ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Χρήσιμο «βοήθημα» από τον ΠΦΣ για αποφυγή λαθών στις υποβολές συνταγών φαρμάκων

Χρήσιμο «βοήθημα» από τον ΠΦΣ για αποφυγή λαθών στις υποβολές συνταγών φαρμάκων

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Ο «καυτός» Αύγουστος με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την πρώτη πληρωμή των φαρμακοποιών της προκαταβολής του 95% για τα φάρμακα που πωλήθηκαν τον Ιούνιο από τα φαρμακεία όλης της χώρας με το νέο σύστημα του τακτικού ελέγχου των συνταγών οδήγησε τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, ενόψει των επόμενων υποβολών των συνταγών, να προχωρήσει σε μία ενημέρωση των φαρμακοποιών για τα κύρια λάθη που έγιναν σύμφωνα με την ΚΜΕΣ κατά την υποβολή του Ιουνίου προκειμένου να μην επαναληφθούν.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αναφερόμενος στα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι την Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου (ημέρα της ανακοίνωσης) σημειώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου υποβολής συνταγών μηνός Ιουνίου βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε η εξόφληση όλων των φαρμακείων, εκτός από ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται μια διαδικασία εκ μέρους των φαρμακοποιών, οι οποίοι ενημερώνονται σχετικά από την ΚΜΕΣ (σ.σ. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών του ΕΟΠΥΥ)».

Από την ενημέρωση που δίνει ο ΠΦΣ προκύπτει ότι το 92% των υποβολών των συνταγών εξοφλήθηκε στις 10 Αυγούστου. Παρόλα αυτά ο έλεγχος μηνός Ιουνίου, όπως αναφέρει παρουσίασε σοβαρότατα προβλήματα καθόσον η διαδικασία ήταν πρωτόγνωρη για όλους και έγινε μέσα στον μήνα Αύγουστο όπου οι περισσότερες υπηρεσίες αλλά και οι δύο εταιρείες πληροφοριακών συστημάτων που εμπλέκονται στις διαδικασίες, Unisystems & Intrasoft, υπολειτουργούσαν λόγω των καλοκαιρινών αδειών.

Ταυτόχρονα, παρουσιάστηκε πρόβλημα κατά την άντληση των ασφαλιστικών ενημεροτήτων και ενώ ο φαρμακοποιός μπορούσε να την αντλήσει κανονικά, η αυτόματη άντληση από την διασύνδεση ΕΦΚΑ – ΕΟΠΥΥ δεν ήταν δυνατή. Μετά από εμπεριστατωμένο έλεγχο στα τέλη Αυγούστου και κατόπιν έντονης διαμαρτυρίας του ΠΦΣ καθώς το ίδιο πρόβλημα παρουσιάστηκε για έναν αριθμό φαρμακείων και για τις συνταγές μηνός Ιουλίου, τελικά αυτό επιλύθηκε.

Ωστόσο, για τον ΠΦΣ, «παρόλο που σίγουρα υπήρχαν περιπτώσεις που λόγω αστοχιών του συστήματος του ΕΟΠΥΥ δεν προχωρούσε η διαδικασία πληρωμής φαρμακείων, η πλειοψηφία των περιπτώσεων καθυστέρησης των πληρωμών τους, ήταν από λάθη των ιδίων των φαρμακείων. Το σύστημα ελέγχου συνταγών είναι αυτοματοποιημένο και η πλειοψηφία των υποβολών ελέγχεται αυτόματα ώστε στην περίπτωση που ο έλεγχος αυτός διαπιστώνει σφάλμα, τότε η υποβολή προχωρά σε έλεγχο από φυσικό πρόσωπο».

Κι εκεί ακριβώς έρχεται η βοήθεια προς τους φαρμακοποιούς με την παράθεση των κύριων λαθών που βρέθηκαν από την ΚΜΕΣ κατά την υποβολή του Ιουνίου προκειμένου να μην επαναληφθούν.

