NEA

Γ. Ροτζιώκος: Να δημιουργηθεί παρατηρητήριο δημόσιας υγείας σε κάθε δήμο

Γ. Ροτζιώκος: Να δημιουργηθεί παρατηρητήριο δημόσιας υγείας σε κάθε δήμο

Η υπερκατανάλωση αναποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας απορροφά το 80% των πόρων

 

Της Τάνιας Η. Μαντουβάλου

 

Η δημιουργία παρατηρητηρίου δημόσιας υγείας σε κάθε νομό και σε κάθε δήμο, μετά και τα δραματικά γεγονότα της Θεσσαλίας, θα πρέπει να είναι ψηλά στην ατζέντα των υγειονομικών αρχών, και με τη συμβολή των ψηφιακών τεχνολογιών θα μπορούμε να έχουμε μία σαφή εικόνα των ευπαθών ομάδων ανά περιοχή, δηλώνει στο DailyPharmaNews, ο πνευμονολόγος του ΕΣΥ Γιάννης Ροτζιώκος, πρώην πρόεδρος στο ΕΚΑΒ, πρώην διοικητής στο Ασκληπιείο Βούλας, και επί σειρά ετών, Διδάσκων και Επιστημονικός Συνεργάτης στον Τομέα Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ, με κύριο αντικείμενο την οικονομική αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας κ. Ροτζιώκος.

Σύμφωνα με τον κ. Ροτζιώκο, η φροντίδα των συμπολιτών μας της τρίτης και τέταρτης ηλικίας που πάσχουν συνήθως από χρόνιες πολυνοσηρότητες (πχ. διαβήτης, χρόνιες καρδιακές και αναπνευστικές νόσοι, νεοπλάσματα, αρθροπάθειες, κατάθλιψη, κοινωνική απομόνωση κα.), είναι το πεδίο όπου το σύστημα φροντίδας δοκιμάζεται ιδιαίτερα. «Αποτέλεσμα είναι η υπερκατανάλωση αναποτελεσματικών και ασυντόνιστων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, η ταλαιπωρία και η απορρόφηση του συντριπτικού ποσοστού (80%) των πόρων του συστήματος».

 

Μοντέλο έξυπνη υγεία: Μεταφορά τριτοβάθμιων υπηρεσιών από το νοσοκομείο στο σπίτι

Όπως αναφέρει ο γνωστός πνευμονολόγος, τα κύρια χαρακτηριστικά της ολοκληρωμένης, συνεχόμενης και συντονισμένης φροντίδας που εφαρμόζεται στα σύγχρονα συστήματα υγείας, αφορούν στην υιοθέτηση του μοντέλου της ομαδικής, συντονισμένης δευτερογενούς και τριτογενούς προληπτικής φροντίδας (proactive patient centered care), που βάζει ένα «ενδυναμωμένο» ασθενή στο επίκεντρο και καταργεί τη πολυδιάσπαση στην παροχή φροντίδας με τα πολλαπλά οριζόντια και κάθετα στεγανά του παλαιού νοσοκομείο-κεντρικού συστήματος. «Κρίσιμη είναι ακόμη η ευρεία εφαρμογή της υποστηριζόμενης από τις νέες τεχνολογίες «έξυπνης υγείας» για τη μεταφορά πολλαπλών τριτοβάθμιων υπηρεσιών από το νοσοκομείο στο σπίτι, (from hospital to home based Care) και την εφαρμογή της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στην αποτελεσματική συνεργασία, πρόληψη, εξατομίκευση και βελτιστοποίηση της φροντίδας.

Αυτά πρακτικά σημαίνουν τη μετακίνηση από τη σημερινό μοντέλο της νοσοκομείο-κεντρικής, ασυντόνιστης και διαλείπουσας φροντίδας σε μια «ολοκληρωμένη φροντίδα», συνεχώς κοντά στον ασθενή, οπουδήποτε και οποτεδήποτε την έχει αυτός ανάγκη με επίκεντρο το σπίτι και τη γειτονιά του. Όπως επισημαίνει ο πρώην πρόεδρος του ΕΚΑΒ, σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ, με αφορμή την πανδημία COVID, έχουν αναπτυχθεί πολλαπλές ανταγωνιστικές στρατηγικές προτάσεις του προαναφερθέντος μοντέλου, ως αποτέλεσμα κατά κανόνα συνεργασίας των εμπλεκόμενων και άλληλο-συμπληρωματικών φορέων (ακαδημαϊκοί, δημόσιοι, κοινωνικοί και ιδιωτικοί ).

Οι προτάσεις αυτές, σύμφωνα με τον κ. Ροτζιώκο, έχουν γενναία υποστηριχτεί θεσμικά και οικονομικά, με την υποχρέωση να παράσχουν επαρκή τεκμηρίωση  εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος με ανοικτές διαδικασίες αξιολόγησης αξιοποίησης και κλιμάκωσης, όπως πχ. στη Γερμανία.

 

Έξυπνη ανάμιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας  

«Η τρέχουσα συγκυρία παρουσιάζεται ως εξαιρετικά ευνοϊκή για τέτοιου τύπου στρατηγικές πρωτοβουλίες και στη χώρα μας, οι οποίες θα εστιάζουν κυρίως στις παρακάτω διαρθρωτικές αλλαγές:

-Ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας, κοινωνικής και κατ’ οίκον φροντίδας, με νέους ρόλους διασύνδεσης και συνεργασίας με τη τριτοβάθμια φροντίδα, αλλά και όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς επίσημους και ανεπίσημους φορείς. Με άλλα λόγια την ενεργό και “έξυπνη” ανάμιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει να προσφέρει ένα πολύ κρίσιμο ρόλο στο σχεδιασμό και παροχή της νέας φροντίδας

-Αναβάθμιση της καθ’ ημέρα κλινικής πράξης πολλαπλών ειδικοτήτων φροντίδας, με καινοτόμες, τεχνολογικά υποστηριζόμενες υπηρεσίες, που μπορούν να προάγουν τη πρόληψη, προσβασιμότητα, εξατομίκευση και αποτελεσματικότητα του συστήματος. Αποτέλεσμα θα είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες κοντά στον ασθενή, λιγότερες νοσηλείες, καλύτερη ποιότητα ζωής, ως και σημαντική μείωση του άμεσου, έμμεσου και κοινωνικού κόστους. Παράλληλα θα αναπτυχθούν νέοι ποιοτικά αναβαθμισμένοι ρόλοι και ειδικότητες του προσωπικού, και προσέλκυση νέων πόρων στο σύστημα, σε τομείς με στρατηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα μας, όπως οι νέες τεχνολογίες, ο τουρισμός υγείας και τρίτης ηλικίας κ.λπ.».