ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

«Υγεία 2020»: Σήμερα και αύριο η συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα

«Υγεία 2020»: Σήμερα και αύριο η συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα

Αρχίζουν σήμερα, στην Αθήνα, οι εργασίες της διήμερης συνάντησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Κατά την έναρξη των εργασιών, χαιρετισμό θα απευθύνει ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός.

Στη συνάντηση, θα συμμετέχουν οι επικεφαλής των Εθνικών Ενώσεων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, Ευρωπαίοι επιστήμονες διεθνούς κύρους στον τομέα της Υγείας και τα συνεργαζόμενα κράτη-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη.

Σκοπός της συνάντησης είναι η επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Πολιτικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που φέρει την ονομασία «Υγεία 2020», καθώς επίσης και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι τελευταίοι έχουν τεθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών σε τομείς όπως σύντομα περιγράφονται παρακάτω:

  • η επένδυση στον τομέα της υγείας μέσω της ολιστικής προσέγγισης της πορείας της ζωής των ανθρώπων με σκοπό την ενδυνάμωση τους,
  • η αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων της Ευρώπης στον τομέα της υγείας και ειδικότερα των μεταδοτικών και μη μεταδοτικών ασθενειών,
  • η ενίσχυση των συστημάτων υγείας και κυρίως η ενίσχυση και αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν την ετοιμότητα, επιτήρηση και την ανταπόκριση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και
  • η δημιουργία ευέλικτων κοινοτήτων και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους.