ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σημαντικό όφελος επιβίωσης από θεραπεία πρώτης γραμμής για τον προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

Σημαντικό όφελος επιβίωσης από θεραπεία πρώτης γραμμής για τον προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα

Μελέτη Φάσης 3 του cemiplimab ως μονοθεραπεία πρώτης γραμμής για τον προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα διακόπηκε πρόωρα λόγω της ιδιαίτερα σημαντικής βελτίωσης στη συνολική επιβίωση.

             

Πιο συγκεκριμένα, η Sanofi και η Regeneron Pharmaceuticals, Inc. ανακοίνωσαν ότι επετεύχθη το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της συνολικής επιβίωσης (OS) σε μία μελέτη Φάσης 3, που συγκρίνει τον αναστολέα της πρωτεΐνης προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου-1 (PD-1) cemiplimab με διπλέτα χημειοθεραπείας με πλατίνα σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) με θετική έκφραση του PD-L1 σε ≥50% των καρκινικών κυττάρων, ως πρώτης γραμμής θεραπεία. Με βάση τη σύσταση της ανεξάρτητης Επιτροπής Παρακολούθησης Δεδομένων για την πρόωρη διακοπή της μελέτης, η μελέτη θα τροποποιηθεί ώστε όλοι οι ασθενείς να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν cemiplimab για τη συγκεκριμένη ερευνητική χρήση.

 

Τα δεδομένα θα αποτελέσουν τη βάση για την κατάθεση εγκριτικών φακέλων στις ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020.

 

«Καθώς αποτελεί πρόκληση για τις ανοσοθεραπείες να καταδείξουν όφελος επιβίωσης στην πρώτη γραμμή θεραπείας του μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, η εγκεκριμένη από τον FDA αντι-PD-1 μονοθεραπεία, άλλαξε τα θεραπευτικά αναμενόμενα» δήλωσε ο George D. Yancopoulos, M.D., Ph.D., Co-Founder, President and Chief Scientific Officer της Regeneron. «Είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης που δείχνουν ότι το cemiplimab προσφέρει όφελος επιβίωσης στους συγκεκριμένους ασθενείς και ελπίζουμε ότι μπορεί να αποτελέσει μια πιθανή εναλλακτική θεραπευτική επιλογή για τους θεράποντες ιατρούς και ασθενείς».

 

Μία καθορισμένη από το πρωτόκολλο ενδιάμεση ανάλυση, η οποία διεξήχθη από την ανεξάρτητη Επιτροπή Παρακολούθησης Δεδομένων, έδειξε ότι οι ασθενείς που έλαβαν μονοθεραπεία με cemiplimab παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική αύξηση της συνολικής επιβίωσης (OS). Το cemiplimab μείωσε τον κίνδυνο του θανάτου κατά 32,4%, σε σύγκριση με τη διπλέτα χημειοθεραπείας με πλατίνα, παρότι το ένα τρίτο των ασθενών εντάχθηκε στη μελέτη τους τελευταίους έξι μήνες και όλοι οι ασθενείς που λάμβαναν χημειοθεραπεία είχαν τη δυνατότητα να μεταβούν σε θεραπεία με cemiplimab εάν εμφάνιζαν εξέλιξη της νόσου. Δεν παρατηρήθηκε κανένα νέο συμβάν ασφάλειας για το cemiplimab. Αναλυτικά δεδομένα από τη μελέτη θα παρουσιαστούν σε μελλοντικό ιατρικό συνέδριο.

 

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου λόγω καρκίνου παγκοσμίως. Το 2020, πάνω από 2,2 εκατομμύρια νέα περιστατικά αναμένεται να διαγνωστούν παγκοσμίως, με 228.800 νεοδιαγνωσθέντα περιστατικά να εντοπίζονται μόνο στις ΗΠΑ. Περίπου το 85% του συνόλου των τύπων καρκίνου του πνεύμονα αντιστοιχεί σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC), ενώ υπολογίζεται ότι περίπου το 25% έως 30% των περιστατικών αναμένεται να παρουσιάζουν θετική έκφραση του PD-L1 σε ≥50% των καρκινικών κυττάρων. Ενώ οι ανοσοθεραπείες έχουν μετασχηματίσει τη θεραπεία του προχωρημένου μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC) τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να υφίσταται ανεκπλήρωτη ανάγκη για τη βελτιστοποίηση της αναγνώρισης και της αντιμετώπισης των ασθενών με υψηλή έκφραση του PD-L1.

 

Το cemiplimab αναπτύσσεται και διατίθεται εμπορικά από κοινού από τις Regeneron και Sanofi στο πλαίσιο μιας συμφωνίας παγκόσμιας συνεργασίας.

 

Η χρήση του cemiplimab για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του προχωρημένου μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC) είναι υπό έρευνα και δεν έχει αξιολογηθεί πλήρως από καμία ρυθμιστική αρχή.