ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ

«Πρωτοβουλία για την Υγεία»: Επτά νέες δωρεές από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

«Πρωτοβουλία για την Υγεία»: Επτά νέες δωρεές από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η «Πρωτοβουλία για την Υγεία» περιλαμβάνει τρεις μεγάλες παρεμβάσεις σε υποδομές, σε όλη την επικράτεια, οι οποίες σχεδιάζονται από το διεθνούς φήμης αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW), την ενίσχυση των αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις.

 

Η «Πρωτοβουλία για την Υγεία» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) αποτελεί ένα σύνολο επτά (7) νέων δωρεών*, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του τομέα της Υγείας στην Ελλάδα, ο προϋπολογισμός των οποίων αναμένεται να υπερβεί τα €250 εκατομμύρια.

 

Για την άρτια υλοποίηση των δωρεών, το ΙΣΝ έχει προσκαλέσει ομάδα του Πανεπιστήμιου και Νοσοκομείου Johns Hopkins (ΗΠΑ), μακροχρόνιο συνεργάτη του Ιδρύματος, ώστε να συμβάλει συμβουλευτικά στην πορεία των έργων.

 

Πρόοδος εργασιών των επιμέρους δωρεών

 1. Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής

Η δωρεά αφορά στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής. Το κτίριο για το νέο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής πρόκειται να αναγερθεί σε έκταση που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

 2. Νοσοκομείο Παίδων Θεσσαλονίκης

Η δωρεά αφορά στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου Παίδων Θεσσαλονίκης, το οποίο θα ιδρυθεί για να εξυπηρετήσει τις θεμελιώδεις ανάγκες περίθαλψης των κατοίκων της Βορείου Ελλάδας, και όχι μόνο. Το νοσοκομείο θα αναγερθεί στην περιοχή του Φίλυρου, σε έκταση που ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.

 3. Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Ε.Κ.Π.Α. – Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Η δωρεά αφορά στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό κτιρίου, το οποίο θα αναγερθεί στη θέση που βρίσκονται σήμερα τα κτίρια «Οίκος Αδελφών» και «Αδελφών Νοσοκόμων» στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, που σύμφωνα με τη σύμβαση που κυρώθηκε με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 20 Σεπτεμβρίου, θα λειτουργήσει ως έδρα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Αναμένεται να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που θα επιτρέψουν την παραχώρηση του οικοπέδου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες.

 4. Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Η εν λόγω δωρεά βρίσκεται ήδη στο στάδιο υλοποίησης. Η επιμέρους σύμβαση δωρεάς κυρώθηκε με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου, ως Παράρτημα της συνολικής σύμβασης. Ο ιατροτεχνικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, κλίνες νοσηλείας, εξοπλισμό χειρουργείων, λαπαροσκοπικούς πύργους, εξοπλισμό για το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, το τμήμα ΩΡΛ, το Γναθοχειρουργικό, ενδοσκοπικά μηχανήματα, φορεία, monitors παρακολούθησης ασθενών, αναπνευστήρες, απινιδωτές, κ.ά. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου μόνο έργου αναμένεται να υπερβεί τα 8 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η προμήθεια του εξοπλισμού προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο 2019.

 5. Προμήθεια και Συντήρηση Εξοπλισμού για τις Αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ

Η δωρεά, σε συνέχεια συζητήσεων με το ΕΚΑΒ και το υπουργείο Υγείας, που υπέδειξαν τις ανάγκες, αφορά στην επισκευή 3 ελικοπτέρων AGUSTA A109E “Power”, για την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας και μεταφοράς βαρέως πασχόντων ασθενών, καθώς και την αγορά 2 νέων αεροπλάνων για αεροδιακομιδή και παροχή προωθημένου βαθμού ιατρονοσηλευτικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της αερομεταφοράς (οι τελικές προδιαγραφές και ο ακριβής τύπος αεροπλάνου είναι ακόμη υπό διερεύνηση). Η Ομάδα Έργου του Ελληνικού Δημοσίου έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση δωρεάς παραθέτοντας τα απαραίτητα στοιχεία προς αξιολόγηση, τα οποία θα μελετηθούν και από την ομάδα του Johns Hopkins. Μέσα στους επόμενους 3 μήνες, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, να έχει διαμορφωθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δωρεάς και να κυρωθεί με νόμο η επιμέρους σύμβαση, ώστε να προχωρήσει σε στάδιο υλοποίησης.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια δωρεάς του ΙΣΝ προς το ΕΚΑΒ ύψους €14 εκατομμυρίων, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα, και αφορά την προμήθεια 143 υπερσύγχρονων ασθενοφόρων οχημάτων και την πλήρη συντήρησή τους για 8 χρόνια, καθώς και την ψηφιακή αναβάθμιση του επιχειρησιακού κέντρου του ΕΚΑΒ.

