ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για το ιδιοκτησιακό των  φαρμακείων

Με την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος 64/2018 στο ΦΕΚ 124/Α11-7-18 που ρυθμίζει το επάγγελμα του φαρμακοποιού και κατ’ επέκταση και το ιδιοκτησιακό, αφού συμπεριλαμβάνει και τις προϋποθέσεις ίδρυσης φαρμακείου, ολοκληρώθηκε προς το παρόν ο κύκλος αυτού του «καυτού» θέματος που αφορά τους φαρμακοποιούς.

Οι φαρμακοποιοί βεβαίως υποστηρίζουν ότι υπάρχει ακόμη δρόμος στο θέμα, δεδομένου του ότι έχουν κερδίσει δύο αποφάσεις στο ευρωπαϊκό δικαστήριο οι οποίες αναφέρουν ότι τα φαρμακεία πρέπει να ανήκουν σε φαρμακοποιούς.

 

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ εδώ