ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Έρευνα δείχνει τις επιπτώσεις της μέσης πρόσληψης νατρίου στην καρδιαγγειακή νόσο και τον κίνδυνο θανάτου

Έρευνα δείχνει τις επιπτώσεις της μέσης πρόσληψης νατρίου στην καρδιαγγειακή νόσο και τον κίνδυνο θανάτου

Aπό τη Ρούλα Σκουρογιάννη 

 

Ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης PURE, μιας μελέτης επιδημιολογικής κοόρτης μεγάλης κλίμακας, που αξιολόγησε 168.067 άτομα, δημοσιεύτηκαν πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό THE LANCET.

 

Συστάσεις για την κατανάλωση νατρίου

Ο ΠΟΥ συνιστά στο γενικό πληθυσμό την κατανάλωση νατρίου κάτω των 2 g/ημέρα ως προληπτικό μέτρο κατά της καρδιαγγειακής νόσου, αλλά αυτός ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί σε καμία χώρα.

Αυτή η σύσταση βασίζεται κυρίως σε ατομικά δεδομένα από βραχυπρόθεσμες δοκιμές αρτηριακής πίεσης (BP) χωρίς δεδομένα που να σχετίζουν τη χαμηλή πρόσληψη νατρίου με τη μείωση των καρδιαγγειακών συμβάντων από τυχαιοποιημένες δοκιμές ή μελέτες παρατήρησης. Διερευνήθηκαν οι συσχετισμοί μεταξύ της μέσης πρόσληψης νατρίου και καλίου, της καρδιαγγειακής νόσου και της θνησιμότητας σε επίπεδο κοινότητας.

Μέθοδοι της μελέτης PURE

Η μελέτη PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology - Προοπτική μελέτη Αστικοαγροτικής Επιδημιολογίας) βρίσκεται σε εξέλιξη σε 21 χώρες. Σε αυτήν, αναφέρεται μια ανάλυση που διενεργήθηκε σε 18 χώρες με δεδομένα για κλινικές εκβάσεις.

Οι κατάλληλοι συμμετέχοντες ήταν ενήλικες ηλικίας 35–70 ετών, χωρίς καρδιαγγειακή νόσο, που είχαν επιλεχθεί δειγματοληπτικά από το γενικό πληθυσμό. Χρησιμοποιήθηκαν τα πρωινά ούρα νηστείας για την εκτίμηση της έκκρισης νατρίου και καλίου σε 24 ώρες ως υποκατάστατο της πρόσληψης. Αξιολογήθηκαν οι συσχετισμοί σε επίπεδο κοινότητας μεταξύ της πρόσληψης νατρίου και καλίου και ΑΠ σε 369 κοινότητες (και στους >50 συμμετέχοντες) και της καρδιαγγειακής νόσου και της θνησιμότητας σε 255 κοινότητες (και στους >100 συμμετέχοντες) και χρησιμοποιήθηκαν ατομικά δεδομένα για προσαρμογή αναφορικά με γνωστούς συγχυτικούς παράγοντες.

 

Ευρήματα της μελέτης PURE

Αξιολογήθηκαν 95.767 συμμετέχοντες σε 369 κοινότητες για ΑΠ και 82.544 σε 255 κοινότητες για καρδιαγγειακές εκβάσεις με παρακολούθηση για διάμεση χρονική περίοδο 8,1 ετών. 82 (80%) από τις 103 κοινότητες στην Κίνα είχαν μια μέση πρόσληψη νατρίου άνω των 5 g/ημέρα, ενώ σε άλλες χώρες 224 (84%) από τις 266 κοινότητες είχαν μια μέση πρόσληψη 3–5 g/ημέρα. Συνολικά, η μέση συστολική ΑΠ αυξήθηκε κατά 2,86 mm Hg ανά αύξηση κατά 1 g της μέσης πρόσληψης νατρίου, αλλά θετικοί συσχετισμοί παρατηρήθηκαν μόνο μεταξύ των κοινοτήτων στο υψηλότερο τριτημόριο της πρόσληψης νατρίου (p<0,0001 για ετερογένεια). Ο συσχετισμός μεταξύ της μέσης πρόσληψης νατρίου και των σημαντικών καρδιαγγειακών συμβάντων έδειξε σημαντικές αποκλίσεις από τη γραμμικότητα (p=0,043) λόγω σημαντικού αντίστροφου συσχετισμού της πρόσληψης νατρίου χαμηλότερου τριτημορίου (χαμηλότερο τριτημόριο <4,43 g/ημέρα, μέση πρόσληψη 4,04 g/ημέρα, εύρος τιμών 3,42–4,43, μεταβολή –1,00 συμβάντων ανά 1000 έτη, 95% ΔΕ –2,00 έως –0,01, p=0,0497), κανένας συσχετισμός στο μέσο τριτημόριο (μέσο τριτημόριο 4,43–5,08 g/ημέρα, μέση πρόσληψη 4,70 g/ημέρα, 4,44–5,05, μεταβολή 0,24 συμβάντα ανά 1000 έτη, –2,12 έως 2,61, p=0,8391) και θετικό αλλά μη σημαντικό συσχετισμό στο υψηλότερο τριτημόριο (υψηλότερο τριτημόριο >5,08 g/ημέρα, μέση πρόσληψη 5,75 g/ημέρα, >5,08–7,49, μεταβολή 0,37 συμβάντα ανά 1000 έτη, –0,03 έως 0,78, p=0,0712). Παρατηρήθηκε έντονος συσχετισμός με το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο στην Κίνα (μέση πρόσληψη νατρίου 5,58 g/ημέρα, 0,42 συμβάντα ανά 1000 έτη, 95% ΔΕ 0,16 έως 0,67, p=0,0020) σε σύγκριση με αυτή σε άλλες χώρες (4,49 g/ημέρα, –0,26 συμβάντα, –0,46 έως –0,06, p=0,0124, p<0,0001 για ετερογένεια). Όλες οι σημαντικές καρδιαγγειακές εκβάσεις μειώθηκαν με την αυξανόμενη πρόσληψη καλίου σε όλες τις χώρες.

 

Ερμηνεία των ευρημάτων

Η πρόσληψη νατρίου συσχετίστηκε με την καρδιαγγειακή νόσο και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια μόνο σε κοινότητες όπου η μέση πρόσληψη ήταν άνω των 5 g/ημέρα. Μπορεί να είναι κατάλληλη μια στρατηγική μείωσης του νατρίου σε αυτές τις κοινότητες και χώρες, αλλά όχι σε άλλες.

 

Η Χρηματοδότηση της μελέτης PURE

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από Ινστιτούτο Έρευνας για την Υγεία των Πληθυσμών, τα Καναδικά Ινστιτούτα Έρευνας για την Υγεία, τα Καναδικά Ινστιτούτα Υγείας - Καναδική Στρατηγική για Ασθενοκεντρική Έρευνα, το Υπουργείο Υγείας του Οντάριο και το Ίδρυμα Μακροχρόνιας Φροντίδας, Καρδιάς και Αγγειακού Εγκεφαλικού του Οντάριο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.