NEA

1ο κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων στις Αιμοσφαιρινοπάθειες αναγνωρίστηκε η Μονάδα ΜΑ&ΔΝ του Ιπποκρατείου της Αθήνας

1ο κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων στις Αιμοσφαιρινοπάθειες αναγνωρίστηκε η Μονάδα ΜΑ&ΔΝ του Ιπποκρατείου της Αθήνας

Η Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου του Γεν. Νοσοκομείο Αθήνας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» με τα ειδικά ιατρεία Αιμοσφαιρινοπαθειών που λειτουργεί έλαβε, μετά από χρόνια σκληρής και υποδειγματικής επιστημονικής δουλειάς και προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς, την επίσημη αναγνώριση που της αρμόζει και δικαιώνει τους κόπους και τις πολυετείς, σοβαρές και αξιόλογες προσπάθειες του επιστημονικού προσωπικού και της Διοίκησης του Νοσοκομείου.  

Από τη Ρούλα Σκουρογιάννη

 

Ειδικότερα, η Μονάδα του Γεν. Νοσοκομείο Αθήνας «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» αναγνωρίστηκε ως το 1ο κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων στις Αιμοσφαιρινοπάθειες στο πεδίο «κλινική παρακολούθηση Αιμοσφαιρινοπαθειών και επιπλοκών τους», με απόφαση που υπέγραψε στις 13 Απριλίου 2023, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 21 Απριλίου 2023, αποφασίζεται η «αναγνώριση της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας

και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου που λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ως Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, στις Αιμοσφαιρινοπάθειες.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή από τις 21/4/23).

 

Το DailyPharmaNews έχει ήδη αναδείξει την άψογη και πολυετή προσπάθεια και την αγαστή συνεργασία της πολυεπιστημονικής ομάδας και των Ειδικών Ιατρείων Αιμοσφαιρινοπαθειών που λειτουργούν στο Γ.Ν Ιπποκράτειο Αθήνας, που στελεχώνονται από έμπειρους ιατρούς στις επιπλοκές ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες:

  • Ειδικό Καρδιολογικό Ιατρείο Αιμοσφαιρινοπαθειών, Υπεύθυνη Ιατρείου Καθηγήτρια Καρδιολογίας, κα Κωνσταντίνα Αγγέλη
  • Ειδικό Ηπατολογικό Ιατρείο Αιμοσφαιρινοπαθειών, Υπεύθυνος Καθηγητής Παθολογίας-Ηπατολογίας, κ. Ιωάννης Κοσκίνας
  • Ειδικό Ενδοκρινολογικό Ιατρείο Αιμοσφαιρινοπαθειών, Υπεύθυνος ο Διευθυντής Ενδοκρινολογίας ΕΣΥ, κ. Χρήστος Σαββίδης
  • Νεφρολογικό Τμήμα, Υπεύθυνος ο Διευθυντής Νεφρολόγος ΕΣΥ, κ. Δημήτριος Πετράς
  • Ιατρείο Πόνου, Υπεύθυνη η Διευθύντρια Αναισθησιολογίας ΕΣΥ, κα Ειρήνη Κουρούκλη
  • Ψυχιατρικό Ιατρείο, Υπεύθυνος κ. Θεόδωρος Αφορόζης

Τόσο οι υπεύθυνοι των Ειδικών Ιατρείων Αιμοσφαιρινοπαθειών, όσο και το λοιπό επιστημονικό προσωπικό και οι συνεργάτες τους πέτυχαν το βέλτιστο αποτέλεσμα στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση των ασθενών με Αιμοσφαιρινοπαθειες.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτή διαδραμάτισε και η υποστήριξη από τον Διοικητή του νοσοκομείου, κ. Μάριο Τίγκα, που κατανόησε και στήριξε την ανάπτυξη και λειτουργία του πονήματος αυτού, αλλά και από το τμήμα ελέγχου ποιότητας, με υπεύθυνη την κα Κατερίνα Παρασκευά, που διασφαλίζει την ανατροφοδότηση των ορθών πρακτικών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι Επιστημονικά Υπεύθυνη της Μονάδας είναι η Αιματολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, κα Σοφία Ντελίκου.

