array ( 0 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7565, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7565, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7565, 'TITLE' => 'Δύσκολη εξίσωση το νέο ωράριο εργασίας των γιατρών...', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '25', 'DESCRIPTION' => 'Ωράριο και διάρκεια εργασίας (άρθρα 6, 7, 16 και 22 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ) 1. Το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή... ', 'CONTENT' => '

Είναι απορίας άξιο να δούμε πως και που θα εφαρμοστεί το νέο ωράριο εργασίας των γιατρών καθώς η υποστελέχωση δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

 Διαβάστε τι αναφέρουν τα επίμαχα άρθρα 3, 4 και 5:

Ωράριο και διάρκεια εργασίας (άρθρα 6, 7, 16 και 22 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

 1. Το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00.
  2. Το τακτικό ωράριο των ιατρών των υπηρετούντων στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή και καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 8 και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115).
  3. Η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των ιατρών της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες εργασίας με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών. Στον υπολογισμό του μέσου όρου δεν προσμετρώνται ή παραμένουν ουδέτερες η ετήσια άδεια και οι άδειες ασθενείας.
  4.α) Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των εξήντα (60) ωρών εργασίας την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών.

Τηρουμένων των γενικών αρχών προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των ιατρών, η υπέρβαση του 48ωρου γίνεται για την κάλυψη των αναγκών σε εφημερίες των νοσοκομείων ή μονάδων Π.Φ.Υ., εφόσον:

αα) ο ιατρός συναινεί για την παροχή της εργασίας αυτής και

ββ) ο ιατρός δεν υφίσταται καμία επίπτωση, αν δεν δεχτεί να εκτελέσει την εργασία αυτή. Η συναίνεση του ιατρού είναι ειδική, δίδεται εγγράφως, φέρει ακριβή ημερομηνία και υπογραφή, φυλάσσεται στο φάκελό του και μπορεί να ανακαλείται ελεύθερα.

β) Ο Διοικητής του νοσοκομείου, καθώς και ο Διοικη τής της Υ.ΠΕ. για τις μονάδες Π.Φ.Υ. υποχρεούνται να τηρούν και ενημερώνουν αρχείο για όλους τους ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς, που παρέχουν εργασία καθ’ υπέρβαση του 48ωρου. Το αρχείο είναι στη διάθεση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος μπορεί να απαγορεύει ή περιορίζει τη δυνατότητα υπέρβασης της ανώτατης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας, για λόγους ασφάλειας και υγείας των ιατρών. Το νοσοκομείο και η Δ.Υ.ΠΕ. υπο χρεούνται να παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα
στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση ή την άρση της συναίνεσης των ιατρών.

γ) Η υπέρβαση του 48ωρου τίθεται για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προσλήψεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ..

 1. Η ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) εβδομάδων.

Άρθρο 4

Συμμετοχή στις εφημερίες
1. Η συμμετοχή όλων των ιατρών και οδοντιάτρων στο πρόγραμμα εφημεριών είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από βαθμό ή βαθμίδα, και μπορεί να λάβει τη μορφή της ενεργής εφημερίας, της εφημερίας ετοιμότητας και της μικτής εφημερίας, λογίζεται δε ως απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και αμείβεται. Ομοίως, επιτρέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών
των φαρμακοποιών, χημικών, βιοχημικών, κλινικών χημικών, βιολόγων, φυσικών νοσοκομείων - ακτινοφυσικών, ψυχολόγων που υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

 1. Οι ειδικευόμενοι ιατροί διενεργούν μόνον ενεργές εφημερίες.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται και εξειδικεύεται ο αριθμός των ιατρών και των λοιπών επαγγελματιών, που συμμετέχουν στις εφημερίες, καθώς και η κατανομή των εφημεριών, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε υγειονομικής περιφέρειας, νοσοκομείου ή μονάδας Π.Φ.Υ..
 3. Όλα τα τμήματα ή κλινικές των νοσοκομείων εφημερεύουν καθημερινά και καταρτίζουν μηνιαία προγράμματα εφημερίας.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., ορίζονται τα Κέντρα Υγείας και οι Μονάδες Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. που λειτουργούν και εφημερεύουν σε 24ωρη βάση.

Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται και εξειδικεύεται ο χρόνος και ο τρόπος οργάνωσης των εφημεριών μονάδων Π.Φ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου.

 1. Οι ώρες εφημερίας διακρίνονται σε ώρες καθημερινές, καθημερινές νυκτερινές, καθημερινές νυκτερινές προς αργία, Σαββάτου, Σαββάτου νυκτερινές, Κυριακής ή αργίας, Κυριακής ή αργίας νυκτερινές.

Άρθρο 5

Οργάνωση του χρόνου εργασίας (άρθρα 3, 4, 5 και 17 παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

1.α) Καθιερώνεται, κατά κανόνα ως βάση για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, η μέχρι δώδεκα (12) ώρες συνεχής εργασία με παρουσία στο χώρο εργασίας. Ως δώδεκα (12) ώρες συνεχούς εργασίας νοούνται:

αα) οι επτά (7) ώρες του τακτικού πενθήμερου ωραρίου ακολουθούμενες από πέντε (5) ώρες ενεργής εφημερίας,

αβ) οι δώδεκα (12) ώρες συνεχούς απασχόλησης τις καθημερινές κατά τις νυχτερινές ώρες με παρουσίαστο χώρο εργασίας,

αγ) οι δώδεκα (12) ώρες συνεχούς απασχόλησης κατά το Σάββατο, Κυριακή ή αργία με πα-
ρουσία στο χώρο εργασίας. Η συνεχής ή διακεκομμένη απασχόληση εντός του χώρου εργασίας και μετά από κλήση κατά τις εφημερίες ετοιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το μέγιστο όριο των δώδεκα (12) ωρών.

β) Η ημερήσια ανάπαυση των ιατρών είναι υποχρεωτική και διάρκειας δώδεκα (12) συνεχόμενων ωρών ανά εικοσιτετράωρο. Η εβδομαδιαία ανάπαυση των ιατρών είναι σαράντα οκτώ (48) ώρες. Το διάλειμμα πέραν των έξι (6) ωρών εργασίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά.

 1. Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 για λόγους λειτουργίας της υπηρεσίας και Τεύχος Α’ 172/16.11.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ?Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 συνέχειας της φροντίδας υγείας. Αν μειώνεται ή χάνεται ο χρόνος ημερήσιας ανάπαυσης, παρέχεται αμέσως μετά
  ισοδύναμη συνεχής περίοδος ημερήσιας αντισταθμιστικής ανάπαυσης έως δώδεκα (12) ώρες. Αν μειώνεται ή χάνεται ο χρόνος εβδομαδιαίας ανάπαυσης, χορηγείται αντισταθμιστική καθημερινή ημέρα ανάπαυσης μέσα στις δύο (2) επόμενες εβδομάδες για κάθε ενεργή εφημερία Σαββάτου ή Κυριακής ή αργίας.
 2. Για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων και των φορέων Π.Φ.Υ. των Δ.Υ.ΠΕ. όλης της χώρας σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και κατάρτισης του προγράμματος εφημεριών, με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, συστηματοποιούνται και εξειδικεύονται οι εφημερίες κατά υγειονομικές περιφέρειες, τμήματα ή κλινικές, εργαστήρια, Τ.Ε.Π., μονάδες και κατά ειδικότητες και καθορίζεται ο αριθμός, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των εφημεριών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

 

Μ.Τ.

