ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Τι κρύβεται πίσω από αγγελία σούπερ μάρκετ που ζητά φαρμακοποιό στη Λάρισα;

Τι κρύβεται πίσω από αγγελία σούπερ μάρκετ που ζητά φαρμακοποιό στη Λάρισα;

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

 

Προβληματισμό για τη σκοπιμότητά της και συζητήσεις δημιούργησε στους φαρμακοποιούς μικρή αγγελία στο χώρο αγοράς εργασίας από γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ  που δραστηριοποιείται στην περιοχή και ενδιαφέρεται να προσλάβει «φαρμακοποιό με άδεια φαρμακείου για την κάλυψη δυο θέσεων» χωρίς ωστόσο να δίνει άλλες πληροφορίες για το ποιο ακριβώς είναι το καθεστώς εργασίας για τον φαρμακοποιό που ζητά .

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ελευθέριας Λάρισας ο τοπικός Φαρμακευτικός Σύλλογος «έγινε δέκτης τηλεφωνημάτων με το ερώτημα αν το ενδιαφέρον της πρόσληψης φαρμακοποιού συνδέεται και με την πρόθεση της αλυσίδας σούπερ μάρκετ να προχωρήσει στη λειτουργία φαρμακείου σε κάποιο από τα καταστήματά του».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας «ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας κ. Μακρυγιάννης εκτιμά ότι, παρά την απελευθέρωση, οι προδιαγραφές του νόμου για λειτουργία φαρμακείου μέσα σε σούπερ μάρκετ (αποκομμένο, με ξεχωριστή είσοδο κ.λ.π.), καθιστούν δύσκολη τη λειτουργία φαρμακείου. Εκτός κι αν κάποιος φαρμακοποιός μεταφέρει την άδεια του, μαζί με το φαρμακείο του, εντός του σούπερ μάρκετ…».

Το DailyPharmaNews απευθύνθηκε στον κ. Μακρυγιάννη ο οποίος έχει παραιτηθεί για λόγους υγείας από τις θέσεις που κατείχε τόσο στον τοπικό Σύλλογο όσο και στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, μίλησε για μία κίνηση του επιχειρηματία «να δείξει ότι αύριο – μεθαύριο τα σούπερ μάρκετ θα πουλάνε και είδη φαρμακείου». 

Και εξήγησε ότι «αυτό δεν μπορεί να γίνει. Απαγορεύεται να ανοίξει κανείς μέσα σε σούπερ μάρκετ φαρμακείο. Απαγορεύεται να πουληθούν ΓΕΔΙΦΑ –για την ώρα- μέσα στα σούπερ μάρκετ, άρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον φαρμακευτικό για τα σούπερ μάρκετ».

Πρόκειται για μία παράξενη κίνηση καθώς, σύμφωνα με τον κ. Μακρυγιάννη δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι ο επιχειρηματίας δεν συμβουλεύτηκε έναν δικηγόρο για να μάθει τι ισχύει και τι δεν ισχύει, πριν προβεί σε αυτήν την ενέργεια.

Μία εκτίμηση είναι ότι πρόκειται για μία απόπειρα μέτρησης αντιδράσεων του κοινού η οποία έτσι κι αλλιώς με ελάχιστο κόστος δημιούργησε έναν «ντόρο» στην περιοχή.

Προς το παρόν άλλωστε δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για οποιαδήποτε αλλαγή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.  

 

Ενημέρωση για λειτουργία «Παραφαρμακείων»

Πάντως φαίνεται ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει καθημερινά διάφορες επιθέσεις απέναντι στις οποίες προσπαθεί να αμυνθεί.

Μία από αυτές είναι η λειτουργία παράνομων παραφαρμακείων. Σε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δια του Νομικού του Συμβούλου κ. Ηλία Δημητρέλλου αναφέρει τα εξής:

«Ο Π.Φ.Σ. έχει πολλάκις καταστεί αποδέκτης καταγγελιών από Φαρμακευτικούς Συλλόγους ότι σε τουριστικές κυρίως περιοχές, λειτουργούν καταστήματα έχοντας αναρτήσει επιγραφές οι οποίες παρανόμως περιέχουν τη λέξη “φαρμακείο”, κυρίως στην αγγλική γλώσσα, αυτούσια ή παραγώγων της καθώς και σταυρό, επί σκοπώ παραπλάνησης ημεδαπών και αλλοδαπών (κυρίως) τουριστών, οι οποίοι βλέποντας τα ανωτέρω, ευλόγως τους δημιουργείται η πεποίθηση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι φαρμακεία, πόσω μάλλον όταν πωλούνται από τις εν λόγω επιχειρήσεις παρανόμως φάρμακα και ΜΥΣΥΦΑ. Πρόκειται για ξεκάθαρη αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού και παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού.

Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) ορίζεται ότι: 

“1. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, σε οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία. 

  1. Οι παραβάτες της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.”

Δυνάμει της ανωτέρω διατάξεως απαγορεύεται ρητώς η χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, από οιαδήποτε επιχείρηση, πλην των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων. 

Στην περίπτωση δε που “παραφαρμακεία” διαθέτουν παρανόμως φάρμακα και ΜΥΣΥΦΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις: 

α) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1963/1991 ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού. 

β) Της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΝΔ 96/1973 ότι η λιανική πώληση των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων επιτρέπεται μόνον υπό των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων. 

γ) Του άρθρο 34 του Ν. 5607/1932 ως ισχύει, ότι απαγορεύεται η αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι “1. Η εκτέλεσις των συνταγών και η λιανική πώλησις φαρμάκων εις το κοινόν επιτρέπεται μόνον εις φαρμακοποιούς έχοντας εν λειτουργία νομίμως συνεστημένα φαρμακεία, ή διευθύνοντας φαρμακεμπορεία, περί ων το άρθρ. 24 του Ν. 5607 και εντός των φαρμακείων ή φαρμακεμπορείων, άτινα ούτοι νομίμως διευθύνουσιν. 2. Αι κατά παράβασιν του παρόντος άρθρου αντιποιούμενοι έργα φαρμακοποιού τιμωρούνται εισαγόμενοι δι' απ' ευθείας κλήσεως με φυλάκισιν τριών μηνών και χρηματικήν ποινήν 2 χιλιάδων δρχ. και εν υποτροπή με φυλάκισιν 6 μηνών και χρηματικήν ποινήν δρχ. 4 χιλιάδων”.

δ) Του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. β΄ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), σύμφωνα με την οποία: “Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.”

Κατόπιν των ανωτέρω δέον είναι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι, στην περίπτωση που διαπιστώσουν παράβαση των ως άνω διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας, να προβούν άμεσα σε σχετική αναφορά α) στον Ε.Ο.Φ. για να επιβάλει τις δέουσες κυρώσεις (αποστέλλοντας το σχετικό αποδεικτικό υλικό όπως πχ. φωτογραφίες, αποδείξεις λιανικής πώλησης για να αποδεικνύονται τα στοιχεία της επιχείρησης και οι γενόμενες πωλήσεις) και β) στις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες είναι κατά νόμο εντεταλμένες να επιληφθούν επί των εν λόγω παραβατικών συμπεριφορών και να προβούν άμεσα στην αφαίρεση των εν λόγω επιγραφών επί σκοπώ προστασίας της Δημόσιας Υγείας, ενημερώνοντας σχετικώς και τον Π.Φ.Σ.»

 

Και πραγματικές επιθέσεις

 

Δυστυχώς πέρα από τους πονηρούς που προσπαθούν να βγάλουν χρήματα σε βάρος των φαρμακοποιών μπαίνοντας παράνομα στο επάγγελμα και παριστάνουν τους φαρμακοποιούς  υπάρχουν και οι άλλοι που απλά μπαίνουν μέσα στα φαρμακεία και αρπάζουν ό,τι βρουν. Έτσι σε ρεπορτάζ που έκανε ο Alpha για την αύξηση των κλοπών και των διαρρήξεων στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν βίντεο στα οποία «ελαφροχέρηδες» αρπάζουν φάρμακα από φαρμακεία. Στη μία από τις περιπτώσεις μάλιστα φαίνεται ο φαρμακοποιός να τρέχει να προλάβει τον κλέφτη μπροστά στους πελάτες του». Συνολικά οι κλοπές και οι διαρρήξεις από 11.822 που ήταν το 2016 έφτασαν τις 13.506 το 2017. Ευτυχώς μειώθηκε ο αριθμός των ληστειών που από 569 το 2016 έπεσαν στις 430 το 2017.

Από πού να πρωτοφυλαχθεί κανείς;