NEA

Οι ιατροί των Κέντρων Υγείας μετατρέπονται σε «Οικογενειακούς» και θα ξεκινούν το φάκελο ασθενούς.

Οι ιατροί των Κέντρων Υγείας μετατρέπονται σε «Οικογενειακούς» και θα ξεκινούν το φάκελο ασθενούς.

Σε όσα ΚΥ δεν υπάρχουν ιατροί τοποθετούνται οπλίτες ιατροί.

 

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας μετατρέπονται οι ιατροί των Κέντρων Υγείας σε Οικογενειακούς με συνοπτικές διαδικασίες δεδομένου του ότι η πολυδιαφημιζόμενη μεταρρύθμιση της ΠΦΥ με τις ΤΟΜΥ δεν έχει μέχρι τώρα λάβει «σάρκα και οστά» αν εξαιρέσουμε κάτι λίγες διάσπαρτες προσπάθειες στην Κρήτη. Ο λόγος είναι ότι οι ιατροί δε συμμετέχουν λόγω εξαιρετικά χαμηλών αμοιβών. Ούτε οι μισές διαθέσιμες θέσεις δεν έχουν καλυφθεί από αιτήσεις ιατρών των σχετικών ειδικοτήτων.

Το σύστημα ΠΦΥ έχει καθυστερήσει δραματικά αφού από θα έπρεπε να λειτουργεί από τις αρχές του έτους. Το σύστημα προβλέπει 239 τοπικές μονάδες υγείας και από αυτές δεν έχουν δημιουργηθεί ούτε 20.    

Με την εγκύκλιο λοιπόν το υπουργείο υγείας φιλοδοξεί να εκκινήσει τις διαδικασίες  για την εγγραφή των πολιτών στους οικογενειακούς γιατρούς που θα βρίσκονται στις Τοπικές Μονάδες Υγείας, (ΤΟΜΥ).

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, ιατροί κλάδου ΕΣΥ, ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής, που υπηρετούν και παρέχουν υπηρεσίες στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εγγράφουν εφ’ εξής πληθυσμό ευθύνης ως Οικογενειακοί Ιατροί".

Στην εγκύκλιο (την οποία υπογράφει ο ο αν. γεν. γραμματέας του υπουργείου Υγείας, αρμόδιος για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Σταμάτης Βαρδαρός) αναφέρεται ότι οι διοικήσεις των Κέντρων Υγείας και των λοιπών δημόσιων δομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας καλούνται να αναρτήσουν τη νέα εγκύκλιο σε εμφανές σημείο, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Σύμφωνα με την προηγούμενη εγκύκλιο 1α/Γ.Π.ο ικ. 93380/14 -12 -2017   οι πολίτες  εγγράφονται στον οικογενειακό ιατρό, o οποίος καλύπτει εντός των ορίων του δήμου στον οποίο διαμένει. Η εγγραφή γίνεται κατόπιν αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου. Στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνονται στοιχεία ταυτότητας, ο Α.Μ.Κ.Α. και στοιχεία επικοινωνίας.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται ταυτοποίηση με δημόσια έγγραφα των προσωπικών στοιχείων (ταυτότητα ή διαβατήριο, Α.Μ.Κ.Α. και αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση) και καταγραφή σύντομου ιατρικού ιστορικού. Στην περίπτωση που ο λήπτης υπηρεσιών υγείας είναι ανήλικος, οι ανωτέρω ενέργειες πραγματοποιούνται από γονέα ή πρόσωπο που έχει την επιμέλειά του.

Με τη νέα συμπληρωματική εγκύκλιο το ρόλο οικογενειακού ιατρού αναλαμβάνουν: α) οι οικογενειακοί ιατροί των Τοπικών Μονάδων Υγείας β) οι ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας ή παιδιατρικής των Κέντρων Υγείας, τα οποία μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του συνόλου του πληθυσμού της χώρας, συνεχίζουν την λειτουργία τους με τον ίδιο ως τώρα τρόπο, χωρίς εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης, παρέχοντας υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο λοιπό πληθυσμό, και γ) οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες ιατροί, γενικής ιατρικής ή παθολογίας ή παιδιατρικής.

Ακόμη όμως και στα κέντρα υγείας υπάρχουν κενά γεγονός που αποδεικνύεται από την συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Υγείας να καλύψει θέσεις ιατρών ΚΥ με οπλίτες ιατρούς που υπηρετούν της θητεία τους.

Η συμφωνία προβλέπει την τοποθέτηση 13 ιατρών οπλιτών θητείας σε πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία (ΠΠΙ), περιφερειακά ιατρεία (ΠΙ) και κέντρα Υγείας (ΚΥ), σε άγονες και προβληματικές περιοχές της χώρας σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Φώτη Κουβέλη, σε υλοποίηση σχετικών αιτημάτων του υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα οι οπλίτες τοποθετούνται στα: ΠΠΙ Λειψών, ΠΠΙ Τήλου, (ΠΙ Ιερισσού του ΚΥ Παλαιοχωρίου Χαλκιδικής) ΠΙ Αγράφων, ΠΙ Ραπτοπούλου, ΠΙ Στενώματος του ΚΥ Δυτ. Φραγκίστας Ευρυτανίας, ΠΙ Κοντοβάζαινας του ΚΥ Τροπαίων Αρκαδίας, ΠΙ Κάμπου Βοιών του ΚΥ Νεαπόλεως Λακωνίας , ΠΙ Καλάμου του ΚΥ Βασιλικής Λευκάδας, ΠΠΙ Σπετσών του ΚΥ Κρανιδίου, ΠΠΙ Κάσου, ΠΙ Αεροδρομίου Καρπάθου, ΚΥ Καρπάθου.