ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Υπουργείο Υγείας: Δεν έχει καταγραφεί αύξηση των ελλείψεων σε φάρμακα συγκριτικά με το 2015

Υπουργείο Υγείας: Δεν έχει καταγραφεί αύξηση των ελλείψεων σε φάρμακα συγκριτικά με το 2015

«Υπάρχουν ελλείψεις και οφείλετε να βρείτε άμεσα τη λύση, ώστε να μην ταλαιπωρούνται άλλο οι ασθενείς», απαντούν οι βουλευτές της ΝΔ

 

Από τη Ρούλα Σκουρογιάννη

 

 

Απαντώντας το υπουργείο Υγείας σε ερώτηση (με αρ. 4587/21-3-2018), που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Ι. Φωτήλα και Β. Οικονόμου, στις 12 Απριλίου, σχετικά με την έλλειψη φαρμακευτικών σκευασμάτων, αναφέρει ότι ο EOΦ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διερευνά τις διακοπές κυκλοφορίας και τις αναφορές για ελλείψεις που κοινοποιούνται από τις φαρμακευτικές εταιρείες, επαγγελματίες υγείας και ασθενείς. Ελέγχει και αξιολογεί πωλήσεις & παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων προκειμένου να εντοπισθούν στρεβλώσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας και να εξασφαλισθεί η ορθολογική διάθεση των φαρμάκων.

Όταν κριθεί σκόπιμο λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα (όπως προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης φαρμάκων, κάλυψη της αγοράς με έκτακτες εισαγωγές για αναντικατάστατα φάρμακα που δηλώνουν διακοπή κυκλοφορίας ή μακροχρόνια έλλειψη, κλπ).

Οι παραπάνω ενέργειες πραγματοποιούνται με συνέπεια και συνέχεια και η σχετική ενημέρωση επικαιροποιείται διαρκώς στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, στο τμήμα «Ενημέρωση για την επάρκεια φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

Στις πρόσφατες ενέργειες, εντάσσεται και σειρά συναντήσεων με φαρμακευτικές εταιρείες, τα προϊόντα των οποίων εμφανίζονται στα παράπονα που λαμβάνονται, χωρίς να έχει εντοπισθεί συγκεκριμένη αιτία έλλειψης.

Δεν έχει καταγραφεί αύξηση των ελλείψεων σε σχέση με το έτος 2015.

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι επισημαίνονται στρεβλώσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού που οφείλονται κυρίως σε εμπορικούς λόγους ή λόγους μη συμμόρφωσης στους κανόνες συνταγογράφησης.

 

Στις παραπάνω αιτιάσεις που ισχυρίστηκε το υπουργείο Υγείας, χωρίς να αποδέχεται υπαρκτό πρόβλημα ελλείψεων φαρμακευτικών σκευασμάτων στην αγορά, απάντησαν ο Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Επικρατείας, κ. Βασίλης Οικονόμου και ο Αναπληρωτής Τομεάρχης, βουλευτής Αχαΐας, κ. Ιάσων Φωτήλας:

«Είναι ένα πρώτο βήμα η αναγνώριση από το Υπουργείο Υγείας του προβλήματος έλλειψης φαρμάκων – κάτι που έχει οδηγήσει σε απόγνωση τους ασθενείς που αναζητούν φάρμακα για την κατάλληλη θεραπεία τους και δεν τα βρίσκουν. Όμως, όπως φαίνεται και από πρόσφατα δημοσιεύματα το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και φοβούμαστε πως ο όποιος διάλογος που διεξάγει ο ΕΟΦ – όπως λέει το Υπουργείο – θα είναι χωρίς αποτέλεσμα.

Το Υπουργείο Υγείας οφείλει άμεσα να βρει λύση στην έλλειψη φαρμάκων που παρατηρείται ώστε να μην ταλαιπωρούνται άλλο οι ασθενείς».