 6. Προμήθεια και Εγκατάσταση Ειδικού Ιατρικού Εξοπλισμού (PET) ανά την Ελλάδα

Η δωρεά αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού PET – Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, καθώς και τη δημιουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Η Ομάδα Εργασίας του Ελληνικού Δημοσίου για το συγκεκριμένο έργο έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση δωρεάς. Βάσει της πρότασης αυτής, ο εξοπλισμός αναμένεται να εγκατασταθεί σε επιλεγμένα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, στις περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, της Λάρισας και των Ιωαννίνων. Και εδώ, στους επόμενους 3 μήνες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η κοινή αξιολόγηση, να έχει διαμορφωθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δωρεάς και να κυρωθεί με νόμο η επιμέρους σύμβαση, ώστε να προχωρήσει σε στάδιο υλοποίησης.

 7. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η δωρεά συνίσταται σε δύο επιμέρους εκπαιδευτικά προγράμματα, σε τομείς ιδιαίτερης σπουδαιότητας για το χώρο της Υγείας παγκοσμίως και, συγκεκριμένα, την αντιμετώπιση του τραύματος και των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Επιπλέον του αρχικού σχεδιασμού του προγράμματος για την αντιμετώπιση του τραύματος, το πρόγραμμα επεκτείνεται και σε άλλους τομείς (ορθοπεδική, γενική χειρουργική) προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Ιατρικές Σχολές όλης της Ελλάδας. Η δωρεά περιλαμβάνει το σχεδιασμό των επιμέρους προγραμμάτων εκπαίδευσης, την αγορά του κατάλληλου εξοπλισμού και την υλοποίησή τους για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Μέσα στους επόμενους 3 μήνες αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, να έχει διαμορφωθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δωρεάς και να κυρωθεί με νόμο η επιμέρους σύμβαση, ώστε να προχωρήσει σε στάδιο υλοποίησης.

 

Η «Πρωτοβουλία για την Υγεία» του ΙΣΝ αποτελεί ένα μακροπρόθεσμο έργο, με πολλαπλά έργα να εντάσσονται στο πλαίσιό του, και με σκοπό την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας. Η δωρεά είναι αντιπροσωπευτική της φιλοσοφίας και αποστολής του ΙΣΝ για την υποστήριξη προγραμμάτων που συμβάλλουν στη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με έναν και μόνο στόχο, αυτόν της αποτελεσματικής υποστήριξης του κοινού καλού.

 

 

Να αναφέρουμε, τέλος, ότι η παραπάνω ενημέρωση είναι η 2η από μία σειρά τριμηνιαίων ενημερώσεων (1η ενημέρωση δημοσιεύθηκε στις 20 Ιουνίου 2018, όπου, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν τα προκαταρκτικά σχέδια των έργων υποδομών από το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop), τις οποίες το ΙΣΝ έχει εξ’ αρχής δεσμευθεί να παρέχει για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων των πολιτών ως προς την πρόοδο εργασιών των δωρεών. 

 

* Στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, κυρώθηκε με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο η Σύμβαση Δωρεάς μεταξύ του ΙΣΝ και του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία ορίζει το συμβατικό πλαίσιο, τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες το ΙΣΝ θα προβεί στην υλοποίηση των εν λόγω δωρεών. Παράλληλα, κυρώθηκε με νόμο η επιμέρους Σύμβαση που αφορά στη δωρεά για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Επιμέρους συμβάσεις δωρεάς θα συνάπτονται και θα εξειδικεύουν τους όρους υλοποίησης κάθε έργου ξεχωριστά.