ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation

Ημερίδα του Ι.Σ.Α. για το νέο κανονισμό για την προστασία προσωπικών δεδομένων στις ιδιωτικές δομές υγείας

 

Από τη Ρούλα Σκουρογιάννη

 

Τα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν από το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, για ιδιώτες ιατρούς και εταιρείες παροχής ΠΦΥ, παρουσιάστηκαν διεξοδικά στο πλαίσιο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, το Σάββατο 3 Μαρτίου, με θέμα «Ο νέος κανονισμός για την προστασία προσωπικών δεδομένων στις ιδιωτικές δομές υγείας».

 

Τι είναι ο νέος General Data Protection Regulation

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων, είναι ο νέος νόμος περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ το Μάιο του 2018. Ο Κανονισμός έχει ως σκοπό την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας των δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όλες οι Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Οργανισμοί, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) ΟΤΑ αλλά και οι δομές Υγείας θα πρέπει να συμμορφωθούν με αυτόν μέχρι τις 25 Μαΐου 2018.

Ο νέος Κανονισμός 2016/679 έχει τεθεί ήδη σε προαιρετική εφαρμογή και  θα τεθεί υποχρεωτικά σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, χωρίς να απαιτείται η ψήφιση αντίστοιχου εθνικού νόμου. Έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και να επιβάλλει νέες υποχρεώσεις σε οργανισμούς που συλλέγουν, διαχειρίζονται ή αναλύουν τέτοιου είδους δεδομένα. Συνεπώς, απαιτείται για όλους τους φορείς στην Ευρώπη μια ολοκληρωμένη διαδικασία εσωτερικής προετοιμασίας η οποία θα καταλήξει σε θετική δήλωση συμμόρφωσης.

Για την  Ελλάδα, η αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

Η σχετική ενημέρωση στην ημερίδα του ΙΣΑ

Στο πλαίσιο της παρουσίασης αναλύθηκαν, από ειδικούς επιστήμονες και ομιλητές, όλα τα νέα δεδομένα για το σημαντικό αυτό θέμα, έγινε αναφορά στις βασικές αρχές του κανονισμού, τις αρχές της λογοδοσίας, του σκοπού, της νομιμότητας και της διαφάνειας. Διευκρινίστηκαν ακόμη οι βασικές υποχρεώσεις του ιατρού που διατηρεί ατομικό ιατρείο, αλλά και των ιατρικών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

 

Στο χαιρετισμό, που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γ. Πατούλης, επεσήμανε ότι η εκδήλωση αυτή αποτελεί μία πρώτη προσπάθεια ψηλάφησης του θέματος και ότι ο ΙΣΑ έχει την πρόθεση, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν με κάθε νέα πρόκληση, να βοηθήσει και να κατευθύνει τα μέλη του, στην υποχρέωσή τους να προσαρμοστούν στα όσα ορίζει ο Κανονισμός.

 

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Το ιατρικό σώμα πρέπει να έχει το ισχυρό όπλο της γνώσης και της ενημέρωσης, για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τα νέα δεδομένα. Είναι σίγουρο ότι ο ιατρικός κόσμος επιθυμεί να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα, ωστόσο πρέπει να δοθούν τα απαραίτητα εργαλεία που θα εφαρμόσει ο γιατρός έγκαιρα, με διαφάνεια και χωρίς κόστος. Θα εφαρμόσουμε τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού κανονισμού αλλά δεν θα αφήσουμε κανέναν να εκμεταλλευτεί τα μέλη μας».

 

Στην εκδήλωση προεδρείο ήταν τα μέλη του ΔΣ του ΙΣΑ, κ.κ. Φ. Πατσουράκος και Ι. Δατσέρης, ενώ έγιναν οι εξής ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από διακεκριμένους ομιλητές:

  • «Η επίδραση του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία ιατρικών δεδομένων» - Γρηγόρης Τσόλιας, Δικηγόρος- ΜΔ Ποινικών Επιστημών, Μέλος (αν.) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  • «Η θέση της Αρχής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Υγείας» - Κωνσταντίνα Κουβέλου, Δικηγόρος
  • «Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Δομών Υγείας σύμφωνα με το Νέο Κανονισμό» - Γεώργιος Κακουλίδης, Πρόεδρος Ε.Σ.Π.Υ.
  • «Προοπτικές Ασφάλισης της Ευθύνης από τον Κανονισμό» - Χριστίνα Συμεωνίδου, Ασφαλιστικός Σύμβουλος Ι.Σ.Α.
  • «Ο Ρόλος των ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης για την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού» - Αγγελική Κατσάπη, Διεθνής Επιθεωρήτρια
  • «Ο ρόλος του υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στους φορείς ΠΦΥ» - Ιωάννης Γουμενόπουλος, Νομικός, Σύμβουλος Επιχειρήσεων