 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '17/11/2017 10:32:57', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/11/2017 09:32:13', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7565, 'TITLE' => 'Δύσκολη εξίσωση το νέο ωράριο εργασίας των γιατρών...', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '25', 'DESCRIPTION' => 'Ωράριο και διάρκεια εργασίας (άρθρα 6, 7, 16 και 22 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ) 1. Το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή... ', 'CONTENT' => '

Είναι απορίας άξιο να δούμε πως και που θα εφαρμοστεί το νέο ωράριο εργασίας των γιατρών καθώς η υποστελέχωση δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

 Διαβάστε τι αναφέρουν τα επίμαχα άρθρα 3, 4 και 5:

Ωράριο και διάρκεια εργασίας (άρθρα 6, 7, 16 και 22 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

 1. Το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00.
  2. Το τακτικό ωράριο των ιατρών των υπηρετούντων στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή και καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 8 και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115).
  3. Η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των ιατρών της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες εργασίας με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών. Στον υπολογισμό του μέσου όρου δεν προσμετρώνται ή παραμένουν ουδέτερες η ετήσια άδεια και οι άδειες ασθενείας.
  4.α) Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των εξήντα (60) ωρών εργασίας την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών.

Τηρουμένων των γενικών αρχών προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των ιατρών, η υπέρβαση του 48ωρου γίνεται για την κάλυψη των αναγκών σε εφημερίες των νοσοκομείων ή μονάδων Π.Φ.Υ., εφόσον:

αα) ο ιατρός συναινεί για την παροχή της εργασίας αυτής και

ββ) ο ιατρός δεν υφίσταται καμία επίπτωση, αν δεν δεχτεί να εκτελέσει την εργασία αυτή. Η συναίνεση του ιατρού είναι ειδική, δίδεται εγγράφως, φέρει ακριβή ημερομηνία και υπογραφή, φυλάσσεται στο φάκελό του και μπορεί να ανακαλείται ελεύθερα.

β) Ο Διοικητής του νοσοκομείου, καθώς και ο Διοικη τής της Υ.ΠΕ. για τις μονάδες Π.Φ.Υ. υποχρεούνται να τηρούν και ενημερώνουν αρχείο για όλους τους ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς, που παρέχουν εργασία καθ’ υπέρβαση του 48ωρου. Το αρχείο είναι στη διάθεση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος μπορεί να απαγορεύει ή περιορίζει τη δυνατότητα υπέρβασης της ανώτατης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας, για λόγους ασφάλειας και υγείας των ιατρών. Το νοσοκομείο και η Δ.Υ.ΠΕ. υπο χρεούνται να παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα
στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση ή την άρση της συναίνεσης των ιατρών.

γ) Η υπέρβαση του 48ωρου τίθεται για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προσλήψεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ..

 1. Η ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) εβδομάδων.

Άρθρο 4

Συμμετοχή στις εφημερίες
1. Η συμμετοχή όλων των ιατρών και οδοντιάτρων στο πρόγραμμα εφημεριών είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από βαθμό ή βαθμίδα, και μπορεί να λάβει τη μορφή της ενεργής εφημερίας, της εφημερίας ετοιμότητας και της μικτής εφημερίας, λογίζεται δε ως απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και αμείβεται. Ομοίως, επιτρέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών
των φαρμακοποιών, χημικών, βιοχημικών, κλινικών χημικών, βιολόγων, φυσικών νοσοκομείων - ακτινοφυσικών, ψυχολόγων που υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

 1. Οι ειδικευόμενοι ιατροί διενεργούν μόνον ενεργές εφημερίες.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται και εξειδικεύεται ο αριθμός των ιατρών και των λοιπών επαγγελματιών, που συμμετέχουν στις εφημερίες, καθώς και η κατανομή των εφημεριών, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε υγειονομικής περιφέρειας, νοσοκομείου ή μονάδας Π.Φ.Υ..
 3. Όλα τα τμήματα ή κλινικές των νοσοκομείων εφημερεύουν καθημερινά και καταρτίζουν μηνιαία προγράμματα εφημερίας.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., ορίζονται τα Κέντρα Υγείας και οι Μονάδες Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. που λειτουργούν και εφημερεύουν σε 24ωρη βάση.

Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται και εξειδικεύεται ο χρόνος και ο τρόπος οργάνωσης των εφημεριών μονάδων Π.Φ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου.

 1. Οι ώρες εφημερίας διακρίνονται σε ώρες καθημερινές, καθημερινές νυκτερινές, καθημερινές νυκτερινές προς αργία, Σαββάτου, Σαββάτου νυκτερινές, Κυριακής ή αργίας, Κυριακής ή αργίας νυκτερινές.

Άρθρο 5

Οργάνωση του χρόνου εργασίας (άρθρα 3, 4, 5 και 17 παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

1.α) Καθιερώνεται, κατά κανόνα ως βάση για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, η μέχρι δώδεκα (12) ώρες συνεχής εργασία με παρουσία στο χώρο εργασίας. Ως δώδεκα (12) ώρες συνεχούς εργασίας νοούνται:

αα) οι επτά (7) ώρες του τακτικού πενθήμερου ωραρίου ακολουθούμενες από πέντε (5) ώρες ενεργής εφημερίας,

αβ) οι δώδεκα (12) ώρες συνεχούς απασχόλησης τις καθημερινές κατά τις νυχτερινές ώρες με παρουσίαστο χώρο εργασίας,

αγ) οι δώδεκα (12) ώρες συνεχούς απασχόλησης κατά το Σάββατο, Κυριακή ή αργία με πα-
ρουσία στο χώρο εργασίας. Η συνεχής ή διακεκομμένη απασχόληση εντός του χώρου εργασίας και μετά από κλήση κατά τις εφημερίες ετοιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το μέγιστο όριο των δώδεκα (12) ωρών.

β) Η ημερήσια ανάπαυση των ιατρών είναι υποχρεωτική και διάρκειας δώδεκα (12) συνεχόμενων ωρών ανά εικοσιτετράωρο. Η εβδομαδιαία ανάπαυση των ιατρών είναι σαράντα οκτώ (48) ώρες. Το διάλειμμα πέραν των έξι (6) ωρών εργασίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά.

