NEA

Ξεκινά τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα το Hospital@Home

Ξεκινά τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα το Hospital@Home

Τι προβλέπει η ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες

 

Της Τάνιας Η. Μαντουβάλου

 

Σε εφαρμογή μπαίνει τις αμέσως επόμενες μέρες, ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα δημόσιας υγείας που έχουν γίνει ποτέ στη χώρα μας, το πρόγραμμα της Κατ' Οίκον Νοσηλείας, (KON) Hospital@Home, καθώς δύο μόλις 24ωρα πριν ανοίξουν οι κάλπες δημοσιεύθηκε την Παρασκευή η σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 3396) που φέρει τις υπογραφές του Υπουργού Υγείας, Θ. Πλεύρη, της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Μ. Γκάγκα και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του προγράμματος.

Το πρόγραμμα που υλοποιείται από τον Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) και θα επιχορηγηθεί με 14 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης έως το 2025, ξεκινά από το Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγιος Σάββας. 

.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η παρούσα απόφαση αφορά:

α) ασθενείς, παιδιά και ενήλικες, με διαφορετική υποκείμενη κύρια νόσο (χρόνια αναπνευστικά αποφρακτικά ή περιοριστικά νοσήματα, νευρολογικές παθήσεις ταχέως ή βραδέως εξελισσόμενες όπως νόσος κινητικού νευρώνα, μυασθένεια, κυστική ίνωση, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και άλλα χρόνια νοσήματα) ογκολογικούς ασθενείς που χρειάζονται εξειδικευμένη μακροχρόνια φροντίδα και

β) ογκολογικούς ασθενείς για την υπό προϋποθέσεις χορήγηση ογκολογικής θεραπείας κατ’ οίκον.

 

Κριτήρια ένταξης

Τα βασικά κριτήρια ένταξης ενός ασθενούς σε πρόγραμμα ΚΟΝ, βασίζονται κυρίως στην πολυπλοκότητα και την χρονιότητα της νόσου, καθώς και στην ανάγκη τεχνολογικής-εξειδικευμένης υποστήριξής του και όχι τόσο στη συγκεκριμένη διάγνωση της νόσου. Τα κριτήρια ένταξης διαφέρουν αναλόγως των χαρακτηριστικών των ασθενών. Η πορεία του ασθενούς, η συμμόρφωση και ανταπόκριση στην θεραπεία ορίζουν την ένταση και  την διάρκεια της φροντίδας σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ομάδας ΚΟΝ.

 

Για τους παιδιατρικούς ασθενείς

Η ανεπάρκεια ενός ή περισσότερων οργανικών συστημάτων, που χρειάζονται ποικίλου βαθμού και χρονικής διάρκειας υποστήριξη, όπως οξυγονοεξαρτώμενοι ασθενείς, ασθενείς με τραχειοστομία ή σε μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό, ασθενείς σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, ασθενείς σε παρεντερική διατροφή ή σε  παρατεταμένη ενδοφλέβια αγωγή ή σε περιτοναϊκή κάθαρση, καθώς και ασθενείς που χρειάζονται εντατική φυσικοθεραπεία ή κινητική αποκατάσταση λόγω της   ασθένειας ή μετά την έξοδό τους από την ΜΕΘ. 

 

Τα κριτήρια για τους ενήλικους χρονίως πάσχοντες ασθενείς είναι:

α) Ασθενείς με συνεχή ή περιοδική εφαρμογή αναπνευστήρα,

β) Ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια που χρειάζεται μηχανική υποστήριξη με μη μηχανική αναπνοή >16ωρες και σύνθετα προβλήματα υγείας,

γ) Ασθενείς μετά από νοσηλεία σε ΜΕΘ με εμμένουσα αναπνευστική δυσχέρεια,

δ) Ασθενείς με τραχειοστομία μόνιμη ή πρόσκαιρη με συνοδό. νοσηρότητα,

ε) Ασθενείς με διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο με εφαρμογή συσκευής υποστήριξης αναπνοής>16ώρες και σύνθετα προβλήματα υγείας (π.χ. παχυσαρκία-υποαερισμός-ΣΑΥΥ),

