ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Αυτή είναι η πρόταση της ΟΣΦΕ για τη διακίνηση των ΦΥΚ

Αυτή είναι η πρόταση της ΟΣΦΕ για τη διακίνηση των ΦΥΚ

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Σε δύο βασικούς άξονες στήριξε την πρόταση που κατέθεσε η Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος για τη διάθεση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ή Φαρμάκων Ειδικού Χειρισμού, όπως η ίδια τα αποκαλεί) προς τους φορείς που εμπλέκονται στο ζήτημα, πρόταση ωστόσο που, όπως φάνηκε από την ανακοίνωση της σύμβασης που τελικά υπογράφηκε μεταξύ Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και ΕΟΠΥΥ, δεν εισακούστηκε.

Η ΟΣΦΕ θεωρεί ότι με την πρότασή της καλύπτει δύο σοβαρά θέματα προκειμένου το όλο εγχείρημα να είναι επιτυχημένο. Το πρώτο έχει να κάνει με την ευκολία του ασθενή να εξυπηρετηθεί και το δεύτερο με την διασφάλιση ότι θα εκμηδενιστεί η πιθανότητα να υπάρχουν παράλληλες εξαγωγές από τις φαρμακαποθήκες που είναι και ο μεγάλος φόβος για όλους τους εμπλεκόμενους και ειδικά για τις φαρμακευτικές εταιρείες. «Κλειδί» της πρότασης το ότι το φάρμακο μένει στην ιδιοκτησία της εταιρείας έως τη στιγμή που θα φτάσει στα χέρια του ασθενή.

Το DailyPharmaNews δημοσιεύει σήμερα την πρόταση της ΟΣΦΕ για το μοντέλο διανομής των φαρμάκων ειδικού χειρισμού, το οποίο, όπως σημειώνει στη σχετική επιστολή γνωστοποίησής του κατά τη διάρκεια των επαφών που προϋπήρξαν πριν έρθει η υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας, «δεν αποτελεί οριστική ή καταληκτική πρόταση, αλλά αποσκοπεί στο να αποτελέσει τη βάση για μια παραγωγική συζήτηση».

Το προτεινόμενο μοντέλο της ΟΣΦΕ περιλαμβάνει συνολικά 11 στάδια:

 1. Ο συνταγογράφος ιατρός συμπληρώνει τη συνταγή μέσω του συστήματος της ΗΔΙΚΑ και παραδίδει τη συνταγή στον ασθενή.
 2. Ο ασθενής προσέρχεται στο φαρμακείο της επιλογής του και προσκομίζει τη συνταγή για εκτέλεση.
 3. Το φαρμακείο καταχωρεί την παραλαβή της συνταγής στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ και ταυτόχρονα αιτείται το φάρμακο.
 4. Η ΗΔΙΚΑ παραλαμβάνει το αίτημα για παραγγελία φαρμάκου από το φαρμακείο και αποστέλλει τα στοιχεία του φαρμακείου, μαζί με την ποσότητα του απαιτούμενου φαρμάκου στη φαρμακευτική εταιρεία.
 5. Η φαρμακευτική εταιρεία επιλέγει τη φαρμακαποθήκη με βάση την περιοχή ή και το απόθεμα, στην οποία και αποστέλλει εντολή παράδοσης του συνταγογραφημένου φαρμάκου στο φαρμακείο που το αιτήθηκε.
 6. Η φαρμακαποθήκη αποστέλλει το φάρμακο.
 7. Το φαρμακείο εκτελεί τη συνταγή και παραδίδει το φάρμακο μαζί με την αποπροσωποποιημένη πληροφόρηση στον ασθενή.
 8. Η ΗΔΙΚΑ ενημερώνει τον ΕΟΠΥΥ ότι η συνταγή εκτελέστηκε.
 9. Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τη φαρμακευτική εταιρεία.
 10. Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει το φαρμακείο.
 11. Η φαρμακευτική εταιρεία αποζημιώνει τη φαρμακαποθήκη.

 

Διάγραμμα ροής

 

 

 

 

 

Βασική στόχευση ενός νέου μοντέλου διανομής των φαρμάκων ειδικού χειρισμού

 

Η βασική στόχευση θα πρέπει να είναι η υιοθέτηση ενός νέου τρόπου διανομής των φαρμάκων ειδικού χειρισμού που θα ικανοποιεί τις ανάγκες και θα πληροί τις προϋποθέσεις του συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών, με ιδιαίτερη έμφαση αυτές των ασθενών. Το νέο αυτό μοντέλο θα πρέπει να δίνει λύσεις στο κεντρικό πρόβλημα που εμφανίζει το ισχύων μοντέλο (ταλαιπωρία ασθενών) και το προηγούμενο μοντέλο διανομής (παράλληλο εμπόριο).


Γιατί μπορεί να στεφθεί από επιτυχία το προτεινόμενο μοντέλο διανομής φαρμάκων ειδικού χειρισμού

 

Το προτεινόμενο μοντέλο, εκτιμούμε πως μπορεί να στεφθεί από επιτυχία γιατί:

 

Α) Δίνει λύσεις στα κεντρικά προβλήματα του ισχύοντος και του προηγούμενου μοντέλου

 • Καθιστά την πρόσβαση του ασθενή στο φάρμακο εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική σε συνθήκες σεβασμού της αξιοπρέπειας του και της μάχης που δίνει έναντι της ασθένειας του.
 • Καθιστά την πιθανότητα παράλληλου εμπορίου αμελητέα εάν όχι μηδενική καθώς η ιδιοκτησία του προϊόντος δεν περιέρχεται στις δομές της παραδοσιακής αλυσίδας διανομής και ειδικότερα στις φαρμακαποθήκες και στα φαρμακεία αλλά παραμένει στα χέρια της φαρμακευτικής εταιρείας έως την στιγμή που το φάρμακο θα φτάσει στα χέρια του ασθενή.

