ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Σύσκεψη φορέων στο υπουργείο για την «ακούσια νοσηλεία» στα ψυχιατρεία

Σύσκεψη φορέων στο υπουργείο για την «ακούσια νοσηλεία» στα ψυχιατρεία

Μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του υπουργείου Υγείας και του προέδρου της Ομάδας Εργασίας για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου για την ακούσια νοσηλεία, πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας σύσκεψη φορέων Ψυχικής Υγείας με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων ενόψει της επικείμενης νομοθετικής μεταρρύθμισης. Σε αυτήν συμμετείχαν ενεργά και μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ).

 

Κύριος στόχος της διαδικασίας επικαιροποίησης της νομοθεσίας, πέραν της εναρμόνισης με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα διεθνή συμβατικά κείμενα για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι ο περιορισμός των ακούσιων νοσηλειών, ο αριθμός των οποίων, κατά τα στοιχεία που παρέθεσε ο κος Χριστόπουλος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών και Εισαγγελέας Ακροάσεων, ανέρχεται μόνο για την Αθήνα (Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών) σε 3.000 ανά έτος (εκ των οποίων το 80% αφορά τους ίδιους ψυχικά πάσχοντες), ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς κας Σκαφιδά, ανέρχεται σε 50 ανά μήνα.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε αναφορά στην εισαγωγή του θεσμού της «αναγκαστικής περίθαλψης» και την πρόθεση θεσμοθέτησης της ακούσιας ψυχιατρικής περίθαλψης στην Κοινότητα που θα αποτελεί τον κανόνα. Βασική κατευθυντήρια γραμμή της επικείμενης μεταρρύθμισης αποτελεί η αφαίρεση της «επικινδυνότητας» ως προϋπόθεσης για την ακούσια νοσηλεία.

Ως επιπλέον στόχοι αναφέρθηκαν η θεσμοθέτηση – διορισμός ειδικού Εισαγγελέα και Δικαστή σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις περιπτώσεις ψυχιατρικής περίθαλψης, ο προσδιορισμός δικασίμου για την Ακούσια Νοσηλεία εντός δέκα ημερών και η πραγματοποίηση της δίκης στο χώρο νοσηλείας του ασθενή.

Τι είπαν οι εκπρόσωποι των φορέων

Οι αναφορές των συμμετεχόντων φορέων εστιάστηκαν κυρίως στο πρόβλημα της «μεταφοράς» των ασθενών προς τις Δομές παροχής υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Τοποθετήθηκαν με τη σειρά τους οι εκπροσωπούντες το ΕΚΑΒ και την ΕΛΑΣ που αναφέρθηκαν στα σοβαρότατα πρακτικά προβλήματα, τα οποία και προκύπτουν κατά τη «μεταφορά» των ψυχικά πασχόντων πολιτών προς εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας.

Από το Συντονιστή Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ επισημάνθηκε το πολύ σημαντικό στοιχείο της έλλειψης ασθενοφόρων (στο λεκανοπέδιο Αττικής σε υπηρεσία βρίσκονται 70 σε σύνολο 105 οχημάτων), στην έλλειψη εκπαίδευσης αντιμετώπισης των ασθενών από τα πληρώματα των ασθενοφόρων και στο ηθικό δίλημμα παρέμβασης μεταξύ επείγουσας προνοσοκομειακής παρέμβασης (τροχαίο ατύχημα κλπ) και διακομιδής ψυχικά πάσχοντα για εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, στην πολύ συχνή περίπτωση ανεπάρκειας των οχημάτων.

ΕΛΑΣ

Από την πλευρά της Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκε ως πρόταση η άμεση απεμπλοκή των περιπολικών οχημάτων από τις διακομιδές ασθενών, ενώ προτάθηκε η επικουρική συνδρομή των αστυνομικών υπηρεσιών μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Προτάσεις

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των προτάσεων από εκπροσώπους των φορέων Ψυχικής Υγείας, οι οποίοι ανέδειξαν την καθημερινή πραγματικότητα της ακούσιας νοσηλείας ολιστικά, τόσο σε επίπεδο επαγγελματιών ψυχικής υγείας, όσο και σε επίπεδο ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Επισημάνθηκε η μη εισέτι εφαρμογή της τομεοποίησης στο χώρο της ψυχικής υγείας, η έλλειψη δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας και διασύνδεσης των δομών ψυχικής υγείας αλλά και η υποστελέχωση σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς και η έλλειψη εκπαίδευσης στη διαχείριση ψυχικά πασχόντων από τους εμπλεκόμενους φορείς, τα οποία συμβάλλουν στην κατάχρηση των ψυχοθεραπευτικών μεθόδων. Τονίστηκε η ανάγκη άμεσης λειτουργίας της Κοινοτικής Ψυχιατρικής (80% των ψυχικά πασχόντων εμφανίζει υποτροπή σε διάστημα πενταετίας).

Τέλος, υποβλήθηκε πρόταση για τη συμμετοχή του οικογενειακού ιατρού στην εκτίμηση της κατάστασης των ψυχικά πασχόντων και ζητήθηκε η λήψη νομοθετικής μέριμνας για την προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων και ιδίως των εκουσίως νοσηλευομένων διεγερτικών ασθενών και τέθηκε το ζήτημα της μετατροπής της εκούσιας νοσηλείας σε ακούσια.

 

 

Μ.Τ.