στ) Ασθενείς υπό χρόνια οξυγονοθεραπεία (ΧΟΘ) και συνοδό νοσηρότητα, ζ) Ασθενείς με διαταραχές σίτισης (Ρινογαστρικός καθετήρας - Γαστροστομία/Ειλεοστομία - Παρεντερική διατροφή) και συνοδό νοσηρότητα, η) Ασθενείς με ανάγκη για εντατική αναπνευστική ή κινητική φυσικοθεραπεία (π.χ. μετά σοβαρό τροχαίο ή εργατικό ή άλλο ατύχημα),

θ) Ασθενείς με νευρολογικά νοσήματα,

ι) Ογκολογικοί ασθενείς που χρήζουν νοσηλείας κατ’ οίκον ή μπορούν να λάβουν θεραπεία κατ’οίκον.

 

Για την χορήγηση ογκολογικής θεραπείας κατ’ οίκον. Αυτή αφορά ασθενείς οι οποίοι παρακολουθούνται σε ογκολογικές κλινικές ή άλλα οργανωμένα τμήματα νοσοκομείων, όπου λειτουργούν ογκολογικά συμβούλια και τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν την 24ωρη παρακολούθηση του ασθενή. Και για τους οποίους το Ογκολογικό Συμβούλιο ή και ο θεράπων ιατρός, Παθολόγος - Ογκολόγος, κρίνουν, με βάση τις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες, ότι οι ασθενείς μπορούν να λάβουν χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή/και βιολογικούς παράγοντες στο σπίτι αντί στο νοσοκομείο. Ειδικότερα για την χορήγηση ογκολογικής θεραπείας κατ’ οίκον, αυτή αφορά ασθενείς που θα έχουν λάβει πρώτους κύκλους χημειοθεραπείας εντός της νοσοκομειακής δομής (π.χ. Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας), καθώς και τους 3 πρώτους κύκλους της ανοσοθεραπείας ή του βιολογικού παράγοντα. Στόχος είναι η επίτευξη διασύνδεσης του ασθενούς με τις δομές του νοσοκομείου.

Κατάλληλο περιβάλλον στο σπίτι: Η καταλληλότητα ελέγχεται και πιστοποιείται από την ομάδα ΚΟΝ πριν την τελική επιλογή του ασθενή

 

Μεταφορά και εγκατάσταση από το Κέντρο Αναφοράς

ΚΟΝ στο σπίτι: Γίνεται από τους ιατρούς και νοσηλεύτριες

ΚΟΝ, με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ. Την πρώτη εβδομάδα γίνονται καθημερινές επισκέψεις για την διαπίστωση της καλής λειτουργίας/προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Στη συνέχεια η συχνότητα των επισκέψεων καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες. Οι ογκολογικοί ασθενείς δύναται  να εξαιρούνται της μεταφοράς με τη συνδρομή του ΕΚΑΒ και της παρακολούθησης κατά την πρώτη εβδομάδα της ΚΟΝ, με απόφαση του ιατρού ΚΟΝ.

Κέντρο Αναφοράς προγράμματος ΚΟΝ (Κατ' Οίκον Νοσηλείας) : Είναι η κλινική/ Τμήμα νοσοκομείου, που έχει οριστεί ως Κέντρο Αναφοράς και παρέχει νοσοκομειακή φροντίδα στο σπίτι, σε  ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί στην εν λόγω κλινική ή σε διασυνδεδεμένες με το κέντρο κλινικές. Επίσης, μπορεί να διασυνδέονται με την ΚΟΝ περισσότερες της μίας κλινικές στο ίδιο νοσοκομείο. Η ΥΠΕ έχει την ευθύνη του ορισμού και συντονισμού του συστήματος που περιλαμβάνει το Κέντρο Αναφοράς ΚΟΝ και τις διασυνδεόμενες Νοσοκομειακές Δομές. Οι ασθενείς που παρακολουθούνται στην ΚΟΝ μπορούν να επιστρέψουν στο Κέντρο Αναφοράς ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, σε διασυνδεδεμένη δομή, οποιαδήποτε ώρα, για να νοσηλευτούν, σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασής τους. Το Κέντρο Αναφοράς ΚΟΝ ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου και της ΥΠΕ, με σύμφωνη γνώμη του/των Διευθυντή/ών Κλινικής/Κέντρου Αναφοράς ΚΟΝ.