 

Β) Ικανοποιεί σε σημαντικό βαθμό τις ανάγκες και τις προϋποθέσεις του συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών και πιο συγκεκριμένα: 

 1. Ασθενών
 2. Πολιτείας
 3. Φαρμακοβιομηχανίας
 4. Φαρμακείων κοινότητας
 5. Φαρμακαποθηκών
 6. Ασφαλιστικού φορέα

 

 Οι ασθενείς, αποκτούν τη μέγιστη ωφέλεια καθώς:

 • Προμηθεύονται το φάρμακο τους από το φαρμακείο τις εκλογής τους.
 • Λαμβάνουν πληροφόρησή και εκπαίδευση σχετική με το φάρμακο τους.
 • Συνοδεύονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους από έναν επιστήμονα υγείας στον οποίο έχουν εύκολη πρόσβαση, με δυνατότητα απόκρισης στα ερωτήματα ή προβλήματα που πιθανά να γεννιούνται και με δυνατότητα βελτιστοποίησης της θεραπείας τους στα σκέλη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας.
 • Παραλαμβάνουν το φάρμακο στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και υπό τις βέλτιστες συνθήκες, καθώς οι φαρμακαποθήκες μπορούν να εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό των φαρμακείων σε εξαιρετικά μικρούς χρόνους, πληρώντας τις προϋποθέσεις κατά το GDP.
 • Αποστηγματοποιούνται μιας και η προμήθεια αυτών των σκευασμάτων γίνεται όπως ακριβώς και για όλες τις άλλες ασθένειες.

 

Η Πολιτεία εκπληρώνει την υπόσχεσή της για την εξαφάνιση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων.

Ο ασφαλιστικός φορέας επιτυγχάνει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων του καθώς και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους ασφαλισμένους του σε όλη την επικράτεια.

Τα φαρμακεία αποκτούν την δυνατότητα να διανέμουν ένα σημαντικό τμήμα της θεραπευτικής ύλης και να διευρύνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς τους.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το προτεινόμενο μοντέλο δεν είναι καρπός πρωτότυπης σκέψης, δανείζεται στοιχεία από το ήδη υπάρχον της Ιρλανδίας και τα προσαρμόζει στις ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Μάλιστα εκεί τα φαρμακεία της κοινότητας αποζημιώνονται ανά ασθενή και κατά μήνα ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνταγών με Φάρμακα Ειδικού Χειρισμού που ο ασθενής παρουσιάζει μέσα στις 30 μέρες. Κατά αυτόν τον τρόπο η δαπάνη αυτή δεν συνυπολογίζεται σε αυτή των φαρμάκων καθώς συνιστά υπηρεσία. Επίσης η μη ιδιοκτησία του προϊόντος αίρει οικονομικές δυσκολίες στην προμήθεια των φαρμάκων από τις φαρμακαποθήκες καθώς δεν απαιτείται η καταβολή οικονομικού αντιτίμου σε αυτές από τα φαρμακεία. Δεδομένου ότι τα ΦΕΧ είναι κατά κανόνα υψηλού κόστους, κατά αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται επίσης ότι οποιοδήποτε φαρμακείο σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας και ανεξάρτητα από τις οικονομικές του δυνατότητες μπορεί να εξυπηρετήσει τους ασθενείς του.

Οι φαρμακαποθήκες ικανοποιούνται καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να παρέχουν πληρέστερες υπηρεσίες προς τα φαρμακεία πελάτες τους.

Η αποζημίωσή των φαρμακαποθηκών θα γίνεται στη βάση της παρεχόμενης υπηρεσίας και δε συναρτάται καθόλου με την τιμή του σκευάσματος, δεδομένου ότι η ιδιοκτησία του φαρμάκου παραμένει στην φαρμακευτική εταιρεία.

Εκτιμούμε πως η φαρμακοβιομηχανία ικανοποιεί τις δύο βασικές της προϋποθέσεις που είναι:

 • Η διαμόρφωση ενός μοντέλου διανομής που θα εξασφαλίζει τους βέλτιστους κανόνες ποιότητας διακίνησης των φαρμάκων της.
 • Η παρεμπόδιση της εισόδου των προϊόντων της στο παράλληλο εμπόριο καθώς διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο για το προϊόν της σε όλη του τη διαδρομή του μέχρι τον ασφαλισμένο.

Ταυτόχρονα δημιουργούνται οι συνθήκες ώστε οι φαρμακευτικές εταιρείες να αποκτήσουν πολυάριθμους επιστημονικούς συνεργάτες, τους φαρμακοποιούς, σε συνεργασία με τους οποίους θα μπορέσουν να επιλύσουν προβλήματα συμμόρφωσης, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας που προκύπτουν από την χρήση των φαρμάκων τους.