδρυση της ειδικότητας της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής

Κ. κ. Υπουργοί, οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί ως ειδικοί επιστήμονες σε θέματα που αφορούν το φάρμακο, αν και λίγοι αριθμητικά σε σχέση με τους υπόλοιπους λειτουργούς υγείας  του Ε.Σ.Υ., έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και τη διάθεση να συμβάλουμε στην αναβάθμιση των υφιστάμενων συνθηκών σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Παράλληλα  η ΠΕΦΝΙ  απέστειλε και μία δεύτερη επιστολή με θέμα «Χορήγηση φαρμάκων του νόμου 3816/2010 σε εξωτερικούς ασθενείς από τα νοσοκομειακά φαρμακεία» στην οποία περιγράφει τη διαδικασία χορήγησης από τα νοσοκομειακά φαρμακεία των φαρμάκων υψηλού κόστους σε εξωτερικούς ασθενείς, στο πλαίσιο λειτουργίας του απογευματινού φαρμακείου με ραντεβού, δυνατότητα που αν και έχει θεσμοθετηθεί με το ν. 4052 από το 2012 δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα.

Όπως τονίζεται στην επιστολή «τα νοσοκομειακά φαρμακεία διασφαλίζουν τη νομιμότητα στη διακίνηση και την ορθή χρήση των φαρμάκων αυτών ενώ  τηρείται και μητρώο νοσημάτων και ασθενών (registries)».

Επισημαίνεται όμως ότι «τα τελευταία χρόνια τα νοσοκομειακά φαρμακεία αδυνατούν να εξυπηρετήσουν όπως θα έπρεπε, καθώς υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στους προϋπολογισμούς».

Όπως τόνισε η πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ κ. Δέσποινα Μακριδάκη , «για την εξασφάλιση και τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ασθενών στην φαρμακευτική αγωγή αλλά και την ορθολογική χρήση των αναγκαίων πόρων, είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων που εμπλέκονται στη διακίνηση του φαρμάκου αλλά και η συνεχής επικοινωνία με τους συλλόγους ασθενών.

Το Νοσοκομειακό Φαρμακείο έχει την υποδομή και την τεχνογνωσία ώστε να αποτελέσει Κέντρο Αναφοράς για την καταγραφή  του κόστους και της αποτελεσματικότητας των θεραπειών, τη καταγραφή  παρενεργειών, την πληροφόρηση και εκπαίδευση ασθενών, αλλά και την τήρηση μητρώου νοσημάτων και ασθενών με προφανή τα οφέλη για τους ασθενείς και την πολιτεία».