 

Στελέχωση ΚΟΝ:

Ιατρός ΚΟΝ: Στο Κέντρο Αναφοράς ΚΟΝ ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος ΚΟΝ από τον Διοικητή του Νοσοκομείου/Κέντρου Υγείας. Ο ιατρός ΚΟΝ ορίζεται με απόφαση του επιστημονικά υπεύθυνου ιατρού του προγράμματος ΚΟΝ και με την σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Τμήματος/κλινικής/Κέντρου  Αναφοράς ΚΟΝ. Νοσηλευτές/τριες ΚΟΝ: Οι νοσηλευτές/τριες ΚΟΝ ορίζονται με απόφαση της Προϊσταμένης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου και με την σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου ιατρού του προγράμματος ΚΟΝ και  αφού συμμετάσχει σε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Υπηρεσίες Νοσηλείας ΚΟΝ- Διεπιστημονική ομάδα ΚΟΝ: Οι υπηρεσίες νοσηλείας ΚΟΝ και Φροντίδας Υγείας παρέχονται από διατομεακές – διεπιστημονικές ομάδες κατ’ οίκον νοσηλείας, με δυναμικότητα επίβλεψης 100-120 ασθενών κατ’ έτος, διασυνδεδεμένες με τμήματα βραχείας- ημερήσιας νοσηλείας καθώς και με νοσηλευτικές κλίνες του Κέντρου Αναφοράς ή διασυνδεδεμένες με αυτό. Για κάθε Κέντρο Αναφοράς πρέπει να ορίζεται τμήμα με τουλάχιστον δύο ελεύθερες κλίνες σε ετοιμότητα όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες του χρόνου. Δέχονται περιστατικά από το σπίτι, επειδή η κατάσταση τους επιβαρύνθηκε και χρειάζονται νοσηλεία. Λειτουργούν με νοσηλευτικό προσωπικό της νοσοκομειακής  μονάδας και με την επικουρική συνδρομή του ιατρού ΚΟΝ και των εξειδικευμένων νοσηλευτών ΚΟΝ.

 

Διεπιστημονική συνεργασία- Στήριξη φροντιστών

Ο επιστημονικά υπεύθυνος ιατρός του Κέντρου αναφοράς, συνεπικουρείται από τον Υπεύθυνο της ΚΟΝ και ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (Χειρουργούς, ιατρούς των  ΜΕΘ, Ωτορινολαρυγγολόγους, Λοιμωξιολόγους κ.ά.), που λειτουργούν ως διεπιστημονική ομάδα φροντίδας του ασθενή. Επιπλέον, ανάλογα με την περίπτωση συμπεριλαμβάνει κοινωνικό/ή λειτουργό, φυσιοθεραπευτή/τρια και ψυχολόγο. Η διεπιστημονική ομάδα ΚΟΝ εξασφαλίζει την απόλυτη συνεργασία και καλή σχέση των φροντιστών/γονέων και ασθενών με τους ιατρούς και το προσωπικό ΚΟΝ αλλά και το Κέντρο Αναφοράς στο Νοσοκομείο. Ειδικότερα, οι ομάδες αυτές υποστηρίζουν τον φροντιστή και εποπτεύουν την πρόοδο και το επίπεδο υγείας του ασθενούς.

Όπως έχει δηλώσει στο DailyPharmaNews ο Παθολόγος - Ογκολόγος, Επιμελητής Α', στο ΓΑΟΝΑ «Άγιος Σάββας» και επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος Μιχάλης Νικολάου, το πρώτο στάδιο του προγράμματος που είναι το Οίκοθεν 1, ξεκινά από το Ογκολογικό Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», και αφορά 80 ασθενείς της Α’ Παθολογικής Oγκολογικής Κλινικής.

«Το επόμενο στάδιο είναι το Οίκοθεν 2 που αφορά 320 ασθενείς το χρόνο, και των δύο Παθολογικών Ογκολογικών Κλινικών, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει μετά από ένα χρόνο. Και στη συνέχεια ακολουθεί το Οίκοθεν 3 που αναμένεται να ξεκινήσει μετά από τουλάχιστον δύο χρόνια, και θα εφαρμοστεί σε όλα τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στα ογκολογικά ογκολογικά και σε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές ογκολογικές κλινικές της χώρας».