ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Ι. Μπασκόζος: «Σημαντικές οι κλινικές μελέτες για τη χώρα μας»

Ι. Μπασκόζος:  «Σημαντικές οι κλινικές μελέτες για τη χώρα μας»

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κος Ιωάννης Μπασκόζος συμμετείχε  στις εργασίες του συνεδρίου COMBACTE για τις κλινικές μελέτες που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Αθήνα.

Σκοπός του ευρωπαϊκού αυτού δικτύου είναι η δημιουργία κέντρων αριστείας για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών.

Ο κος Μπασκόζος  αναφέρθηκε στην αξία των κλινικών μελετών και της έρευνας,  τονίζοντας ιδιαίτερα τη χρησιμότητα αυτών για τη χώρα μας όσον αφορά την ανάπτυξη των υποδομών τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού, την αναστροφή του braindrain με αύξηση του κύκλου εργασιών και των εσόδων για τη χώρα .

Ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε ότι απαιτείται η καλλιέργεια ενός νέου ερευνητικού ήθους με χαρακτηριστικά την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα και τη διακοπή των αδιαφανών σχέσεων μεταξύ εταιρειών, λειτουργών υγείας και πολιτικών προσώπων. Υπογράμμισε ότι: «Στο πλαίσιο αυτό δεν χωρούν αθέμιτες και επιθετικές πρακτικές προώθησης των φαρμακευτικών προϊόντων». Σημαντική είναι η ανάγκη ανάπτυξης της έρευνας για νέα αντιβιοτικά όπως επίσης και η διασφάλιση της ελεγχόμενης διάθεσης των αντιβιοτικών με στόχο την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής. Ακολούθως αναφέρθηκε στο υπό διαμόρφωση νέο θεσμικό πλαίσιο για τις κλινικές μελέτες και την έρευνα και στο νέο «κλίμα» που δημιουργείται στη φαρμακευτική πολιτική.

Οι συμφωνίες εισόδου νέων φαρμάκων, η αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, η διαπραγμάτευση τιμών για τα νέα καινοτόμα φάρμακα και η εισαγωγή θεραπευτικών πρωτοκόλλων θα δώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους ασθενείς στη θεραπευτική αγωγή που έχουν ανάγκη.

 

 

Μ.Τ.