ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των ΜΗΝ...

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την λειτουργία των ΜΗΝ...

Νέες προδιαγραφές και προϋποθέσεις για την λειτουργία των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (ΜΗΝ) , δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετά από υπουργική απόφαση και αφορούν τις ειδικότητες α) οφθαλμολογίας, β) πλαστικής/επανορθωτικής χειρουργικής, γ) ωτορινολαρυγγολογίας και δ) δερματολογίας/αφροδισιολογίας.

Στην Υπουργική Απόφαση διευκρινίζεται σε ποιους χορηγείται βεβαίωση λειτουργίας ΜΗΝ, ποιες υπηρεσίες μπορούν να παράσχουν αλλά και το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο μπορούν να λειτουργούν, ενώ εντάσσονται πλέον και τυπικά στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ). Διαβάστε εδώ ολόκληρη την Υπουργική Απόφαση.