 1. Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 για λόγους λειτουργίας της υπηρεσίας και Τεύχος Α’ 172/16.11.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ?Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 συνέχειας της φροντίδας υγείας. Αν μειώνεται ή χάνεται ο χρόνος ημερήσιας ανάπαυσης, παρέχεται αμέσως μετά
  ισοδύναμη συνεχής περίοδος ημερήσιας αντισταθμιστικής ανάπαυσης έως δώδεκα (12) ώρες. Αν μειώνεται ή χάνεται ο χρόνος εβδομαδιαίας ανάπαυσης, χορηγείται αντισταθμιστική καθημερινή ημέρα ανάπαυσης μέσα στις δύο (2) επόμενες εβδομάδες για κάθε ενεργή εφημερία Σαββάτου ή Κυριακής ή αργίας.
 2. Για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων και των φορέων Π.Φ.Υ. των Δ.Υ.ΠΕ. όλης της χώρας σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και κατάρτισης του προγράμματος εφημεριών, με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, συστηματοποιούνται και εξειδικεύονται οι εφημερίες κατά υγειονομικές περιφέρειες, τμήματα ή κλινικές, εργαστήρια, Τ.Ε.Π., μονάδες και κατά ειδικότητες και καθορίζεται ο αριθμός, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των εφημεριών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

 

Μ.Τ.

 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '17/11/2017 10:32:57', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/11/2017 09:32:13', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7565, 'IMAGE_ID' => 11274, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7565, 'IMAGE_ID' => 11274, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 11274, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/7565/-εξίσωση-το-νέο-ωράριο-εργασίας-των-γιατρών.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 11274, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/7565/-εξίσωση-το-νέο-ωράριο-εργασίας-των-γιατρών.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 1 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7567, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7567, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7567, 'TITLE' => 'Μέτρα στήριξης των πληγέντων στην δυτική Αττική από ΥΥΚΑ και ΙΣΑ', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Η λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά τα έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα στη δυτική Αττική είναι το αντικείμενο εγκυκλίου που εξέδωσε... ', 'CONTENT' => '

Η λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά τα έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα στη δυτική Αττική είναι το αντικείμενο εγκυκλίου που εξέδωσε ο Ιωάννης Μπασκόζος με αναλυτική αναφορά σε όλα τα μέτρα προστασίας των πολιτών και της δημόσιας υγείας γενικότερα. Την ίδια ώρα ο ΙΣΑ αποφάσισε να στείλει κλιμάκιο γιατρών, φάρμακα και να στηρίξει τα ιατρεία που επλήγησαν.

 

Ο ΙΣΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία καθώς και τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Αλλά δεν έμεινε εκεί...

Τα μέλη του Δ.Σ του ΙΣΑ έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του προέδρου Γ. Πατούλη, για την αποστολή κλιμακίου στις πληγείσες περιοχές που θα αποτιμήσει την έκταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα ιατρεία. Επίσης πρόκειται να αποστείλει φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό

Παράλληλα, ο ΙΣΑ αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση των ιατρών που υπέστησαν ζημιές τα ιατρεία τους προκειμένου να αποκατασταθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να ενισχυθεί η υγειονομική κάλυψη των περιοχών.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ανέφερε τα εξής:

«Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτή την τραγωδία που έπληξε τη χώρα και την άδικη απώλεια των συμπολιτών μας. Θα συνδράμουμε με όσα μέσα διαθέτουμε στην προσπάθεια ανακούφισης των πληγέντων .Ωστόσο θα πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που άφησαν αθωράκιστη τη χώρα μας».

 

 

 

 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '17/11/2017 10:49:51', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/11/2017 09:49:23', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7567, 'TITLE' => 'Μέτρα στήριξης των πληγέντων στην δυτική Αττική από ΥΥΚΑ και ΙΣΑ', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '2', 'DESCRIPTION' => 'Η λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά τα έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα στη δυτική Αττική είναι το αντικείμενο εγκυκλίου που εξέδωσε... ', 'CONTENT' => '

Η λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας μετά τα έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα στη δυτική Αττική είναι το αντικείμενο εγκυκλίου που εξέδωσε ο Ιωάννης Μπασκόζος με αναλυτική αναφορά σε όλα τα μέτρα προστασίας των πολιτών και της δημόσιας υγείας γενικότερα. Την ίδια ώρα ο ΙΣΑ αποφάσισε να στείλει κλιμάκιο γιατρών, φάρμακα και να στηρίξει τα ιατρεία που επλήγησαν.

 

Ο ΙΣΑ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους κατοίκους των περιοχών που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία καθώς και τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Αλλά δεν έμεινε εκεί...

Τα μέλη του Δ.Σ του ΙΣΑ έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση του προέδρου Γ. Πατούλη, για την αποστολή κλιμακίου στις πληγείσες περιοχές που θα αποτιμήσει την έκταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα ιατρεία. Επίσης πρόκειται να αποστείλει φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό

Παράλληλα, ο ΙΣΑ αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση των ιατρών που υπέστησαν ζημιές τα ιατρεία τους προκειμένου να αποκατασταθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να ενισχυθεί η υγειονομική κάλυψη των περιοχών.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης ανέφερε τα εξής:

«Είμαστε συγκλονισμένοι από αυτή την τραγωδία που έπληξε τη χώρα και την άδικη απώλεια των συμπολιτών μας. Θα συνδράμουμε με όσα μέσα διαθέτουμε στην προσπάθεια ανακούφισης των πληγέντων .Ωστόσο θα πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες σε αυτούς που άφησαν αθωράκιστη τη χώρα μας».

 

 

 

 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '17/11/2017 10:49:51', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/11/2017 09:49:23', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7567, 'IMAGE_ID' => 11276, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7567, 'IMAGE_ID' => 11276, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 11276, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/7567/-στήριξης-των-πληγέντων-στην-δυτική-Αττική.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 11276, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/7567/-στήριξης-των-πληγέντων-στην-δυτική-Αττική.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 2 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7572, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7572, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7572, 'TITLE' => 'Ν. Δημοκρατία: Γιατί «στέρεψαν» τα νοσοκομεία από ειδικευόμενους ιατρούς; ', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '25', 'DESCRIPTION' => ' Την έλλειψη ακόμη και ειδικευόμενων ιατρών από τα νοσοκομεία κυρίως της Περιφέρειας επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υγείας οι τομεάρχες... ', 'CONTENT' => '

Την έλλειψη ακόμη και ειδικευόμενων ιατρών από τα νοσοκομεία κυρίως της Περιφέρειας επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υγείας οι τομεάρχες υγείας της Νέας Δημοκρατίας Ιάσονας Φωτήλας και Βασίλης Οικονόμου και τονίζουν ιδιαίτερα τις 148 κενές θέσεις στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Αχαΐας αλλά και στο μηδενικό ενδιαφέρον από πλευράς αιτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κυρίως, στις ειδικότητες των γενικών ιατρών και των εργαστηριακών (βιοπαθολόγων, ακτινολόγων, των πυρηνικών ιατρών, της ειδικότητας της κυτταρολογίας, κ.α.).

 Για το λόγο αυτό, απευθύνουν ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό για το εάν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των ιατρών που έχουν ζητήσει πιστοποιητικό για εργασία στο εξωτερικό, ποια είναι τα σχετικά κενά στα νοσοκομεία ανά την επικράτεια και ανά ειδικότητα και με ποιους τρόπους σκοπεύει να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί σε ειδικευόμενους ιατρούς.