Σύντομα μεταστεγάζεται η Μονάδα ΜΑ&ΔΝ σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο

Στο DailyPharmaNews, μίλησε ο κ. Παντελής Λαγώνης, ασθενής με θαλασσαιμία και υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (Ε.Ο.ΘΑ.), για την εμπειρία του ως ασθενής που δέχεται τις υπηρεσίες της συγκεκριμένης μονάδας του Ιπποκρατείου της Αθήνας από το 2005 και έχει ζήσει όλα τα στάδια εξέλιξης της Μονάδας ΜΑ&ΔΝ.

«Έχω εμπειρία από τη λειτουργία της Μονάδας σχεδόν 18 χρόνια και έχω βιώσει με άλλους συνασθενείς στην προσπάθεια και όλα τα στάδια εξέλιξής της. Χαιρετίζουμε την αναγνώριση της Μονάδας σε 1ο κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων στις Αιμοσφαιρινοπάθειες. Αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία τη μετεγκατάσταση μας στο νέο μας χώρο, μέσα στο Μάιο, όπως μας έχει υποσχεθεί ο Διοικητής του Νοσοκομείου. Αυτό θα είναι και το επιστέγασμα της αναγνώρισης της Μονάδας ως κέντρου αναφοράς, η μετεγκατάσταση σε ένα χώρο που πληροί όσα ορίζει το θεσμικό πλαίσιο. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το νέο μας σπίτι, καθώς έχουμε συμβάλει με άλλους συνασθενείς στην προσπάθεια αυτής της μετεγκατάστασης.

Σχετικά με τους παράγοντες που συνέβαλαν στην εξέλιξη της Μονάδας ΜΑ&ΔΝ, ο κ. Λαγώνης αναφέρει:

«Υπήρχε η ανάγκη (και ευτυχώς έγινε κατανοητή) ολιστικής προσέγγισης των ασθενών με Θαλασσαιμία, για την καλύτερη αντιμετώπιση των πολυπαραγοντικών νοσημάτων που είναι συνέπεια της Θαλασσαιμίας, των συχνών μεταγγίσεων και της συγκέντρωσης σιδήρου. Ο τελευταίος διοικητής (κ. Μ. Τίγκας) κατάλαβε πραγματικά πόσο απαραίτητη ήταν η ολιστική αντιμετώπιση του νοσήματός μας και υλοποίησε αυτή την επείγουσα ιατρική ανάγκη που έπρεπε να είχε γίνει χρόνια πριν για εμάς τους ασθενείς με θαλασσαιμία (αλλά οι προηγούμενες διοικήσεις του Ιπποκράτειου δεν την αντιμετώπισαν με τον ίδιο τρόπο). Σημαντική είναι και η συνεχής προσπάθεια της Υπεύθυνης της Μονάδας, της Αιματολόγου κας Σοφίας Ντελίκου.
Είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο ευεργέτημα για τους ασθενείς με θαλασσαιμία το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε σχεδόν όλα τα συνοδά νοσήματα που μας επιβαρύνουν, όπως Σακχαρώδη Διαβήτη, Καρδιοπάθειες, άλλες ενδοκρινολογικές νόσους κα, στον ίδιο χώρο στον οποίο κάνουμε τις μεταγγίσεις μας και λαμβάνουμε όλη τη θεραπευτική μας αγωγή. Επίσης, έχει μεγάλη σημασία να αναδείξουμε τον πολύ σημαντικό ρόλο που έχει παίξει το κέντρο αιμοδοσίας, που δεν μας αφήνει ακάλυπτους, παρέχοντάς μας το πολύτιμο αγαθό για τη ζωή μας, που είναι το αίμα. Έχουμε πολύ καλή σχέση με τη διεύθυνση του κέντρου αιμοδοσίας, σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα ειδικά ιατρεία. Όλη αυτή η ομάδα συνεργάζεται άριστα για την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών και η αναγνώριση ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης ήταν φυσικό επακόλουθο».