ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Η αξία του φαρμακείου στον δια βίου εμβολιασμό, στο επίκεντρο νέας διακήρυξης πολιτικής της FIP

Η αξία του φαρμακείου στον δια βίου εμβολιασμό, στο επίκεντρο νέας διακήρυξης πολιτικής της FIP

Οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να άρουν τα εμπόδια για να επιτρέψουν στους φαρμακοποιούς να συνταγογραφούν και να χορηγούν όλα τα σχετικά εμβόλια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

 

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Η σημασία μιας δια βίου προσέγγισης στον εμβολιασμό και η δυνατότητα των φαρμακοποιών να συμβάλουν σε αυτήν περιγράφεται σε μια νέα Διακήρυξη Πολιτικής της Διεθνούς Φαρμακευτικής Ομοσπονδίας (FIP) που δόθηκε σήμερα (27/9) στη δημοσιότητα.

«Μια προσέγγιση εμβολιασμού στη διάρκεια ζωής αναγνωρίζει ότι η υγεία διαμορφώνεται από μια σειρά γεγονότων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής, συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών που είναι γνωστό ότι ωφελούν συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες και ευάλωτες ομάδες», δήλωσε ο κ. Luís Lourenço, γραμματέας και συμπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικής της FIP που έβγαλε τη διακήρυξη.

Η νέα διακήρυξη ζητά την επέκταση των προγραμμάτων εμβολιασμού και των στρατηγικών για να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε εμβόλια για όλες τις ηλικιακές ομάδες πέρα από τη βρεφική ηλικία. «Οι ασθένειες που προλαμβάνονται με εμβολιασμό αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας λειτουργικής ικανότητας και της θνησιμότητας στους ηλικιωμένους, επειδή η σταδιακή επιδείνωση του ανοσοποιητικού συστήματος που προκαλείται από την αύξηση της ηλικίας τούς καθιστά πιο ευάλωτους σε λοιμώξεις», εξήγησε ο κ. Lourenço. Ως εκ τούτου, η FIP λέει ότι οι φαρμακοποιοί πρέπει να ενσωματωθούν στα «μονοπάτια» ανοσοποίησης για ηλικιωμένους καθώς και για άλλες ομάδες ειδικού κινδύνου, όπως άτομα με μακροχρόνιες παθήσεις, έγκυες, επαγγελματίες υγείας, υποεξυπηρετούμενους πληθυσμούς και φροντιστές. Επιπλέον, η διακήρυξη πολιτικής τονίζει την αξία των φαρμακοποιών στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στα εμβόλια και στην αντιμετώπιση του δισταγμού στον εμβολιασμό.

«Ένας από τους βασικούς μοχλούς για την αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού σε όλες τις ηλικίες είναι η αύξηση της ευκολίας πρόσβασης, στην οποία σαφώς μπορεί να συμβάλει το φαρμακείο», είπε ο κ. Lourenço. Προκειμένου να διευκολυνθεί η συμβολή των φαρμακοποιών στον εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της ζωής, η διακήρυξη καθορίζει συστάσεις για διαφορετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των οργανώσεων μελών της FIP, των επαγγελματιών και των παρόχων εκπαίδευσης σε θέματα φαρμακευτικής. Αυτά περιλαμβάνουν και το ότι οι κυβερνήσεις και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να άρουν τα ρυθμιστικά εμπόδια για να επιτρέψουν στους φαρμακοποιούς να συνταγογραφούν και να χορηγούν όλα τα σχετικά εμβόλια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Συνιστά επίσης στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αναπτύξουν μοντέλα αμοιβών για τα φαρμακεία για την παροχή βιώσιμων υπηρεσιών εμβολιασμού σε όλη τη διάρκεια ζωής στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.