 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Στέρεψαν» τα νοσοκομεία από ειδικευόμενους ιατρούς;

Όλοι οι πολίτες καθημερινά βιώνουν τις σημαντικές ελλείψεις στη στελέχωση των νοσοκομείων με ιατρικό προσωπικό και οι προσλήψεις επικουρικού ιατρικού προσωπικού δε λύνουν το πρόβλημα. Μάλιστα, αυτό επιδεινώνεται εξαιτίας των ελλείψεων και στη στελέχωση των νοσοκομείων με ειδικευόμενους ιατρούς.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, οι κενές θέσεις σε ειδικευόμενους ιατρούς με τρέχοντα στοιχεία στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Αχαΐας είναι τεράστιες: 148 (!) κενές θέσεις με μηδενικό ενδιαφέρον από πλευράς αιτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κυρίως στις ειδικότητες των γενικών ιατρών και των εργαστηριακών (βιοπαθολόγων, ακτινολόγων, των πυρηνικών ιατρών, της ειδικότητας της κυτταρολογίας, κ.α.). Η παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος από τις ανωτέρω ειδικότητες που αποτελούν τους πυλώνες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας πιθανόν να οφείλεται στο «αβέβαιο μέλλον» και στο τόσο αυξημένο clawback που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πιθανές αιτίες για τη μη κάλυψη των κενών θέσεων είναι η έλλειψη προοπτικής των νέων ιατρών, η έλλειψη συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με νέους ιατρούς, η απουσία μόνιμων προσλήψεων, οι χαμηλές αμοιβές, η έλλειψη κινήτρων προσέλευσης σε άλλες περιοχές πλην των μεγάλων αστικών πόλεων και η μαζική μετανάστευση νέου ιατρικού δυναμικού προς το εξωτερικό.

Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν φέρει σοβαρές δυσλειτουργίες και στις νοσοκομειακές κλίνες. Η μη ύπαρξη κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για να υποστηρίξει το συνολικό αριθμό των νοσοκομειακών κλινών που αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να λειτουργούν οδήγησε σε μειωμένης δυναμικής νοσοκομεία αλλά και κέντρα υγείας. Τέλος, σημαντικό είναι και το κενό εκπαίδευσης που δημιουργείται δεδομένου ότι μία ολόκληρη γενιά ιατρών ήδη έχουν βρει το δρόμο προς το εξωτερικό είτε για να εργαστούν είτε για να πραγματοποιήσουν την ειδικότητά τους και την ίδια στιγμή μία άλλη γενιά ιατρών - αυτή που έχει αποκτήσει ήδη μία εμπειρία 35-40 χρόνια στον ιατρικό χώρο - είναι έτοιμη να συνταξιοδοτηθεί. Το νέο ωράριο εργασίας εκ του αποτελέσματος, λοιπόν, αποτελεί μία ακόμα πληγή στον ιατρικό κόσμο με ανυπολόγιστες ζημιές για το μέλλον του πολύπαθου κλάδου της υγείας.

Δεδομένων των προεκτεθέντων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 1. Έχετε γνώση του ακριβή αριθμού των ιατρών που έχουν ζητήσει σχετικό πιστοποιητικό από τους ιατρικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα για εργασία στο εξωτερικό; {Καταθέστε όλα τα σχετικά έγγραφα}
 2. Ποια είναι τα σχετικά κενά σε ειδικευόμενους γιατρούς που παρουσιάζονται στα νοσοκομεία ανά την επικράτεια και ανά ειδικότητα; {Καταθέστε όλα τα σχετικά έγγραφα}
 3. Με ποιους τρόπους σκοπεύετε να καλύψετε τα κενά που έχουν δημιουργηθεί σε   ειδικευόμενους ιατρούς, ειδικά στην Περιφέρεια; Ποιο είναι το σχετικό πλάνο και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Ιάσονας Φωτήλας                             Αχαΐας

Βασίλης Οικονόμου                          Επικρατείας 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '17/11/2017 13:30:54', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/11/2017 12:30:32', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7572, 'TITLE' => 'Ν. Δημοκρατία: Γιατί «στέρεψαν» τα νοσοκομεία από ειδικευόμενους ιατρούς; ', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '25', 'DESCRIPTION' => ' Την έλλειψη ακόμη και ειδικευόμενων ιατρών από τα νοσοκομεία κυρίως της Περιφέρειας επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υγείας οι τομεάρχες... ', 'CONTENT' => '

Την έλλειψη ακόμη και ειδικευόμενων ιατρών από τα νοσοκομεία κυρίως της Περιφέρειας επισημαίνουν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υγείας οι τομεάρχες υγείας της Νέας Δημοκρατίας Ιάσονας Φωτήλας και Βασίλης Οικονόμου και τονίζουν ιδιαίτερα τις 148 κενές θέσεις στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Αχαΐας αλλά και στο μηδενικό ενδιαφέρον από πλευράς αιτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, κυρίως, στις ειδικότητες των γενικών ιατρών και των εργαστηριακών (βιοπαθολόγων, ακτινολόγων, των πυρηνικών ιατρών, της ειδικότητας της κυτταρολογίας, κ.α.).

 Για το λόγο αυτό, απευθύνουν ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό για το εάν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των ιατρών που έχουν ζητήσει πιστοποιητικό για εργασία στο εξωτερικό, ποια είναι τα σχετικά κενά στα νοσοκομεία ανά την επικράτεια και ανά ειδικότητα και με ποιους τρόπους σκοπεύει να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί σε ειδικευόμενους ιατρούς.

 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Στέρεψαν» τα νοσοκομεία από ειδικευόμενους ιατρούς;

Όλοι οι πολίτες καθημερινά βιώνουν τις σημαντικές ελλείψεις στη στελέχωση των νοσοκομείων με ιατρικό προσωπικό και οι προσλήψεις επικουρικού ιατρικού προσωπικού δε λύνουν το πρόβλημα. Μάλιστα, αυτό επιδεινώνεται εξαιτίας των ελλείψεων και στη στελέχωση των νοσοκομείων με ειδικευόμενους ιατρούς.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, οι κενές θέσεις σε ειδικευόμενους ιατρούς με τρέχοντα στοιχεία στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Αχαΐας είναι τεράστιες: 148 (!) κενές θέσεις με μηδενικό ενδιαφέρον από πλευράς αιτήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κυρίως στις ειδικότητες των γενικών ιατρών και των εργαστηριακών (βιοπαθολόγων, ακτινολόγων, των πυρηνικών ιατρών, της ειδικότητας της κυτταρολογίας, κ.α.). Η παντελής έλλειψη ενδιαφέροντος από τις ανωτέρω ειδικότητες που αποτελούν τους πυλώνες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας πιθανόν να οφείλεται στο «αβέβαιο μέλλον» και στο τόσο αυξημένο clawback που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πιθανές αιτίες για τη μη κάλυψη των κενών θέσεων είναι η έλλειψη προοπτικής των νέων ιατρών, η έλλειψη συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με νέους ιατρούς, η απουσία μόνιμων προσλήψεων, οι χαμηλές αμοιβές, η έλλειψη κινήτρων προσέλευσης σε άλλες περιοχές πλην των μεγάλων αστικών πόλεων και η μαζική μετανάστευση νέου ιατρικού δυναμικού προς το εξωτερικό.

Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν φέρει σοβαρές δυσλειτουργίες και στις νοσοκομειακές κλίνες. Η μη ύπαρξη κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού για να υποστηρίξει το συνολικό αριθμό των νοσοκομειακών κλινών που αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να λειτουργούν οδήγησε σε μειωμένης δυναμικής νοσοκομεία αλλά και κέντρα υγείας. Τέλος, σημαντικό είναι και το κενό εκπαίδευσης που δημιουργείται δεδομένου ότι μία ολόκληρη γενιά ιατρών ήδη έχουν βρει το δρόμο προς το εξωτερικό είτε για να εργαστούν είτε για να πραγματοποιήσουν την ειδικότητά τους και την ίδια στιγμή μία άλλη γενιά ιατρών - αυτή που έχει αποκτήσει ήδη μία εμπειρία 35-40 χρόνια στον ιατρικό χώρο - είναι έτοιμη να συνταξιοδοτηθεί. Το νέο ωράριο εργασίας εκ του αποτελέσματος, λοιπόν, αποτελεί μία ακόμα πληγή στον ιατρικό κόσμο με ανυπολόγιστες ζημιές για το μέλλον του πολύπαθου κλάδου της υγείας.

Δεδομένων των προεκτεθέντων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 1. Έχετε γνώση του ακριβή αριθμού των ιατρών που έχουν ζητήσει σχετικό πιστοποιητικό από τους ιατρικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα για εργασία στο εξωτερικό; {Καταθέστε όλα τα σχετικά έγγραφα}
 2. Ποια είναι τα σχετικά κενά σε ειδικευόμενους γιατρούς που παρουσιάζονται στα νοσοκομεία ανά την επικράτεια και ανά ειδικότητα; {Καταθέστε όλα τα σχετικά έγγραφα}
 3. Με ποιους τρόπους σκοπεύετε να καλύψετε τα κενά που έχουν δημιουργηθεί σε   ειδικευόμενους ιατρούς, ειδικά στην Περιφέρεια; Ποιο είναι το σχετικό πλάνο και ποιο το σχετικό χρονοδιάγραμμα;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Ιάσονας Φωτήλας                             Αχαΐας

Βασίλης Οικονόμου                          Επικρατείας 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '17/11/2017 13:30:54', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/11/2017 12:30:32', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7572, 'IMAGE_ID' => 11281, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7572, 'IMAGE_ID' => 11281, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 11281, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/7572/3.-Επερώτηση-στη-Βουλή.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 11281, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/7572/3.-Επερώτηση-στη-Βουλή.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 3 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7564, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7564, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7564, 'TITLE' => 'Οδικός Χάρτης του ΠΟΥ για την αποτελεσματική λειτουργία των αντιβιοτικών', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '25', 'DESCRIPTION' => 'Αυτό είναι το φετινό μήνυμα της Παγκόσμια Ημέρας κατά των Αντιβιοτικών, όπως μας ενημερώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και...', 'CONTENT' => '

18 Νοεμβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά των Αντιβιοτικών:

Σκεφθείτε διπλά. Ζητήστε Συμβουλή από ειδικευμένο επαγγελματία υγείας πριν πάρετε αντιβιοτικά

 

Αυτό είναι το φετινό μήνυμα της Παγκόσμια Ημέρας κατά των Αντιβιοτικών, όπως μας ενημερώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην ΠΦΥ.

 Τα αντιβιοτικά είναι ένα πολύτιμο όπλο στην ιατρική και για αυτό πρεπει να το χειριζόμαστε με προσοχή τονίζει ο κ. Στάθης Σκληρός, Γενικός Ιατρός και Πρόεδρος της Εταιρείας. Έτσι μόνο, θα εξασφαλίσετε την καλύτερη θεραπεία για εσάς και την οικογένειά σας, συμβάλλοντας συγχρόνως στη μείωση της αντίστασης στα αντιβιοτικά.

 Η λανθασμένη και αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών έχει ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη αντίσταση των μικροβίων σε αυτά, γεγονός που αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία καθώς μπορεί να μετατρέψει μια απλή λοίμωξη σε κατάσταση απειλητική για τη ζωή.

 «Όλοι μας - οι πολίτες, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, τα νοσοκομεία, οι κτηνίατροι, οι κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν ζώα για κατανάλωση τροφίμων - πρέπει να διαδραματίσουν ένα ρόλο στην καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντοχής. Οι γυναίκες ως οι παραδοσιακοί οικογενειακοί φροντιστές μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση της συνετής χρήσης αντιβιοτικών στο οικογενειακό περιβάλλον», δηλώνει ο κ. Σκληρός.

 Πρέπει να επιβραδύνουμε την ανάπτυξη και την εξάπλωση της αντίστασης έτσι ώστε τα αντιβιοτικά, που έχουμε στη φαρέτρα μας, να συνεχίσουν να είναι αποτελεσματικά όσο το δυνατόν περισσότερο χρονικό διάστημα. Επίσης, πρέπει επειγόντως να αφιερώσουμε περισσότερους πόρους για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών.

 

Οδικός Χάρτης του ΠΟΥ ανά κατηγορία κοινού

 Ο  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), αναφέρει ο κ. Σκληρός, εξέδωσε έναν οδικό χάρτη για τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών ανά κατηγορία κοινού, την οποία και υιοθετούμε πλήρως ως Επιστημονική Εταιρεία και συλλογικό όργανο των Γενικών Ιατρών:

 -Ιατροί, νοσηλευτές, κτηνίατροι και άλλοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας

Μη συνταγογραφείτε ή δίνετε αντιβιοτικά αν δεν είναι πραγματικά απαραίτητα και εάν πρώτα δεν έχετε κάνει όλες τις προσπάθειες για να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε ποιο αντιβιοτικό θα πρέπει να έχει ο ασθενής σας ή το ζώο που θεραπεύετε.

-Καταναλωτές

Πάρτε τα αντιβιοτικά μόνο όταν συνταγογραφούνται από έναν πιστοποιημένο επαγγελματία υγείας. Εάν πάρετε ένα αντιβιοτικό, θα πρέπει πάντα να ολοκληρώνετε το κύκλο θεραπείας, ακόμη και αν αισθάνεστε καλύτερα, γιατί η διακοπή της θεραπείας προωθεί την ανάπτυξη βακτηρίων ανθεκτικών στα φάρμακα.

Να θυμάστε ότι τα περισσότερα κρυολογήματα και η γρίπη οφείλονται σε ιούς ενάντια στους οποίους τα αντιβιοτικά ΔΕΝ είναι αποτελεσματικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η κατάστασή σας δεν θα βελτιωθεί αν πάρετε αντιβιοτικά καθώς τα αντιβιοτικά δεν καταπολεμούν τον πυρετό ούτε συμπτώματα όπως το φτέρνισμα.

