ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

1 στους 3 Έλληνες δεν εμπιστεύεται τα συστήματα Υγείας και Παιδείας

1 στους 3 Έλληνες δεν εμπιστεύεται τα συστήματα  Υγείας και Παιδείας

Στα Τάρταρα έχει πέσει η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στην παρούσα κυβέρνηση με τα δύο πιο βασικά αγαθά –υποχρεώσεις της Πολιτείας- προς τους πολίτες, να βρίσκονται στις χειρότερες θέσεις… Αυτό φαίνεται από την τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ που καταδεικνύει την δεινή κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει όλοι και η οποία είναι πια μετρήσιμη και γνωστή παγκοσμίως.

 

Μόλις το 13% των Ελλήνων απαντά στην έρευνα του ΟΟΣΑ ότι  εμπιστεύεται την κυβέρνηση, ενώ ο παγκόσμιος μέσος όρος ανέρχεται σε 42%! Η κυβέρνηση έχει εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις και σε νευραλγικούς τομείς της διακυβέρνησης, όπως Υγεία και Παιδεία, ενώ υψηλή είναι, όπως προκύπτει από την έρευνα, η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά το ποσοστό εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες Υγείας, μόλις 31% των Ελλήνων δείχνουν ικανοποιημένοι, έναντι του 70% που ισχύει στο εξωτερικό. Δηλαδή ένας στους τρεις Έλληνες δεν δείχνει καμία εμπιστοσύνη στο δημόσιο σύστημα Υγείας αλλά ούτε και στην δημόσια Παιδεία, όπως έχει εξελιχθεί και όπως διαφαίνεται ότι θα γίνει στο άμεσο μέλλον.

Σχετικά καλά είναι τα ποσοστά εμπιστοσύνης στην Αστυνομία, καθώς στην Ελλάδα καταγράφηκε η θετική άποψη του 69% των πολιτών, έναντι 77% σε άλλες χώρες.

Συνολικά στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις κυβερνήσεις τους μειώθηκε στο 42% το 2016, από 45% που ήταν το 2007, με την Ελλάδα να είναι η μία από τις τέσσερις χώρες με τη μεγαλύτερη πτώση.

Ένα ακόμη ενδεικτικό στοιχείο της κατάστασης που επικρατεί στο ελληνικό Δημόσιο και βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με το επίπεδο παροχής των υπηρεσιών που προσφέρει, είναι ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων: Στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, παρά το τεράστιο κύμα συνταξιοδοτήσεων τα τελευταία χρόνια, που είναι πάνω από 55 ετών, ανέρχεται σε ποσοστό 27,1%. Στα υπόλοιπα μέλη του ΟΟΣΑ, τα οποία δεν υποχρεώθηκαν σε δομικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 24,9%. Και αυτό δείχνει το μέγεθος του προβλήματος στο Ασφαλιστικό και τι θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια.

Ενώ θα έπρεπε να μειωθεί σημαντικά ο Δημόσιος τομέας και οι εργαζόμενοι σε αυτόν και ταυτόχρονα θα έπρεπε να αυξηθούν τα κίνητρα για την πρόσληψη ιδιωτικών υπαλλήλων που θα δίνουν εισφορές ασφάλισης, γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Και μάλιστα παρά τις συστάσεις διεθνών οργανισμών, των Θεσμών αλλά και της κοινής λογικής. Μην ξεχνάμε ότι ι εισφορές των Δημοσίων υπαλλήλων έχουν μεν αυξηθεί αλλά δεν είναι παρά χρήμα του Δημοσίου που επιστρέφει στο Δημόσιο!

 

M.T.