NEA

Παρουσίαση της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας της Novartis Hellas για τη διετία 2016-2017

Παρουσίαση της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας της Novartis Hellas για τη διετία 2016-2017

Στο 35% του κύκλου εργασιών της αποτιμάται η συνεισφορά της εταιρείας στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

 

Από τη Ρούλα Σκουρογιάννη

 

Το σταθερό προσανατολισμό της στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και την εστίασή της στους ασθενείς και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία καταδεικνύουν τα στοιχεία και οι μετρήσεις που παρουσίασε η Novartis Hellas, στο πλαίσιο έκδοσης της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016-2017*, η κατάρτιση της οποίας έχει υλοποιηθεί με την υποστήριξη της Ernst & Young Hellas.

 

Η παρουσίαση της έκθεσης ανέδειξε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η Novartis Hellas, έχει ενσωματώσει τις αρχές της Εταιρικής Υπευθυνότητας στον τρόπο λειτουργίας της, με συγκεκριμένες, μετρήσιμες πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε δυο βασικούς πυλώνες δράσης: την επέκταση της πρόσβασης στην υγεία και την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η εταιρεία παραμένει πιστή στην αποστολή της να ανακαλύπτει νέους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων καθώς και επέκτασης του προσδόκιμου επιβίωσης, τόνισαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας. «Σε αυτή την κατεύθυνση, τη διετία 2016 - 2017, η Novartis Hellas επέστρεψε στην εθνική οικονομία €293 εκ., δηλαδή περίπου το 35% των συνολικών ετήσιων εσόδων της, μέσω επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη, μισθοδοσίας, φόρων, clawback & rebates, στήριξης των Ελλήνων προμηθευτών, δωρεών και κοινωνικών προγραμμάτων», επεσήμανε η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Novartis Hellas, κα Susanne Kohout.

 

Αντίστοιχα, οι επενδύσεις της εταιρείας για τη διεξαγωγή περισσότερων από 100 κλινικών μελετών με 5.500 ασθενείς, ξεπέρασαν τα 7,6 εκατ. ευρώ προάγοντας την επιστημονική καινοτομία και υποστηρίζοντας θέσεις εργασίας.  Η εταιρεία, επιπλέον, συνεργάστηκε με ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες για την προώθηση φαρμακευτικών σκευασμάτων, μέσα από επένδυση 36,5 εκατ. Ευρώ, ενώ συνέχισε να ενισχύει την λειτουργία της ελληνικής εφοδιαστικής αλυσίδας, διατηρώντας το ποσοστό των έμμεσων αγορών από εγχώριους προμηθευτές στο 95,7% συνεισφέροντας περαιτέρω στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης.

 

Προσυπογράφοντας το δικαίωμα κάθε ανθρώπου στην υγεία, η εταιρεία υλοποίησε 3 κοινωνικά προγράμματα πρόληψης παρέχοντας 20 χιλιάδες δωρεάν διαγνωστικούς ελέγχους σε 17 περιοχές της χώρας, 5 εκστρατείες ευαισθητοποίησης για σημαντικά νοσήματα σε συνεργασία με επιστημονικές εταιρείες και συλλόγους ασθενών και 18 προγράμματα υποστήριξης ασθενών με σημαντικές ασθένειες (ογκολογικά, νευρολογικά και ρευματολογικά νοσήματα).  Παράλληλα υποστήριξε το έργο 34 ενώσεων ασθενών, ενώ προχώρησε σε δωρεές φαρμάκων και στήριξη ερευνητικών έργων σε δημόσια νοσοκομεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικές εταιρείες. Αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων η Νοvartis Hellas συνέδραμε το φιλανθρωπικό έργο ΜΚΟ, σωματείων και δομών, ενώ συνέβαλε στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προσφέροντας υλικοτεχνικό εξοπλισμό σε ακριτικά σχολεία που παρουσιάζουν έλλειμμα υποδομών.

