ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ηπατίτιδα C, ένα νόσημα εθνικής σημασίας

Παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ηπατίτιδα C, ένα νόσημα εθνικής σημασίας

Το φιλόδοξο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εκρίζωση της ιογενούς Ηπατίτιδας C στην Ελλάδα παρουσίασε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας και η Ομάδα Εργασίας που εκπόνησε το συγκεκριμένο σχέδιο, την Παρασκευή, 28 Ιουλίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας C, στο αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

 Από τη Ρούλα Σκουρογιάννη 

 

Την προτεραιότητα του υπουργείου στη δημόσια υγεία αλλά και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στην καθολική κάλυψη των ασθενών και των ανασφάλιστων τόνισε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, στην ομιλία του, στην οποία δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην πρόσφατη συμφωνία ΕΟΠΥΥ και φαρμακοβιομηχανιών για παροχή σε χαμηλές τιμές των αποτελεσματικών, καινοτόμων φαρμάκων κατά της νόσου, γεγονός που οδηγεί σε πενταπλασιασμό των ασθενών που θα καλύπτονται πλέον από τον Οργανισμό. Η εξέλιξη αυτή διαμορφώνει αισιόδοξες προοπτικές για τη χρόνια ιογενή ηπατίτιδα C, ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα προβλήματα υγείας, όχι μόνο επειδή αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη στη δημόσια υγεία και τους δημόσιους πόρους, αλλά και επειδή διαγράφεται πιο ρεαλιστικός ο στόχος της εκρίζωσης της Ηπατίτιδας C έως το 2030, σύμφωνα με τις επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με τις οποίες έχει συμφωνήσει και η χώρα μας.

 

Ο κ. Ξανθός επεσήμανε ότι παρά το μεγάλο ποσοστό επιπολασμού και νέων μολύνσεων που καταγράφονται στην Ελλάδα, ο στόχος θα επιτευχθεί καθώς υπάρχει πλέον και η δυνατότητα των απαιτούμενων συνεργειών και η απαραίτητη τεχνογνωσία και τα εργαλεία, ενώ έχει γίνει σοβαρός σχεδιασμός πάνω στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ηπατίτιδα C.

 

Γιάννης Μπασκόζος: Δεν είμαστε μάγοι αλλά θα επιτύχουμε την εξάλειψη της Ηπατίτιδας C

 

Την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ηπατίτιδα C παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος, το οποίο θα αναπτυχθεί σε τέσσερις (4) άξονες και θα αφορά χιλιάδες Έλληνες πολίτες, καθώς σοβαρό πρόβλημα στη χώρα μας παραμένει το εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό αδιάγνωστων  ασθενών που αγγίζει το 80% περίπου. Για τον προϋπολογισμό της οργάνωσης και υλοποίησης του σχεδίου δεν έγινε αναλυτική αναφορά, υπολογίζεται ωστόσο, ότι σε βάθος χρόνου, θα στοιχίσει περίπου μισό δις ευρώ.

 «Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C αποτελεί την έμπρακτη προτεραιοποίηση των επιλογών στη Δημόσια Υγεία και επιδιώκει να αναδείξει τη σπουδαιότητα της νόσου ως πρόβλημα δημόσιας υγείας στη χώρα, τη μείζονα σημασία της έγκαιρης διάγνωσης των ασθενών προκειμένου να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της αντιμετώπισής της και τελικώς η εξάλειψή της», τόνισε μεταξύ άλλων ο ΓΓ Δημ. Υγείας.

 Ο κ. Μπασκόζος χαρακτήρισε την Ηπατίτιδα C νόσημα εθνικής σημασίας με υψηλό φορτίο νοσηρότητας, αλλά και μείζονες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Υπό το πρίσμα αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αναλάβει πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν καταλήξει σε ένα στρατηγικό σχέδιο με τίτλο «Global health sector strategy on viral hepatitis 2016-2021», το οποίο αποσκοπεί στην εξάλειψη της νόσου μέχρι το έτος 2030. Ως εκ τούτου, απώτερος σκοπός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C είναι η σταδιακή διαχείριση και ο έλεγχος της νόσου και τελικώς η εξάλειψή της, όπως περιγράφεται από την παραπάνω στρατηγική του ΠΟΥ.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόσφατη ανάπτυξη καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά πλήρους θεραπείας της νόσου, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη του σκοπού του Σχεδίου.