Αυτά αφορούν στα εξής:

 

 1. Έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών για τα φάρμακα, τα εμβόλια κλπ. αντί για τιμολόγιο πώλησης.
 2. Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων αντί τιμολογίων πώλησης.
 3. Έκδοση πιστωτικών τιμολογίων με ποσά μεγαλύτερα από το τιμολόγιο πώλησης.
 4. Έκδοση λανθασμένου τιμολογίου πώλησης και ακύρωσή του με πιστωτικό τιμολόγιο, τα οποία δεν στάλθηκαν στην ΚΜΕΣ ενώ δηλώθηκαν ως πλήθος τιμολογίων στη ΣΣΥ.
 5. Αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου συνταγών που από λάθος απεστάλη για συνταγές Ιουλίου, ενώ το φυσικό αρχείο συνταγών που απεστάλη και τα ποσά που δηλώθηκαν αφορούσαν τον μήνα Ιούνιο.
 6. Αποστολή μέρους του ηλεκτρονικού αρχείου συνταγών με αποτέλεσμα να μην συμφωνούν με τον αριθμό των συνταγών του φυσικού αρχείου.
 7. Πλήρη ασυμφωνία Του ΣΣΥ (ποσά τιμολογίων, αριθμός τιμολογίων κλπ )με αυτά που υπάρχουν στο φυσικό αρχείο.
 8. Δεν ολοκληρώθηκε η οριστικοποίηση της υποβολής και δεν εκδόθηκε ΣΣΥ.
 9. Αναντιστοιχία του αριθμού των τιμολογίων που δηλώθηκε με τον αριθμό των τιμολόγιων του φυσικού αρχείου που απεστάλη. Εφόσον τα ποσά των τιμολογίων συμφωνούν με το αιτούμενο ποσό, η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής ολοκληρώνεται.
 10. Ασυμφωνία ποσού που αιτείται το φαρμακείο, σε σχέση με το ποσό που υπολογίζει η ΚΜΕΣ μετά από άντληση από την ΗΔΙΚΑ και άθροιση των συνταγών που στάλθηκαν ως αριθμοί μέσα από τα προγράμματα.
 11. Μεγάλος αριθμός φαρμακείων που δεν διαθέτουν μηχανογραφικό πρόγραμμα, δεν απέστειλαν ηλεκτρονικά τους μοναδικούς αριθμούς των εκτελεσμένων συνταγών. Για τις περιπτώσεις αυτές το φυσικό αρχείο των συνταγών δεν δύναται να ελεγχθεί.
 12. Λανθασμένα τιμολόγια, όπως λανθασμένη σειρά τιμολογίου, λανθασμένη αναγραφή αριθμού τιμολογίου (πχ όταν μπαίνει επιπλέον μια τελεία, το σύστημα βγάζει αυτόματα απέξω την υποβολή για έλεγχο από φυσικό πρόσωπο)
 13. Φαρμακεία που το σύστημα δεν αναγνωρίζει τη σύμβαση τους γιατί δεν υπάρχει.
 14. Φαρμακεία που είχαν τροποποίηση της σύμβασής τους εντός του μήνα υποβολής και κατέθεσαν λανθασμένα τιμολόγια.

 

Εκτός πάντως από τις παραπάνω περιπτώσεις λαθών ο ΠΦΣ επισημαίνει ακόμη:

Περιπτώσεις φαρμακοποιών «που κοστολογούν χειρόγραφα τις συνταγές χρησιμοποιώντας τιμοκατάλογο και αριθμομηχανή και εκδίδουν χειρόγραφη συγκεντρωτική κατάσταση (!) και φυσικά ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να προχωρήσει στην εξόφληση τους».

Περιπτώσεις που αφορούν το σοβαρότατο, όπως το χαρακτηρίζει, πρόβλημα των μερικών εκτελέσεων που οφειλόταν στη λάθος αρίθμηση από συγκεκριμένο μηχανογραφικό πρόγραμμα και το οποίο επιλύθηκε μεν αλλά οδήγησε σε καθυστέρηση  της εκκαθάρισης & πληρωμής της προκαταβολής του 95% σε μεγάλο αριθμό συνεργαζόμενων με τα προγράμματα φαρμακείων.  Υπήρχαν προγράμματα που έδιναν τη δυνατότητα προχορήγησης φαρμάκων και προεκτελέσεων τρίμηνων και εξάμηνων συνταγών, ενσωματώνοντας αυτές στο σύστημα συνταγών του ΕΟΠΥΥ και εκδίδοντας τιμολόγια για αυτά, με αποτέλεσμα τα ποσά που αιτούνταν να διαφέρουν από τις πραγματικές συνταγές που είχαν εκτελεστεί μέσω της ΗΔΙΚΑ.

Επίσης, σημειώνει ο ΠΦΣ, «υπήρχαν φαρμακεία για τα οποία το ποσό που πρόκυπτε από την άντληση των μοναδικών αριθμών των συνταγών που αποστείλαμε μέσω της ΗΔΙΚΑ διέφερε από το ποσό που πρόκυπτε από το μηχανογραφικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, υπήρχαν μηχανογραφικά προγράμματα που δεν αντλούσαν το ποσό της εκτελεσμένης συνταγής από την ΗΔΙΚΑ αλλά το ποσό της συνταγής υπολογίζεται μέσω δικού τους συστήματος. Οι διαφορές τιμών που παρατηρήθηκαν οφείλονται στο γεγονός ότι ορισμένα προγράμματα δεν ενημερώνονταν άμεσα για τις αλλαγές τιμών της ΗΔΙΚΑ  ενώ υπήρξε και αργοπορία στην ενεργοποίηση της αναβάθμισης στο μηχανογραφικό του σύστημα από τα φαρμακεία, με αποτέλεσμα άλλο να είναι το ποσό της συνταγής που υπολογίζει η ΗΔΙΚΑ και άλλο το ποσό που υπολογίζεται  μέσω του προγράμματος.

Για τα φαρμακεία που είναι αδύνατη η εξόφληση χωρίς την αποστολή νέων τιμολογίων, (απαιτείται άνοιγμα της υποβολής και νέα οριστικοποίηση λόγω  πολλαπλών λαθών),  η ΚΜΕΣ έχει ξεκινήσει επικοινωνία μαζί τους ώστε να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία εκκαθάρισης και εξόφλησης τους και αφορά 115 περίπου υποβολές σε σύνολο περίπου 30.000, με σύνθετα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται».

Αυτή τη στιγμή πάντως φαίνεται ότι τα πράγματα ήδη πάνε καλύτερα καθώς σύμφωνα με τον ΠΦΣ, «η εκκαθάριση και πληρωμή της προκαταβολής του 95% μηνός Ιουλίου ολοκληρώνεται σαφώς με καλύτερους ρυθμούς και με ελαχιστοποίηση των προβλημάτων. 

Επειδή τα μεγαλύτερα προβλήματα παρουσιάζονται στην αναντιστοιχία του αιτούμενου ποσού των τιμολογίων σε σχέση με αυτά που πιστοποιεί η ΚΜΕΣ,  ο ΠΦΣ ζήτησε «η οριστικοποίηση των φαρμακείων μέσω των προγραμμάτων στην πύλη της  ΚΜΕΣ, να υλοποιείται μόνο όταν υπάρχει συμφωνία του αιτούμενο ποσού με αυτό που αντλεί η ΚΜΕΣ μέσω της ΗΔΙΚΑ. Με αυτό τον τρόπο θα εξαλειφθεί η πλειοψηφία των προβλημάτων  που παρατηρήθηκαν κατά τον έλεγχο για την πληρωμή της προκαταβολής του 95%».

Επιπλέον των παραπάνω ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενημερώνει τους φαρμακοποιούς ότι ήδη συγκροτείται ειδικό τμήμα που θα ασχολείται με τις υποβολές των συνταγών και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τον έλεγχο της υποβολής τους.