ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σημαντική ανταπόκριση θεραπείας σε ογκολογικούς ασθενείς

Σημαντική ανταπόκριση θεραπείας σε ογκολογικούς ασθενείς

Σημαντικές ανακοινώσεις αναμένονται από την Bayer, στην Ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) 2019, για τη λαροτρεκτινίμπη, καθώς νέα δεδομένα δείχνουν εξαιρετικά υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης σε ασθενείς με καρκίνο με σύντηξη TRK, ανεξάρτητα από τον τύπο και την ηλικία του όγκου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρουσιάζουν εγκεφαλικές μεταστάσεις ή πρωτεύοντες όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα από νέες αναλύσεις για τη λαροτρεκτινίμπη, το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης (ORR) ήταν 94% στα παιδιά με καρκίνο με σύντηξη γονιδίων στην κινάση των υποδοχέων τροπομυοσίνης (tropomyosin receptor kinase, TRK), ενώ η μέση διάρκεια ανταπόκρισης των ασθενών (median Duration of Response = DOR) δεν επιτεύχθηκε κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης συλλογής των δεδομένων (30 Ιουλίου 2018).
Σε ενήλικες ασθενείς, παρατηρήθηκε υψηλό ποσοστό ανταπόκρισης 76%, με τη μέση διάρκεια ανταπόκρισης των ασθενών να μην έχει επιτευχθεί κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης συλλογής των δεδομένων (30 Ιουλίου 2018, μέση παρακολούθηση 17,2 μηνών σύμφωνα με την αξιολόγηση των ερευνητών).

Επίσης, νέα δεδομένα για ασθενείς με πρωτογενείς όγκους στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) διαφόρων ιστολογικών τύπων ή με εγκεφαλικές μεταστάσεις επιβεβαιώνουν τη δραστηριότητα της λαροτρεκτινίμπης σε αυτούς τους ασθενείς.
Σε μια ανάλυση σχετικά με την ποιότητα ζωής, παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές βελτιώσεις με τη θεραπεία με λαροτρεκτινίμπη σε παιδιά και ενήλικες με καρκίνο με σύντηξη TRK. Τα δεδομένα ασφάλειας ήταν σύμφωνα με τις προηγούμενες δημοσιεύσεις, με την πλειοψηφία των ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) να είναι βαθμού 1 ή 2.
Τα πλήρη δεδομένα από αυτές τις αναλύσεις θα παρουσιαστούν στην 55η Ετήσια Συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO) 2019, που θα λάβει χώρα στο Σικάγο του Ιλλινόις (Η.Π.Α.) από τις 31 Μαΐου έως τις 4 Ιουνίου 2019.

«Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της λαροτρεκτινίμπης σε ασθενείς με καρκίνο με σύντηξη TRK, ανεξάρτητα από τον τύπο και την ηλικία του όγκου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρουσιάζουν εγκεφαλικές μεταστάσεις ή πρωτεύοντες όγκους του ΚΝΣ», δήλωσε ο Douglas S. Hawkins, ιατρός στο τμήμα αιματολογίας/ογκολογίας, επικεφαλής του παιδιατρικού νοσοκομείου του Σιάτλ και καθηγητής παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον. «Συνεπώς, είναι υψίστης σημασίας η επείγουσα εκτεταμένη γονιδιακή εξέταση για τον εντοπισμό των κατάλληλων ασθενών για θεραπεία».

Η λαροτρεκτινίμπη έχει δράση στο ΚΝΣ και έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τη θεραπεία του καρκίνου με σύντηξη TRK σε ενήλικες και παιδιά.

Η λαροτρεκτινίμπη έχει εγκριθεί από την Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων (FDA) τον Νοέμβριο του 2018 για τη θεραπεία ενηλίκων και παιδιατρικών ασθενών με καρκίνο με σύντηξη TRK χωρίς γνωστή μετάλλαξη που προσδίδει ανθεκτικότητα, όπου ο τύπος καρκίνου είναι είτε μεταστατικός, είτε η χειρουργική αφαίρεση του συνοδεύεται από υψηλή νοσηρότητα και δεν υπάρχουν ικανοποιητικές εγκεκριμένες θεραπείες ή υπάρχει πρόοδος νόσου μετά τη θεραπεία. Για την Ευρώπη, η Bayer έχει υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Μετά την εξαγορά της Loxo Oncology από την Eli Lilly το Φεβρουάριο του 2019, η Bayer έχει αποκτήσει τα αποκλειστικά δικαιώματα για την παγκόσμια ανάπτυξη και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, για την λαροτρεκτινίμπη και τον υπό έρευνα αναστολέα TRK BAY 2731954.