 Ο βήχας και ο πονόλαιμος που είναι από τα πολύ συνηθισμένα συμπτώματα των ιώσεων, εάν δεν οφείλονται σε κάποια βακτηριακή λοίμωξη, θα κάνουν τον κύκλο τους και θα υποχωρήσουν, χωρίς να χρειαστεί η λήψη αντιβίωσης. Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων αρκεί είτε μια αντισηψία της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας με κάποιο προϊόν που περιέχει αντιμικροβιακά / αντισηπτικά συστατικά, όπως παστίλιες.

 

-Κτηνοτρόφοι, αγρότες και άλλοι στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας

Βεβαιωθείτε ότι τα αντιβιοτικά που χορηγούνται σε ζώα χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο ή τη θεραπεία μολυσματικών ασθενειών και υπό κτηνιατρική παρακολούθηση. Οι ορθες πρακτικές εσταυλισμού και ο εμβολιασμός των ζώων μπορούν να μειώσουν την ανάγκη χρήσης αντιβιοτικών.

Η κακή χρήση αντιβιοτικών στο ζωικό κεφάλαιο, στην υδατοκαλλιέργεια και στις καλλιέργειες αποτελεί βασικό παράγοντα που συμβάλλει στην αντοχή στα αντιβιοτικά και στην εξάπλωσή τους στο περιβάλλον, την τροφική αλυσίδα και τους ανθρώπους.

 -Κυβερνήσεις

Χρειαζόμαστε ισχυρά εθνικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της αντίστασης στα αντιβιοτικά. Τα κρίσιμα βήματα είναι η βελτίωση της παρακολούθησης των λοιμώξεων που είναι ανθεκτικές στις αντιβιοτικές, η ρύθμιση της κατάλληλης χρήσης ποιοτικών φαρμάκων και η εκπαίδευση για τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης.

 -Διεθνείς Οργανισμοί ανάπτυξης

Σε σύγκριση με τους πληθυσμούς των βιομηχανικών χωρών, τα άτομα σε χώρες με χαμηλό εισόδημα δεν έχουν δίκαιη πρόσβαση στα αντιβιοτικά. Οι χώρες, που ζητούν βοήθεια για να ενισχύσουν τα συστήματα υγείας τους, χρειάζονται καθοδήγηση για να εξασφαλίσουν ότι τα βασικά αντιβιοτικά είναι προσιτά, φτάνουν στους ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη και χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα.

 

-Βιομηχανία (φαρμακευτικές εταιρείες)

Η βιομηχανία πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα και πιο επιθετικά για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών, αλλά θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε νέους τρόπους για την τόνωση της έρευνας και της ανάπτυξης. Πολλοί μιλάνε για  «κενό γνώσης» στην ανακάλυψη νέων αντιβιοτικών από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία μάχη που διεξάγεται μεταξύ ανάπτυξης νέων φαρμάκων και βακτηριακής εξέλιξης.

 Τα κίνητρα για την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών μπορούν να βοηθήσουν και ευτυχώς  υπάρχουν ορισμένες ενθαρρυντικές τάσεις. Για παράδειγμα, η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς προχώρησαν σε σχέδια για την κάλυψη αυτού του κενού γνώσης Α)  με την άμεση χρηματοδότηση βασικής και κλινικής έρευνας από επιστήμονες, Β) με συνεργασία με φαρμακευτικές εταιρείες  και Γ) με  καθιέρωση χρηματικών βραβείων και την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εργαλείων, τα οποία είναι απαραίτητα  για την πιο σωστή χρήση των αντιβιοτικών.

 Είναι, όμως, σαφές ότι χρειάζεται μια νέα, πιο σφαιρική προσέγγιση. «Από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω», τονίζει ο κ. Σκληρός, «ο WHO εργάζεται για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας μονάδας έρευνας και ανάπτυξης για τα αντιβιοτικά, η οποία θα συνεργάζεται στενά με τη φαρμακευτική βιομηχανία, τα πανεπιστήμια, την κοινωνία των πολιτών και τις υγειονομικές αρχές παγκοσμίως. Αυτή η συνεργασία θα εξασφαλίσει ότι τα νέα φάρμακα θα είναι προσιτά για όλους και θα ενσωματώνουν την ανάγκη διατήρησης νέων αντιβιοτικών στη διαδικασία ανάπτυξης».

 «Χωρίς ένα νέο σύστημα για τη χρήση αντιβιοτικών, θα επαναλάβουμε τις αποτυχημένες ιστορικές προσπάθειες να αξιοποιήσουμε μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές ανακαλύψεις που έχει δει ποτέ ο κόσμος».

 

', 'PUBLISH_DATE' => '17/11/2017 10:21:39', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/11/2017 09:20:54', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7564, 'TITLE' => 'Οδικός Χάρτης του ΠΟΥ για την αποτελεσματική λειτουργία των αντιβιοτικών', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '25', 'DESCRIPTION' => 'Αυτό είναι το φετινό μήνυμα της Παγκόσμια Ημέρας κατά των Αντιβιοτικών, όπως μας ενημερώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και...', 'CONTENT' => '

18 Νοεμβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά των Αντιβιοτικών:

Σκεφθείτε διπλά. Ζητήστε Συμβουλή από ειδικευμένο επαγγελματία υγείας πριν πάρετε αντιβιοτικά

 

Αυτό είναι το φετινό μήνυμα της Παγκόσμια Ημέρας κατά των Αντιβιοτικών, όπως μας ενημερώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην ΠΦΥ.

 Τα αντιβιοτικά είναι ένα πολύτιμο όπλο στην ιατρική και για αυτό πρεπει να το χειριζόμαστε με προσοχή τονίζει ο κ. Στάθης Σκληρός, Γενικός Ιατρός και Πρόεδρος της Εταιρείας. Έτσι μόνο, θα εξασφαλίσετε την καλύτερη θεραπεία για εσάς και την οικογένειά σας, συμβάλλοντας συγχρόνως στη μείωση της αντίστασης στα αντιβιοτικά.

 Η λανθασμένη και αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών έχει ως αποτέλεσμα την αυξανόμενη αντίσταση των μικροβίων σε αυτά, γεγονός που αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία καθώς μπορεί να μετατρέψει μια απλή λοίμωξη σε κατάσταση απειλητική για τη ζωή.

 «Όλοι μας - οι πολίτες, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, τα νοσοκομεία, οι κτηνίατροι, οι κτηνοτρόφοι που εκτρέφουν ζώα για κατανάλωση τροφίμων - πρέπει να διαδραματίσουν ένα ρόλο στην καταπολέμηση της αντιμικροβιακής αντοχής. Οι γυναίκες ως οι παραδοσιακοί οικογενειακοί φροντιστές μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση της συνετής χρήσης αντιβιοτικών στο οικογενειακό περιβάλλον», δηλώνει ο κ. Σκληρός.

 Πρέπει να επιβραδύνουμε την ανάπτυξη και την εξάπλωση της αντίστασης έτσι ώστε τα αντιβιοτικά, που έχουμε στη φαρέτρα μας, να συνεχίσουν να είναι αποτελεσματικά όσο το δυνατόν περισσότερο χρονικό διάστημα. Επίσης, πρέπει επειγόντως να αφιερώσουμε περισσότερους πόρους για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών.

