ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Σειρά διαλέξεων από τον Νομικό Σύμβουλο του ΠΦΣ για τη Φαρμακευτική Νομοθεσία και Δεοντολογία

Σειρά διαλέξεων από τον Νομικό Σύμβουλο του ΠΦΣ για τη Φαρμακευτική Νομοθεσία και Δεοντολογία

Συμφωνία συνεργασίας συνήψαν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ο δικηγόρος κ. Ηλίας Δημητρέλλος, Νομικός Σύμβουλος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, με σκοπό την παροχή διαλέξεων στο Πανεπιστήμιο σε ειδικά θέματα φαρμακευτικής νομοθεσίας και δεοντολογίας.

Ο κ. Δημητρέλλος διαθέτει σημαντική εμπειρία στα θέματα Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και Νομοθεσίας Φαρμακείων και η συμβολή του κρίθηκε ότι θα είναι καθοριστική στην εκπαίδευση των φοιτητών Φαρμακευτικής του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας, αφενός μεν με τη νομοθεσία που ισχύει στην Ελλάδα, αφετέρου δε με το ενωσιακό κεκτημένο σε ζητήματα που αφορούν στα φαρμακεία και τους φαρμακοποιούς.

Με δεδομένο ότι η Φαρμακευτική είναι ένα ρυθμιζόμενο επάγγελμα και ο Φαρμακοποιός ένας Επαγγελματίας Υγείας, ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος Σπουδών Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι οι φοιτητές να γνωρίζουν την ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία και να εφαρμόζουν τους κώδικες φαρμακευτικής ηθικής και δεοντολογίας. Η νέα αυτή συνεργασία ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και τον κ. Δημητρέλλο εξυπηρετεί ακριβώς αυτό τον στόχο.