Ποια αποτελέσματα από την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

 • Σταδιακή απομείωση των περιστατικών της νόσου καθώς και του σχετιζόμενου φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας μέσω της ισότιμης παροχής κατάλληλης θεραπείας στους ασθενείς
 • Μείωση της μεταδοτικότητας του ιού μέσω της αγωγής υγείας, της ενημέρωσης του πληθυσμού και της προώθησης προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας, ιδιαίτερα στις ομάδες υψηλού κινδύνου
 • Εξάλειψη της ηπατίτιδας C ως μείζονα απειλή για τη δημόσια υγεία, η οποία θα επέλθει διαχρονικά από την επίτευξη των δύο παραπάνω αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την παγκόσμια στρατηγική και τους στόχους του ΠΟΥ

Αναδιάρθρωση δομών και υπηρεσιών

 • Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι απαραίτητη η αναδιάρθρωση των δομών και των υπηρεσιών
 • Απεικόνιση και αξιολόγηση των υπαρχουσών υγειονομικών δομών που σχετίζονται με τη διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία ασθενών με ηπατίτιδα C
 • Βελτίωση της δυναμικότητας
 • Παρακολούθηση της επίτευξης του στόχου μέσω ειδικών δεικτών

 

Οι 4 άξονες του Εθνικού Σχεδίου για την Ηπατίτιδα C

1ος άξονας: Αγωγή υγείας, πρόληψη και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού

Ο πρώτος άξονας του Σχεδίου επικεντρώνεται στην αγωγή υγείας, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, βάση για την επίτευξη μείωσης της μετάδοσης της νόσου και ακολούθως της επίπτωσής της.

Βαρύτητα δίνεται στην ενημέρωση και τα ειδικά μέτρα πρόληψης για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται σε χώρους παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα στους γιατρούς και νοσηλευτές πρώτης επαφής και στο προσωπικό ειδικών μονάδων.

2ος άξονας: Προσυμπτωματικός έλεγχος

Η δευτερογενής πρόληψη της νόσου βασίζεται στον προσυμπτωματικό έλεγχο στον γενικό πληθυσμό και στις ομάδες υψηλού κινδύνου, με στόχο την αύξηση των διαγνωσμένων ασθενών στο γενικό πληθυσμό από 19% το 2012 σε 40% το 2020 και 90% το 2030. Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της δράσης θα αξιολογηθεί μέσω ειδικών δεικτών.

3ος άξονας: Διάγνωση και θεραπεία

Στον 3ο άξονα προβλέπονται:

 • Διαγνωστικά πρωτόκολλα στις υπηρεσίες υγείας πρώτης επαφής σε άτομα που πρέπει να υποβάλλονται σε προσυμπτωματικό έλεγχο
 • Διασφάλιση της πρόσβασης του απαραίτητου αριθμού ασθενών στην κατάλληλη θεραπεία με στόχο την εξάλειψη της νόσου
 • Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
 • Θεραπευτική κάλυψη σε DAAs (κατ ελάχιστον ανά έτος), ως εξής:
 • 2015-16: 900 ασθενείς
 • 2017-19: 4.700 ασθενείς
 • 2020-21: 6.800 ασθενείς
 • 2022-23: 6.800 ασθενείς
 • 2024-30: 7.000 ασθενείς

 

4ος άξονας: Παρακολούθηση, αποκατάσταση και χρόνια φροντίδα

 • Ο τέταρτος και τελευταίος άξονας του Σχεδίου αφορά στην παρακολούθηση, την αποκατάσταση και τη χρόνια φροντίδα των ασθενών

Κύριοι στόχοι του 4ου άξονα είναι η πρόληψη επιπλοκών της νόσου, μετάδοσης του ιού και επαναμόλυνσης με τον ιό της ηπατίτιδας C στους ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία, καθώς και η άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και του στίγματος των ασθενών, αλλά και η διατήρηση και ενίσχυση του συστήματος των καταγραφών για τη νόσο.

Διαδικασία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου για την Ηπατίτιδα C

Για να υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ηπατίτιδα C προβλέπεται η ανάλυση απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή του σχεδίου, η συγκρότηση Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την οργάνωση, υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Προβλέπεται επίσης ο ορισμός Εκτελεστικού Συντονιστή, του οποίου οι ευθύνες θα οριοθετούνται στην ενθάρρυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής και της προόδου του προγράμματος, καθώς και του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών με βάση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Η Εποπτεία και η αξιολόγηση του Σχεδίου θα είναι αρμοδιότητα του ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για:

 • την οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων
 • την ετήσια αναφορά αποτελεσμάτων ανά τομέα δράσης (και επαναπροσδιορισμός όπου κρίνεται απαραίτητο)
 • τον οικονομικό απολογισμό
 • την ετήσια διοργάνωση ημερίδας απολογισμού

 

«Σε συνδυασμό με τα σχετικά μέτρα δημόσιας υγείας και τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των καινοτόμων φαρμάκων, το παρόν Εθνικό Σχέδιο Δράσης αποτελεί το βασικό εργαλείο για την άσκηση αποτελεσματικής πολιτικής υγείας και αποδοτικής χρήσης των πόρων», κατέληξε ο κ. Μπασκόζος.