 

Οδικός Χάρτης του ΠΟΥ ανά κατηγορία κοινού

 Ο  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), αναφέρει ο κ. Σκληρός, εξέδωσε έναν οδικό χάρτη για τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών ανά κατηγορία κοινού, την οποία και υιοθετούμε πλήρως ως Επιστημονική Εταιρεία και συλλογικό όργανο των Γενικών Ιατρών:

 -Ιατροί, νοσηλευτές, κτηνίατροι και άλλοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας

Μη συνταγογραφείτε ή δίνετε αντιβιοτικά αν δεν είναι πραγματικά απαραίτητα και εάν πρώτα δεν έχετε κάνει όλες τις προσπάθειες για να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε ποιο αντιβιοτικό θα πρέπει να έχει ο ασθενής σας ή το ζώο που θεραπεύετε.

-Καταναλωτές

Πάρτε τα αντιβιοτικά μόνο όταν συνταγογραφούνται από έναν πιστοποιημένο επαγγελματία υγείας. Εάν πάρετε ένα αντιβιοτικό, θα πρέπει πάντα να ολοκληρώνετε το κύκλο θεραπείας, ακόμη και αν αισθάνεστε καλύτερα, γιατί η διακοπή της θεραπείας προωθεί την ανάπτυξη βακτηρίων ανθεκτικών στα φάρμακα.

Να θυμάστε ότι τα περισσότερα κρυολογήματα και η γρίπη οφείλονται σε ιούς ενάντια στους οποίους τα αντιβιοτικά ΔΕΝ είναι αποτελεσματικά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η κατάστασή σας δεν θα βελτιωθεί αν πάρετε αντιβιοτικά καθώς τα αντιβιοτικά δεν καταπολεμούν τον πυρετό ούτε συμπτώματα όπως το φτέρνισμα.

 Ο βήχας και ο πονόλαιμος που είναι από τα πολύ συνηθισμένα συμπτώματα των ιώσεων, εάν δεν οφείλονται σε κάποια βακτηριακή λοίμωξη, θα κάνουν τον κύκλο τους και θα υποχωρήσουν, χωρίς να χρειαστεί η λήψη αντιβίωσης. Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων αρκεί είτε μια αντισηψία της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας με κάποιο προϊόν που περιέχει αντιμικροβιακά / αντισηπτικά συστατικά, όπως παστίλιες.

 

-Κτηνοτρόφοι, αγρότες και άλλοι στον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας

Βεβαιωθείτε ότι τα αντιβιοτικά που χορηγούνται σε ζώα χρησιμοποιούνται μόνο για τον έλεγχο ή τη θεραπεία μολυσματικών ασθενειών και υπό κτηνιατρική παρακολούθηση. Οι ορθες πρακτικές εσταυλισμού και ο εμβολιασμός των ζώων μπορούν να μειώσουν την ανάγκη χρήσης αντιβιοτικών.

Η κακή χρήση αντιβιοτικών στο ζωικό κεφάλαιο, στην υδατοκαλλιέργεια και στις καλλιέργειες αποτελεί βασικό παράγοντα που συμβάλλει στην αντοχή στα αντιβιοτικά και στην εξάπλωσή τους στο περιβάλλον, την τροφική αλυσίδα και τους ανθρώπους.

 -Κυβερνήσεις

Χρειαζόμαστε ισχυρά εθνικά σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση της αντίστασης στα αντιβιοτικά. Τα κρίσιμα βήματα είναι η βελτίωση της παρακολούθησης των λοιμώξεων που είναι ανθεκτικές στις αντιβιοτικές, η ρύθμιση της κατάλληλης χρήσης ποιοτικών φαρμάκων και η εκπαίδευση για τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης.

 -Διεθνείς Οργανισμοί ανάπτυξης

Σε σύγκριση με τους πληθυσμούς των βιομηχανικών χωρών, τα άτομα σε χώρες με χαμηλό εισόδημα δεν έχουν δίκαιη πρόσβαση στα αντιβιοτικά. Οι χώρες, που ζητούν βοήθεια για να ενισχύσουν τα συστήματα υγείας τους, χρειάζονται καθοδήγηση για να εξασφαλίσουν ότι τα βασικά αντιβιοτικά είναι προσιτά, φτάνουν στους ανθρώπους που τα έχουν πραγματικά ανάγκη και χρησιμοποιούνται με υπευθυνότητα.

 

-Βιομηχανία (φαρμακευτικές εταιρείες)

Η βιομηχανία πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα και πιο επιθετικά για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών, αλλά θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε νέους τρόπους για την τόνωση της έρευνας και της ανάπτυξης. Πολλοί μιλάνε για  «κενό γνώσης» στην ανακάλυψη νέων αντιβιοτικών από τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μία μάχη που διεξάγεται μεταξύ ανάπτυξης νέων φαρμάκων και βακτηριακής εξέλιξης.

 Τα κίνητρα για την ανάπτυξη νέων αντιβιοτικών μπορούν να βοηθήσουν και ευτυχώς  υπάρχουν ορισμένες ενθαρρυντικές τάσεις. Για παράδειγμα, η ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς προχώρησαν σε σχέδια για την κάλυψη αυτού του κενού γνώσης Α)  με την άμεση χρηματοδότηση βασικής και κλινικής έρευνας από επιστήμονες, Β) με συνεργασία με φαρμακευτικές εταιρείες  και Γ) με  καθιέρωση χρηματικών βραβείων και την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών εργαλείων, τα οποία είναι απαραίτητα  για την πιο σωστή χρήση των αντιβιοτικών.

 Είναι, όμως, σαφές ότι χρειάζεται μια νέα, πιο σφαιρική προσέγγιση. «Από όσα είμαι σε θέση να γνωρίζω», τονίζει ο κ. Σκληρός, «ο WHO εργάζεται για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας μονάδας έρευνας και ανάπτυξης για τα αντιβιοτικά, η οποία θα συνεργάζεται στενά με τη φαρμακευτική βιομηχανία, τα πανεπιστήμια, την κοινωνία των πολιτών και τις υγειονομικές αρχές παγκοσμίως. Αυτή η συνεργασία θα εξασφαλίσει ότι τα νέα φάρμακα θα είναι προσιτά για όλους και θα ενσωματώνουν την ανάγκη διατήρησης νέων αντιβιοτικών στη διαδικασία ανάπτυξης».

 «Χωρίς ένα νέο σύστημα για τη χρήση αντιβιοτικών, θα επαναλάβουμε τις αποτυχημένες ιστορικές προσπάθειες να αξιοποιήσουμε μία από τις μεγαλύτερες επιστημονικές ανακαλύψεις που έχει δει ποτέ ο κόσμος».

