ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Δωρεά της ΒΙΑΝΕΞ στην Αιματολογική Κλινική του «Λαϊκου» Νοσοκομείου

Δωρεά της ΒΙΑΝΕΞ στην Αιματολογική Κλινική του «Λαϊκου» Νοσοκομείου

 Η δωρεά περιλαμβάνει δύο φίλτρα κατακρατήσεως σωματιδίων αέρος, τεχνολογία που επιτρέπει την ασφαλέστερη νοσηλεία των μεταμοσχευομένων ασθενών.

Τον εφοδιασμό της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό» με δύο υπερσύγχρονα φίλτρα κατακρατήσεως σωματιδίων αέρος, ανέλαβε η φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ.

Τα νέα φίλτρα επιτρέπουν την ασφαλέστερη νοσηλεία των μεταμοσχευομένων ασθενών, αλλά και την αύξηση -υπό προϋποθέσεις- της δυναμικότητας της Μονάδας κατά δύο ακόμη κλίνες.

Εκτιμώντας της αξίας της προσφοράς της ΒΙΑΝΕΞ στην ασφάλεια των ασθενών, η διεύθυνση της Αιματολογικής Κλινικής του «Λαϊκού» προτείνει οι δύο θάλαμοι που τώρα εξοπλίζονται με την παραπάνω δωρεά, να λάβουν το όνομα του αείμνηστου ιδρυτή της ΒΙΑΝΕΞ και πρωτοπόρου της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και να ονομαστούν «Θάλαμοι Παύλου Γιαννακόπουλου».