NEA

ΠΑΡΗΣΥΑ: Ο νόμος για την ανακουφιστική φροντίδα ιδιωτικοποιεί τις υπηρεσίες των ιατρείων πόνου και παρηγορικής φροντίδας

ΠΑΡΗΣΥΑ: Ο νόμος για την ανακουφιστική φροντίδα ιδιωτικοποιεί τις υπηρεσίες των ιατρείων πόνου και παρηγορικής φροντίδας

Ζητούμε διάλογο εκ νέου για να γίνουν διορθωτικές κινήσεις

της Τάνιας Η. Μαντουβάλου 

 

«Ο νόμος που πρόσφατα ψηφίστηκε για την ανακουφιστική φροντίδα, δεν ενσωματώνει την παροχή υπηρεσιών παρηγορικής φροντίδας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως σε όλα τα ευνομούμενα κράτη της Ευρώπης, όπου η παροχή αυτών των υπηρεσιών είναι ενταγμένη στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Δυστυχώς με αυτό τον νόμο, στην Ελλάδα δημιουργείται ένα σύστημα βασισμένο σε ιδιωτικούς φορείς, κερδοσκοπικούς ή μη», δηλώνει στο DailyPharmaNews η ομ. καθηγήτρια Αναισθησιολογίας Θεραπείας Πόνου ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗΣΥΑ) Ιωάννα Σιαφάκα. Οι ασθενείς που χρήζουν παρηγορικής φροντίδας, δεν είναι ασθενείς δεύτερης κατηγορίας και δεν αποτελεί πολυτέλεια το δικαίωμά τους να λαμβάνουν υπηρεσίες παρηγορικής φροντίδας εντός του δημόσιου συστήματος υγείας, αναφέρει η κ. Σιαφάκα, για να διευκρινίσει στη συνέχεια ότι ο νέος νόμος δημιουργεί ένα παράπλευρο σύστημα, το οποίο αποτελεί πιστή μεταφορά της αμφισβητούμενης μελέτης σκοπιμότητας της Εθνικής Επιτροπής για την ανάπτυξη και την υλοποίηση της στρατηγικής για την ανακουφιστική φροντίδα στην Ελλάδα, που είχε συσταθεί επί προηγούμενης κυβέρνησης, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σ. Νιάρχος.

 

Τέτοια λογική συναντάται σε χώρες με ανύπαρκτο δημόσιο σύστημα υγείας

«Η εν λόγω Επιτροπή, αυτοαναγόρευσε ως παρόχους εξειδικευμένης παρηγορικής φροντίδας συγκεκριμένους ιδιωτικούς φορείς και απέκλεισε από αυτήν την κατηγορία τα δημόσια Ιατρεία Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας καθώς επίσης και την Ελληνική Εταιρία Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας(ΠΑΡΗΣΥΑ), επισημαίνει η κ. Σιαφάκα, τονίζοντας παράλληλα ότι ο νόμος στοχεύει στη δημιουργία ενός κλειστού συστήματος παροχής παρηγορικής φροντίδας, που μακράν απέχει από τις υποχρεώσεις της Πολιτείας για τη δημιουργία ενός συστήματος που θα βασίζεται σε δημόσιες δομές, στις οποίες θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. «Σε κανένα άλλον τομέα της ιατρικής, δεν υπάρχει τέτοιο παράπλευρο σύστημα, όπως αυτό που τώρα επιδιώκεται να δημιουργηθεί. Τέτοια λογική συναντάται σε χώρες με ανύπαρκτο ή υποβαθμισμένο δημόσιο σύστημα υγείας και δεν δικαιολογείται για την Ελλάδα. Η ειδική αναφορά στο νόμο σε δωρεές, καταδεικνύει ότι το σύστημα που επιδιώκεται να δημιουργηθεί θα βασίζεται σε αυτές».

Θα πρέπει να απαλειφθεί, υπογραμμίζει η αντιπρόεδρος της ΠΑΡΗΣΥΑ η πρόβλεψη για τη δυνατότητα σε νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα να δραστηριοποιούνται στον πλέον ευαίσθητο τομέα της παρηγορικής φροντίδας. «Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα και ιδιωτικούς φορείς δεν θα πρέπει να αρκεί η πρόβλεψη στο καταστατικό τους «η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας αλλά η πρόβλεψη “παροχή”. Να μην αποτελεί μετά από λίγο καιρό πολυτέλεια, η θεραπεία για το χρόνιο πόνο υπηρεσιών “παρηγορικής ιατρικής ή ανακουφιστικής φροντίδας”. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο όρος ανακουφιστική φροντίδα δεν περικλείει το σύνολο των παροχών και κυρίως την ισχύουσα ιατρική προσέγγιση. Θα πρέπει να προστεθεί ο όρος Παρηγορική στον οποίο και αναφέρεται η διεθνής επιστημονική κοινότητα».

Από όλες τις διατάξεις του νόμου καθίσταται σαφές ότι συγκεκριμένες ιδιωτικές δομές θα καταστούν φορείς πιστοποίησης και εκπαίδευσης σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα άσκησης ιατρικής και θα διαμορφώνουν την πολιτική και τα πρωτόκολλα, ενώ αυτό αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και ενώ η ιατρική εκπαίδευση παρέχεται από τις Ιατρικές Σχολές, υπογραμμίζει η κ. Σιαφάκα για να εκφράσει στη συνέχεια την ελπίδα της ΠΑΡΗΣΥΑ, ο νέος υπουργός Υγείας που θα αναλάβει μετά τις εκλογές, να έχει διάθεση για πραγματική βελτίωση αυτών των υπηρεσιών και ευήκοα ώτα, ώστε να γίνει εκ νέου διάλογος προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε και να γίνουν οι όποιες διορθωτικές κινήσεις, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις. «Ευελπιστούμε ο υπουργός Υγείας που θα αναλάβει μετά τις εκλογές, να προσέλθει σε διάλογο μαζί μας με καλές προθέσεις και να ακούσει τις προτάσεις μας για τις δυνατότητες που υπάρχουν, έτσι ώστε να μην αποτελεί μετά από μερικά χρόνια πολυτέλεια, η θεραπεία για το χρόνιο πόνο και να έχουν όλοι οι πολίτες δωρεάν πρόσβαση».