 

', 'PUBLISH_DATE' => '17/11/2017 10:21:39', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/11/2017 09:20:54', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7564, 'IMAGE_ID' => 11273, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7564, 'IMAGE_ID' => 11273, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 11273, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/7564/-Χάρτης-του-ΠΟΥ.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 11273, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/7564/-Χάρτης-του-ΠΟΥ.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), 4 => app\models\CategoryArticles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7571, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7571, ), '_related' => array ( 'articles' => array ( 0 => app\models\Articles::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7571, 'TITLE' => 'Νέο ΔΣ για την Ένωση Μονάδων Χρόνιων Παθήσεων', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '25', 'DESCRIPTION' => 'Πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Μονάδων Χρόνιων Παθήσεων, και συγκεκριμένα τη... ', 'CONTENT' => '

Πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Μονάδων Χρόνιων Παθήσεων, και συγκεκριμένα τη 13η Νοεμβρίου 2017, στην  Αθήνα. Από τις εκλογές που διενεργήθηκαν, αναδείχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο -μετά  τη συγκρότησή του σε σώμα- έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σκορδάλη Άννα, Γραμματικοπούλειο-Μπάλειο-Τρίγκειο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: πατήρ Αντώνιος Αρετάκης, Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Κισσάμου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: πατήρ Κων/νος Μητρόπουλος, Καλλιμανοπούλειο  Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο

ΤΑΜΙΑΣ: Κουτσαγγέλη  Θεοδώρα, Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου

ΜΕΛΟΣ: Ευθυμιοπούλου  Αικατερίνη, Καρέλλειο Ίδρυμα της ΜΚΟ \'\'Αποστολή\'\' της  

Ιεράς  Αρχιεπισκοπής Αθηνών

 

Ελεγκτική  Επιτροπή:

 • πατήρ  Κων/νος Παπαδημητρίου-Εκπρόσωπος Ιδρυμάτων της Μητροπόλεως  Ηλείας
 • Σπανάκης Ιωάννης -Πουλίδειο Γηροκομείο Καβάλας

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  για ανασυγκρότηση του προνοιακού κράτους η Ένωση προσκάλεσε την αρμόδια Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Θεανώ Φωτίου, η οποία τελικά δεν παρέστη.

 

Στη Γενική Συνέλευση,  παρέστη ωστόσο,  ο Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Επικρατείας, Βασίλειος Οικονόμου,  ο οποίος ενημερώθηκε  για τα χρονίζοντα  προβλήματα των μονάδων μας, όπως, την αναγνώριση  των μονάδων από την πολιτεία ως παρόχους υγείας, την κατάρτιση οριστικής σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ για τη νοσηλεία χρονίως πασχόντων, που τώρα βρίσκεται σε καθεστώς επαναλαμβανόμενων παρατάσεων αλλά και τη δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των μονάδων που θα εξασφαλίζει καλύτερες υπηρεσίες στους περιθαλπόμενους.

 

 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '17/11/2017 12:58:42', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/11/2017 11:58:20', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7571, 'TITLE' => 'Νέο ΔΣ για την Ένωση Μονάδων Χρόνιων Παθήσεων', 'SUBTITLE' => NULL, 'AUTHOR_ID' => '0', 'CATEGORY_ID' => '25', 'DESCRIPTION' => 'Πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Μονάδων Χρόνιων Παθήσεων, και συγκεκριμένα τη... ', 'CONTENT' => '

Πραγματοποιήθηκε, πρόσφατα, η Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Μονάδων Χρόνιων Παθήσεων, και συγκεκριμένα τη 13η Νοεμβρίου 2017, στην  Αθήνα. Από τις εκλογές που διενεργήθηκαν, αναδείχτηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο -μετά  τη συγκρότησή του σε σώμα- έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σκορδάλη Άννα, Γραμματικοπούλειο-Μπάλειο-Τρίγκειο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ιτέας

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: πατήρ Αντώνιος Αρετάκης, Αννουσάκειο Θεραπευτήριο Κισσάμου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: πατήρ Κων/νος Μητρόπουλος, Καλλιμανοπούλειο  Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο

ΤΑΜΙΑΣ: Κουτσαγγέλη  Θεοδώρα, Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου

ΜΕΛΟΣ: Ευθυμιοπούλου  Αικατερίνη, Καρέλλειο Ίδρυμα της ΜΚΟ \'\'Αποστολή\'\' της  

Ιεράς  Αρχιεπισκοπής Αθηνών

 

Ελεγκτική  Επιτροπή:

 • πατήρ  Κων/νος Παπαδημητρίου-Εκπρόσωπος Ιδρυμάτων της Μητροπόλεως  Ηλείας
 • Σπανάκης Ιωάννης -Πουλίδειο Γηροκομείο Καβάλας

 

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  για ανασυγκρότηση του προνοιακού κράτους η Ένωση προσκάλεσε την αρμόδια Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Θεανώ Φωτίου, η οποία τελικά δεν παρέστη.

 

Στη Γενική Συνέλευση,  παρέστη ωστόσο,  ο Τομεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Επικρατείας, Βασίλειος Οικονόμου,  ο οποίος ενημερώθηκε  για τα χρονίζοντα  προβλήματα των μονάδων μας, όπως, την αναγνώριση  των μονάδων από την πολιτεία ως παρόχους υγείας, την κατάρτιση οριστικής σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ για τη νοσηλεία χρονίως πασχόντων, που τώρα βρίσκεται σε καθεστώς επαναλαμβανόμενων παρατάσεων αλλά και τη δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των μονάδων που θα εξασφαλίζει καλύτερες υπηρεσίες στους περιθαλπόμενους.

 

 

 

', 'PUBLISH_DATE' => '17/11/2017 12:58:42', 'PRIORITY' => 21, 'PRIORITY_CAT' => 21, 'PRIORITY_SUBCAT' => 9, 'PRIORITY_3RD_SUBCAT' => 9, 'CREATED_DATE' => '17/11/2017 11:58:20', 'SUBCATEGORY_ID' => NULL, 'THIRDLVLCATEGORY_ID' => NULL, 'PROJECT_ID' => NULL, 'TEMPLATE' => 'photoText', 'MAIN_DISPLAY' => NULL, 'CAT_DISPLAY' => NULL, 'FIRST_IN_SUBCAT' => 'no', 'CLICKS' => 0, 'BTN_TEXT' => '', 'DISP_ON_HEAD' => 0, ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), 'articleImages' => array ( 0 => app\models\ArticleImages::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7571, 'IMAGE_ID' => 11280, ), '_oldAttributes' => array ( 'ARTICLE_ID' => 7571, 'IMAGE_ID' => 11280, ), '_related' => array ( 'images' => array ( 0 => app\models\Images::__set_state(array( '_attributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 11280, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/7571/-ΔΣ-για-την-Ένωση-Μονάδων-Χρόνιων-Παθήσεων.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_oldAttributes' => array ( 'IMAGE_ID' => 11280, 'IMAGE_TAG' => '', 'IMAGE_PATH' => '/Images/7571/-ΔΣ-για-την-Ένωση-Μονάδων-Χρόνιων-Παθήσεων.jpg', 'IMAGE_TYPE_ID' => 'SUBCAT_TEMPLATE', ), '_related' => array ( ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), ), ), '_errors' => NULL, '_validators' => NULL, '_scenario' => 'default', '_events' => array ( ), '_behaviors' => array ( ), )), )