NEA

Χάος στα Κέντρα Αποκατάστασης μετά από ξαφνική απόφαση που τους αλλάζει τα δεδομένα

Χάος στα Κέντρα Αποκατάστασης μετά από ξαφνική απόφαση που τους αλλάζει τα δεδομένα

Εν μία νυκτί τους αλλάζουν τα δεδομένα, χωρίς να αφήνουν ένα εύλογο χρονικό περιθώριο να ενημερωθούν οι συνταγογραφούντες γιατροί για τα νέα δεδομένα, να λειτουργήσει πιλοτικά η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, και να λύσουν τις απορίες τους, όσοι εμπλέκονται στο σύστημα των θεραπειών σε Κέντρα Αποκατάστασης.

 

Διαβάστε παρακάτω την αναλυτική παρέμβαση της ΕΚΑΕ:

«Ηλεκτρονική Γνωμάτευση και εφαρμογή Real Time στα ΚΑΑ ΚΝ»

σήμερα λάβανε όλα σχεδόν τα μέλη μας το υπ’ αριθ. δβ3/γοικ.826 έγγραφο, το οποίο υπογράφει ο γενικός διευθυντής ΕΟΠΥΥ με θέμα «ηλεκτρονική γνωμάτευση εισαγωγής σε κέντρα αποθεραπείας αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας», σύμφωνα με το οποίο:

  1. Από 10/1/2019 (δηλαδή από χθες «η συνταγογράφηση Συνεδριών Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Εσωτερικών ασθενών, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από την εφαρμογή ‘Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ’, η οποία βρίσκεται στον ιστότοπο ….»
  2. «Από 17/1/2019 θα είναι υποχρεωτική η αναφορά στον αριθμό της εγκεκριμένης γνωμάτευσης εισαγωγής ΚΑΑ-ΚΝ, τόσο κατά την αναγγελία εισόδου,…»
  3. «Συμπληρωματικές οδηγίες υποβολής Ηλεκτρονικού αιτήματος προς ανώτατο Υγειονομικό συμβούλιο ή ομάδα Real time».

Από μία πρώτη επεξεργασία προκύπτουν τα εξής:

Α. Δεν υφίσταται ο όρος «συνεδρίες αποκ. και αποθ. κλειστής νοσηλείας».

Β. Η ηλεκτρονική γνωμάτευση σε ΚΑΑ ΚΝ10/1/2019 δεν είναι
αναρτημένη στο σύστημα.

Γ. Ποια είναι αυτή η ηλεκτρονική γνωμάτευση και με ποια απόφαση
του ΔΣ του οργανισμού ορίστηκε;

Η εμπειρία της αντίστοιχης Ηλ. Γνωμάτευσης για τα ΚΑΑ ΗΝ όπως αυτή αρχικά εκδόθηκε και έχει παίξει σημαντικό ρόλο στο γεγονός ότι τα ΚΑΑ ΗΝ είναι ακόμα σήμερα απλήρωτα από την εφαρμογή της νέας σύμβασης την 1η Ιουνίου 2018, δημιουργεί τεράστια δυσπιστία για τη ορθότητα αυτή για τα ΚΑΑ ΚΝ.

Δ. Είναι ενημερωμένοι οι δυνητικοί γνωματεύοντες ιατροί, και αν ναι ποιες ειδικότητες ιατρών ενημερωθήκαν και πως μέσα σε μια μέρα θα εφαρμόσουν κάτι το οποίο δεν υπάρχει;

Ε. Ενώ από τις 10/1/2019 είναι υποχρεωτικό, τα ΚΑΑ από τις 17/1/2019 οφείλουν να κάνουν χρήση του αριθμού αναφοράς της ηλ. γνωμάτευσης.

Από 10/1 μέχρι τις 17/1/2019 δηλαδή τι ισχύει;

ΣΤ. Έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί η πιλοτική εφαρμογή του
real time στα ΚΑΑ ΚΝ;

Η. Από που προκύπτει μέσα από τον υφιστάμενο ΕΚΠΥ η αναπλήρωση των αρμοδιοτήτων του ΑΥΣ από την ομάδα real time;

Μας είναι πραγματικά αδύνατο να κατανοήσουμε την απόφασή σας αυτή. Και χωρίς καν να γνωρίζουμε το περιεχόμενο της Ηλεκτρονικής Ιατρικής γνωμάτευσης σας επισημάνουμε μόνο το γεγονός ότι αναφέρεστε σε εφαρμογή της ΣΗΜΕΡΑ ενώ αυτή δεν υπάρχει.

Σας ζητούμε ειλικρινά να αναστείλετε την εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας έως ότου ολοκληρωθεί η επεξεργασία της Ηλεκτρονικής Ιατρικής Γνωμάτευσης σύμφωνα με το Νέο ΕΚΠΥ και την επιστημονική συμβολή της ΕΕΦΙΑΠ καθώς και την γόνιμη συμμετοχή μας μέσω διαλόγου και την τελική έγκριση από το ΔΣ του οργανισμού. Η εφαρμογή μιας οδηγίας που δεν είναι αντικειμενικά εφαρμόσιμη ουσιαστικά και τυπικά καταργεί τη δυνατότητα εισαγωγής ασφαλισμένου σε ΚΑΑ ΚΝ.

Η ΕΚΑΕ

Η Ένωση Κέντρων Αποκατάστασης Ελλάδος (ΕΚΑΕ) αποτελεί τον μοναδικό θεσμικό εκπρόσωπο των Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας στην Ελλάδα (ΚΑΑ). Τα είκοσι πέντε (25) μέλη της ΕΚΑΕ (Κλειστής και Ημερήσιας Νοσηλείας) δυναμικότητας 2030 κλινών συνιστούν ένα ευρύ δίκτυο, σύγχρονων και άρτια εξοπλισμένων ΚΑΑ, με σημαντική συμβολή τόσο στην εθνική, όσο και στις τοπικές οικονομίες. Βασικός στόχος της ΕΚΑΕ είναι η προαγωγή της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΦΙΑπ) στην Ελλάδα και η διαρκής αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Τα ΚΑΑ στην Ελλάδα

Καλύπτοντας το συντριπτικό ποσοστό των εθνικών αναγκών σε υπηρεσίες Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, τα ιδιωτικά Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας συνεισφέρουν ουσιαστικά σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Η ισότιμη επανένταξη των πασχόντων στο κοινωνικό σύνολο και στην αγορά εργασίας, η αποσυμφόρηση των Δημόσιων Νοσοκομείων, η αποτροπή δαπανών νοσηλείας στο εξωτερικό και η συντήρηση 4.600 θέσεων εργασίας, αποτελούν μερικά από τα σημαντικότερα οφέλη της λειτουργίας τους.

 

 

Δείτε εδώ την ηλεκτρονική γνωμάτευση και εδώ την οδηγία του ΕΟΠΥΥ