 

Σχετικά με την "υπόθεση Novartis"

 

Καλούμενη να σχολιάσει τα γεγονότα των δύο τελευταίων ετών, σχετικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές της εταιρείας στην Ελλάδα και τις έρευνες που διεξάγονται από ελληνικές και αμερικανικές αρχές, η κα Kohout παραδέχτηκε ότι η τελευταία διετία χαρακτηρίστηκε από αρκετές προκλήσεις τόσο για την εταιρεία, όσο και για το φαρμακευτικό κλάδο ευρύτερα. Σχετικά με τις αναφορές για τις πρακτικές δήλωσε ότι «Δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη στις έρευνες» και ότι «η Novartis συνεχίζει να συνεργάζεται με τις ελληνικές και αμερικανικές αρχές ενώ διεξάγει και τη δική της εσωτερική έρευνα, δίνοντας κάθε στοιχείο που προκύπτει στις αρχές της χώρας, ενώ έχει ενισχυθεί ο κώδικας δεοντολογίας της εταιρείας. Διενεργείται έλεγχος σε κάθε ζήτημα που προκύπτει και οι λήψη αποφάσεων γίνεται μέσα από διαδικασίες υγιούς διαλόγου». Η κα Kohout τόνισε ότι προτεραιότητα της εταιρείας είναι η στήριξη και ο σεβασμός στους ανθρώπους και τους εργαζομένους της. «Είμαστε αποφασισμένοι να κατανοήσουμε σε βάθος τα δεδομένα της υπόθεσης και δεσμευόμαστε ότι θα δράσουμε ανάλογα για τυχόν πράξεις που δε συνάδουν με τα υψηλά ηθικά επιχειρηματικά μας πρότυπα, καθώς και να αποτρέψουμε κάθε πιθανό παράπτωμα στο μέλλον», είπε χαρακτηριστικά.

 

Καταλήγοντας η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Novartis Hellas, κα Susanne Kohout, δήλωσε σχετικά: «Παρά τις προκλήσεις, καταφέραμε να παραμείνουμε εστιασμένοι στην αποστολή μας, να βοηθήσουμε τους Έλληνες ασθενείς να ζήσουν περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα ζωής,  με τρόπο βιώσιμο για την ελληνική κοινωνία και την εταιρεία μας. Είμαστε υπερήφανοι για το αποτύπωμά μας και με όχημα την καινοτομία, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε το έργο μας».

 

«Για τη Novartis, η Εταιρική Υπευθυνότητα σχετίζεται πρωτίστως με την κάλυψη και διαχείριση των αναγκών και προσδοκιών των ασθενών και των φροντιστών τους, των ενώσεων ασθενών, των επαγγελματιών υγείας, της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, των εργαζομένων, των συνεργατών, προμηθευτών και άλλων συμμετόχων, στο πλαίσιο της βιωσιμότητας. Ο συνδυασμός αξιοποίησης  επιστημονικών εξελίξεων και υπεύθυνης στάσης βοηθά στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη και στη δημιουργία αξίας για την εταιρεία, τους ασθενείς  και την ευρύτερη κοινωνία. Αυτές οι σχέσεις εμπιστοσύνης είναι για όλους εμάς στη Novartis ύψιστης προτεραιότητας», ανέφερε η κα Φωτεινή Μπαμπανάρα, Eπικεφαλής Επικοινωνίας του ομίλου Novartis, η οποία αναφέρθηκε στην ανάπτυξη προγράμματος καταπολέμησης της νεανικής ανεργίας, μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε επαγγέλματα που έχουν ζήτηση στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα με την κα Μπαμπανάρα, αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα το φθινόπωρο.

 

Η δέσμευση της Novartis προς τους Ασθενείς και τους Φροντιστές

 

Στην παρουσίαση, τονίστηκε αρκετές φορές ότι η Novartis συνεργάζεται με την κοινότητα των ασθενών σε όλο τον κόσμο για να ανακαλύψει νέους τρόπους βελτίωσης και παράτασης της ζωής των ανθρώπων.

Η σημαντική επένδυση της εταιρείας στην έρευνα και την ανάπτυξη στηρίζει τη δέσμευσή της για χρήση της καινοτομίας που βασίζεται στην επιστήμη, με στόχο την

αντιμετώπιση ορισμένων από τα πιο κρίσιμα ζητήματα υγείας της κοινωνίας.

Μόνο με τη συνεργασία βελτιώνονται τα αποτελέσματα για τους

ασθενείς και να αλλάζει η πρακτική της ιατρικής.

 

*Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα (“in accordance-Core”) με τα παγκόσμια Πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης GR, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας και να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο η Novartis Hellas διαχειρίζεται τις πιο ουσιαστικές επιδράσεις της στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.