ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

ΙΣΑ: Εξαίρεση των ιατρών από τη διάταξη POS λόγω του ιατρικού απορρήτου

ΙΣΑ: Εξαίρεση των ιατρών από τη διάταξη POS λόγω του ιατρικού απορρήτου

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος τονίζοντας ότι τίθεται κατά της φοροδιαφυγής, αλλά και υπέρ της προστασίας του λειτουργήματος της ιατρικής δραστηριότητος, με επιστολή του προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας, ενημερώνει ότι έχει καταθέσει ένσταση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, θεωρώντας ότι η ΚΥΑ της 20ης Απριλίου 2017 -που υποχρεώνει τους δικαιούχους πληρωμής να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα- παρανόμως υπάγει τους ιατρούς στο πεδίο εφαρμογής της και δικαιολογεί γιατί οι ιατροί εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής εξουσιοδοτικής διάταξης.

 

Ο ασθενής δεν είναι καταναλωτής και ο ιατρός δεν είναι προμηθευτής

Κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, τονίζει ο ΠΙΣ, ο ιατρός έχει σχέση με τον ασθενή σύμφωνα με τους κανόνες του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (Ν.3418/2015), επομένως ο ασθενής δεν έχει την ιδιότητα του καταναλωτή και ο ιατρός δεν είναι «προμηθευτής» υπό την έννοια που παρέχεται στη Νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών.

 

«Οι ιατροί δε διαθέτουν ούτε «κατάστημα», ούτε «ταμείο», αλλά «ιατρείο» ή μονάδα παροχής φροντίδας υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001.

Παράλληλα το ιατρικό απόρρητο πρέπει να προστατεύεται, καθόσον απορρέει όχι μόνο από τις Ιπποκρατικές αρχές, αλλά και από την ιατρική ηθική και δεοντολογία και τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού-ασθενή και απορρέει από το Σύνταγμα (9 εδάφιο 1, ΕΣΔΑ 8), που προστατεύουν τα έννομα αγαθά της προσωπικής και οικογενειακής ζωής και της ιδιωτικής σφαίρας απορρήτου του ατόμου.

 

Στη σχέση ιατρού και ασθενούς, ακόμα και η επιλογή του ειδικευμένου ιατρού και η επίσκεψη σε αυτόν, είναι ικανά να προσδιορίσουν όχι ακριβώς τη φύση της ασθένειας, αλλά ποιο σύστημα του ασθενούς αφορά, π.χ. επίσκεψη σε ιατρό καρδιολόγο, Ωρλ, Ψυχίατρο, Παθολόγο-Ογκολόγο, κ.λπ.

Άρα και μόνη η χρέωση δια μέσου POS, είναι ικανή να άρει το ιατρικό απόρρητο.

 

Μόνο για την άσκηση δημόσιου φορολογικού ελέγχου, επιτρέπεται η επεξεργασία, σε ότι αφορά τις δημόσιες αρχές, των εν λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ο ΠΙΣ και ενημερώνει τα μέλη του ότι «ζητήσαμε για λογαριασμό όλων των ιατρών μελών μας να γνωμοδοτήσει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τις παραπάνω ενστάσεις μας, εφαρμογής πληρωμών μέσω POS».

 

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, τονίζει ότι «είναι υπέρ της τήρησης της νομιμότητος και της πάταξης της φοροδιαφυγής, αλλά σε καμία περίπτωση δε θέλουμε το ιατρικό λειτούργημα και οι ιατρικές υπηρεσίες να μεταβληθούν από κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό σε καταναλωτικό αγαθό, με ότι αυτό συνεπάγεται».