ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μελέτη θεραπείας στο προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος

Μελέτη θεραπείας στο προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος

Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του cemiplimab στο προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος που παρουσιάστηκαν στο φετινό διαδικτυακό συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) δείχνουν διαρκείς ανταποκρίσεις που ενισχύονται με την πάροδο του χρόνου.

 

Ειδικότερα, νέα περισσότερο μακροπρόθεσμα δεδομένα ανακοινώθηκαν σήμερα για τον αναστολέα της πρωτεΐνης  προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου PD-1, cemiplimab, από μία πιλοτική μελέτη Φάσης 2 στο προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, τον πιο θανατηφόρο μη μελανωματικό καρκίνο του δέρματος.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν μεγαλύτερης διάρκειας και υψηλότερα ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης (CR) από εκείνα που έχουν αναφερθεί στο παρελθόν.

Επιπλέον, τα δεδομένα ανήκουν στο μεγαλύτερο και πιο ώριμο σύνολο προοπτικών κλινικών δεδομένων σε ασθενείς με μεταστατικό πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος (mCSCC) ή τοπικά προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος (laCSCC), οι οποίοι δεν είναι υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία, που έχουν στόχο την ίαση. 

 

Με παρακολούθηση διάρκειας έως και τριών ετών, αποτελέσματα από την πιλοτική μελέτη Φάσης 2 έδειξαν ότι το 46% των ασθενών (95% CI: 39%-53%) εμφάνισε συρρίκνωση του όγκου μετά τη λήψη θεραπείας με cemiplimab, με διάμεσο χρόνο έως την ανταπόκριση 2 μήνες (ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 2-4 μήνες).

Επιπλέον, περισσότεροι ασθενείς (16%) είδαν τον όγκο τους να εξαφανίζεται εντελώς με την πάροδο του χρόνου σε σύγκριση με προηγούμενες αναλύσεις. Μεταξύ των ασθενών με μεταστατική νόσο, οι οποίοι είχαν και το πιο μακροχρόνιο διάστημα παρακολούθησης στη μελέτη (Ομάδα 1 στον πίνακα παρακάτω), το 20% αυτών έχει πλέον πετύχει πλήρη ανταπόκριση (CR), σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 7% που καταγράφηκε στην πρωταρχική ανάλυση του 2017. Στους ασθενείς που πέτυχαν πλήρη ανταπόκριση σε οποιαδήποτε ομάδα, ο διάμεσος χρόνος έως την πλήρη ανταπόκριση ήταν 11 μήνες (ενδοτεταρτημοριακό εύρος: 7-15 μήνες). Η διάμεση συνολική επιβίωση και η διάμεση διάρκεια ανταπόκρισης δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη για καμία από τις ομάδες θεραπείας.

 

Δεν αναγνωρίστηκαν νέα ευρήματα ασφάλειας. Οι πιο συχνές σχετιζόμενες με τη θεραπεία ανεπιθύμητες ενέργειες (AEs) ήταν κόπωση (35%), διάρροια (28%) και ναυτία (24%). Οι πιο συχνές σχετιζόμενες με τη θεραπεία ανεπιθύμητες ενέργειες βαθμού 3 ή υψηλότερου ήταν πνευμονίτιδα (3%), αυτοάνοση ηπατίτιδα (2%), αναιμία, κολίτιδα και διάρροια (καθεμία 1%). Δεν αναφέρθηκαν νέες ανεπιθύμητες ενέργειες που οδηγούν σε θάνατο σε σύγκριση με προηγούμενες αναφορές.

 

Πέρα από τα επικαιροποιημένα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά μια ξεχωριστή ανάλυση post-hoc των εκβάσεων της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής (HRQL) από τη μελέτη Φάσης 2.
Η μεγάλη πλειονότητα (83%) των ασθενών ανέφερε βελτιωμένη ή σταθερή συνολική σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (HRQL) και το 43% των ασθενών εμφάνισε μια κλινικά σημαντική μείωση του πόνου σε διάστημα 4 μηνών θεραπείας. Η ανάλυση βασίστηκε στις απαντήσεις των ασθενών στο ειδικά σχεδιασμένο για τον καρκίνο Ερωτηματολόγιο 30 ερωτήσεων για την σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (QLQ-C30) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Έρευνα και τη Θεραπεία του Καρκίνου.

 

Στην ανοιχτή, μονού σκέλους, διεθνή, πιλοτική κλινική μελέτη φάσης 2 (Μελέτη 1540) εντάχθηκαν 193 ασθενείς με τοπικά προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος ή μεταστατικό πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος, οι οποίοι δεν ήταν υποψήφιοι για χειρουργική επέμβαση ή ακτινοθεραπεία, που έχουν στόχο την ίαση. Η αρχική πρωτογενής ανάλυση της μελέτης, σε συνδυασμό με αποτελέσματα από μία μελέτη Φάσης 1 (Μελέτη 1423), αποτέλεσε τη βάση για την έγκριση του cemiplimab από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ στα τέλη του 2018. Αυτές οι δύο μελέτες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο και πιο ώριμο σύνολο προοπτικών κλινικών δεδομένων στο προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος.

 

Το cemiplimab -ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που στοχεύει τον υποδοχέα ανοσολογικών σημείων ελέγχου της πρωτεΐνης προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (PD-1) στην επιφάνεια των T-κυττάρων- αναπτύσσεται από κοινού από τη Sanofi και τη Regeneron στο πλαίσιο μιας συμφωνίας παγκόσμιας συνεργασίας.

 

Το πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος

 

Αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή μορφή καρκίνου του δέρματος παγκοσμίως, καθώς αντιστοιχεί σε σχεδόν 20% όλων των τύπων καρκίνου του δέρματος, ενώ ο αριθμός των νεοδιαγνωσθέντων περιστατικών αναμένεται ότι θα αυξηθεί σημαντικά σε πολλές χώρες. Μολονότι η πρόγνωση για τους ασθενείς με πλακώδες καρκίνωμα του δέρματος είναι καλή εφόσον διαγνωστεί σε πρώιμο στάδιο, ο καρκίνος ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά σε προχωρημένα στάδια και οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν μειωμένη ποιότητα ζωής λόγω των επιπτώσεων της εξέλιξης της νόσου. Παρόλο που οι εκτιμήσεις ποικίλλουν, πηγές καταδεικνύουν ότι 7.000 ασθενείς χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στις ΗΠΑ εξαιτίας του προχωρημένου πλακώδους καρκινώματος του δέρματος, αριθμός παρόμοιος με των ατόμων που καταλήγουν λόγω μελανώματος.